Loading...
Loading...
24H Volume:
$72.8M
24H Txns:
126,517
Latest Block:2s ago
120,288,857
2s ago
Trending
#1WLD/USDCWorldcoin
$4.74
20,391
$1.0M
83
0%
0.49%
0.72%
-5.09%
$2.8M
$1.010B
#2OP/WETHOptimism
$2.47
4,841
$3.1M
1,473
0%
0.23%
0.92%
-4.31%
$1.7M
$2.68B
#3TUX/WETHMagicalTux
$0.0009712
15
$3.5K
14
0%
6.77%
6.85%
7.63%
$239K
$971K
#4v2SMILE/WETHSMILE
$0.065390
16
$109
15
0%
0%
0.11%
-1.74%
$262K
$523K
#5v2VELO/USDCVelodromeV2
$0.1316
6,631
$89K
229
0%
-0.09%
-0.34%
-3.36%
$8.8M
$88.0M
#6v2RING/WETHOneRing
$0.008776
14
$553
13
0%
0%
-0.12%
-2.60%
$227K
$449K
#7v22192/WETHLERNITAS
$0.002197
79
$10K
38
0%
0%
-1.72%
8.62%
$177K
$3.1M
#8v2TLX/WETHTLX DAO Token
$0.1765
51
$24K
38
0%
0.77%
4.86%
-0.01%
$608K
$8.0M
#9sUSD/USDCSynth sUSD
$0.9874
1,146
$5.3M
292
0%
-0.01%
0.01%
0.34%
$3.9M
$29.9M
#10wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,598.81
595
$3.7M
175
0%
-0.03%
0.79%
-1.25%
$4.7M
$103.7M
#11wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,599.34
621
$2.2M
151
0%
0.14%
0.80%
-1.19%
$3.1M
$103.7M
#12v2TAROT/USDCTarot
$0.2246
2,447
$11K
25
0%
0.67%
-2.36%
-3.91%
$578K
$13.9M
#13wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,580.97
819
$1.3M
184
0%
0.14%
-0.14%
-1.35%
$3.0M
$103.1M
#14v2OP/USDCOptimism
$2.47
1,507
$179K
89
0%
0.40%
1.01%
-4.63%
$3.3M
$2.68B
#15WLD/WETHWorldcoin
$4.77
480
$126K
203
0%
0.41%
1.89%
-4.50%
$417K
$1.020B
#16OP/WETHOptimism
$2.46
756
$790K
205
0.03%
0.32%
0.74%
-4.61%
$7.1M
$2.68B
#17v2TAROT/USDCTarot
$0.2244
1,494
$24K
24
0%
0.64%
-2.54%
-4.14%
$798K
$13.9M
#18v2OP/WETHOptimism
$2.46
1,045
$149K
122
0%
0.58%
0.68%
-4.78%
$8.5M
$2.68B
#19OP/WETHOptimism
$2.46
421
$628K
196
0%
0.46%
0.64%
-4.66%
$1.7M
$2.68B
#20SNX/WETHSynthetix Network Token
$2.56
294
$144K
71
0%
0.09%
0.73%
-4.67%
$1.5M
$840.5M
#21OP/USDCOptimism
$2.47
609
$272K
94
0%
0.41%
1.05%
-4.56%
$706K
$2.68B
#22SNX/USDCSynthetix Network Token
$2.56
260
$205K
52
0%
0.03%
0.81%
-4.61%
$609K
$840.5M
#23VELO/WETHVelodromeV2
$0.1322
104
$63K
62
0.01%
0.08%
-0.29%
-3.05%
$246K
$88.4M
#24NBL/USDTNBL
$0.0001498
61
$54K
38
0%
1.75%
-0.03%
0.25%
$696K
$30.9M
#25v2alUSD/USDCAlchemix USD
$0.9616
170
$65K
74
0%
0.83%
0.07%
-0.19%
$2.1M
$2.8M
#26LUSD/WETHLUSD Stablecoin
$1.00
154
$80K
58
0%
0.02%
0.72%
0.66%
$206K
$3.4M
#27v2SNX/USDCSynthetix Network Token
$2.56
190
$42K
70
0%
0.05%
0.86%
-4.64%
$802K
$841.3M
#28sUSD/DAISynth sUSD
$0.9881
275
$305K
119
0%
0%
0.09%
0.25%
$220K
$29.9M
#29v2STG/USDCStargateToken
$0.4412
199
$117K
64
0.07%
0.33%
0.93%
-3.58%
$4.5M
$90.1M
#30PERP/WETHPerpetual
$1.00
161
$72K
52
0%
0.21%
0.93%
-3.36%
$2.1M
$72.8M
#31v2FRAX/USDCFrax
$0.9896
262
$48K
85
0%
-0.03%
-0.02%
-0.17%
$232K
$4.6M
#32v2sUSD/USDCSynth sUSD
$0.9875
320
$268K
118
0%
-0.09%
-0.02%
0.33%
$971K
$29.8M
#33v2wstETH/USDCWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,604.60
142
$33K
61
0%
0.43%
1.25%
-1.12%
$2.4M
$103.8M
#34wstETH/OPWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,598.76
255
$254K
94
-0.01%
0.14%
0.98%
-1.16%
$378K
$103.7M
#35LUSD/USDTLUSD Stablecoin
$0.9975
88
$58K
44
0%
0%
0%
0%
$217K
$3.4M
#36LINK/WETHChainLink Token
$16.76
318
$128K
89
-0.02%
1.41%
2.58%
2.56%
$389K
$9.84B
#37v2KITE/OPProtocol Token
$9.29
10
$2.2K
8
0%
0%
-0.24%
-5.03%
$323K
$6.3M
#38v2TAROT/OPTarot
$0.2254
455
$4.7K
25
0.05%
0.57%
-0.89%
-4.12%
$398K
$13.9M
#39v2RED/VELOREDKoin
$0.2269
580
$1.1K
16
-0.06%
-0.08%
-0.31%
-3.69%
$357K
$363K
#40v2VELO/WETHVelodromeV2
$0.1318
436
$5.4K
114
0%
0%
0.12%
-3.42%
$552K
$88.1M
#41v2msUSD/USDCMetronome Synth USD
$0.9958
48
$109K
17
-0.02%
0.01%
-0.09%
-0.55%
$1.8M
$2.3M
#42v2wstETH/VELOWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,582.88
70
$2.4K
47
-0.04%
-0.06%
0.46%
-1.49%
$466K
$103.2M
#43v2EXTRA/USDCExtra Finance
$0.1056
107
$22K
49
0%
-0.17%
-1.15%
-3.27%
$1.2M
$20.3M
#44v2PERP/USDCPerpetual
$1.00
86
$12K
42
0%
0.21%
1.25%
-4.13%
$394K
$72.6M
#45v2wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,600.27
123
$6.5K
96
0%
0.33%
0.55%
-0.67%
$3.8M
$103.7M
#46v2OP/VELOOptimism
$2.47
176
$32K
46
0%
0.38%
0.09%
-4.22%
$4.5M
$2.68B
#47v2frxETH/WETHFrax Ether
$3,077.65
90
$3.7K
48
0%
0.50%
0.70%
-1.26%
$712K
$623.3M
#48v2wstETH/OPWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,599.00
135
$11K
46
0%
0.37%
0.54%
-1.33%
$757K
$103.6M
#49WLD/USDCWorldcoin
$4.74
83
$24K
46
0%
0.56%
0.48%
-5.04%
$245K
$1.010B
#50OP/WETHOptimism
$2.45
118
$1.7K
86
0%
0.25%
-0.67%
-4.76%
$265K
$2.66B
#51v2DOLA/USDCDola USD Stablecoin
$0.9952
74
$122K
30
0.60%
0.56%
0.24%
-0.09%
$7.7M
$97.3M
#52v2ERN/WETHEthos Reserve Note
$1.00
89
$3.5K
26
0%
0.14%
0.03%
-0.06%
$207K
$1.2M
#53v2USDV/OPUSDV
$0.9981
94
$5.6K
29
0%
0.20%
-0.04%
-0.08%
$201K
$1.6M
#54OP/USDCOptimism
$2.46
103
$3.9K
46
0%
0.46%
0.52%
-5.03%
$199K
$2.67B
#55v2USDV/USDCUSDV
$0.9989
106
$19K
44
0%
0%
0.63%
-0.10%
$442K
$1.6M
#56v2sUSD/USDCSynth sUSD
$0.9879
113
$123K
69
0%
0.10%
0.40%
0.17%
$1.0M
$29.9M
#57v2ERN/USDCEthos Reserve Note
$1.00
108
$21K
34
0.06%
0.08%
0.29%
0.09%
$802K
$1.2M
#58FRAX/WETHFrax
$0.9929
85
$11K
37
0%
0.19%
0.70%
0.03%
$757K
$4.6M
#59v2MAI/USDCMai Stablecoin
$0.4565
77
$30K
39
0%
0%
0.88%
-9.85%
$351K
$7.8M
#60v2LUSD/USDCLUSD Stablecoin
$0.9988
53
$16K
39
0%
0%
0.15%
0.14%
$508K
$3.4M
#61v2THALES/WETHThales DAO Token
$0.2839
68
$8.5K
21
0%
0.28%
-1.40%
-3.17%
$1.0M
$15.4M
#62axlUSDC/USDCAxelar Wrapped USDC
$1.00
586
$365K
252
0%
0%
-0.01%
0.02%
$275K
$135K
#63v2SNX/wstETHSynthetix Network Token
$2.55
38
$2.9K
24
0%
0.06%
0.02%
-4.88%
$216K
$838.5M
#64LUSD/USDCLUSD Stablecoin
$0.9979
59
$47K
35
0%
0.03%
0.04%
0.03%
$1.1M
$3.4M
#65v2FRAX/alUSDFrax
$0.9937
52
$13K
32
0%
-0.13%
0.52%
0.20%
$213K
$4.6M
#66THALES/WETHThales DAO Token
$0.2832
25
$9.4K
12
0%
0%
-2.05%
-3.06%
$661K
$15.4M
#67v2LDO/wstETHLido DAO Token
$1.71
105
$16K
20
0%
0.53%
-0.49%
-2.86%
$538K
$1.53B
#68v2EXA/WETHexactly
$1.68
62
$6.0K
17
0%
0.51%
-1.48%
-4.59%
$447K
$500K
#69v2DOLA/USDCDola USD Stablecoin
$0.9954
34
$5.8K
17
0%
0.56%
-0.17%
0.05%
$324K
$97.3M
#70OP/WETHOptimism
$2.44
57
$14K
29
0%
0%
-0.93%
-5.05%
$536K
$2.65B
#71v2LUSD/WETHLUSD Stablecoin
$0.9972
50
$4.0K
23
0%
-0.04%
0.13%
-0.10%
$456K
$3.3M
#72v2FRAX/DOLAFrax
$0.9950
32
$9.8K
15
0%
-0.01%
1.28%
0.54%
$526K
$4.6M
#73v2msETH/WETHMetronome Synth ETH
$3,073.64
46
$30K
14
0%
0.44%
0.90%
-1.34%
$7.9M
$4.6M
#74v2msUSD/USDCMetronome Synth USD
$0.9957
48
$123K
13
0%
0.01%
0.03%
-0.46%
$2.2M
$2.3M
#75v2fBOMB/VELOFantom Bomb
$0.01948
59
$2.1K
3
0%
-0.08%
-0.27%
-3.21%
$2.5M
$1.6M
#76v2MET/WETHMetronome2
$0.7641
10
$2.5K
5
0%
0.28%
-0.17%
-1.87%
$379K
$265K
#77KWENTA/WETHKwenta
$77.73
18
$2.4K
12
0%
0.44%
0.85%
-0.68%
$322K
$41.3M
#78v2HOP/WETHHop
$0.03718
28
$6.6K
17
0%
0%
0.12%
-1.62%
$329K
$2.7M
#79sUSD/USDCSynth sUSD
$0.9905
100
$62K
42
0%
0%
0%
0%
$857K
$30.0M
#80FXS/FRAXFrax Share
$4.15
25
$3.0K
5
0.42%
0.91%
0.45%
-3.09%
$235K
$809K
#81v2msOP/OPMetronome Synth OP
$2.45
30
$365
6
0%
0.75%
0.63%
-4.45%
$990K
$562K
#82v2mooBIFI/WETHMoo BIFI
$358.49
51
$13K
22
0%
0.30%
0.69%
-2.93%
$1.2M
$5.4M
#83rETH/WETHRocket Pool ETH
$3,395.93
25
$6.0K
14
0%
0.13%
-0.15%
-1.54%
$3.9M
$1.72B
#84KROM/OPKromatika
$0.02252
10
$214
8
0%
0%
-1.45%
-4.25%
$208K
$1.8M
#85v2alUSD/DOLAAlchemix USD
$0.9648
7
$5.1K
4
0%
0.55%
0.61%
0.16%
$648K
$2.8M
#86v2USX/USDCdForce USD
$0.9751
16
$6.0K
5
0%
-0.05%
0.38%
-0.39%
$1.4M
$15.7M
#87PIKA/WETHPika
$0.5008
6
$5.2K
6
0%
0%
-0.09%
-0.39%
$9.0M
$9.5M
#88PSP/OPParaSwap
$0.02439
17
$1.0K
8
0%
0%
-0.64%
-2.88%
$1.0M
$30.6M
#89v2KUJI/WETHKujira native asset
$1.58
15
$1.2K
12
0%
0%
0.09%
-2.73%
$287K
$193.5M
#90v2NEXT/USDCConnext
$0.1770
11
$356
6
0%
0%
0.59%
0.29%
$370K
$18.9M
#91v2FRAX/MAIFrax
$0.9926
45
$23K
24
0%
0%
0.06%
0.60%
$391K
$4.6M
#92KROM/WETHKromatika
$0.02264
5
$3
5
0%
0%
-1.81%
-3.18%
$200K
$1.8M
#93v2DHT/OPdHEDGE DAO Token
$0.1256
34
$2.9K
10
0%
0.49%
0.64%
-2.62%
$580K
$6.4M
#94v2KWENTA/WETHKwenta
$77.74
14
$166
3
0%
0.48%
0.56%
-1.04%
$734K
$41.3M
#95v2wrsETH/WETHrsETHWrapper
$3,119.86
15
$20
4
0%
0.71%
0.55%
-1.32%
$505K
$353K
#96v2CYBER/USDCCyberConnect
$7.50
40
$3.2K
13
0%
0%
-0.29%
-5.06%
$214K
$167.9M
#97v2frxETH/alETHFrax Ether
$3,054.97
1
$668
1
0%
0%
0%
0%
$303K
$618.7M
#98LUSD/HAILUSD Stablecoin
$0.9930
15
$13K
7
0%
0%
-0.46%
-0.46%
$456K
$3.3M
#99PSP/WETHParaSwap
$0.02474
15
$1.5K
7
0%
0%
-0.28%
-2.75%
$517K
$31.0M
#100FXS/FRAXFrax Share
$4.96
1
-
1
0%
0%
0%
0%
$549K
$965K
Showing pairs 1-100 of 984Pairs 101-200