24H Volume:
$3.25B
24H Txns:
5,900,759
Trending
#1FIGURE/SOLFigure Ai
$0.04537
10,055
$1.9M
1,994
19.25%
142%
3,147%
3,147%
$15K
$45K
#2APE/SOLApe
$0.00001196
18,233
$1.9M
2,499
-1.28%
-37.24%
8.54%
2,047%
$6.7K
$11K
#3wpJUP/USDCJupiter
$0.4976
43,493
$24.2M
3,276
0.12%
0.11%
-4.21%
0.31%
$2.1M
$4.97B
#4STUDY/SOLStudy
$0.0009381
48,336
$10.8M
4,708
-1.47%
-1.27%
-44.18%
203%
$78K
$905K
#5TRUMP/SOL🇺🇸MAGA🇺🇸
$0.0005471
13,804
$2.5M
2,480
-0.08%
29.29%
918%
18,240%
$46K
$547K
#6NINJA/SOLShinobi
$0.001901
30,676
$5.9M
4,051
2.41%
18.20%
19.56%
17.22%
$116K
$1.9M
#7v3UNI/WETHUniswap
$11.17
1,246
$59.6M
382
0%
0.20%
-6.70%
2.05%
$28.2M
$11.17B
#8HOPPY/SOLHoppy The Frog
$0.071551
8,215
$1.1M
1,849
-5.52%
0.03%
241%
241%
$5.3K
$6.5K
#9v2TRUMP/WETHMAGA
$4.68
1,847
$6.8M
1,227
0.01%
-4.22%
0.79%
19.34%
$5.1M
$217.8M
#10v2BabyTroll/WBNBBaby Troll
$0.0101172
5,336
$1.2M
2,946
0%
0.57%
-8.94%
54.29%
$441K
$4.9M
#11TIME/SOLTIME Magazine of Solana
$0.00001781
7,626
$977K
1,456
-9.21%
-43.30%
1,184%
1,184%
$7.8K
$17K
#12VIRAL/SOLViral
$0.00001095
8,628
$910K
1,509
-39.33%
-74.97%
1,948%
1,948%
$5.7K
$10K
#13v3DRIPX/WDRIPDRIPX Token
$0.001520
873
$265K
515
0.37%
15.97%
54.56%
145%
$374K
$1.0M
#14$daumen/SOLDaumenfrosch
$0.1481
8,883
$2.0M
1,237
7.60%
13.96%
23.64%
45.57%
$132K
$1.4M
#15v2CAPY/WETHCapybara
$0.00002568
736
$1.5M
334
0.12%
2.84%
41.96%
44.03%
$612K
$1.7M
#16GME/SOLGameStop
$0.001530
15,169
$2.5M
2,242
-0.59%
-0.17%
0.95%
-24.32%
$655K
$10.5M
#17wpJLP/USDCJupiter Perps LP
$2.19
18,449
$7.1M
7,286
0%
0.06%
0.30%
-0.01%
$1.7M
$176.5M
#18v2ORDS/WETHOrdiswap
$0.1387
1,438
$4.7M
842
2.99%
2.52%
15.71%
28.64%
$3.4M
$138.7M
#19v3SHEB/WETHSheboshis
$585.58
2,737
$7.2M
1,292
-0.09%
-4.25%
26.10%
-11.76%
$789K
$11.7M
#20PEPE/SOLPEPE
$0.0004114
16,741
$2.2M
2,527
7.97%
83.63%
64.71%
66,967%
$36K
$411K
#21v2TEDDY BEAR ㉾/WPLSBEAR
$0.073076
2,973
$232K
970
0.25%
1.12%
1.01%
3.94%
$1.4M
$30.7M
#22v2SORA/WETHSora
$0.01012
1,410
$2.8M
820
0%
13.22%
2.26%
16.76%
$628K
$10.1M
#23v2ONNO/WBNBOnno Vault
$0.5122
4,057
$1.4M
920
1.31%
-1.11%
-2.98%
53.22%
$233K
$1.4M
#24v3PLT/WETHPalette
$702.10
548
$1.8M
376
0.29%
-1.81%
-20.98%
-22.31%
$2.2M
$4.8M
#25$WIF/SOLdogwifhat
$0.3266
5,077
$2.7M
965
-0.06%
-0.60%
7.94%
5.18%
$5.3M
$326.3M
#26v3MOBY/WETHMobyToken
$2.04
382
$2.0M
271
0.28%
-3.26%
-2.69%
-0.12%
$4.6M
$204.3M
#27v3TITANX/WETHTITAN X
$0.068251
520
$877K
377
0.20%
3.11%
8.88%
10.49%
$1.1M
$21.0M
#28v2MOROS/WETHMOROS NET
$0.005995
659
$612K
525
0.17%
10.71%
-14.32%
31.94%
$336K
$5.9M
#29v2BITCOIN/WETHHarryPotterObamaSonic10Inu
$0.04520
623
$2.6M
330
0.06%
1.07%
3.18%
-0.44%
$3.6M
$45.1M
#30v2WCD/WETHWcDonalds
$0.0002811
759
$1.1M
351
0%
5.86%
6.10%
42.40%
$211K
$2.7M
#31v3PANDORA/WETHPandora
$18,798.23
995
$14.0M
402
0.08%
-0.55%
-2.54%
-10.32%
$37.4M
$187.9M
#32v2Mog/WETHMog Coin
$0.061599
427
$1.9M
237
-0.03%
-10.14%
-1.28%
0.30%
$3.2M
$57.6M
#33v2MINU/WBNBMinu
$0.051160
1,644
$214K
883
0.26%
6.89%
9.97%
8.34%
$384K
$8.0M
#34v2AITEK/WETHAI Technology
$1.10
511
$633K
210
1.55%
2.83%
17.58%
34.69%
$566K
$11.0M
#35$PIXPE/USDC🐸 PIXPE THE PIXEL PEPE
$0.00006800
14,270
$181K
2,239
-1.58%
21.91%
96.17%
265%
$27K
$68K
#36v2PORTAL/USDTPORTAL
$1.64
7,237
$12.4M
2,410
-0.68%
-29.28%
1,546%
1,546%
$842K
$1.64B
#37v2VEC/WETHVector
$30.17
168
$618K
146
0%
2.54%
5.66%
14.78%
$5.5M
$303.1M
#38v2HASH/WETHHASHMIND
$2.56
326
$441K
257
0%
9.59%
27.19%
140%
$265K
$2.5M
#39v3PABLO/WETHPABLO DEFI
$0.07215
350
$624K
172
0%
0.15%
-9.84%
-40.21%
$215K
$43.0M
#40v3VIA/USDTOctavia
$0.7660
1,679
$489K
549
0.86%
-1.24%
4.19%
-1.84%
$489K
$76.6M
#41ZF/WETHzkSwap Finance
$0.04745
10,569
$3.7M
4,559
-0.92%
-1.19%
-0.33%
7.91%
$3.2M
$25.1M
#42v2GPU/WETHNodeAI
$0.1288
2,278
$3.6M
1,394
-3.83%
-16.77%
-5.63%
26.50%
$604K
$12.8M
#43v3PORK/WETHPepeFork
$0.063779
282
$1.5M
231
0.16%
-1.50%
-3.78%
-8.89%
$12.4M
$152.2M
#44v2ONI/WETHAnonify
$0.4087
290
$358K
207
-4.74%
-17.46%
-25.78%
42.83%
$225K
$2.0M
#45v2GIA/WBNBGamia
$0.0001334
374
$34K
215
0.68%
5.46%
11.03%
7.59%
$169K
$1.3M
#46BENDOG/SOLBen the Dog
$0.01102
7,896
$2.0M
1,679
3.89%
14.95%
13.63%
-16.30%
$239K
$11.0M
#47v2ZKML/WETHzKML
$0.2377
700
$1.3M
572
0.76%
2.18%
5.58%
31.19%
$898K
$23.7M
#48v3PDX/WETHParadox
$467.62
1,482
$2.5M
706
2.55%
0.13%
-14.14%
163%
$525K
$4.6M
#49v3RLB/WETHRollbit Coin
$0.1538
419
$4.4M
246
-0.06%
0.43%
8.32%
12.61%
$8.8M
$446.2M
#50JUP/USDCJupiter
$0.4976
20,513
$6.9M
2,389
0.16%
0.10%
-4.16%
0.40%
$228K
$4.97B
#51v2OPSEC/WETHOpSec
$0.7391
807
$1.1M
695
0.50%
4.38%
7.25%
2.22%
$1.7M
$73.1M
#52v3ORE/WETHOre
$20.02
1,592
$3.9M
721
0%
1.98%
-16.66%
1,144%
$477K
$3.8M
#53v3DRIPX/WBNBDRIPX Token
$0.001546
1,629
$395K
884
0.07%
19.75%
57.49%
141%
$19K
$1.0M
#54v2AIT/WETHAIT Protocol
$0.8360
931
$1.3M
791
0.39%
0.06%
-1.73%
19.07%
$4.2M
$695.9M
#55v3XRGB/WETHXRGB
$0.2728
860
$3.4M
546
2.17%
2.87%
-2.13%
26.12%
$2.8M
$5.8M
#56VOYA/WBTCBridged BRC20 VOYA
$2.75
9,344
$5.1M
3,600
0%
-4.28%
18.81%
47.27%
$3.6M
$27.5M
#57v2ASTX/WETHAsterix
$1,838.76
607
$1.9M
354
0%
0.04%
-3.13%
-6.04%
$1.1M
$18.3M
#58v1pTGC/WPLSThe Grays Currency
$0.00006366
521
$100K
212
-4.70%
-4.86%
1.62%
15.48%
$875K
$19.3M
#59FAM/SOLFamily
$0.002344
5,385
$806K
1,295
0.58%
3.19%
196%
1,040%
$49K
$2.3M
#60v2BUILD/WETHBuildAI
$0.2493
380
$560K
274
0%
4.72%
-10.35%
0.41%
$244K
$2.4M
#61v2DNODE/WETHDecentraNode
$229.42
764
$1.0M
448
0%
-10.01%
69.64%
140%
$166K
$2.2M
#62tickSTM/SOLticketSTM
$0.0002566
15,705
$2.2M
2,420
1.24%
116%
98.31%
43,251%
$29K
$243K
#63SHIB/SOLshibwifhat
$0.001219
2,706
$1.4M
577
0.90%
-0.07%
18.19%
-14.34%
$113K
$1.1M
#64TRUMP/SOLMAGA (Wormhole)
$4.87
7,982
$1.3M
1,222
0.30%
-5.04%
5.68%
24.02%
$637K
$8.1M
#65v3INS/WETHInscribe
$0.3137
329
$994K
181
0.61%
-1.22%
-10.64%
-19.77%
$1.9M
$31.3M
#66v2MND/WETHMind
$0.1662
197
$540K
151
0%
-0.34%
11.26%
-4.62%
$1.1M
$16.6M
#67v2SYNC/WETHSyncus
$0.009786
1,063
$815K
873
0.07%
1.41%
7.21%
16.84%
$5.0M
$40.7M
#68v2AIUS/WETHArbius
$335.90
291
$744K
210
0%
5.43%
-2.42%
2.16%
$1.2M
$335.9M
#69v2BBTF/WBNBBlockbusters
$0.0003751
74
$33K
38
0%
-0.46%
-0.10%
-21.23%
$401K
$3.7M
#70v2WKC/WBNBWIKI CAT
$0.088576
300
$14K
256
0.02%
0.30%
1.13%
1.15%
$247K
$4.8M
#71v2Burns/WBNBBurnsDeFi
$0.2406
1,313
$275K
824
0.05%
-1.88%
-5.68%
-11.26%
$250K
$4.0M
#72v3SAVM/WETHSatoshiVM
$3.95
202
$646K
152
0%
1.50%
7.03%
15.17%
$5.3M
$41.7M
#73v2BabyBonk/WBNBBaby Bonk
$0.0101123
243
$31K
194
0%
0.44%
1.52%
4.62%
$635K
$4.5M
#74v2$OPHX/WBNBOperation Phoenix
$0.07184
104
$31K
70
0%
3.47%
2.68%
-11.43%
$252K
$7.1M
#75WETH/USDCWrapped Ether
$2,975.96
23,542
$5.0M
15,000
-0.17%
-0.32%
1.31%
1.04%
$4.6M
$4.9M
#76v2KingCat/WBNBKing Cat
$0.0127484
1,818
$194K
946
1.38%
4.55%
-35.96%
-12.26%
$140K
$278K
#77v2NMT/USDCNetMind Token
$4.36
1,295
$3.6M
580
1.14%
5.61%
12.18%
15.67%
$7.8M
$52.1M
#78v2MDX/WETHMultiDEX AI
$2.10
552
$531K
363
-0.92%
15.74%
22.92%
7.43%
$229K
$2.1M
#79v2BANANA/WETHBanana
$27.30
218
$1.2M
137
0%
-0.41%
-0.50%
15.41%
$6.8M
$259.9M
#80v2BabyTrump/WBNBBaby Trump
$0.001333
657
$111K
306
0%
6.30%
13.82%
79.99%
$100K
$632K
#81COQ/WAVAXCOQINU
$0.051490
1,153
$751K
612
0.19%
-0.83%
0.52%
-0.10%
$2.9M
$103.4M
#82WEN/SOLWen
$0.00007926
3,896
$811K
1,014
0.45%
-0.30%
1.02%
3.55%
$223K
$57.6M
#83BYTE/SOLGrok's Dog
$0.2091
19,806
$4.2M
3,487
-11.62%
-10.04%
-14.10%
14,120%
$36K
$207K
#84$MYRO/USDCMyro
$0.07251
6,258
$1.3M
974
0.63%
2.71%
5.14%
18.44%
$1.6M
$72.5M
#85v2PALM/WETHPaLM AI
$0.4398
421
$723K
354
0%
4.65%
-3.84%
8.57%
$1.1M
$34.7M
#86v2$GIGA/WBNBGigaChadGPT
$0.02219
313
$105K
122
0%
3.06%
8.31%
-1.23%
$120K
$2.2M
#87WHALES/SOLWhales Market
$3.10
5,459
$1.4M
1,010
0.50%
5.45%
8.22%
16.84%
$1.9M
$310.7M
#88v2PTP/WPLSPulseTrailerPark
$0.071144
385
$127K
215
0%
1.09%
15.94%
-1.83%
$355K
$6.3M
#89v2OxN/WETH0xNumber
$0.7910
475
$405K
395
3.48%
2.97%
8.12%
-3.72%
$413K
$7.9M
#90v3AI/WBNBAny Inu
$0.00001494
281
$81K
190
0%
-0.35%
-0.08%
5.95%
$95K
$1.5M
#91v2FIGURE/WETHFigure AI
$0.005827
2,115
$2.1M
804
-1.48%
38.54%
14,472%
14,472%
$80K
$582K
#92v3CGPT/USDTChainGPT
$0.3587
2,490
$2.6M
792
0.34%
3.36%
7.81%
18.72%
$4.2M
$358.2M
#93v2Sir/WBNBSir
$0.1816
1,448
$192K
330
-0.24%
-0.86%
-11.10%
-21.14%
$54K
$180K
#94v2TYPE/WETHTypeAI
$0.4486
240
$294K
190
-1.87%
-1.02%
-12.68%
22.41%
$406K
$4.4M
#95v3GEN111/WBNBGenesis1:11 Official
$0.01359
64
$5.8K
63
0%
-0.09%
3.45%
-8.38%
$127K
$1.2M
#96v2ZKZX/WPLSZKZX
$0.02947
252
$85K
154
-0.78%
-7.03%
-12.10%
9.17%
$309K
$2.8M
#97v2SPYRO/WETHSpyro
$0.051244
1,198
$1.6M
519
0.08%
21.21%
17.84%
493%
$549K
$1.1M
#98v2BonkFork/WBNBBonkFork
$0.0007527
256
$16K
188
0%
-1.21%
-15.69%
-23.37%
$96K
$68K
#99v2AIX/WETHAIgentX
$0.6757
568
$875K
463
0%
2.21%
-0.24%
4.86%
$2.1M
$60.0M
#100CHAT/SOLSolchat
$0.3542
7,637
$1.7M
1,477
-0.55%
-10.39%
-11.63%
-28.37%
$164K
$3.1M
Showing pairs 1-100 of 62,883Pairs 101-200