Loading...
Loading...
 • Latest Block:
  16,429,506
  36s ago
 • 24H Txns:
  400
  24H Volume:
  $5.8K
Activity
Price Change
#1FREN/WETHFREN Crypto
$0.061913
130
$4.2K
0%
-2.50%
-4.08%
-2.46%
$37K
$38K
#2FST/WETHFitstep Token
$0.09767
50
$210
0%
-2.61%
0.29%
-1.66%
$6.3K
$6.7K
#3FREN/WETHFREN Crypto
$0.061907
47
$985
0%
0%
-3.44%
1.02%
$148
$38K
#4USDT/WETHTether
$1.00
23
$108
0%
0%
5.74%
-0.35%
$2.2K
$1.9K
#5FREN/FSTFREN Crypto
$0.061925
15
$69
0%
-2.39%
-3.46%
-1.15%
$923
$38K
#6USDT/WETHTether
$1.08
15
$1
0%
0%
9.99%
6.47%
$123
$2.0K
#7FCZZ/WETHClasszz
$0.006181
11
$146
0%
0%
2.65%
2.52%
$8.7K
$49K
#8V2HEX/WETHHEX
$0.00004651
8
$6
0%
0%
0.15%
2.62%
$1.0K
$27.0M
#9BUSD/WETHBinance USD
$0.051338
6
<$1
0%
0%
-68.34%
-68.34%
<$1
$27K
#10V3HDRN/WETHHedron
$0.086779
6
$5
0%
0%
2.81%
2.93%
$1.1K
$742K
#11FAIR/WETHFairSwap
$0.0002631
5
$4
0%
0%
7.09%
11.85%
$631
$793
#12V3BUSD/WETHBinance USD
$0.00001061
5
$1
0%
0%
-40.44%
-40.44%
$2
$217K
#13USDZ/WETHClasszz USD
$1.08
5
$8
0%
0%
-0.44%
-0.44%
$6.9K
$5.4K
#14V3WETH/USDCWrapped Ether
$0.3767
5
<$1
0%
0%
7.93%
7.93%
$493
$465K
#15FDAO/WETHEthfDao
$0.002012
5
$21
0%
0%
-22.89%
-22.89%
$110
$73K
#16V2HEX/HDRNHEX
$0.00004649
4
$2
0%
0%
0.09%
3.13%
$2.7K
$27.0M
#17V3BUSD/USDCBinance USD
$0.00001058
3
<$1
0%
0%
3,014%
3,014%
$260
$217K
#18V3HEX/HDRNHEX
$0.00004628
3
$3
0%
0%
2.73%
2.73%
$5.4K
$26.9M
#19V2BUSD/USDCBinance USD
$0.051338
3
<$1
0%
0%
-58.00%
-58.00%
<$1
$27K
#20FCZZ/FRENClasszz
$0.006637
3
<$1
0%
0%
-6.36%
-6.36%
$74
$53K
#21V2HDRN/WETHHedron
$0.086817
2
<$1
0%
0%
-0.11%
-0.11%
$19
$746K
#22WETH/USDCWrapped Ether
$0.3716
2
<$1
0%
0%
3.50%
3.50%
$262
$458K
#23V2GNO/WETHGnosis Token
$0.004500
2
<$1
0%
0%
0%
-19.81%
$1
$45K
#24V1WETH/USDCWrapped Ether
$0.3726
2
<$1
0%
0%
0.83%
0.83%
<$1
$460K
#25V2WETH/USDCWrapped Ether
$0.3732
2
<$1
0%
0%
3.92%
3.92%
$751
$460K
#26V2ENS/WETHEthereum Name Service
$0.0001960
2
<$1
0%
0%
0%
1.92%
$2
$19K
#27V2HEX/USDCHEX
$0.00004649
2
<$1
0%
0%
-0.35%
-0.35%
$16
$27.0M
#28ENS/WETHEthereum Name Service
$0.0001909
2
<$1
0%
0%
0%
0.08%
$111
$19K
#29V2DFI/WETHDeFiChain Token
$0.00007265
2
<$1
0%
0%
-0.65%
-0.65%
$468
$605
#30V2USDC/ENSUSD Coin
$0.051003
2
<$1
0%
0%
0%
0.40%
<$1
$42K
#31V2DFI/USDCDeFiChain Token
$0.00007247
2
<$1
0%
0%
-0.35%
-0.35%
$5
$603
#32V3ICSA/WETHIcosa
$0.0002226
2
<$1
0%
0%
0%
2.87%
$26
$293
#33V2AMP/WETHAmp
$0.051046
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$20
$104K
#34V3HEX/DRAKHEX
$0.00004507
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$46
$26.2M
#35V3MATIC/WETHMatic Token
$0.00002045
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$214
$204K
#36HEX/WETHHEX
$0.00004656
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$154
$27.1M
#37V2FET/WETHFetch
$0.00004917
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$7
$56K
#38DFAIR/WETHDogeFair
$0.082776
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$2
$1.5K
#39V2GUSD/WETHGemini dollar
$0.064986
1
<$1
0%
0%
0%
0%
<$1
$150
#40SUSHI/WETHSushiToken
$0.056449
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$276
$1.5K
#41V2DRAK/WETHDrakonium
$0.0008696
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$9
$289
#42V3ENS/WETHEthereum Name Service
$0.0002051
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$71
$20K
#43V3WBTC/USDTWrapped BTC
79,384.32 USDT
1
-
0%
0%
0%
0%
-
-
#44V3HEX/WETHHEX
$0.00004507
1
$1
0%
0%
0%
0%
$3.3K
$26.2M
#45V3MKR/USDCMaker
$0.0001540
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$1
$1.6K
#46V2SUSHI/WETHSushiToken
$0.056506
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$11
$1.5K
#47HEX/FAIRHEX
$0.00004635
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$212
$26.9M
#48V3GLM/WETHGolem Network Token
$0.00004081
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$26
$24K
#49HDRN/FAIRHedron
$0.086803
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$50
$744K
#50V3LINK/WETHChainLink Token
$0.0001593
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$1.5K
$159K
#51V3DECI/ICSAMaximus Decimus
$0.056633
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$3
$725
#52V2ZRX/WETH0x Protocol Token
$0.064677
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$2
$467
#53DFAIR/MKRDogeFair
$0.082778
1
<$1
0%
0%
0%
0%
<$1
$1.5K
#54V3MKR/WETHMaker
$0.0001632
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$131
$1.7K
#55V3KEEP/WETHKEEP Token
$0.00003551
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$1
$35K
#56V2AGLD/WETHAdventure Gold
$0.0001025
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$2
$7.9K