USD prices on Goerli are derived from GETH/WETH on the Ethereum Mainnet
Loading...
Loading...
24H Volume:
$340
24H Txns:
4,366
Latest Block:10s ago
9,794,670
10s ago
#1v245/WETH45
$0.062303
802
<$1
50
0%
0%
-54.81%
-89.85%
<$1
-
#2v2testUSDC/WETHTEST_USDC
$0.00001053
578
$101
196
0.08%
-0.71%
3.70%
10.50%
$170
$210.6M
#3v3GSUc/WETHGSU Coin
$0.052275
227
<$1
4
0%
-0.07%
-0.94%
3.51%
$3
$24
#4v2USDC/WETHUSD Coin
$0.081090
172
<$1
53
-0.04%
-1.43%
2.78%
8.60%
$10
$14K
#5v2YTK/WETHYourToken
$0.071617
110
<$1
54
0%
0%
0%
15.97%
<$1
-
#6v3WBTC/USDCTest BTC
28,041.55 USDC
89
-
1
0%
0.13%
0.80%
3.67%
-
-
#7v2CUTTLE/WETHCUTTLE GRAM
$0.081504
79
<$1
14
0%
0%
0%
76.07%
<$1
-
#8v2METH/WETHMainnet ETH
$1,811.46
61
$155
8
0%
-0.85%
2.67%
7.08%
$53K
$136K
#9v2jb/WETHjjjjbbbb
$0.00003264
56
<$1
2
0%
0%
0%
17.78%
<$1
$3
#10v2CUTTLE/WETHCUTTLE GRAM
$0.081736
55
<$1
11
0%
0%
0%
103%
<$1
-
#11v2SB/WETHSuperbig
$0.089278
54
-
49
0%
0%
0%
34.02%
<$1
-
#12v2XJY/WETHEvergrande
$0.0174256
51
<$1
20
0%
0%
0%
-100%
<$1
$2.37B
#13v2CUTTLE/WETHCUTTLE GRAM
$0.081438
49
<$1
12
0%
0%
62.05%
62.05%
<$1
-
#14v2NA/WETHNatrium
$0.0128601
45
-
3
0%
0%
0%
7.29%
<$1
-
#15v2UNI/WETHUniswap
$0.002465
44
$2
18
0%
1.87%
4.57%
11.23%
$475
$2.4M
#16v3FLIP/WETHChainflip
$0.002563
39
<$1
13
0%
0%
3.85%
7.92%
$44
$225K
#17v3SLBTC/WBTCSquaredLab Bitcoin
2.6929 WBTC
39
-
2
0%
0.17%
2.23%
2.81%
-
-
#18v3UNI/WETHUniswap
$0.002408
35
$1
5
0%
-0.65%
2.45%
8.94%
$169
$2.4M
#19v3rETH/WETHRocket Pool ETH
$0.1037
34
<$1
16
0%
-32.37%
-29.95%
-20.79%
$7
$14K
#20v2rETH/WETHRocket Pool ETH
$0.1028
34
<$1
11
0%
-32.87%
-30.97%
-21.67%
$1
$14K
#21v2WWW/WETHWW
$0.077073
34
<$1
3
0%
0%
0%
69.72%
<$1
-
#22v2OAPE/WETHOmegaApe
$0.057265
30
<$1
3
0%
0%
0%
1M%
<$1
$726.57B
#23v3XDOGE/WETHXDOGE
$0.0133351
29
-
1
0%
0%
0%
-1.28%
<$1
-
#24v2PEPE/WETHPepeXcommunity
$0.0103360
28
<$1
2
0%
0%
0%
0.17%
<$1
-
#25v2DAWA/WETHDAWA
$0.0181296
25
<$1
5
0%
0%
0%
-100%
<$1
-
#26v2LLBGHM/WETHLowliquiditybiggainsharrypottermagician
$0.0123604
25
-
1
0%
0%
0%
5.19%
<$1
-
#27v3rETH/WETHRocket Pool ETH
$0.1014
24
<$1
10
0%
-33.92%
-31.84%
-26.89%
<$1
$14K
#28v2OCT2V2/WETHOCT1V1
$0.076000
23
-
3
0%
0%
0%
19.44%
<$1
-
#29AAVE/WETHAave Testnet
$0.001427
22
<$1
2
0%
0%
3.85%
4.56%
<$1
$71
#30v2CAL/WETHCalcium
$0.062478
21
-
2
0%
0%
0%
4.43%
<$1
$104
#31v3CIP/DAICrypto Index Pool
2.9063 DAI
21
-
1
0%
0%
0%
82.07%
-
-
#32v2ZETA/WETHZeta
$0.00006820
20
<$1
9
0%
0%
3.11%
6.92%
$7
$143K
#33v2NOVA/WETHNOVA
$0.061457
20
<$1
1
0%
0%
0%
239%
<$1
-
#34BAT/WETHBasic Attention Token
$0.061520
20
-
1
0%
0%
2.02%
12.22%
<$1
$161K
#35WETH/MEMEWrapped Ether
192.57M MEME
20
-
2
0%
0%
0%
-0.62%
-
-
#36v3rETH/WETHRocket Pool ETH
$0.1038
19
<$1
8
0%
-31.76%
-29.61%
-25.35%
$4
$14K
#37v2FTDOGE/WETHFTDOGE
$0.0143494
19
-
2
0%
0%
0%
-13.73%
<$1
-
#38v2PEPELOL/WETHPEPE LOL
$0.0122306
19
-
3
0%
-19.81%
-19.81%
-19.82%
<$1
-
#39v3UNI/WETHUniswap
$0.002400
18
<$1
12
0%
-1.58%
2.00%
8.71%
$24
$2.4M
#40v2ADVNCD/WETHADVANCED
$0.0151631
17
<$1
1
0%
0%
0%
-49.10%
<$1
-
#41v2TesterMac/WETHTesterMac
$0.081135
17
<$1
5
0%
0%
0%
12.71%
<$1
-
#42v2TTT/WETHTTT
$0.077292
17
-
3
0%
0%
0%
96.06%
<$1
-
#43v2DUMB/WETHDumbandDumber
$0.092363
16
<$1
3
0%
0%
0%
-1.19%
<$1
-
#44v2ZETA/WETHZeta
$0.055554
16
<$1
15
0%
0%
3.07%
7.54%
$73
$11K
#45v20xtst226/WETHtest226
$0.0105986
16
-
3
0%
0%
69.68%
69.68%
<$1
-
#46WBTC/USDCWrapped Bitcoin
27,315.26 USDC
16
-
1
0%
0%
0%
-0.58%
-
-
#47v2USDC/WETHUSDC
$0.0008282
15
<$1
4
0%
0%
4,068%
4,068%
$1
$8.2K
#48v3BAT/WETHBasic Attention Token
$0.061434
15
<$1
2
0%
0%
0%
-76.15%
$1
$152K
#49v20xtst230/WETHtest230
$0.091293
15
-
3
0%
0%
259%
259%
<$1
-
#50v3UNI/WETHUniswap
$0.002415
14
<$1
14
0%
0%
3.63%
6.61%
$39
$2.4M
#51v2CAPITAL/WETHThe Capital
$0.096279
14
<$1
3
0%
0%
-14.18%
-14.18%
<$1
-
#52v3USDC/WETHUSD Coin
$0.081095
14
<$1
11
0%
0%
3.25%
9.26%
$6
$14K
#53v2TESTING/WETHTESTING
$0.095733
14
<$1
11
0%
79.05%
79.05%
79.05%
<$1
-
#54v2aaz69/WETHzza69
$0.068284
14
-
2
0%
0%
0%
46.60%
<$1
-
#55v2MemTst/WETHMeme TestT
$0.0145175
13
<$1
3
0%
0%
0%
3.20%
<$1
$2
#56v2DOG/WETHDoggie
$0.0103733
13
-
2
0%
0%
0%
7.55%
<$1
-
#57v2XETH/WETHX.ETH
$0.0133679
13
-
3
0%
-6.05%
-6.05%
11.98%
<$1
-
#58v2new/WETHnewtest
$0.075424
13
-
2
0%
0%
0%
9.46%
<$1
-
#59v2OHM/WETHOppenheimer
$0.0234586
12
<$1
4
0%
0%
0%
-100%
<$1
-
#60v3DAI/WETHDai Stablecoin
$0.061344
12
<$1
7
0%
0%
2.90%
3.03%
<$1
$158
#61v2DASH/WETHDASH
$0.095127
12
<$1
3
0%
0%
0%
16.65%
<$1
-
#62v2BEE/WETHBee
$0.072041
12
-
1
0%
0%
0%
-0.19%
<$1
$2
#63v3DAI/WETHDai Stablecoin
$0.061347
12
-
7
0%
0%
1.91%
5.50%
<$1
$158
#64v3∞-TEST-ERC4626-xPYT/∞-TEST-ERC4626-NYTTimeless TestERC4626 xPYT
3.0061 ∞-TEST-ERC4626-NYT
12
-
1
0%
0%
0.87%
1.37%
-
-
#65v3LINK/WETHChainLink Token
$0.00005544
11
<$1
6
0%
0%
26.01%
121%
<$1
$55K
#66v2COTD/WETHCult Of The Damned
$0.095429
11
<$1
8
0%
0%
0%
58.87%
<$1
-
#67v2COTD/WETHCult Of The Damned
$0.093964
11
<$1
7
0%
0%
12.47%
12.47%
<$1
-
#68v2TESTERINO/WETHTESTERINO
$0.071089
11
<$1
1
0%
0%
-86.68%
-93.59%
<$1
-
#69v3WBTC/WETHWrapped BTC
$0.096436
11
<$1
3
0%
0%
0%
-17.68%
<$1
$270.33B
#70v2TESTING/WETHTESTING
$0.0102131
11
<$1
10
0%
0%
-1.93%
-1.93%
<$1
-
#71v20xtst228/WETHtest228
$0.0103864
11
-
2
0%
0%
7.47%
7.47%
<$1
-
#72v2LINK/WETHChainLink Token (goerli)
$0.0129919
10
<$1
3
0%
0%
0%
-99.95%
<$1
-
#73v2LINK/WETHChainLink Token
$0.00005509
10
<$1
4
0%
0%
-12.78%
24.01%
<$1
$55K
#74v2TESTING/WETHTESTING
$0.091769
10
<$1
7
0%
0%
-44.04%
-44.04%
<$1
-
#75v3USDC/WETHUSD Coin
$0.081091
10
-
9
0%
0%
3.14%
8.63%
<$1
$14K
#76v2PUMP/WETHPump
$0.0102990
10
-
2
0%
0%
0%
-12.91%
<$1
-
#77v2TRUST/WETHTRUST
$0.0121387
10
-
2
0%
0%
0%
14.08%
<$1
-
#78v2TRUST/WETHTRUST
$0.0139298
10
-
1
0%
0%
0%
16.91%
<$1
-
#79v2COTD/WETHCult Of The Damned
$0.0253404
9
$36
7
0%
0%
0%
-100%
<$1
-
#80v2COTD/WETHCult Of The Damned
$0.093496
9
$15
7
0%
0%
-1.37%
-1.37%
<$1
-
#81v2COTD/WETHCult Of The Damned
$0.093489
9
$15
7
0%
0%
-1.96%
-1.37%
<$1
-
#82v2PB/WETHPandaBridge
$0.0001242
9
$3
2
0%
0%
0%
-38.49%
$17
$124K
#83v2COTD/WETHCult Of The Damned
$0.095439
9
<$1
7
0%
0%
0%
58.87%
<$1
-
#84v2COTD/WETHCult Of The Damned
$0.094287
9
<$1
7
0%
0%
21.14%
21.14%
<$1
-
#85v2COTD/WETHCult Of The Damned
$0.0253520
9
<$1
7
0%
0%
-100%
-100%
<$1
-
#86v2COTD/WETHCult Of The Damned
$0.094150
9
<$1
7
0%
0%
0%
21.23%
<$1
-
#87v3LINK/WETHChainLink Token
$0.00005525
9
<$1
6
0%
0%
-13.12%
119%
<$1
$55K
#88v3LINK/WETHChainLink Token
$0.00006064
9
<$1
5
0%
0%
-37.24%
192%
<$1
$60K
#89v2TCX/WETHTestCoinX
$0.081791
9
-
2
0%
0%
0%
0.97%
<$1
-
#90v2OMEGA/WETHOmega
$0.076651
9
-
4
0%
0%
0%
1.23%
<$1
-
#91v2LLBGHM/WETHLowliquiditybiggainsharrypottermagician
$0.0122011
9
-
1
0%
0%
0%
6.93%
<$1
-
#92v21013/WETH1013
$0.083805
9
-
2
0%
0%
0%
17.66%
<$1
-
#93v2COTD/WETHCult Of The Damned
$0.093440
8
$1
7
0%
0%
0%
0.60%
<$1
-
#94v2COTD/WETHCult Of The Damned
$0.095580
8
<$1
7
0%
0%
0%
62.92%
<$1
-
#95v2COTD/WETHCult Of The Damned
$0.094344
8
<$1
7
23.92%
23.92%
23.92%
23.92%
<$1
-
#96v2COTD/WETHCult Of The Damned
$0.093515
8
<$1
7
0%
0%
0%
2.80%
<$1
-
#97v2WBTC/WETHWrapped BTC
$0.096638
8
<$1
5
0%
0%
0%
237%
<$1
$278.79B
#98v3BAT/WETHBasic Attention Token
$0.061499
8
-
2
0%
0%
0%
-73.68%
<$1
$159K
#99v2VEIL/WETHVEIL
$0.0103921
8
-
3
0%
0%
1.20%
1.20%
<$1
-
#100v2WizardBOT/WETHWizardBOT
$0.093474
8
-
1
0%
0%
0%
4.13%
<$1
-
Showing pairs 1-100 of 338Pairs 101-200