24H Volume:
$5.80B
24H Txns:
8,772,500
Trending
#1MarsCoin/SOLMarsCoin
$0.0004333
11,579
$3.4M
3,520
0.86%
-5.60%
-53.11%
-30.42%
$141K
$433K
#2CT/SOLCrypto Twitter
$0.00007723
20,102
$4.7M
3,505
1.91%
37.16%
223%
56,781%
$67K
$772K
#3HAT/SOLHAT
$0.0007329
74,345
$17.1M
7,737
1.24%
-10.29%
-45.51%
69,120%
$82K
$732K
#4$CWIF/SOLcatwifhat
$0.065870
35,321
$7.8M
21,013
-10.27%
5.44%
-35.84%
-49.47%
$819K
$587.0M
#5HOLK/SOLHOLK
$0.00004615
14,544
$3.1M
3,206
23.76%
-45.36%
1,364%
1,364%
$18K
$46K
#6SOLSPONGE/SOLSolsponge
$0.072531
13,578
$3.3M
3,615
5.13%
17.16%
140%
788%
$255K
$1.7M
#7NOMEME/SOLDefinitely Not A Meme
$0.0001356
13,800
$2.0M
2,238
20.88%
-50.19%
11,914%
11,914%
$26K
$135K
#8GME/SOLGameStop
$0.004437
17,721
$6.0M
4,339
0.43%
-9.80%
-2.22%
23.50%
$1.3M
$30.6M
#9HARAMBE/SOLHARAMBE
$0.06689
22,648
$11.9M
3,940
1.85%
8.76%
26.66%
119%
$1.2M
$66.8M
#10wpJUP/USDCJupiter
$0.5963
39,927
$15.7M
5,294
0.19%
-0.11%
2.05%
-2.88%
$1.1M
$5.96B
#11tremp/SOLdoland tremp
$0.07890
22,757
$8.0M
3,134
-1.05%
13.34%
36.00%
104%
$252K
$7.8M
#12MOON/SOLMOON
$0.0001947
8,491
$1.4M
2,095
18.54%
-13.03%
7,816%
7,816%
$28K
$185K
#13$WIF/SOLdogwifhat
$1.20
23,121
$34.8M
4,683
-0.09%
-1.59%
-1.01%
-2.38%
$12.0M
$1.19B
#14wpWEN/SOLWen
$0.0001757
25,440
$7.0M
6,229
0.30%
1.24%
-0.74%
24.14%
$620K
$127.9M
#15$daumen/SOLDaumenfrosch
$0.9594
12,866
$5.1M
1,997
1.63%
4.87%
29.55%
61.35%
$454K
$9.5M
#16v2BLENDR/WETHBlendr Network
$0.1501
2,822
$6.4M
1,172
16.92%
11.72%
57,051%
57,051%
$443K
$6.3M
#17CHAT/SOLSolchat
$0.8898
6,520
$2.3M
1,722
1.36%
35.00%
114%
115%
$338K
$8.0M
#18v2Ponke BNB/WBNBPonke BNB
$0.0115836
14,911
$6.5M
3,245
5.97%
12.19%
-27.93%
-1.79%
$494K
$2.1M
#19$MYRO/USDCMyro
$0.1439
18,986
$7.6M
3,602
0.27%
-3.80%
1.20%
3.23%
$2.4M
$143.9M
#20PEPE/USDCPepe
$0.005589
5,236
$2.4M
1,643
-0.29%
18.56%
167%
148%
$193K
$3.5M
#21EGG/SOLEGG
$0.0003380
14,086
$2.9M
3,012
4.09%
38.70%
19.16%
210%
$60K
$2.0M
#22PONKE/SOLPONKE
$0.05889
11,573
$2.5M
1,876
1.93%
7.58%
30.80%
31.94%
$1.2M
$32.7M
#23v3VIA/USDTOctavia
$2.46
5,255
$3.0M
1,680
-0.65%
-10.36%
11.01%
56.30%
$900K
$246.7M
#24WYNN/SOLAnita Max Wynn
$0.01846
15,020
$6.0M
2,601
-0.38%
2.17%
-17.49%
-21.24%
$938K
$18.4M
#25BIF/SOLbonkwifhat
$0.001492
15,161
$3.4M
3,517
0.18%
-24.56%
-17.21%
-26.40%
$153K
$1.4M
#26CHONKY/SOLCHONKY
$0.00004378
9,150
$2.1M
1,996
1.78%
-2.50%
32.49%
65.94%
$889K
$21.8M
#27HONK/SOLHonk
$0.01659
8,417
$3.3M
1,832
-5.66%
-7.23%
16.52%
40.03%
$740K
$16.5M
#28v2PEPE/WETHPepe
$0.054227
3,095
$39.6M
2,036
0.01%
0.62%
5.62%
3.42%
$26.7M
$1.74B
#29POPCAT/SOLPopcat
$0.03421
13,133
$4.8M
3,045
-0.49%
-3.18%
-12.98%
34.11%
$1.1M
$33.5M
#30v2NMT/USDCNetMind Token
$6.65
936
$3.2M
532
-0.03%
-1.37%
3.48%
1.60%
$11.0M
$75.5M
#31MIF/SOLMyroWifHat
$0.0005756
23,096
$5.2M
3,973
4.29%
-29.86%
-48.90%
-46.05%
$63K
$575K
#32SMOG/SOLSmog
$0.1120
5,733
$2.0M
2,571
-0.14%
1.92%
6.92%
37.96%
$2.1M
$156.8M
#33v3DZHV/WBNBDizzyHavoc
$0.01876
932
$478K
556
0.20%
0.14%
10.69%
89.98%
$247K
$3.2M
#34COQ/WAVAXCOQINU
$0.052672
6,771
$6.3M
2,329
-0.60%
-2.96%
2.49%
7.98%
$4.2M
$185.4M
#35v3DRIPX/WBNBDRIPX Token
$0.052400
2,386
$598K
1,224
0%
0.63%
-14.94%
-59.14%
$709K
$634K
#36v2HECT/WBNBHectic Turkey
$0.061335
2,835
$1.4M
1,042
0%
-3.21%
12.47%
27.58%
$511K
$1.1M
#37v2TEDDY BEAR ㉾/WPLSBEAR
$0.072269
5,290
$559K
1,490
-0.09%
-0.75%
-2.79%
1.15%
$1.4M
$22.6M
#38v3PEPE/WETHPepe
$0.054230
1,836
$17.1M
1,218
0%
0.87%
5.86%
2.83%
$4.6M
$1.75B
#39wpWEN/USDCWen
$0.0001757
20,011
$1.7M
5,075
-0.06%
1.37%
-0.71%
23.86%
$172K
$127.8M
#40v2Mog/WETHMog Coin
$0.065796
2,056
$14.1M
1,303
-0.79%
-3.41%
-6.32%
22.59%
$6.7M
$208.9M
#41v3MONAI/WETHMONAI
$0.5672
1,700
$8.7M
878
-0.29%
-16.12%
-8.61%
82.48%
$2.5M
$52.6M
#42RETARDIO/SOLRETARDIO
$0.01359
7,184
$2.9M
1,439
4.76%
17.99%
45.07%
65.06%
$450K
$13.5M
#43ANALOS/SOLANALOS
$0.0001917
5,032
$1.8M
1,742
-0.18%
-8.13%
14.56%
24.98%
$909K
$19.1M
#44USEDCAR/SOLA Gently Used 2001 Honda Civic
$0.06587
12,794
$3.1M
2,690
-0.45%
6.55%
28.11%
29.75%
$839K
$21.9M
#45v2TRUMP/WETHMAGA
$7.42
1,176
$6.4M
830
0.11%
-4.30%
7.89%
27.59%
$7.5M
$345.1M
#46v3AXGT/WETHAxonDAO Governance Token
$0.3919
5,164
$9.2M
3,655
-0.39%
-0.12%
1.52%
63.95%
$2.4M
$391.9M
#47v2BOBO/WETHBOBO
$0.066017
1,775
$7.4M
932
0.23%
20.65%
30.44%
89.39%
$1.9M
$40.3M
#48v2NAO/WETHNettensor
$0.1537
1,311
$2.6M
931
1.15%
29.15%
14.96%
79.47%
$1.1M
$15.3M
#49v2MIA/WETHMia
$0.01502
2,594
$4.2M
1,074
1.19%
0.37%
66.86%
47.55%
$1.4M
$15.0M
#50v2HEMULE/WETHHemule
$0.04176
3,055
$11.1M
1,796
0.69%
-6.69%
23.72%
65.02%
$1.8M
$40.9M
#51v3DZHV/WETHDizzyHavoc
$0.03879
1,005
$2.6M
618
1.67%
-8.50%
6.72%
104%
$871K
$6.2M
#52KIMBO/WAVAXKimbo
$0.0002256
1,590
$941K
885
-1.76%
-0.83%
19.49%
30.59%
$839K
$15.6M
#53CrazyBunny/SOLCrazyBunny
$0.082244
6,805
$1.1M
2,117
-4.01%
-3.38%
22.34%
119%
$229K
$944K
#54Dyor/WETHDyor
$0.9195
5,117
$5.1M
1,254
3.26%
19.38%
16.30%
168%
$348K
$1.5M
#55v2BIDEN/WETHJoe Biden
$0.01268
909
$3.0M
358
-2.41%
1.19%
37.18%
13.13%
$504K
$11.8M
#56v2BITCOIN/WETHHarryPotterObamaSonic10Inu
$0.1258
840
$5.3M
545
0.22%
3.98%
2.26%
18.91%
$6.6M
$125.8M
#57v2TROLL/WETHTROLL
$0.079701
1,430
$9.1M
674
0%
4.12%
16.37%
77.46%
$3.7M
$93.1M
#58NOCHILL/WAVAXAVAX HAS NO CHILL
$0.008624
2,519
$2.0M
848
-0.08%
-6.70%
12.90%
54.62%
$545K
$13.3M
#59PEPEC/SOLpepe climb
$0.002223
8,432
$1.8M
1,860
-0.51%
-2.43%
43.52%
191%
$72K
$2.0M
#60MYRA/SOLMyra
$0.005739
6,717
$1.8M
2,297
-0.05%
-9.20%
0.51%
62.61%
$448K
$5.7M
#61v3PORK/WETHPepeFork
$0.063514
602
$3.6M
441
0.35%
-3.52%
-7.71%
-8.74%
$7.1M
$141.5M
#62HYPE/WETHHyperBlast
$0.3833
2,267
$2.3M
727
3.00%
1.68%
0.23%
206%
$355K
$3.8M
#63v3ORBIT/WETHOrbit Protocol
$1.42
635
$748K
451
0%
1.41%
25.10%
93.09%
$1.5M
$142.5M
#64v2ZYN/WETHZynCoin
$0.02609
443
$1.6M
238
2.75%
18.82%
31.18%
129%
$1.0M
$23.5M
#65v2VIRTU/WETHVIRTUCLOUD
$0.06906
566
$1.0M
418
5.38%
-3.69%
38.33%
72.43%
$535K
$6.9M
#66v2ZKML/WETHzKML
$0.3856
931
$1.8M
731
0.20%
8.85%
-2.23%
3.88%
$1.3M
$38.5M
#67v3INS/WETHInscribe
$0.7321
365
$1.6M
267
0%
2.08%
3.36%
19.00%
$3.2M
$73.2M
#68v2DNODE/WETHDecentraNode
$268.92
395
$498K
299
-0.49%
9.43%
22.58%
50.11%
$232K
$2.6M
#69v2TAS/WETHTao Accounting System
$0.8733
543
$1.2M
410
3.58%
15.73%
16.57%
51.20%
$535K
$8.7M
#70v2SHU/USDCShutter Token
$0.3569
534
$2.3M
370
0%
0.73%
-7.30%
28.91%
$2.2M
$356.9M
#71v2SMURFCAT/WETHReal Smurf Cat
$0.0002365
771
$3.2M
443
0%
5.21%
12.10%
50.94%
$1.9M
$23.6M
#72v2SCALE/WETHScalia Infrastructure
$0.1503
666
$1.5M
443
-0.06%
18.18%
9.30%
28.23%
$670K
$15.0M
#73v2BEPE/WETHBlast Pepe
$0.00002048
608
$287K
320
0%
0.64%
74.48%
38.52%
$262K
$2.0M
#74v3PANDORA/WETHPandora
$24,441.63
569
$9.5M
254
0.02%
-0.05%
-1.78%
-8.01%
$44.5M
$244.4M
#75PEPE/SOLPEPE
$0.00002548
4,908
$812K
1,192
-13.25%
727%
727%
727%
$9.3K
$25K
#76v3SAVM/WETHSatoshiVM
$8.09
462
$1.9M
319
0.54%
2.04%
-3.09%
6.40%
$7.2M
$85.5M
#77v3TITANX/WETHTITAN X
$0.067692
418
$1.4M
303
0.01%
0.29%
-0.74%
5.00%
$1.3M
$22.3M
#78v2.1DZHV/WAVAXDizzyHavoc
$0.01902
1,086
$714K
291
-0.04%
3.65%
35.36%
96.22%
$650K
$6.0M
#79v2OPSEC/WETHOpSec
$1.87
2,107
$5.3M
1,638
0.35%
-2.26%
10.04%
33.37%
$3.0M
$186.1M
#80JUP/USDCJupiter
$0.5965
16,271
$4.5M
3,927
0.22%
-0.06%
2.03%
-2.86%
$287K
$5.96B
#81v3EEFI/WETHElastic Finance Token
$282.56
907
$4.3M
429
-0.95%
-0.17%
5.10%
29.46%
$991K
$8.1M
#82v2FLOKI/WETHFLOKI
$0.0001224
2,311
$16.2M
853
-0.46%
-1.32%
14.78%
34.29%
$16.4M
$698.2M
#83v2ERC-4337/USDTERC-4337
$0.068980
6,497
$16.5M
2,745
-40.73%
-26.00%
-60.11%
5,882%
$171K
$798K
#84v2WEBAI/WETHWebsite AI
$14.94
311
$584K
256
2.65%
0.99%
3.63%
9.54%
$779K
$14.4M
#85v2JOE/WETHJoe Coin
$0.006462
459
$1.4M
292
0%
2.17%
-14.57%
36.48%
$941K
$6.4M
#86v2MEME/USDTMemecoin
$0.055212
7,345
$15.8M
3,035
-14.53%
95.05%
466%
34,620%
$471K
$4.6M
#87v2blobs/WETHblobs
$0.00001059
633
$1.3M
359
0%
-0.32%
8.32%
55.87%
$247K
$4.4M
#88FLOKI/SOLFloki
$0.0004798
27,269
$4.7M
4,351
-11.46%
-37.66%
-78.73%
2,846%
$19K
$47K
#89v2ORDS/WETHOrdiswap
$0.2002
786
$4.3M
502
0%
-1.55%
4.79%
-7.71%
$4.6M
$200.2M
#90v2$PAAL/WETHPAAL AI
$0.5142
1,491
$3.8M
1,282
0.14%
-0.52%
-0.83%
13.85%
$8.9M
$514.2M
#91v2MINU/WBNBMinu
$0.067025
1,867
$300K
800
-0.98%
-6.55%
-10.72%
30.20%
$313K
$4.8M
#92v2ANDY/WETHAndy
$0.01457
1,046
$698K
490
8.56%
65.12%
1.99%
628%
$156K
$1.4M
#93v3FWIF/WETHFrog Wif Hat
$0.005197
962
$1.4M
650
1.24%
3.24%
19.12%
88.56%
$773K
$5.1M
#94SILLY/SOLSilly Dragon
$0.04834
8,705
$2.5M
1,323
-0.21%
-1.51%
-0.28%
20.03%
$984K
$48.3M
#95v2BabyTrump/WBNBBaby Trump
$0.006942
1,132
$262K
531
-0.22%
6.21%
32.42%
64.51%
$275K
$3.2M
#96BCat/WETHBlastCat
$0.081963
1,867
$881K
655
0%
4.92%
-11.91%
-18.62%
$133K
$728K
#97usdc/SOLupsidedowncat
$0.002042
6,319
$1.8M
1,184
3.27%
-1.66%
3.52%
59.05%
$419K
$17.4M
#98FINGER/WETHFinger Blast
$0.069907
882
$583K
433
2.99%
-15.17%
-14.92%
-57.37%
$147K
$687K
#99ZF/WETHzkSwap Finance
$0.07921
14,044
$5.6M
7,027
-0.11%
0.87%
7.73%
-2.13%
$4.5M
$43.0M
#100v2SYNC/WETHSyncus
$0.01562
753
$864K
666
0.18%
1.55%
23.34%
30.53%
$6.8M
$65.3M
Showing pairs 1-100 of 72,142Pairs 101-200