Loading...
Loading...
24H Volume:
$57K
24H Txns:
3,729
Latest Block:(21s ago)
12,453,923
(21s ago)
#1V2KDX/WKAIKAIDEX Token
$0.004307
2,121
$1.2K
-0.01%
-0.59%
-0.28%
-1.52%
$160K
$458K
#2V2WKAI/USDCWrapped KAI
$0.007807
912
$52K
0.68%
0.75%
-1.23%
-6.03%
$904K
$2.3M
#3V1WKAI/USDTWrapped KAI
$0.008066
129
$315
0%
-0.58%
-0.23%
-2.15%
$1.8K
$2.4M
#4V2KDX/USDCKAIDEX Token
$0.004191
88
$1.0K
0%
-0.61%
-2.21%
-5.24%
$43K
$446K
#5V2WSPP/USDCWolfSafePoorPeople
$0.058323
85
$14
0%
0%
-1.55%
-4.62%
$656
$26K
#6V1WKAI/KUSD-TWrapped KAI
$0.007528
73
$116
0%
0%
-0.50%
-0.52%
$279K
$2.3M
#7V1THG/WKAIThetan Gem
$0.06394
57
$768
0%
-0.12%
-0.58%
-6.00%
$16K
$26.8M
#8V2WSPP/WKAIWolfSafePoorPeople
$0.058640
43
$6
0%
0%
1.12%
0.19%
$985
$27K
#9V2KDX/USDTKAIDEX Token
$0.004346
27
<$1
0%
0.15%
0.15%
-0.57%
$44
$462K
#10V2WKAI/USDTWrapped KAI
$0.008048
26
$5
0%
-0.37%
-0.24%
-2.20%
$99
$2.4M
#11V1NAMI/WKAINami Corporation
$0.01095
23
$283
0%
0%
1.65%
-1.57%
$12K
$109K
#12V1BECO/WKAIBecoSwap Token
$0.0003624
15
$21
0%
0.11%
0.11%
-0.33%
$2.6K
$37K
#13V1BECO/USDTBecoSwap Token
$0.0003637
15
$5
0%
0%
0%
0.33%
$413
$37K
#14V1RICE/WKAIRICE
$0.002055
12
$63
0%
0%
0%
-6.64%
$3.5K
$102K
#15V1DFL/WKAIDefilyToken
$0.0002174
11
$22
0%
0%
0%
-1.12%
$17K
$64K
#16V1ETH/WKAIEther
$1,635.76
11
$5
0%
0%
0%
-1.17%
$5.4K
$25K
#17V1SSC/USDTSSC
$0.03545
10
<$1
0%
0%
0%
1.08%
$24
$3.5M
#18V1DFL/KUSD-TDefilyToken
$0.0002035
9
$3
0%
0%
0%
-0.91%
$1.3K
$60K
#19V1FADO/USDTFado Go
$0.0008044
8
$55
0%
-0.01%
-0.01%
-0.49%
$42K
$47K
#20V2KPHI/WKAIKephi Token
$0.002200
8
$156
0%
0%
0%
3.99%
$3.7K
$110K
#21V1VNDC/KUSD-TVNDC
$0.00004354
7
<$1
0%
0%
0%
-0.70%
$1.0M
$10.2M
#22V1REAL/USDTREAL REALM
$0.00003153
4
<$1
0%
0%
0%
7.52%
$1
$31K
#23V2DKAI/WKAIDKAI
$0.0002829
4
$1
0%
0%
0%
-0.09%
$35
$282K
#24V1KPHI/WKAIKephi Token
$0.002189
4
$7
0%
0%
0%
2.73%
$244
$109K
#25V2SHOD/WKAIShopdi Token
$0.1303
3
$47
0%
0%
0%
0.99%
$37K
$46K
#26V1INFO/WKAIInfo Token
$0.03333
3
$15
0%
0%
0%
2.24%
$11K
$29K
#27V2ABOAT/WKAIAboat Token
$0.068281
3
$47
0%
0%
1.07%
-2.70%
$15K
$499K
#28V1MYRA/WKAIMytheria
$0.005104
2
$83
0%
0%
0%
-1.40%
$11K
$1.0M
#29V1VNDC/WKAIVNDC
$0.00004687
2
<$1
0%
0%
0%
-0.27%
$24
$11.0M
#30V2WKAI/KUSD-TWrapped KAI
$0.01456
2
<$1
0%
0%
0%
0%
<$1
$4.4M
#31V1DPET/WKAIMy DeFi Pet Token
$0.1673
2
$12
0%
0%
0%
1.82%
$1.1M
$706K
#32V2KABA/WKAIKripto Galaxy Battle
$0.01205
2
<$1
0%
0%
0%
0%
$19K
$60K
#33V2FADO/WKAIFado Go
$0.0007723
2
<$1
0%
0%
0%
0.56%
$1
$45K
#34V1LTD Token/WKAILTD
$0.0008760
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$620
$17K
#35V1BDS/KUSD-TBig Digital Shares
$0.0009911
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$873
$921K
#36V1LTD Token/KUSD-TLTD
$0.0008214
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$29K
$16K
#37V1KABA/WKAIKripto Galaxy Battle
$0.01201
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$109
$60K
#38V1BDS/WKAIBig Digital Shares
$0.001057
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$384
$983K
#39V1COGI/USDTCOGI Coin
$0.01197
1
$30
0%
0%
0%
0%
$25K
$8.1M