24H Volume:
$505.3M
24H Txns:
690,175
#1v2OCISLY/USDTOf Course I Still Love You
$0.0001050
835
$11.9M
792
52.18%
381%
83,962%
83,962%
$633K
$10.5M
#2v2WALX/USDTWalletX
$0.01380
717
$13.1M
460
0%
66.28%
3,627%
34,045%
$434K
$13.8M
#3MSB/WETHmintBase
$0.0002687
35,064
$5.5M
213
-4.53%
14.47%
81.35%
14,008%
$489K
$2.8M
#4v2X/2049X
$360.19
7,897
$2.3M
3,251
1.31%
15.17%
9.45%
7,237%
$690K
$7.9M
#5v2WSM/USDTWall Street Memes
$0.01871
2,833
$23.0M
571
3.52%
11.80%
150%
399%
$986K
$37.4M
#6v2WSM/WETHWall Street Memes
$0.001331
629
$13.9M
269
-0.91%
-31.99%
56.52%
266%
$278K
$2.6M
#7v3WSM/WBNBWall Street Memes
$0.02758
467
$7.3M
42
0%
0.18%
5.65%
139%
$1.8M
$274.2M
#8LIF3/TOMBLIF3
$0.08435
1,340
$486K
26
0%
1.52%
46.22%
109%
$4.0M
$3.8M
#9LIF3/WFTMLIF3
$0.009653
639
$449K
254
0.30%
-0.01%
5.49%
70.32%
$1.1M
$85.8M
#10v2JADE/BUSDJADE
$15.54
444
$407K
174
0%
1.84%
4.31%
67.44%
$829K
$10.4M
#11v3CAL/WETHCalcium
$0.03226
4,212
$5.9M
1,707
-0.55%
1.35%
3.79%
64.70%
$696K
$6.6M
#12v2TYRION/WETHTyrion.finance
$0.01006
510
$464K
312
0.48%
18.08%
16.98%
50.07%
$275K
$10.0M
#13LSHARE/TOMBLSHARE
$877.16
363
$172K
13
0%
0.34%
61.94%
47.17%
$1.5M
$6.9M
#14v2SPAC/WBNBSPAC
$0.052624
3,115
$255K
722
0.02%
7.08%
26.02%
45.18%
$253K
$1.9M
#15v2LCT/WBNBLocal Traders
$0.003474
705
$180K
252
0%
-5.05%
-1.18%
28.04%
$319K
$1.0M
#16v2FINE/WETHFINE
$0.071130
971
$1.0M
494
1.70%
6.77%
9.15%
18.82%
$423K
$4.4M
#17TOMB/WFTMTOMB
$0.006288
888
$106K
390
0%
0.55%
0.83%
15.44%
$500K
$1.9M
#18wpCOCO/SOLCOCO Token
$0.0003991
438
$115K
282
0.62%
0.85%
7.29%
14.47%
$455K
$18.2M
#19AERO/USDbCAerodrome
$0.04073
1,510
$172K
301
-0.01%
0.01%
2.85%
13.78%
$1.7M
$22.1M
#20v2TimeN/USDTTime New
$0.3353
552
$213K
455
-0.13%
-0.74%
5.68%
12.39%
$1.0M
$13.8M
#21BSW/USDTBiswap
$0.07136
1,956
$1.2M
311
0.17%
3.43%
8.55%
11.81%
$1.2M
$38.7M
#22ALCX/WETHAlchemix
$13.64
334
$869K
56
0%
0.95%
-1.90%
10.49%
$2.9M
$30.8M
#23BSW/WBNBBiswap
$0.07114
1,749
$1.3M
299
0.02%
2.85%
8.58%
10.37%
$2.0M
$38.5M
#24v2PLAY/BUSDPLAY
$0.02474
780
$101K
581
0%
-0.27%
-0.03%
10.04%
$402K
$15.3M
#25v2SPX/WETHSPX6900
$0.005577
607
$615K
284
0%
-2.26%
-0.10%
9.89%
$382K
$5.1M
#26v2TEDDY BEAR ㉾/WPLSBEAR
$0.071781
8,607
$820K
1,836
-0.24%
5.21%
8.95%
6.17%
$425K
$17.7M
#27v3FOOM/WETHFOOM
$0.074699
418
$1.2M
106
0.43%
0.87%
6.44%
6.13%
$3.2M
$8.2M
#28v2TEDDY BEAR ㉾/ATROPABEAR
$0.071774
1,342
$285K
618
0.32%
3.90%
7.44%
6.11%
$609K
$17.7M
#29BUSD/USDCBinance USD
$0.8742
2,174
$525K
1,526
-0.30%
1.46%
-0.05%
5.68%
$1.5M
$3.4M
#30v3PVC/BUSDPVC META
$7.14
728
$114K
602
-0.01%
-0.22%
-0.28%
5.11%
$1.1M
$10.71B
#31MAGIC/WETHMAGIC
$0.4914
415
$205K
126
0%
-0.14%
1.15%
4.63%
$396K
$130.7M
#32MAGIC/WETHMAGIC
$0.4921
597
$556K
118
0%
0.17%
1.24%
4.51%
$9.9M
$130.8M
#33v2XRP/WETHHarryPotterObamaPacMan8Inu
$0.2415
524
$288K
193
0%
-5.34%
4.50%
4.42%
$686K
$20.0M
#34AXL/OSMOAxelar
$0.3436
1,458
$166K
66
0.07%
-0.02%
2.14%
4.17%
$786K
$377.7M
#35v3BONE/WETHBONE SHIBASWAP
$0.8853
403
$1.1M
245
-0.01%
-0.81%
-3.01%
3.99%
$1.4M
$221.3M
#36WCANTO/NOTEwCanto
$0.1144
1,032
$532K
73
0.02%
0.32%
1.33%
3.76%
$6.2M
$11.6M
#37v2HELLO/WBNBHELLO
$0.04723
355
$106K
155
0.04%
-0.79%
-0.58%
3.61%
$2.1M
$47.2M
#38v2RDNT/WBNBRadiant
$0.2230
424
$451K
146
0%
0.37%
0.60%
3.45%
$21.2M
$19.5M
#39RDNT/WETHRadiant
$0.2238
351
$319K
152
0.12%
0.75%
0.72%
3.21%
$1.0M
$204.2M
#40v2TRIAS/BUSDTrias Token
$2.77
424
$151K
155
-0.79%
-0.29%
0.57%
3.13%
$401K
$27.2M
#41BONE/WETHBONE SHIBASWAP
$0.8845
480
$1.1M
218
0%
-0.86%
-2.89%
2.94%
$5.6M
$221.1M
#42WLD/USDCWorldcoin
$1.73
34,844
$793K
31
0%
-0.05%
2.38%
2.85%
$1.2M
$303.2M
#43vWLD/vUSDvWLD
$1.74
763
$705K
22
0%
0.75%
2.01%
2.79%
$327K
-
#44v2GFAL/USDTGames For A Living
$0.02727
1,111
$180K
257
0.04%
0.83%
-0.13%
2.25%
$1.2M
$272.7M
#45v1INC/WPLSIncentive
$1.13
1,353
$154K
738
-0.02%
0.15%
-0.17%
2.06%
$8.3M
$13.2M
#46v1PLSX/WPLSPulseX
$0.00001137
1,231
$346K
645
0%
0.15%
-0.35%
1.90%
$23.5M
$1.62B
#47v3RLB/WETHRollbit Coin
$0.1040
425
$1.8M
287
0%
0.59%
0.58%
1.89%
$2.5M
$328.2M
#48OP/WETHOptimism
$1.28
1,389
$528K
809
0.12%
0.58%
0.11%
1.88%
$391K
$5.52B
#49v2ELEPHANT/WBNBElephant Money
$0.065274
451
$440K
393
0.02%
-0.04%
0.36%
1.81%
$47.9M
$527.4M
#50vOP/vUSDvOP
$1.28
567
$912K
43
0.13%
0.46%
0%
1.70%
$719K
-
#51OP/USDCOptimism
$1.28
627
$474K
299
0.02%
0.15%
-0.21%
1.66%
$1.2M
$5.50B
#52v2OP/USDCOptimism
$1.28
364
$198K
232
0.05%
0.16%
-0.12%
1.63%
$6.8M
$5.50B
#53OP/WETHOptimism
$1.28
905
$1.4M
566
0%
0.18%
-0.27%
1.57%
$7.7M
$5.50B
#54v1WBTC/WPLSWrapped BTC
$113.22
2,866
$200K
1,133
-0.01%
0.30%
1.02%
1.51%
$283K
$17.4M
#55GMX/WETHGMX
$35.56
406
$782K
152
0%
0.22%
-0.08%
1.40%
$5.9M
$339.0M
#56PENDLE/WETHPendle
$0.6274
322
$294K
90
0%
0.41%
-0.45%
1.24%
$1.9M
$14.3M
#57v1WPLS/USDTWrapped Pulse
$0.00004360
538
$190K
348
0%
0.16%
-0.30%
1.18%
$5.8M
$337.8M
#58FRAX/WGLMRFrax
$1.00
680
$212K
64
0.52%
0.97%
0.72%
1.14%
$888K
$5.3M
#59ARB/WETHArbitrum
$0.8280
341
$216K
126
0.20%
0.60%
0.66%
1.06%
$422K
$8.28B
#60ARB/WETHArbitrum
$0.8276
2,338
$4.8M
956
0.17%
0.57%
0.63%
1.04%
$10.5M
$8.27B
#61v2wALV/WBNBAlvey Chain
$0.03375
389
$147K
202
0%
-0.24%
-1.89%
1.03%
$794K
$4.8M
#62v2ARB/WETHArbitrum
$0.8275
453
$606K
84
0.14%
0.52%
0.65%
1.02%
$412K
$8.27B
#63ARB/USDCArbitrum
$0.8272
1,622
$1.3M
296
0.09%
0.45%
0.54%
0.98%
$663K
$8.27B
#64v3ARB/USDCArbitrum
$0.8269
387
$328K
79
0.10%
0.44%
0.55%
0.97%
$302K
$8.26B
#65v1WPLS/USDCWrapped Pulse
$0.00004330
878
$423K
547
-0.03%
0.20%
-0.26%
0.95%
$6.0M
$335.5M
#66ARB/USDCArbitrum
$0.8265
2,785
$3.3M
451
0.01%
0.44%
0.48%
0.90%
$2.3M
$8.26B
#67v2WPLS/DAIWrapped Pulse
$0.00004352
2,394
$409K
1,025
0%
0.77%
-0.12%
0.81%
$805K
$337.2M
#68v3PEPE/WETHPepe
$0.067099
349
$2.3M
142
0.18%
0.64%
0.60%
0.81%
$7.4M
$298.6M
#69v2WPLS/PLSXWrapped Pulse
$0.00004331
1,718
$193K
896
0.01%
-0.32%
-0.12%
0.78%
$1.7M
$335.6M
#70v3EDU/USDTEDU Coin
$0.4434
300
$114K
44
0%
0.33%
2.28%
0.76%
$447K
$443.4M
#71WETH/USDCWrapped Ether
$1,595.65
6,152
$310K
3,687
-0.25%
0.40%
0.07%
0.75%
$806K
$31.3M
#72v1WPLS/DAIWrapped Pulse
$0.00004345
1,852
$919K
950
0%
0.21%
-0.31%
0.75%
$15.2M
$336.7M
#73LINK/USDCChainLink Token
$7.46
375
$424K
72
0.15%
1.70%
2.11%
0.72%
$910K
$13.8M
#74v2PEPE/WETHPepe
$0.067086
1,570
$393K
285
0%
0.50%
0.33%
0.68%
$6.9M
$298.1M
#75v2BOT/USDTBOT
$0.03959
339
$109K
260
-0.13%
0.03%
0.70%
0.63%
$2.8M
$7.3M
#76WBTC/WETHWrapped BTC
$26,369.17
1,847
$120K
1,464
0.08%
0.04%
0.27%
0.54%
$2.4M
$3.5M
#77v3xcDOT/WGLMRxcDOT
$4.03
2,051
$1.0M
173
0.45%
0.26%
0.65%
0.45%
$477K
$4.9M
#78v2.1WETH/USDCWrapped Ether
$1,595.92
313
$1.0M
127
0.15%
0.15%
0.15%
0.45%
$1.2M
$468.4M
#79WETH/USDTEther
$1,596.32
22,684
$174K
1,142
0.06%
0.30%
0.25%
0.42%
$975K
$24.8M
#80v3WETH/USDTEther
$1,596.25
4,123
$145K
1,724
0.06%
0.29%
0.27%
0.40%
$717K
$24.8M
#81vLINK/vUSDvLINK
$7.45
751
$860K
16
-0.24%
1.38%
1.72%
0.40%
$1.1M
-
#82v3ETH/WBNBEthereum Token
$1,595.87
1,357
$4.0M
793
0.07%
0.33%
0.16%
0.39%
$3.1M
$965.4M
#83ETH/OSMOWrapped Ether
$1,598.24
1,200
$183K
99
0.16%
0.26%
0.50%
0.39%
$3.0M
-
#84WETH/USDTWrapped Ether
$1,596.26
739
$872K
281
0.08%
0.31%
0.26%
0.39%
$436K
$468.7M
#85WETH/WMATICWrapped Ether
$1,595.41
730
$544K
339
0.07%
0.31%
0.21%
0.39%
$1.4M
$315.3M
#86v2WETH/USDCWrapped Ether
$1,593.86
683
$138K
422
0%
0.03%
0.41%
0.39%
$4.6M
$84.1M
#87WETH/USDTWrapped Ether
$1,596.81
1,125
$200K
733
0.13%
0.31%
0.33%
0.38%
$350K
$83.8M
#88v3WETH/USDTWrapped Ether
$1,596.34
696
$247K
332
0.11%
0.33%
0.25%
0.38%
$730K
$315.4M
#89v3WETH/USDCWrapped Ether
$1,595.77
498
$681K
265
0.16%
0.29%
0.18%
0.38%
$759K
$468.6M
#90WETH/USDTWrapped Ether
$1,596.05
3,722
$9.0M
1,682
0.05%
0.31%
0.24%
0.37%
$14.2M
$468.7M
#91v3WETH/WMATICWrapped Ether
$1,594.80
533
$428K
339
0.15%
0.36%
0.27%
0.37%
$4.2M
$315.1M
#92WETH/WMATICWrapped Ether
$1,595.03
2,422
$1.0M
1,278
0.05%
0.25%
0.19%
0.36%
$2.2M
$315.2M
#93v3LINK/WBNBChainLink Token
$7.47
302
$197K
113
0.25%
1.69%
2.35%
0.36%
$608K
$64.0M
#94WETH/USDCWrapped Ether
$1,594.91
6,435
$4.3M
2,572
0.04%
0.22%
0.22%
0.35%
$5.3M
$83.7M
#95V2WETH/USDCWrapped Ether
$1,593.57
6,210
$449K
4,771
0.10%
0.26%
0.18%
0.35%
$999K
$30.8M
#96v3WETH/USDTWrapped Ether
$1,595.73
2,916
$16.2M
1,843
0.05%
0.30%
0.21%
0.35%
$34.3M
$5.00B
#97v3ETH/USDCEthereum Token
$1,595.16
655
$1.2M
223
0.06%
0.30%
0.23%
0.35%
$1.8M
$965.0M
#98WETH/USDCWrapped Ether
$1,594.98
3,409
$5.1M
924
0.07%
0.33%
0.22%
0.34%
$8.3M
$315.2M
#99v3WETH/USDCWrapped Ether
$1,594.76
3,196
$103.0M
1,802
0.05%
0.31%
0.21%
0.34%
$198.2M
$4.99B
#100vETH/vUSDvETH
$1,595.47
1,317
$4.1M
74
0.11%
0.24%
0.25%
0.34%
$10.2M
-
Showing pairs 1-100 of 256Pairs 101-200