USD prices on Goerli are derived from GETH/WETH on the Ethereum Mainnet
Loading...
Loading...
24H Volume:
$61K
24H Txns:
8,342
Latest Block:3s ago
8,695,907
3s ago
#1v2ZETA/WETHZeta
$0.009775
1,753
$135
0%
3.53%
0.87%
-3.98%
$6.4K
$20.5M
#2v3USDC/WETHUSD Coin
0.0005564 WETH
1,244
-
0%
0.01%
-1.97%
-3.11%
-
-
#3THUNDER/WETHThunderSwap
$0.0004008
267
<$1
0%
0%
-9.65%
-20.34%
$3
$423
#4v3WETH/USDCWrapped Ether
1,798.92 USDC
196
-
0%
0.36%
2.74%
3.17%
-
-
#5v3BIT/WETHGeorli TestNet Bit Token
$0.00005463
195
$2
33.64%
-0.32%
133%
-10.09%
<$1
-
#6v3WETH/WBTCWrapped Ether
0.06408 WBTC
188
-
0%
0.11%
2.14%
2.03%
-
-
#7v2METH/WETHMainnet ETH
$1,739.66
168
$59K
0%
0%
-4.15%
2.43%
$86K
$190K
#8v3WETH/LINKWrapped Ether
243.5666 LINK
162
-
0%
0%
-2.67%
-0.91%
-
-
#9v2USDC/WETHUSD Coin
$0.052688
156
$21
0%
-0.42%
-29.83%
18.15%
$9
$2.8M
#10v3USDC/WETHUSD Coin
$0.052704
155
$19
0%
-0.44%
-26.16%
19.54%
$25
$2.8M
#11v3USDC/WETHUSD Coin
0.0005557 WETH
151
-
0%
0%
-2.33%
-3.45%
-
-
#12v3USDC/WETHUSD Coin
$0.052646
135
$40
0%
0%
-31.19%
16.47%
$21
$2.7M
#13v3FLIP/WETHChainflip
$0.003484
132
$453
0%
51.94%
62.52%
29.50%
$130
$308K
#14v3USDC/WBTCUSD Coin
0.00003556 WBTC
132
-
0%
-0.12%
-0.14%
-0.99%
-
-
#15v3USDC/WBTCUSD Coin
0.00003537 WBTC
123
-
-0.06%
-0.34%
-0.72%
-1.01%
-
-
#16v2SARCO/WETHSarcophagus
$0.0002279
114
$1
0%
3.35%
0.14%
-8.17%
$129
$22K
#17v3USDC/WETHUSD Coin
$0.052729
104
<$1
0%
7.31%
-23.20%
22.66%
$1
$2.8M
#18v3WETH/USDCWrapped Ether
1,797.41 USDC
98
-
0%
0%
1.97%
3.72%
-
-
#19v3UNI/WETHUniswap
$0.03464
85
$1
0%
0.42%
-0.55%
-8.04%
$28
$34.6M
#20WBTC/WETHWBTC
$0.5298
70
<$1
0%
0%
0%
43,933%
$1
$5.29T
#21v2DAI/WETHDai Stablecoin
$0.00005717
70
$12
0%
0.08%
0.05%
-12.63%
$9
$13K
#22v2M/WETHM
$0.062038
65
-
0%
0%
0%
-9.68%
<$1
-
#23v2UNI/WETHUniswap
$0.03463
61
$15
0%
-1.50%
0.09%
-8.38%
$2.7K
$34.6M
#24v3METH/WETHMainnet ETH
$1,745.58
55
$215
0%
0%
-4.80%
1.87%
$597
$190K
#25v3UNI/WETHUniswap
$0.03467
53
$2
0%
0.44%
-3.24%
-9.56%
$126
$34.6M
#26v3USDC/LINKUSD Coin
0.1356 LINK
51
-
0%
0.52%
-4.72%
-3.51%
-
-
#27v3FDT/WETHfaucet dao token
$0.0001058
50
$176
0%
0%
0%
-7.97%
$3.3K
$5.9K
#28v3USDC/WETHUSD Coin
$0.095316
48
<$1
0%
0.58%
0.58%
3.14%
$3
$12.39T
#29v3UNI/WETHUniswap
$0.03344
48
<$1
0%
0%
-3.99%
-4.32%
$49
$33.4M
#30v3USDT/WETHUSDT
$0.076796
45
-
0%
0%
0%
154%
<$1
-
#31v3FLIP/WETHChainflip
$0.003589
44
$6
0%
61.92%
52.34%
35.18%
$4
$317K
#32cETH/WETHCompound Ether 📈
$0.0005301
44
<$1
0%
0%
0%
27.80%
<$1
$823
#33USDC/WETHUSD Coin
0.0005541 WETH
43
-
0%
-0.50%
0.20%
-2.64%
-
-
#34v3METH/WETHMainnet ETH
$1,762.51
43
$208
0%
0%
-3.07%
3.05%
$5.2K
$192K
#35USDC/WETHUSD Coin
$0.052616
42
$7
0%
2.39%
-28.87%
12.81%
$14
$2.7M
#36WETH/WBTCWrapped Ether
0.06401 WBTC
41
-
0%
0.15%
0.09%
2.05%
-
-
#37THUNDER/THUNDER2ThunderSwap
0.9590 THUNDER2
40
-
0%
0%
-0.07%
-0.10%
-
-
#38UNI/WETHUniswap
$0.03582
39
$1
0%
0%
8.35%
-7.23%
$27
$35.8M
#39v3WBTC/WETHWrapped BTC
$0.068242
38
<$1
0%
0%
28.02%
4.21%
$1
-
#40v2USDC/WETHUSD Coin
0.0005540 WETH
36
-
0%
-0.56%
-0.29%
-3.33%
-
-
#41v3USDC/WETHUSD Coin
$0.095184
35
<$1
0%
0.32%
0.01%
2.02%
$38
$12.080T
#42v2USDC/DOBUSDC
1.1366 DOB
34
-
0%
0%
-1.22%
-57.17%
-
-
#43SLP/WETHSushiSwap LP Token
$68,386.05
33
-
0%
0%
0%
668%
<$1
$12
#44v2WETH/WBTCWrapped Ether
0.06395 WBTC
33
-
0.16%
0.16%
-0.08%
2.32%
-
-
#45WBTC/WETHWrapped BTC
$0.067481
33
<$1
0%
0%
16.55%
-4.50%
<$1
-
#46v2TEST/WETHTest
$0.0111476
29
-
0%
0%
0%
-42.90%
<$1
-
#47v2USDC/WETHUSD Coin
$0.095131
28
$1
0%
0%
-1.35%
3.56%
$14
$11.95T
#48BTT/WETHBitTorrent
$0.078928
28
-
0%
0%
0%
179%
<$1
$9.0K
#49v3LINK/WETHChainLink Token
$0.00006979
27
<$1
-21.24%
-27.97%
-48.90%
-54.78%
<$1
$69K
#50v3WETH/WBTCWrapped Ether
0.06398 WBTC
26
-
0%
0%
0.91%
0.74%
-
-
#51v2MOSNEX/WETHMOSAIC NEX
$0.074547
23
<$1
0%
0%
0%
-40.62%
<$1
-
#52v2WETH/LINKWrapped Ether
243.6817 LINK
22
-
0%
0.21%
-1.62%
-0.99%
-
-
#53USDC/WETHUSD Coin
$0.052606
22
<$1
0%
0.82%
-41.97%
-13.84%
<$1
$2.7M
#54v3fcAUDtst/fcUSDtstfcAUD AUD test token
0.6659 fcUSDtst
21
-
-2.78%
-0.70%
-0.70%
-3.00%
-
-
#55v3DAI/WETHDai
$0.0158201
20
<$1
0%
0%
0%
-54.30%
<$1
$828.3M
#56SAI/WETHSai
$0.056474
20
<$1
0%
0%
3.38%
-9.50%
<$1
$39
#57WETH/LINKWrapped Ether
243.6167 LINK
20
-
0%
1.11%
-2.17%
-0.55%
-
-
#58REP/WETHAugur
$0.004787
20
-
0%
0%
6,149%
103%
<$1
$28K
#59v3Surely Coin/Win CoinSRL
0.6005 Win Coin
19
-
0%
0%
0%
-40.66%
-
-
#60DAI/THUNDER2DAI
1.0168 THUNDER2
18
-
0%
0%
0.01%
-0.03%
-
-
#61v3DAI/WETHDai Stablecoin
$0.00005939
18
$4
0%
-1.23%
0.99%
-11.59%
$481
$13K
#62v2WBTC/WETHWrapped BTC
$0.067216
18
<$1
0%
0%
-9.11%
12.97%
<$1
-
#63v2T/WETHT
$0.062062
17
-
0%
0%
0%
-9.88%
<$1
-
#64v3WBTC/WETHWrapped BTC
$0.068188
17
<$1
0%
0%
11.95%
-3.87%
$451
-
#65v2max/WETHMax
$0.094281
17
<$1
0%
0%
0%
-3.92%
<$1
-
#66v3DAI/WETHDai
$0.0141374
16
<$1
0%
0%
0%
-42.54%
<$1
$1.38B
#67v2LINK/WETHChainLink Token
$0.00007904
16
<$1
-4.48%
-18.71%
-45.89%
2.70%
<$1
$79K
#68v2TRG/WETHThe Rug Game
$0.062475
16
-
0%
0%
0%
-8.21%
<$1
$1.6M
#69v2cult/WETHCult
$0.0001755
16
-
0%
0%
0%
-8.23%
<$1
$174
#70v3USDT/P-BAYCTether USD
0.01178 P-BAYC
15
-
0%
0%
0%
46.78%
-
-
#71v2USDC/WBTCUSD Coin
0.00003565 WBTC
15
-
0%
0%
0.55%
-0.21%
-
-
#72USDC/LINKUSD Coin
0.1639 LINK
15
-
0%
0%
0%
18.98%
-
-
#73DAI/WETHDai Stablecoin
$0.00005660
14
<$1
0%
0%
-9.07%
-11.46%
<$1
$12K
#74v2max/WETHMax
$0.091248
14
<$1
0%
-0.81%
22.75%
22.75%
<$1
-
#75LINK/WETHLINK
$0.055311
14
-
0%
0%
0%
-97.75%
<$1
$9
#76v2USDC/WETHUSD Coin
$0.0242884
14
<$1
0%
0%
0%
-100%
<$1
-
#77v2SOL/AXSSolana
1.8475 AXS
12
-
0%
0%
0%
-15.76%
-
-
#78v3DAI/WETHDai
$0.0141783
12
-
0%
0%
0%
-2.10%
<$1
$1.80B
#79v2BIT/WETHGeorli TestNet Bit Token
$0.00005388
12
<$1
0%
-21.48%
-52.48%
-52.48%
<$1
-
#80v2LINK/WETHChainLink Token (goerli)
$0.062736
12
-
0%
0%
120%
167%
<$1
-
#81DAI/WETHDai
$0.0142128
12
-
0%
0%
0%
-6.14%
<$1
$2.14B
#82v3USDC/WETHUSD Coin
$0.095271
12
<$1
0%
0.38%
0.62%
6.14%
$21
$12.28T
#83v3GoINU/WETHGoerli Inu
$0.00003669
11
$75
0%
0%
0.17%
1.65%
$600
$3.6K
#84v2FOMO/WETHFOMOSimpson
$0.096105
11
<$1
0%
0%
0%
46.55%
$1
$1
#85v2GOON/WETHGoerli Moon
$0.0102545
11
$117
0%
0%
-9.15%
-43.52%
$941
$2.3K
#86v2COW/WETHCoW Protocol Token
$0.00003622
11
<$1
0%
0%
0%
-20.57%
$37
$36K
#87v2USDC/WETHUSDC
$0.0105726
11
-
0%
260%
996%
1,273%
<$1
-
#88v3CVI/USDCCrypto Volatility Token
74.0288 USDC
11
-
0%
0%
0.88%
2.53%
-
-
#89v3DAI/WETHDai Stablecoin
$0.00005947
11
<$1
0%
0%
-0.95%
-12.67%
$28
$13K
#90v3GoINU/METHGoerli Inu
$0.00003636
11
$76
0%
0%
0.75%
-2.11%
$2.6K
$3.6K
#91BIT/WETHGeorli TestNet Bit Token
$0.00005225
10
<$1
0%
0%
-54.08%
-54.08%
<$1
-
#92v2MOSNEX/WETHMOSAIC NEX
$0.076719
10
<$1
0%
0%
0%
-17.83%
<$1
$1
#93USDT/WETHUSDT
$0.084459
10
-
0%
0%
0%
-35.05%
<$1
-
#94v3METH/WETHMainnet ETH
$1,830.71
10
<$1
0%
0%
0%
11.05%
$24
$200K
#95YFI/WETHYFI
$0.002435
8
-
0%
0%
0%
24.11%
<$1
-
#96v2USDC/WETH
$0.052074
8
<$1
0%
0%
-3.29%
-13.17%
$15
$10K
#97v3DOG/WETHDOG Coin
$0.0105499
8
-
0%
0%
1.93%
2.42%
<$1
-
#98v3∞-TEST-ERC4626-xPYT/∞-TEST-ERC4626-NYTTimeless TestERC4626 xPYT
1.5825 ∞-TEST-ERC4626-NYT
8
-
0%
0%
-1.04%
-1.04%
-
-
#99v2TV/WETHTestVault
$0.092112
8
-
0%
0%
-3.82%
-3.82%
<$1
-
#100USDC/NSISMock USDC
0.1651 NSIS
8
-
0%
0%
0%
-98.33%
-
-
Showing pairs 1-100 of 397Pairs 101-200