Loading...
Loading...
24H Volume:
$1.1M
24H Txns:
6,970
Latest Block:3s ago
17,417,495
3s ago
Trending
#1V3ALB/WETHAlienBase Token
$0.1061
415
$181K
197
0%
-0.61%
-1.48%
17.21%
$2.1M
$10.4M
#2ALB/WETHAlienBase Token
$0.1060
993
$303K
422
-0.04%
-0.30%
-1.51%
17.19%
$1.6M
$10.4M
#3ALB/USDbCAlienBase Token
$0.1060
637
$57K
280
0.15%
-0.19%
-1.15%
17.02%
$325K
$10.4M
#4V3ALB/USDbCAlienBase Token
$0.1060
270
$42K
145
-0.10%
-0.71%
-1.25%
16.72%
$228K
$10.4M
#5V3DUB/ALBThe DUB Token
$0.007216
23
$1.4K
13
0%
0%
-0.17%
12.01%
$101K
$114K
#6V3tBTC/WETHBase tBTC v2
$67,578.90
189
$78K
52
0%
-0.10%
-0.69%
1.26%
$792K
$2.5M
#7cbETH/WETHCoinbase Wrapped Staked ETH
$3,787.24
62
$3.0K
42
0%
-0.04%
-0.34%
0.24%
$3.7M
$90.3M
#8DAI+/USD+DAI+
$1.00
78
$38K
26
0%
0%
-0.16%
-0.02%
$1.6M
$848K
#9V3cbETH/WETHCoinbase Wrapped Staked ETH
$3,803.80
4
$796
4
0%
0%
0.83%
1.28%
$1.0M
$90.7M
#10AIGPU/WETHAIGPU Token
$0.002766
12
$1.2K
11
0%
0%
0.41%
9.88%
$67K
$2.7M
#11V3GLMZ/USDCGolemz
$1.00
2
$501
1
0%
0%
0%
0.03%
$796K
$10.0M
#12V3TOSHI/WETHToshi
$0.0002230
15
$181
10
0%
-0.80%
-0.71%
-6.49%
$12K
$93.8M
#13V3DEGEN/WETHDegen
$0.006876
17
$198
9
0%
-0.12%
-0.18%
0.55%
$11K
$85.8M
#14V3MOCHI/WETHMochi
$0.00001421
29
$558
13
0%
0%
2.88%
10.33%
$9.2K
$14.2M
#15V3TYBG/WETHBase God
$0.00008395
10
$118
10
0%
-0.99%
-1.31%
-3.30%
$7.8K
$10.3M
#16ALB/WETHAlienBase Token
$0.1071
20
$126
15
0%
0%
0%
17.50%
$3.3K
$10.5M
#17DUB/ALBThe DUB Token
$0.007282
23
$228
9
0%
0%
1.13%
14.50%
$7.6K
$116K
#18DUB/WETHThe DUB Token
$0.007336
43
$1.3K
20
0%
0%
3.88%
15.60%
$4.6K
$116K
#19ALMA/ALBALlama Token
$0.00004647
16
$82
8
0%
0%
0.41%
19.03%
$12K
$39K
#20V3WETH/USDbCWrapped Ether
$3,516.57
1,472
$316K
390
-0.02%
-0.07%
-0.47%
0.29%
$1.1M
$432.9M
#21WETH/USDbCWrapped Ether
$3,518.31
921
$67K
377
0%
-0.10%
-0.41%
0.20%
$538K
$433.1M
#22USD+/USDbCUSD+
$1.00
98
$6.2K
55
0%
0%
-0.03%
-0.03%
$2.1M
$55.5M
#23DAI/USDbCDai Stablecoin
$0.9995
43
$1.2K
26
0%
0%
-0.03%
0.07%
$404K
$3.5M
#24axlUSDC/USDbCAxelar Wrapped USDC
$1.00
18
$906
10
0%
0%
0.01%
-0.05%
$1.4M
$1.7M
#25ALB/TOSHIAlienBase Token
$0.1063
20
$58
11
0%
0%
-1.17%
16.76%
$771
$10.4M
#26ALB/AEROAlienBase Token
$0.1066
20
$22
15
0%
-2.48%
-0.17%
16.43%
$410
$10.4M
#27DAI/WETHDai Stablecoin
$0.9987
796
$10K
358
0%
0.01%
-0.12%
0.12%
$46K
$3.5M
#28ALB/USDCAlienBase Token
$0.1067
23
$15
22
0%
0%
-1.13%
18.07%
$270
$10.4M
#29V3ALB/USDbCAlienBase Token
$0.1073
16
$22
13
0%
0%
0%
17.05%
$390
$10.5M
#30V3ALB/WETHAlienBase Token
$0.1066
12
$8
9
0%
-0.66%
-0.66%
16.92%
$295
$10.4M
#31TOSHI/WETHToshi
$0.0002228
3
$1
3
0%
0%
0%
-6.31%
$63
$93.7M
#32ALIENTACO/WETHALIEN TACO
$0.075919
1
$8
1
0%
0%
0%
0%
$35
$592
#33ALB/BALDAlienBase Token
$0.1080
3
$1
3
0%
0%
0%
12.98%
$49
$10.6M
#34GR3YS/ALBLittle Grey Tokens
$0.00001557
8
$89
3
0%
0%
0%
6.28%
$5.0K
$62K
#35GR3YS/WETHLittle Grey Tokens
$0.00001559
7
$86
4
0%
0%
0.33%
7.22%
$4.7K
$62K
#36V3DUB/WETHThe DUB Token
$0.007080
3
$1
2
0%
0%
4.34%
10.84%
$48
$112K
#37WETH/USDCWrapped Ether
$3,518.60
537
$441
194
0%
0.04%
-0.22%
0.24%
$2.8K
$433.2M
#38DAI/USDCDai Stablecoin
$1.00
4
<$1
4
0%
0%
0.34%
0.34%
$32
$3.6M
#39WETH/USDbCWrapped Ether
$3,457.17
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$55
$425.6M
#40axlUSDC/WETHAxelar Wrapped USDC
$1.00
9
$2
9
0%
0%
0%
-4.11%
$23
$1.8M
#41BRETT/WETHBrett
$0.1504
1
-
1
0%
0%
0%
0%
$2
$1.49B
#42AIGPU/ALBAIGPU Token
$0.002613
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$8
$2.6M
#43AERO/WETHAerodrome
$0.9852
1
-
1
0%
0%
0%
0%
<$1
$532.6M
#44SUSHI/WETHSushiToken
$0.6722
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$5
$25K
#45DAI/ALBDai Stablecoin
$0.9933
2
<$1
2
0%
0%
-2.47%
-2.47%
$1
$3.5M
#46USD+/WETHUSD+
$0.9402
4
<$1
4
0%
8.19%
8.19%
-80.62%
<$1
$52.2M
#47V3DAI/USDbCDai Stablecoin
$0.9999
7
$6
7
0%
0%
0%
0.07%
$2
$3.5M
#48axlUSDC/ALBAxelar Wrapped USDC
$1.00
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$4
$1.7M
#49ALBERT/WETHALBert
$0.065755
40
$48
15
0%
0%
-3.80%
-26.23%
$50
$3.8K
#50TRBL/DUBTribbles
$0.00007098
7
$16
5
0%
0%
-2.30%
-1.65%
$845
$70K
#51TRBL/TYBGTribbles
$0.00007037
5
$9
4
0%
0%
2.55%
7.77%
$433
$70K
#52TRBL/USDbCTribbles
$0.00007028
1
$1
1
0%
0%
0%
0%
$169
$70K
#53TRBL/axlUSDCTribbles
$0.00007013
3
$2
3
0%
0%
2.92%
4.77%
$168
$70K
#54TRBL/GR3YSTribbles
$0.00007241
3
$2
2
0%
0%
5.08%
4.69%
$480
$72K
#55TRBL/NEWBTribbles
$0.00006070
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
<$1
$60K
#56TRBL/WETHTribbles
$0.00006975
10
$19
3
0%
0%
0%
4.97%
$609
$69K
#57YFX/USDbCYieldFarming Index
$0.9656
1
$1
1
0%
0%
0%
0%
$125
$56K
#58TRBL/MOCHITribbles
$0.00006881
6
$12
2
0%
0%
0%
6.99%
$491
$68K
#59TRBL/USDCTribbles
$0.00006961
2
$2
2
0%
0%
0%
4.49%
$168
$69K