• Latest Block:
    15,629,715
  • 24H Txns:
    8,241
    24H Volume:
    $186K
Activity
Price Change
#1V3HEX/WETHHEX
$0.0006830
1,010
$88K
-0.26%
17.37%
9.10%
55.94%
$21K
$397.1M
#2V2HEX/WETHHEX
$0.0006875
729
$17K
0.29%
18.59%
9.29%
59.01%
$10K
$399.7M
#3V3WETH/USDCWrapped Ether
$2.07
462
$531
0%
0%
5.61%
-4.98%
$3.1K
$5.4M
#4V2EthfMoon/WETHEthfMoon
$0.071468
392
$1.8K
0%
-1.49%
-50.58%
1,185%
$656
$1.4K
#5FAIR/WETHFairSwap
$0.04714
349
$20K
0.66%
5.26%
-4.75%
71.61%
$19K
$49K
#6V3WBTC/USDCWrapped BTC
$0.1518
313
$402
0%
0%
6.88%
7.76%
$218
$37K
#7V3HEX/WETHHEX
$0.0006922
296
$19K
0%
16.55%
10.52%
57.43%
$21K
$402.4M
#8V3HDRN/WETHHedron
$0.078601
235
$2.5K
0%
17.83%
10.75%
49.36%
$737
$9.3M
#9V3HDRN/WETHHedron
$0.078464
233
$3.5K
0%
16.28%
9.45%
49.61%
$2.6K
$9.1M
#10V2HEX/HDRNHEX
$0.0007043
232
$2.4K
0%
21.22%
11.72%
57.75%
$37K
$409.5M
#11V2WETH/USDCWrapped Ether
$2.01
229
$479
0%
2.34%
2.10%
-7.18%
$8.7K
$5.3M
#12V2HDRN/WETHHedron
$0.078535
178
$797
0%
17.71%
12.26%
50.74%
$251
$9.2M
#13V3HEX/HDRNHEX
$0.0006205
175
$3.4K
0%
6.64%
1.93%
35.46%
$68K
$360.8M
#14V3MAXI/WETHMaximus
$0.002245
169
$2.5K
0%
18.18%
7.52%
76.56%
$1.8K
$638K
#15V3MAXI/HEXMaximus
$0.002361
143
$5.0K
0%
22.61%
12.99%
83.30%
$13K
$671K
#16V3WBTC/WETHWrapped BTC
$0.1474
131
$118
0%
3.60%
3.60%
1.88%
$3.5K
$36K
#17V3PLSD/WETHPulseDogecoin
$0.03154
109
$767
2.04%
18.04%
13.46%
88.89%
$497
$190K
#18V3DAI/WETHDai Stablecoin
$0.057175
107
$245
0%
-1.14%
0.11%
-3.36%
$493
$46K
#19V3HEX/HDRNHEX
$0.0006850
99
$707
0%
18.67%
8.97%
54.94%
$2.5K
$398.3M
#20V2HEX/USDCHEX
$0.0007251
97
$175
0%
25.42%
18.96%
62.52%
$300
$421.6M
#21ETFfly/WETHETFfly
$0.0002809
91
$2.8K
-1.46%
6.76%
81.08%
177%
$3.3K
$27K
#22V2HDRN/USDCHedron
$0.078109
86
$119
0%
18.90%
4.06%
41.68%
$186
$8.7M
#23HEX/FAIRHEX
$0.0007079
78
$4.1K
0%
20.07%
14.88%
62.07%
$7.0K
$411.6M
#24WETH/USDCWrapped Ether
$2.09
77
$126
0%
0.63%
6.46%
-3.11%
$2.9K
$5.5M
#25V3UNI/WETHUniswap
$0.0004939
68
$150
0%
1.01%
1.57%
1.38%
$1.0K
$493K
#26HDRN/FAIRHedron
$0.077609
65
$988
0%
3.69%
0.85%
28.89%
$2.9K
$8.2M
#27WETH/USDCWrapped Ether
$2.07
62
$146
0%
3.71%
5.93%
-6.21%
$498
$5.5M
#28V2DRAK/WETHDrakonium
$0.01202
62
$42
0%
23.06%
16.68%
51.63%
$88
$4.0K
#29V2USDT/WETHTether USD
$0.056931
58
$82
0%
0%
1.71%
-6.55%
$2.9K
$223K
#30V3HEX/DRAKHEX
$0.0007251
58
$42
0%
25.41%
18.11%
62.02%
$685
$421.6M
#31V3PLSD/HDRNPulseDogecoin
$0.03089
57
$343
0%
14.80%
24.59%
84.24%
$5.1K
$186K
#32V3MAXI/HEXMaximus
$0.002365
53
$1.0K
0%
25.27%
30.79%
85.88%
$1.5K
$672K
#33V2UNI/WETHUniswap
$0.0004787
49
$107
0%
0%
-1.43%
-8.35%
$6.1K
$478K
#34WBTC/WETHWrapped BTC
$0.1405
45
$134
0%
0%
0%
-1.22%
$1.8K
$35K
#35V2DAI/WETHDai Stablecoin
$0.056998
44
$64
0%
0.73%
2.85%
-5.29%
$1.4K
$45K
#36V3CRV/WETHCurve DAO Token
$0.00003390
38
$15
0%
0%
3.71%
-2.10%
$172
$61K
#37V3DAI/USDCDai Stablecoin
$0.056592
36
$89
0%
0.63%
-4.94%
-9.81%
$5.8K
$42K
#38V3HEX/PLSDHEX
$0.0007245
34
$90
0%
25.29%
15.25%
51.81%
$918
$421.2M
#39V2FRAX/USDCFrax
$0.00002998
34
$67
0%
0%
0%
-66.33%
$1
$42K
#40DFAIR/WETHDogeFair
$0.083462
32
$649
0%
0%
9.56%
-19.58%
$1.2K
$1.8K
#41V3USDT/WETHTether USD
$0.056854
32
$23
0%
0%
-6.72%
-9.09%
$1.7K
$221K
#42V2WBTC/WETHWrapped BTC
$0.1415
30
$56
0%
0%
1.99%
-0.26%
$1.0K
$35K
#43V3LINK/WETHChainLink Token
$0.00009851
28
$34
0%
0%
5.34%
8.08%
$383
$98K
#44V3USDC/USDTUSD Coin
$0.057885
27
$43
0%
0%
13.71%
7.34%
$148
$334K
#45V3FRAX/WETHFrax
$0.057251
25
$30
0%
0%
4.58%
-0.48%
$353
$10K
#46V2MAXI/HEXMaximus
$0.001896
25
$83
0%
0%
-0.93%
46.04%
$693
$538K
#47TEST/WETHTEST
$0.071262
24
<$1
0%
0%
18.54%
18.54%
$2
$>999Q
#48ShibFair/WETHShibFair
$0.061557
24
$508
0%
0%
0%
138%
<$1
$1.5K
#49V3MAXI/HDRNMaximus
$0.001933
24
$43
0%
0%
8.39%
50.04%
$183
$549K
#50V3MANA/WETHDecentraland MANA
$0.00001329
23
$12
0%
0%
0%
17.65%
$51
$29K
#51V3WBTC/USDTWrapped BTC
$0.1527
23
$17
0%
0%
5.03%
8.97%
$20
$38K
#52V3AAVE/WETHAave Token
$0.04568
21
$76
0%
0%
-11.45%
3.84%
$648
$730K
#53V3DAI/USDCDai Stablecoin
$0.056631
21
$49
0%
0%
-4.30%
-10.58%
$2.7K
$43K
#54V3WETH/USDCWrapped Ether
$2.08
19
$5
0%
0%
6.81%
-3.57%
$3.3K
$5.5M
#55V3HEX/ICSAHEX
$0.0005844
19
$111
0%
8.96%
8.96%
32.85%
$4.2K
$339.8M
#56V2HEX/SHIBHEX
$0.0007173
17
$3
0%
22.97%
15.35%
43.79%
$11
$417.1M
#57V3HEX/DECIHEX
$0.0005971
17
$212
0%
0%
0%
35.73%
$346
$347.1M
#58DAI/WETHDai Stablecoin
$0.057007
16
$23
0%
0%
2.03%
-4.10%
$818
$45K
#59V3HDRN/ICSAHedron
$0.077445
15
$61
0%
6.06%
6.06%
28.86%
$4.4K
$8.0M
#60SYN/WETHSynapse
$0.0007034
15
$123
0%
6.82%
6.82%
-8.00%
$9.2K
$94K
#61USDT/WETHTether USD
$0.057305
14
$22
0%
7.98%
7.98%
-1.77%
$2.1K
$236K
#62CRV/WETHCurve DAO Token
$0.00003007
14
$9
0%
0%
6.11%
-3.73%
$378
$54K
#63V31INCH/USDC1INCH Token
$0.00001017
14
$12
0%
0%
12.85%
16.26%
$23
$15K
#64V3YFI/WETHyearn.finance
$1.42
13
$24
0%
-1.44%
-1.44%
-0.24%
$41
$52K
#65V2SOTU/WETHSeed Of The Universe
$823.10
13
$2
0%
1.70%
8.12%
-0.98%
$49
$823
#66SHIB/WETHSHIBA INU
$0.073631
13
$38
0%
0%
-1.27%
-9.69%
$16K
$36.3M
#67AAVE/WETHAave Token
$0.04266
13
$57
0%
0%
-3.10%
-2.81%
$2.0K
$682K
#68V3FRAX/USDCFrax
$0.056596
13
$32
0%
-16.50%
-4.25%
-10.32%
$772
$9.3K
#69V2HEX/SOTUHEX
$0.0007173
13
$3
0%
23.33%
17.68%
31.19%
$10
$417.1M
#70V3SHIB/WETHSHIBA INU
$0.073684
12
$36
0%
0%
3.63%
-5.19%
$2.0K
$36.8M
#71V3WBTC/DAIWrapped BTC
$0.1472
12
$8
0%
6.22%
6.22%
0.16%
$3
$36K
#72V2MKR/WETHMaker
$0.005941
12
$8
0%
0%
0%
3.58%
$172
$5.8K
#73V3MKR/WETHMaker
$0.006800
12
$9
0%
0%
0%
4.63%
$114
$6.6K
#74V3MAXI/TEAMMaximus
$0.001599
11
$36
0%
0%
0%
10.29%
$1.6K
$454K
#75SYN/FRAXSynapse
$0.0005911
11
$28
0%
0%
0%
1,172%
$76
$79K
#76V2HEX/iETHHEX
$0.0006721
11
$65
0%
20.72%
20.72%
23.37%
$12
$390.8M
#77MANA/WETHDecentraland MANA
$0.00001271
10
$5
0%
0%
0%
-2.81%
$176
$27K
#78V3TEAM/ICSAMaximus Team
0.1023 ICSA
10
-
0%
0%
0%
16.60%
-
-
#79V3USDC/USDTUSD Coin
$0.056947
10
$26
0%
5.55%
-0.76%
-6.38%
$1.0K
$294K
#80USDT/WETHTether USD
$0.056919
10
$10
0%
0%
1.39%
-6.64%
$646
$223K
#81V3WETH/USDCWrapped Ether
$1.95
10
$33
0%
0%
0%
-12.25%
$5.8K
$5.1M
#82V2iETH/WETHiEthereum
$0.00006895
10
$2
0%
10.24%
10.24%
1.85%
$19
$1.2K
#83V2SHIB/WETHSHIBA INU
$0.073819
9
$54
0%
3.88%
3.58%
1.57%
$3.4K
$38.1M
#84V3COMP/WETHCompound
$0.02829
9
$11
0%
0%
0%
19.16%
$90
$282K
#85HEX/WETHHEX
$0.0006497
8
$3
0%
0%
0%
46.44%
$7
$377.7M
#86V2AMPL/WETHAmpleforth
$0.0006114
8
$56
0%
0%
0%
-14.47%
$3.0K
$28K
#87V3DODECA/WETHDodeca
$0.0008313
8
$46
0%
0%
0%
-17.06%
$201
$3.0K
#88BABYETHF/WETHBABYETHF
$0.0136138
7
$8
0%
0%
0%
92.45%
<$1
$61
#89V3JPYC/WETHJPY Coin
$0.00001035
7
$7
0%
0%
0%
27.94%
$15
$13K
#90V2HEX/HXBHEX
$0.0005644
7
$264
0%
0%
0%
26.54%
$136
$328.1M
#91V3ATRI/WETHAtariToken
$0.058491
7
$14
0%
0%
0%
82.05%
$17
$16K
#92V3SNX/WETHSynthetix Network Token
$0.0004279
7
$32
0%
0%
0%
25.06%
$209
$127K
#93V2HEX/USDTHEX
$0.0006928
7
$1
0%
25.63%
25.63%
36.11%
$5
$402.8M
#94V2HXP/HEXhexplay
$0.002800
7
$13
0%
0%
0%
-5.50%
$4
$16K
#95FRAX/WETHFrax
$0.057943
7
$4
0%
0%
0%
-14.83%
$10
$11K
#96V3USDT/WETHTether USD
$0.057674
6
<$1
0%
0%
0%
1.36%
$301
$247K
#97V3WAMPL/WETHWrapped Ampleforth
$0.002926
6
$9
0%
0%
0%
34.71%
$90
$2.6K
#98V21INCH/WETH1INCH Token
$0.059923
6
$3
0%
0%
0%
8.38%
$36
$14K
#99V3ELON/WETHDogelon
$0.093372
6
$41
0%
0%
0%
-9.26%
$908
$337K
#100V3SHIB/WETHSHIBA INU
$0.073660
6
$49
0%
0%
2.98%
-6.56%
$1.9K
$36.6M
Showing pairs 1-100 of 415Pairs 101-200