Loading...
Loading...
24H Volume:
$501K
24H Txns:
21,728
Latest Block:5s ago
39,065,345
5s ago
Trending
#1ZORRO/WETHZorro
$0.0001268
37
$14K
21
0%
0%
0.39%
12.93%
$354K
$1.2M
#2ZK/WETHZKsync
$0.1591
328
$11K
246
0%
-0.03%
-0.57%
0.77%
$458K
$584.8M
#3wrsETH/WETHrsETHWrapper
$3,262.20
57
$13K
54
0%
-0.05%
0.61%
1.92%
$844K
$1.0M
#4WBTC/WETHWrapped BTC
$60,079.12
74
$10K
56
0%
0.58%
1.27%
2.59%
$1.5M
$8.4M
#5USDC/USDC.eUSDC
$0.9997
6,511
$137K
3,630
-0.03%
-0.05%
0%
0.04%
$29K
$33.94B
#6MUTE/WETHMute.io
$0.04559
174
$2.2K
74
0%
0.13%
-2.65%
-3.07%
$82K
$1.7M
#7ZKDOGE/WETHzkDoge
$0.00001254
21
$68
20
0%
0.08%
1.27%
1.08%
$49K
$125K
#8NODL/WETHNodle Token
$0.003083
4
$159
4
0%
0%
0%
-1.48%
$41K
$11.4M
#9HOLD/WETHHoldstation
$1.85
139
$2.1K
91
0%
-0.17%
1.37%
2.94%
$34K
$12.1M
#10MVX/WETHMetavault Trade
$1.29
58
$762
32
0%
0.42%
0.64%
1.35%
$34K
$3.2M
#11BOLT/WETHBolt Token
$0.078697
3
$2
3
0%
0%
-0.02%
-0.02%
$32K
$36K
#12ZKRISE/WETHZKRISE
$0.063980
1
$2
1
0%
0%
0%
0%
$32K
$37K
#13USDC.e/USDTBridged USDC (zkSync)
$0.9999
3,133
$71K
2,665
0%
0%
0%
0%
$397K
$63.1M
#14WETH/USDC.eWrapped Ether
$3,205.53
6,696
$130K
4,594
-0.11%
-0.49%
0.54%
1.64%
$34K
$37.0M
#15WETH/USDC.eWrapped Ether
$3,205.75
721
$44K
652
-0.01%
0%
0.74%
1.68%
$4.9M
$37.0M
#16KOI/WETHKoi
$0.02779
156
$12K
113
0%
0.13%
0.61%
1.69%
$1.2M
$13.8M
#17KOI/ZKKoi
$0.02781
84
$5.4K
53
0%
-0.06%
2.09%
3.11%
$314K
$13.9M
#18WETH/USDTWrapped Ether
$3,199.23
2,986
$43K
2,546
-0.04%
-0.38%
0.50%
1.35%
$78K
$37.0M
#19ZKPepe/WETHZKPepe
$0.056361
9
$230
4
0%
0%
0%
-1.12%
$15K
$48K
#20MUTE/USDC.eMute.io
$0.04627
3
$16
3
0%
0%
-0.32%
-0.32%
$10K
$1.7M
#21WISP/WETHWhisper
$0.00007913
1
-
1
0%
0%
0%
0%
$10K
$7.9K
#22ZKID/WETHzkSync id
$0.01549
12
$149
6
0%
0%
-0.06%
-2.57%
$10K
$1.0M
#23wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$9,254.23
15
$136
15
0%
0%
1.89%
3.05%
$7.0K
$6.4M
#24USDC/USDC.eUSDC
$1.00
1
$2
1
0%
0%
0%
0%
$6.2K
$33.98B
#25HNX/USDC.eHeartX Utility Token
$0.00008569
1
$13
1
0%
0%
0%
0%
$5.4K
$856K
#26ZINU/WETHzkInu
$0.01064
2
$1
2
0%
0%
0%
0.64%
$4.6K
$10K
#27MAV/WETHMaverick Token
$0.2007
37
$40
36
0%
0.10%
1.20%
0.20%
$2.9K
$50.1M
#28ZF/WETHzkSwap Finance
$0.01515
17
$23
17
0%
0.35%
4.71%
5.34%
$1.8K
$6.1M
#29IDO/WETHIdexo Token
$0.01461
3
$16
3
0%
0.67%
0.67%
3.17%
$2.5K
$1.0M
#30ZORRO/KOIZorro
$0.0001274
7
$68
7
0%
0%
0%
14.68%
$1.7K
$1.2M
#31LUSD/WETHLUSD Stablecoin
$0.9940
9
$11
9
0%
0.31%
0.31%
-0.76%
$1.8K
$216K
#32FRAX/WETHFrax
$1.00
2
$8
2
0%
0%
-0.09%
-0.09%
$1.6K
$250K
#33WBTC/ZKWrapped BTC
$59,690.46
10
$44
10
0%
0%
0.96%
3.15%
$1.5K
$8.3M
#34LUSD/USDC.eLUSD Stablecoin
$0.9908
3
$1
3
0%
0%
0.14%
0.14%
$1.1K
$215K
#35DAI/USDTDai Stablecoin
$1.00
20
$62
15
0%
-0.02%
-0.12%
-0.16%
$885
$771K
#36PERP/WETHPerpetual
$1.13
42
$5
40
0%
2.16%
7.22%
10.37%
$59
$759
#37USD+/USDC.eUSD+
$0.9986
6
$5
5
0%
0%
0%
-0.01%
$4.1K
$42K
#38SPACE/WETHSPACE
$0.02404
44
$6
40
0%
3.04%
7.15%
2.19%
$48
$165K
#39ZAT/WETHzkApes token
$0.082984
34
$4
34
0%
17.92%
13.03%
-1.83%
$22
$116K
#40BUSD/WETHBinance USD
$0.9965
13
$27
12
0%
0%
0.76%
-1.47%
$788
$563K
#41KOI/WETHKoi
$1,375.50
1
-
1
0%
0%
0%
0%
$3.1K
$687.75B
#42KOI/USDTKoi
$0.02772
32
$35
31
0%
-0.10%
0.59%
1.74%
$1.9K
$13.8M
#43KOI/USDC.eKoi
$0.02767
90
$23
79
0%
-0.21%
0.23%
1.29%
$565
$13.8M
#44ZKDOGE/USDC.ezkDoge
$0.00001255
2
$2
2
0%
0%
2.89%
2.89%
$296
$125K
#45WBTC/USDC.eWrapped BTC
$60,013.63
7
$7
5
0%
0%
3.11%
2.72%
$362
$8.4M
#46MUTE/WETHMute.io
$0.04608
3
$2
3
0%
-0.90%
-0.90%
-1.80%
$344
$1.7M
#47MUTE/KOIMute.io
$0.04571
2
$2
2
0%
-1.38%
-1.38%
-1.38%
$262
$1.7M
#48LUSD/USDC.eLUSD Stablecoin
$0.9955
5
$15
5
0%
0%
0%
0.13%
$306
$217K
#49iZi/WETHizumi Token
$0.009306
33
$5
32
0%
0%
1.91%
-2.32%
$58
$1.8M
#50LETH/WETHLiquid ETH
$3,215.35
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$115
$365K
#51USDC/ZORROUSDC
$0.9978
2
$8
1
0%
0%
0%
-1.38%
$235
$33.87B
#52DERP/USDC.eDerp
$0.085118
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$16
$116K
#531INCH/WETH1INCH Token
$0.3913
1
-
1
0%
0%
0%
0%
$226
$19K
#54ZKPEPE/WETHZKPEPE
$0.0007201
65
$5
42
0%
16,934%
-56.69%
-78.00%
<$1
$48.3M
#55BSMTI/USDC.eBasmati
$0.055700
1
$2
1
0%
0%
0%
0%
$73
$56K
#56USDC/USDTUSDC
$1.00
1
-
1
0%
0%
0%
0%
$74
$33.96B
#57SWORD/WETHeZKalibur Token
$0.04694
7
-
7
0%
0%
0%
-6.57%
<$1
$317K