Rank by
Liquidity
6H Volume:
$35.7M
6H Txns:
36,526
#1v2WALX/USDTWalletX
$0.007722
4h 43m
266
259
$12.7M
269
-1.32%
19.95%
19,007%
19,007%
$324K
$7.7M
#2v2OCISLY/USDTOf Course I Still Love You
$0.053609
33m
100
95
$10.4M
152
65.00%
2,787%
2,787%
2,787%
$115K
$360K
#3v2TIA/USDTCelestia
$0.07581
16h 2m
576
499
$3.0M
1,069
11.25%
-97.10%
-84.47%
7,480%
$197K
$68.9M
#4TIA/WETHCelestiaDAO
$0.008732
12h 19m
1,977
1,385
$2.8M
84
-21.58%
54.97%
107%
19,027%
$81K
$7.1M
#5TIA/WETHCeleatia
$0.088645
16m
7,400
7,400
$1.8M
37
23.93%
126%
126%
126%
$15K
$8.6K
#6MSB/WETHmintBase
$0.0002064
19h 3m
210
177
$653K
205
1.54%
1.60%
63.14%
10,735%
$427K
$2.1M
#7v2HOBBES/WETHHobbes
$0.0002321
10h 4m
768
587
$632K
466
12.22%
-10.07%
-49.67%
19,122%
$37K
$232K
#8FRIEND/WETHfriend.tech
$0.062483
23h 20m
501
443
$442K
225
-3.53%
-28.05%
11.31%
3,241%
$112K
$248K
#9v2WSM/WBNBWall Street Memes
$0.001393
21h 58m
460
39
$428K
116
4.27%
-2.41%
68.80%
16,241%
$186K
$1.3M
#10v2KEYS/WETHTeleKeys
$0.01100
12h 22m
338
238
$326K
394
5.66%
18.93%
132%
35,608%
$112K
$1.1M
#11v2HOPE/WETHHopium
$0.0001532
10h 37m
634
777
$277K
541
4.32%
-5.49%
-57.30%
8,871%
$33K
$153K
#12v2CCGDS/WBNBCCGDS
$0.03615
14h 10m
1,325
486
$249K
1,150
1.12%
28.09%
151%
3,504%
$131K
$955K
#13v3WSM/WETHWall Street Memes
$0.03904
18h 38m
186
145
$213K
266
0.01%
-0.63%
7.05%
-14.44%
$181K
$78.0M
#14v2ELX/WBNBElon x
$0.057780
5h 24m
447
234
$141K
232
0.38%
-9.06%
181%
181%
$89K
$77K
#15v2GRAND THEFT BITBOY/WETHBITBOY
$0.0001922
4h 9m
463
189
$109K
339
23.35%
342%
10,394%
10,394%
$34K
$192K
#16v2HCISTW/WETHHaving children is saving the world
$0.00006040
8h 6m
280
219
$103K
214
-16.65%
-7.86%
126%
2,781%
$18K
$60K
#17v2BOBO/WBNBBobo Inu
$0.058344
5h 28m
428
216
$100K
233
0.50%
11.62%
222%
222%
$92K
$83K
#18v2QUEST/WETHQUEST
$0.063908
7h 10m
236
146
$93K
238
0%
11.96%
312%
13,845%
$45K
$312K
#19v2DAD/WETHBreaking Dad
$0.00005211
13h 51m
214
181
$78K
219
0%
-15.41%
-32.91%
1,097%
$23K
$52K
#20v2SAITAMA INU/WETHSAITAMA
$0.062666
6h 51m
226
130
$75K
176
0%
-18.33%
30.79%
1,678%
$11K
$26K
#21v2TIA/WBNBCeleatia
$0.0001138
2h 24m
227
126
$74K
161
3.41%
31.24%
141%
141%
$132K
$113K
#22v3MECO/WETHMECO
$0.0005166
6h 58m
25
24
$62K
33
0%
48.15%
35.24%
84.18%
$91K
$516K
#23v3WHITE/WETHMr.White
$0.00001421
23h 37m
143
107
$59K
68
2.89%
17.00%
208%
330%
$68K
$71K
#24v2HSR/USDTHSR
$0.002731
20h 24m
435
268
$56K
311
0.36%
-1.92%
87.32%
1,266%
$77K
$163K
#25v2SAWC/WETHSawc
$43,193.07
7h 32m
71
33
$53K
71
0%
9.43%
931%
931%
$28K
$907.050B
#26v2WASH/WETHWash Bot
$0.01117
10h 18m
112
79
$48K
137
1.21%
133%
94.09%
4,167%
$32K
$111K
#27WSM/WETHWall Street Memes
$0.03849
18h 8m
55
40
$43K
73
-0.17%
-1.72%
4.82%
-9.06%
$404K
$76.9M
#28v2DFM/WBNBDoge Fox Moon Inu
$0.073597
7h 25m
335
271
$41K
106
-0.82%
5.78%
162%
915%
$13K
$28K
#29v2X100/USDTX100
$0.055514
1h 31m
119
78
$37K
108
8.36%
118%
170%
170%
$66K
$55K
#30v2XPEPE/WETHXPEPE
$0.001759
37m
23
10
$35K
23
-23.56%
131%
131%
131%
$97K
$73K
#31v2BOBO/WBNBBobo Inu
$0.0124362
17h 17m
384
185
$30K
317
9.21%
29.70%
31.26%
44.35%
$39K
$91K
#32v2X/ATROPAX
$0.062279
7h 34m
410
12
$29K
44
0.26%
7.46%
345%
368%
$98K
$95K
#33v2WEB3๐•/WBNBWeb3 ๐•
$0.001484
49m
54
18
$28K
54
9.00%
95.22%
95.22%
95.22%
$41K
$29K
#34v2SUNTZU/WETHSun Tzu
$0.088361
10h 23m
0
7
$24K
4
0%
0%
-93.22%
479%
$17K
$31K
#35v3APB/WETHAmber phantom Butterfly
$0.00003751
3h 29m
37
25
$23K
28
0%
-3.62%
-63.69%
-63.69%
$10K
$6.1M
#36v2MILK/WETHMilk
$0.00002731
19m
86
2
$23K
84
11.97%
6,434%
6,434%
6,434%
$52K
$273K
#37v2LAI/WBNBLaika AI
$0.00006981
4h 34m
126
72
$18K
22
0%
0.57%
64.67%
64.67%
$27K
$69K
#38v2SOPEPE/WETHStoryofPepe
$0.00002879
11h 7m
47
63
$14K
69
-4.17%
-18.05%
-24.15%
596%
$21K
$28K
#39v2Trump/WETHTrump
$0.00002376
3h 31m
23
5
$13K
19
0%
0%
497%
497%
$39K
$49K
#40v2Kabosu/WBNBKabosu
$0.051022
18h 51m
86
95
$10K
105
0.96%
-9.36%
31.73%
13,368%
$17K
$102K
#41v2ATF/USDTArithFi
$0.02000
3h 43m
9
8
$10K
5
0%
0%
-0.07%
-0.07%
$200K
$6.0M
#42v2RVLVR/WETHRevolver Revenue Share Sniper
$0.008661
13h 49m
40
33
$10K
49
0%
-5.51%
-11.00%
1,387%
$32K
$86K
#43v2KINGKONG/WBNBKing Kong
$0.0008202
16m
27
7
$10K
27
-3.93%
88.54%
88.54%
88.54%
$23K
$16K
#44v2UNIWAR/WETHUNIWAR
$0.2440
23h 45m
33
14
$9.8K
39
0%
5.06%
31.53%
2,380%
$64K
$244K
#45v2AIRETH/WETHAIR Ether NFT
$0.00003643
3h 48m
17
2
$9.4K
16
0%
0%
305%
305%
$34K
$36K
#46v2Asian Games/WETHAsian Games
$0.00001486
3h 22m
27
6
$9.0K
24
0%
0%
304%
304%
$13K
$14K
#47v2BFT/USDCFighters
$0.006956
23h 45m
9
2
$7.3K
5
0%
0.61%
23.57%
1,960%
$136K
$1.3M
#48v2OPIUM/WETHOPIUM
$0.075349
26m
15
3
$6.1K
13
0%
2,174%
2,174%
2,174%
$15K
$36K
#49v2NOBODY/WETHNobody
$0.051538
21h
14
0
$6.1K
13
0%
0%
20.04%
378%
$140K
$153K
#50HOBBES/USDCHOBBES INU
$0.00005532
41m
538
99
$6.0K
202
3.46%
51.75%
51.75%
51.75%
$24K
$27K
#51v2DBX/USDTDBX
$0.04268
22h 5m
27
0
$6.0K
27
0.09%
2.53%
5.76%
269%
$434K
$671K
#52v2NyanCat/WETHNyanCat
$0.056758
21m
9
0
$5.6K
9
2.70%
21.06%
21.06%
21.06%
$122K
$67K
#53v2ELEPH/WETHElephant
$0.051797
4h 2m
42
7
$5.1K
32
0%
8.87%
451%
451%
$15K
$17K
#54v2NYAN/WETHNyanCatMoney
$0.003134
16h 44m
23
17
$4.5K
32
0%
-8.85%
96.62%
1,813%
$15K
$147K
#55v2BTCBSC/WBNBBitcoin BSC
$0.004735
22h 48m
33
7
$3.8K
27
0%
7.28%
11.85%
475%
$62K
$99K
#56v2SAITAMA/WETHSAITAMA INU
$0.063351
1h 21m
14
2
$3.8K
14
0%
0%
22.96%
22.96%
$53K
$33K
#57v2PEG/WETHPegged
$0.0002447
20h 53m
10
31
$3.4K
32
-2.34%
-2.34%
-11.85%
393%
$13K
$16K
#58POOL/USDTPoolGame
$0.2762
6h 40m
12
11
$3.3K
10
0%
0%
3.80%
130%
$36K
$580K
#59v2JRTI/WETH Just Read The Instructions
$0.00002622
15h 12m
15
11
$3.2K
24
0%
23.17%
36.75%
1,438%
$13K
$26K
#60v2 LCOM /WETHLordCommanderEth
$0.00001930
2h 3m
15
3
$1.8K
15
0%
0%
21.07%
21.07%
$35K
$19K
#61v2TIME/WETHTime
$0.0002876
7h 46m
5
7
$1.8K
11
0%
-0.02%
12.56%
48.96%
$43K
$28K
#62v2OFTEN/WETHHowOftenDoYouThinkAboutTheRomanEmpire
$0.051475
20h 9m
4
1
$1.4K
4
0%
0%
6.98%
2,551%
$67K
$1.1M
#63v2MIXQ/WETHMixQuity.finance
$0.002498
17h 18m
5
11
$1.2K
12
0%
-0.41%
-15.05%
195%
$34K
$27K
#64v2ELON/WETHElon Tusk
$0.072008
20h 27m
6
20
$1.2K
23
2.90%
-4.35%
-14.29%
156%
$11K
$8.2K
#65v2DYNP/WETHDynaPulse
$0.00003791
12h 49m
10
0
$1.1K
7
0%
4.51%
20.07%
41.01%
$26K
$15K
#66v2TWTL/WBNBTWTL
$0.001365
14h 41m
10
19
$1.0K
22
0%
10.16%
12.43%
126%
$14K
$10K
#67v2ElonX/WBNBElonX
$0.066757
5h 3m
3
0
$769
3
0%
0%
32.57%
32.57%
$11K
$6.7K
#68v2Enrich/WBNBEnrich
$0.01443
18h 12m
2
1
$749
2
8.35%
8.35%
8.35%
19.15%
$11K
$303K
#69v2scissors ใ‰พ/ใˆใ‰พ
$16.67
7h 40m
4
10
$332
11
0%
0.34%
-2.32%
-6.58%
$31K
$6.0M
#70v2RPL/WPLSROCKETPOOL
$0.06730
1h 17m
2
0
$313
2
0%
0%
0%
0%
$12K
$6.7K
#71v3SUSHI/DKSushiToken
$0.5809
18h 7m
5
0
$163
5
0%
0%
0.13%
2.95%
$22K
$3.1M
#72v2KEL/WETHKelvin
$0.1355
23h 50m
0
1
$66
1
0%
0%
-1.40%
13.14%
$15K
$94.8M
#73v2XSAR/WBNBXSAR
$0.085393
39m
3
0
$59
3
0%
1.54%
1.54%
1.54%
$10K
$5.3K
#74v2QTUM/TEDXQtum Token
$2.35
14h 10m
3
2
$26
3
0%
0%
7.02%
7.02%
$3.7M
$240.1M
#75v2ROMAN/WETHRoman Empire Coin
$0.00001594
14h 32m
0
1
$8
1
0%
0%
-0.32%
190%
$11K
$11K
#76v2KOGU/WBNBKOGU Protocol
$1.64
16h 41m
1
0
$7
1
0%
0%
0.45%
55.79%
$31K
$16.44B