24H Volume:
$887.3M
24H Txns:
2,456,101
#1SLOW/mSOLSlow Protocol
$0.005220
90,748
$3.7K
8
0%
-0.04%
-1.38%
-2.87%
$10K
$109K
#2WETH/USDCWrapped Ether
$1,591.46
58,313
$3.4M
37,787
0.01%
0.06%
0.04%
0.15%
$36.4M
$31.2M
#3WLD/USDCWorldcoin
$1.72
38,605
$818K
31
-0.03%
1.41%
1.17%
-0.57%
$1.1M
$300.9M
#4v2WBNB/USDTWrapped BNB
$213.34
36,551
$3.9M
16,333
-0.01%
-0.06%
0.55%
0.71%
$21.0M
$550.7M
#5MSB/WETHmintBase
$0.0002115
34,963
$5.3M
213
1.65%
8.92%
69.92%
11,003%
$433K
$2.2M
#6USDC/USDTUSD Coin
$1.00
33,760
$91K
1,547
0%
0%
0.01%
0.01%
$370K
$9.0M
#7APT/USDCAptos Coin
$5.24
31,061
$126K
5,098
0.01%
-0.04%
-0.93%
-4.71%
$1.6M
-
#8WMNT/USDTWrapped Mantle
$0.3885
27,337
$28K
1,671
-0.01%
-0.15%
-0.13%
-0.62%
$662K
$11.5M
#9WSM/WETHWall Street Memes
$0.0191020
24,966
$3.8M
117
0%
0%
-100%
-100%
<$1
-
#10WETH/USDTEther
$1,591.98
22,602
$171K
1,137
0%
-0.07%
0.01%
0.19%
$972K
$24.7M
#11WETH/USDCWrapped Ether
$1,590.99
22,261
$821K
15,928
0%
-0.04%
-0.03%
0.24%
$4.4M
$31.2M
#12FRIEND/WETHfriend.tech
$0.062373
19,463
$4.1M
235
-1.91%
-29.93%
1.95%
3,093%
$109K
$237K
#13wpSOL/USDCWrapped SOL
$18.93
17,133
$2.3M
1,454
-0.06%
-0.07%
-0.70%
-2.03%
$2.0M
-
#14WETH/USDCWrapped Ether
$1,592.03
15,669
$905K
10,962
0.02%
0.06%
0.17%
0.16%
$12.2M
$31.2M
#15TIA/WETHCeleatia
$0.089881
15,602
$1.9M
40
33.68%
158%
158%
158%
$16K
$9.8K
#16v3WBNB/USDTWrapped BNB
$213.08
14,629
$12.7M
8,943
0.04%
0.01%
0.29%
0.35%
$437K
$550.0M
#17V2WETH/USDCWrapped Ether
$1,593.57
14,301
$914K
10,219
0.39%
0.28%
-0.09%
0.53%
$3.1M
$30.8M
#18wpSOL/USDCWrapped SOL
$18.93
13,483
$236K
1,970
0%
-0.08%
-0.66%
-2.06%
$86K
-
#19SLURP/USDCSLURP INU
$0.086492
12,272
$130K
253
0%
0%
-99.99%
-99.98%
<$1
$3
#20WETH/USDCWrapped Ether
$1,589.75
10,296
$593K
6,719
-0.08%
-0.12%
-0.09%
0.21%
$248K
$31.2M
#21APT/USDCAptos Coin
$5.25
9,988
$66K
4,385
0.28%
0.14%
-0.80%
-4.51%
$1.0M
-
#22WETH/USDCWrapped Ether
$1,595.54
9,498
$78K
7,907
0.56%
1.22%
-0.28%
0.07%
$11K
$31.3M
#23USDT/WETHTether USD
$1.00
8,853
$562K
5,603
0.37%
0.35%
0.14%
0%
$2.3M
$9.0M
#24TIA/WETHCelestiaDAO
$0.008454
8,804
$9.1M
88
-29.69%
23.93%
84.06%
18,418%
$80K
$6.9M
#25v22049/WBNB2049
$0.3275
8,599
$1.7M
3,390
0.73%
-4.42%
-27.37%
-47.74%
$597K
$3.3M
#26v2TEDDY BEAR ㉾/WPLSBEAR
$0.071674
8,495
$824K
1,831
0.43%
1.45%
2.21%
4.86%
$412K
$16.7M
#27v2RWT/USDTRevaLink Wallet Token
$1.11
8,347
$1.9M
5,829
-0.21%
0.87%
-4.17%
-6.22%
$10.3M
$7.13B
#28v2$Foo/$LadyFoo
13.4820 $Lady
8,024
-
1
-0.01%
-0.06%
-0.32%
-0.84%
-
-
#29RealBenZ/WMNTRealBenZ Token
$0.003018
7,869
$62K
409
-0.02%
0.13%
-0.15%
0.05%
$313K
$301K
#30v3WMNT/USDTWrapped Mantle
$0.3887
7,861
$119K
2,470
0%
-0.07%
-0.24%
-0.61%
$659K
$11.5M
#31v2X/2049X
$388.62
7,533
$2.2M
3,191
1.02%
0.10%
44.76%
7,817%
$600K
$8.5M
#32v2$FUR/USDCFurio
$0.02900
7,076
$17K
2,523
-0.01%
-0.13%
-0.39%
-0.75%
$667K
$437K
#33v2OP/WETHOptimism
$1.28
6,943
$79K
6,889
0%
-0.19%
-0.62%
1.32%
$4.9M
$5.50B
#34v2LDO/WETHLido DAO Token
$1.47
6,913
$23
6,681
0.01%
-0.09%
0.39%
0.32%
$10K
$1.0M
#35v2WBNB/BUSDWrapped BNB
$212.59
6,793
$814K
4,590
0.05%
-0.04%
0.28%
0.37%
$16.7M
$548.8M
#36WETH/USDCWrapped Ether
$1,590.93
6,630
$4.3M
2,572
0%
-0.11%
-0.04%
0.13%
$5.3M
$83.5M
#37v2Overbnb/WBNBOverbnb Token
$0.0002965
6,595
$356K
2,013
-0.12%
-16.33%
-50.02%
-89.59%
$9.7K
$7.4K
#38USDT/USDCTether USD
$1.17
6,313
$1.7M
3,715
0.01%
-0.10%
-0.54%
0.09%
$7.1M
$10.5M
#39v3KETM/USDCKeytom
0.4471 USDC
6,246
-
4
0%
0%
-0.01%
-0.08%
-
-
#40v2ATROPA/WPLSAtropa
$0.01371
6,201
$565K
1,663
0.23%
0.54%
0.29%
-4.82%
$352K
$15.2M
#41v2DAI/WPLSDai Stablecoin
$0.001325
6,041
$624K
1,682
0.29%
0.45%
-1.34%
-5.74%
$548K
$29.1M
#42WETH/USDCWrapped Ether
$1,597.16
5,988
$280K
3,625
0.39%
0.71%
0.85%
0.12%
$808K
$31.3M
#43V2WETH/USDCWrapped Ether
$1,592.37
5,819
$403K
4,488
0.15%
-0.01%
0.10%
0.27%
$973K
$30.8M
#44OCISLY/WETHOf Course I Still Love You
$0.009864
5,800
$2.0M
607
-2.59%
-9.24%
113%
593%
$151K
$4.1M
#45v3WBNB/USDTWrapped BNB
$212.99
5,752
$19.0M
3,141
0.03%
0.01%
0.25%
0.33%
$44.3M
$549.8M
#46v2STA/USDTSTA TOKEN
$0.01654
5,573
$850K
1,246
0.03%
-0.81%
-7.14%
-37.86%
$97K
$3.4M
#47v2OCISLY/WETHOf Course I Still Love You
$0.00003166
5,486
$4.0M
1,524
-3.20%
-3.80%
-18.30%
-31.53%
$129K
$1.3M
#48WETH/USDCWrapped Ether
$1,591.07
5,269
$18.6M
2,307
0.03%
-0.09%
-0.03%
0.14%
$26.6M
$467.1M
#49USD+/USDCUSD+
$0.8480
5,222
$10.0M
1,763
13.66%
-4.86%
-11.34%
-18.96%
$124K
$568K
#50WMATIC/USDCWrapped Matic
$0.5078
4,689
$2.9M
2,319
-0.01%
-0.22%
-0.50%
-2.43%
$4.2M
$71.3M
#51ATOM/OSMOCosmos Hub Atom
$6.93
4,558
$664K
648
0.12%
-0.24%
-0.32%
-1.22%
$13.9M
$2.030B
#52v2WSM/WBNBWall Street Memes
$0.0003644
4,515
$479K
422
9.33%
-61.36%
-36.50%
254%
$22K
$728K
#53v2HOPE/WETHHopium
$0.0001532
4,438
$1.2M
1,202
4.32%
-4.71%
-58.32%
8,871%
$33K
$153K
#54v3CAL/WETHCalcium
$0.03300
4,421
$6.2M
1,768
-0.69%
-3.02%
0.68%
49.63%
$705K
$6.7M
#55v2monat money Ǝ𒑰/WPLSƎ𒑰
$0.0001222
4,415
$172K
1,256
0.68%
2.41%
5.45%
-1.53%
$27K
$1.3M
#56v2HOBBES/WETHHobbes
$0.0002321
4,290
$2.2M
1,140
10.22%
-10.07%
-48.89%
19,122%
$37K
$232K
#57CRYSTAL/WJEWELCrystals
$0.009064
4,216
$8.6K
882
0%
-0.17%
0.07%
0.92%
$270K
$2.1M
#58OSMO/USDC.axlOsmosis
$0.3145
4,140
$754K
229
0.03%
-0.34%
-0.26%
-0.78%
$6.2M
$314.5M
#59WBTC/USDCWrapped BTC
$26,205.34
4,086
$45K
72
0.12%
-0.04%
-0.16%
-0.22%
$26K
$34.9M
#60v3WETH/USDTEther
$1,593.81
4,081
$140K
1,716
0%
0.04%
0.13%
0.34%
$717K
$24.8M
#61HBOB/USDTHBOB
$0.09019
4,051
$21K
130
0%
-1.58%
-8.24%
23.80%
$121K
$9.9M
#62Cake/APTPancakeSwap Token
$1.15
3,985
$15K
2,002
0.29%
0.21%
0.40%
0.54%
$408K
$3.1M
#63v2KEYS/WETHTeleKeys
$0.01072
3,902
$1.9M
1,336
0.01%
18.62%
137%
34,694%
$110K
$1.0M
#64v2Odyssey/WETHPenguin Edition
$0.066892
3,879
$1.2M
1,212
0%
-15.47%
-29.13%
216%
$6.6K
$6.7K
#65v2AKI/WBNBAkino INU
$0.05411
3,820
$422K
1,467
0%
7.54%
-6.46%
2,435%
$43K
$541K
#66APT/USDTAptos Coin
$5.26
3,790
$21K
2,064
0.27%
0.40%
-0.64%
-4.52%
$75K
-
#67v2BNBDragon/WBNBBNBDragon
$0.0101075
3,768
$171K
1,063
-1.13%
-6.81%
-14.74%
-17.80%
$14K
$10K
#68v3WMNT/USDTWrapped Mantle
$0.3874
3,735
$1.1K
652
0.15%
-0.50%
-0.59%
-0.86%
$288
$11.5M
#69WETH/USDTWrapped Ether
$1,591.96
3,668
$8.9M
1,677
0.03%
-0.10%
0%
0.17%
$14.2M
$467.3M
#70v3USDC/USDTUSD Coin
$1.00
3,627
$190K
1,517
0%
0%
0.01%
0.03%
$469K
$9.0M
#71v2ᨓᨆ/WPLSᨓᨆ
$0.001065
3,605
$17K
442
-0.09%
-1.93%
-5.61%
-13.89%
$21K
$52K
#72v3WBNB/BUSDWrapped BNB
$212.86
3,553
$2.0M
2,497
0.03%
-0.01%
0.21%
0.29%
$4.7M
$549.5M
#73v2CCOIN/BUSDCRYPTERIUM COIN
$0.002512
3,510
$20K
344
0.30%
7.06%
10.31%
23.64%
$2.8K
$502K
#74HTO/USDCHTO
$0.001673
3,411
$3.8K
20
0.03%
-0.62%
-0.59%
-1.81%
$7.1K
$836K
#75WETH/USDCWrapped Ether
$1,590.86
3,352
$4.7M
902
0.03%
-0.08%
-0.02%
0.13%
$8.2M
$314.4M
#76USDC/WETHUSD Coin
$1.00
3,301
$10.1M
1,282
0.01%
0%
0.04%
0.05%
$13.9M
$185.4M
#77v2JIN/USDTJIN
$0.06801
3,270
$42K
1,208
-0.05%
-1.67%
-8.04%
36.35%
$99K
$67K
#78v2CCOIN/USDTCRYPTERIUM COIN
$0.002527
3,262
$21K
259
-0.53%
6.12%
10.95%
28.43%
$809
$505K
#79USDbC/WETHUSD Base Coin
$1.00
3,204
$396K
1,750
-0.02%
0%
-0.01%
0.08%
$80K
$96.3M
#80v3WETH/USDCWrapped Ether
$1,590.94
3,169
$102.5M
1,785
0%
-0.09%
-0.03%
0.16%
$197.9M
$4.98B
#81v2CP/WBNBCP
$0.5444
3,156
$405K
1,459
0.22%
-3.51%
11.99%
62.76%
$112K
$425K
#82v2TIA/USDTCelestia
$0.07682
3,107
$18.7M
1,534
20.08%
-97.10%
-84.69%
7,581%
$198K
$69.8M
#83CASH/WETHCashBOX
$0.0118142
3,068
$2.5M
82
0%
0%
0%
-100%
<$1
-
#84v2SPAC/WBNBSPAC
$0.052407
3,030
$228K
674
0.57%
8.64%
18.50%
40.06%
$242K
$1.7M
#85v2NOBODY/WETHNOBODY
$0.058636
3,029
$1.0M
1,024
11.57%
18.38%
2.96%
-69.29%
$25K
$85K
#86v2ULX/BUSDUltron
$0.1612
3,022
$2.9M
504
0.46%
0.08%
-1.17%
-5.18%
$2.1M
$9.5M
#87LCR/USDTPaid LCR Token
$1.01
2,968
$37K
1,098
0.04%
0.11%
0.27%
-0.23%
$607K
$373K
#88v1WBTC/WPLSWrapped BTC
$111.27
2,935
$206K
1,153
0.21%
-0.30%
-0.83%
2.43%
$280K
$17.1M
#89ARB/USDCArbitrum
$0.8249
2,926
$3.5M
444
-0.02%
0.25%
0.16%
1.06%
$2.3M
$8.24B
#90wpWETH/SOLWrapped Ether (Wormhole)
$1,586.06
2,905
$37K
267
0%
0.04%
-0.41%
-0.09%
$46K
$8.6M
#91WMATIC/USDTWrapped Matic
$0.5082
2,902
$407K
1,766
-0.04%
-0.20%
-0.46%
-2.34%
$827K
$71.4M
#92v2CCOIN/GFALCRYPTERIUM COIN
$0.002551
2,881
$7.1K
97
-0.32%
6.35%
8.35%
26.34%
$384
$510K
#93v2Congcong/USDTCongcong
$0.061000
2,865
$138K
843
-0.17%
6.86%
-12.34%
137%
$12K
$10K
#94v2WSM/USDTWall Street Memes
$0.01451
2,853
$28.8M
577
-5.91%
10.54%
81.94%
141%
$867K
$29.0M
#95v3WETH/USDTWrapped Ether
$1,591.64
2,847
$15.9M
1,820
0%
-0.09%
-0.04%
0.16%
$34.2M
$4.98B
#96HLN/WFLRHelion
$1.17
2,821
$125K
176
-1.48%
-1.92%
1.64%
3.08%
$19K
$175.9M
#97RLY/USDTRally
$0.005953
2,820
$4.9K
75
-0.73%
0.06%
0.43%
0.13%
$443
$89.3M
#98v3USDT/BUSDTether USD
$0.9995
2,792
$5.1M
1,949
0%
0%
-0.01%
-0.02%
$12.2M
$3.37B
#99USDC/USDTUSD Coin (PoS)
$1.00
2,786
$3.3M
1,569
0%
0%
0.03%
0.04%
$2.1M
$618.1M
#100WMATIC/USDCWrapped Matic
$0.5080
2,756
$67K
1,559
0%
-0.21%
-0.42%
-2.38%
$31K
$71.3M
Showing pairs 1-100 of 43,390Pairs 101-200