24H Volume:
$35.89B
24H Txns:
3,098,997
#1PEPE/USDCPepe
$0.0006058
75,290
$237K
0.89%
-0.72%
51.48%
76.02%
$65K
$604K
#2V2WBNB/USDTWrapped BNB
$327.70
63,983
$17.6M
-0.01%
0.78%
-1.15%
-0.14%
$148.9M
$1.24B
#3SLOW/mSOLSlow Protocol
$0.007724
57,910
$5.8K
0.53%
2.04%
-0.44%
2.84%
$4.3K
$149K
#4$JIZZ/USDCJiZZ BiZZ
$0.0007992
48,034
$15K
9.05%
15.22%
-21.05%
-14.99%
$2.7K
$9.8K
#5V2WBNB/BUSDWrapped BNB
$325.97
43,478
$17.4M
-0.50%
-0.33%
-1.51%
-0.37%
$175.9M
$1.23B
#6wpSOL/USDCWrapped SOL
$23.31
35,396
$11.7M
-0.12%
1.10%
-1.66%
1.62%
$993K
-
#7WETH/USDCWrapped Ether
$1,650.68
27,477
$85.8M
-0.08%
0.43%
-1.34%
0.72%
$21.3M
$419.1M
#8WMATIC/USDCWrapped Matic
$1.30
24,431
$47.7M
-0.06%
2.50%
1.63%
6.45%
$7.9M
$187.3M
#9OSMO/USDCOsmosis
$1.07
19,213
$8.6M
0.08%
0.63%
-1.04%
1.88%
$25.5M
$1.070B
#10OP/USDCOptimism
$2.80
16,737
$6.0M
-0.18%
0.28%
-6.55%
-5.64%
$3.1M
$12.050B
#11WCANTO/NOTEwCanto
$0.6400
15,624
$46.3M
-1.39%
2.88%
-10.17%
-13.66%
$34.3M
$47.6M
#12ATOM/OSMOCosmos Hub Atom
$15.00
14,858
$5.9M
0.09%
1.67%
0.45%
3.77%
$75.2M
$4.39B
#13V2ATX/WBNBArtlux
$0.01122
14,573
$11.6M
0%
0%
3,300%
702K%
<$1
$6.73B
#14NOTE/USDCNote
$1.02
13,951
$51.8M
-0.08%
0.34%
0.37%
0.01%
$34.9M
$>999Q
#15V2IGUP/WBNBIGUP
$0.1750
13,709
$12.4M
7.32%
-27.59%
65.95%
4,725%
$154K
$154.0M
#16BIU/SOLBIU COIN
$0.0004086
13,118
$1.2M
1.23%
-20.24%
-27.58%
811%
$14K
$2.2M
#17WETH/USDCWrapped Ether
$1,657.87
13,115
$11.0M
-0.24%
0.85%
-0.46%
0.67%
$27.6M
$421.0M
#18wpWETH/USDCWrapped Ether (Wormhole)
$1,649.36
13,066
$184K
-0.12%
0.59%
-1.44%
1.04%
$71K
$34.1M
#19ETH/USDCEther
$1,651.32
12,876
$23.2M
-0.06%
0.49%
-1.26%
0.74%
$7.9M
$142.5M
#201SP/USDC1SPACE
$0.054898
12,809
$139K
-0.46%
-0.07%
-0.22%
-1.70%
$11K
$48K
#21ETH/USDCEther
$1,651.71
12,458
$3.3M
-0.03%
0.47%
-1.16%
0.85%
$4.0M
$142.5M
#22WMATIC/USDTWrapped Matic
$1.30
11,943
$12.4M
-0.03%
2.42%
1.57%
6.47%
$1.4M
$187.3M
#23WETH/USDCWrapped Ether
$1,651.16
11,320
$35.7M
-0.03%
0.45%
-1.33%
0.85%
$10.7M
$425.3M
#24$MILK/USDCMilk
$0.00004538
11,074
$47K
0%
-0.20%
-5.22%
-98.16%
$3.9K
$3.9K
#25WFTM/USDCWrapped Fantom
$0.5351
10,838
$7.4M
-0.04%
0.93%
-5.99%
-2.78%
$14.3M
$150.5M
#26v3WETH/USDCWrapped Ether
$1,650.14
10,574
$598.9M
-0.06%
0.38%
-1.33%
0.80%
$186.3M
$6.45B
#27RAY/SOLRaydium
$0.2859
10,356
$1.1M
0.56%
-0.27%
-4.83%
-8.11%
$2.7M
$158.7M
#28SLOW/SOLSlow Protocol
$0.007632
10,038
$735
0.67%
1.08%
-0.72%
2.39%
$1.8K
$148K
#29RAY/USDCRaydium
$0.2865
9,876
$1.5M
0.50%
0%
-4.79%
-7.83%
$3.0M
$159.0M
#30$FLOUR/$MILKFlour
$0.0002188
9,638
$12K
0%
-3.53%
-31.30%
-99.80%
$17
$21
#31VELO/USDCVelodrome
$0.1034
9,484
$4.1M
-0.27%
-0.07%
-10.91%
6.53%
$4.3M
$84.4M
#32$EGGS/$MILKEggs
$0.0006674
8,886
$12K
0%
0%
-46.44%
-99.13%
$31
$66
#33RBF/WETHWRabity Finance
$0.0001512
8,746
$4
0%
-1.93%
-5.24%
-2.81%
$57
$453
#34V2XWG/USDTXWG
$0.001560
8,723
$37K
0%
-1.10%
-0.61%
-11.04%
$13K
$15.5M
#35V2USDT/BUSDTether USD
$0.9978
7,945
$7.2M
-0.05%
-0.24%
0.29%
-0.26%
$67.0M
$3.17B
#36WETH/USDTWrapped Ether
$1,650.58
7,763
$20.0M
-0.07%
0.53%
-1.34%
0.74%
$2.1M
$419.1M
#37OP/ETHOptimism
$2.80
7,603
$5.2M
-0.19%
0.41%
-6.65%
-5.95%
$533K
$12.040B
#38wpstSOL/SOLLido Staked SOL
$25.30
6,913
$1.5M
-0.13%
1.33%
-1.23%
1.58%
$1.9M
$55.3M
#39CELO/mcUSDCelo native asset
$0.8382
6,645
$70K
-0.31%
4.01%
4.12%
7.53%
$411K
$556.5M
#40V2SDAO/WBNBSingularity Dao
$0.7836
6,318
$3.8M
-1.48%
-5.45%
-20.36%
-16.05%
$632K
$9.7M
#41V2Cake/WBNBPancakeSwap Token
$4.64
6,281
$5.8M
0.51%
1.23%
1.70%
3.97%
$236.3M
$1.69B
#42WETH/WMATICWrapped Ether
$1,652.85
6,180
$7.5M
0.11%
0.73%
-0.97%
0.77%
$2.7M
$425.7M
#43WFTM/USDCWrapped Fantom
$0.5329
6,156
$4.5M
0.20%
0.94%
-6.04%
-3.13%
$13.9M
$149.9M
#44V2MusicAI/WBNBMusicAI
$0.002620
6,033
$2.3M
-0.48%
-0.05%
-26.56%
-1.80%
$330K
$1.3M
#45SOL/USDCWrapped SOL
$23.30
5,992
$728K
-0.13%
0.79%
-1.26%
1.51%
$4.3M
-
#46V2BabyDoge/WBNBBaby Doge Coin
$0.083396
5,887
$1.4M
0.45%
-0.65%
-3.69%
2.88%
$24.8M
$738.5M
#47OP/ETHOptimism
$2.80
5,735
$1.2M
-0.13%
0.41%
-6.84%
-5.86%
$2.4M
$12.040B
#48v2WETH/USDCWrapped Ether
$1,649.38
5,664
$9.9M
0.02%
0.35%
-1.41%
0.83%
$90.3M
$6.45B
#49V3WMATIC/USDCWrapped Matic
$1.30
5,639
$9.6M
0.03%
2.58%
1.70%
6.40%
$4.0M
$187.3M
#50V2NTX/WBNBNuNet Utility Token
$0.06507
5,547
$730K
-6.49%
-20.94%
-24.77%
-2.92%
$13K
$3.2M
#51VELO/OPVelodrome
$0.1036
5,531
$1.2M
0.67%
-0.36%
-10.87%
6.58%
$1.4M
$84.5M
#52ACR/USDCAI Card Render
$0.085367
5,311
$11.7M
0%
-100%
-100%
-100%
$2
$5
#53v3WETH/USDTWrapped Ether
$1,649.25
5,255
$59.0M
-0.09%
0.40%
-1.35%
0.65%
$26.8M
$6.45B
#54ACR/WETHAI Card Render
$0.052004
5,220
$10.040B
0%
-99.99%
-99.99%
-99.87%
$102
$2.0K
#55RAY/USDTRaydium
$0.2872
5,205
$622K
0.46%
0.17%
-4.47%
-7.67%
$1.4M
$159.4M
#56RODEO/WETHRodeo
$0.01815
5,076
$6.8M
-23.05%
37.33%
607%
36,568%
$320K
$15.9M
#57SRM/USDCSerum
$0.3686
4,880
$145K
0.52%
0.80%
-5.76%
-1.47%
$263K
$3.68B
#58V2ACR/WBNBAI Card Render
$0.0003469
4,859
$3.9M
-3.83%
222%
1,636%
1,636%
$223K
$1.0M
#59ATOM/WCANTOAtom via channel 2
$15.02
4,848
$8.8M
-0.02%
1.80%
0.43%
3.89%
$12.4M
$7.1M
#60OP/USDCOptimism
$2.80
4,785
$406K
-0.22%
0.22%
-6.62%
-5.65%
$174K
$12.040B
#61wpUSDH/USDCUSDH Hubble Stablecoin
$0.9976
4,732
$310K
0%
0.02%
-0.01%
0.02%
$2.0M
$3.7M
#62V2AIDogeMini/WBNBAI DogeMini
$0.066211
4,723
$490K
0.50%
-7.68%
-4.74%
110%
$125K
$605K
#63WETH/USDCWrapped Ether
$1,647.10
4,663
$5.6M
-0.78%
0.85%
-1.48%
0.51%
$6.1M
$418.2M
#64WETH/USDCWrapped Ether
$1,649.25
4,629
$2.0M
-0.09%
0.45%
-1.32%
0.72%
$739K
$418.8M
#65BonkGPT/USDCBonk GPT
$0.052318
4,618
$20K
0.16%
0.27%
58.02%
541%
$8.2K
$23K
#66V2FLOKI/WBNBFLOKI
$0.00002932
4,503
$2.0M
0.01%
1.81%
-4.62%
-8.12%
$5.0M
$190.3M
#67ETH/WCANTOETH via channel 0
$1,648.23
4,499
$10.8M
-0.14%
0.36%
-1.54%
0.72%
$11.6M
$9.9M
#68wstETH/USDCWrapped liquid staked Ether 2.0
$1,826.94
4,454
$4.2M
0.01%
0.52%
-1.30%
0.88%
$1.5M
$32.6M
#69$SUGAR/$MILKSugar
$0.0004903
4,394
$20K
0%
-3.80%
-32.48%
-97.26%
$34
$245
#70wpmSOL/SOLMarinade staked SOL (mSOL)
$25.52
4,382
$782K
0.67%
1.06%
-0.93%
1.87%
$528K
$107.3M
#71v2WETH/USDTWrapped Ether
$1,651.40
4,294
$11.6M
0.03%
0.49%
-1.11%
0.70%
$35.3M
$6.46B
#72V2WMATIC/USDCWrapped Matic
$1.30
4,264
$999K
-0.50%
2.85%
1.39%
6.32%
$4.0M
$187.0M
#73ADOG/WFTMAI DOG
$0.0004256
4,254
$2.2M
0%
0%
0%
3,162%
<$1
$2.8M
#74EQUAL/WFTMEqualizer
$11.21
4,215
$688K
-0.05%
-3.25%
-11.16%
-6.65%
$3.1M
$35.0M
#75ACR/WETHAI Card Render
$0.0008125
4,212
$1.8M
2.28%
5.31%
-33.52%
41.38%
$214K
$812K
#76SNX/USDCSynthetix Network Token
$2.65
4,210
$2.8M
0.10%
-0.68%
-7.37%
-6.47%
$5.0M
$243.7M
#77V2Future-AI/WBNBFuture AI
$0.01953
4,177
$1.9M
-3.20%
14.21%
-2.23%
-0.42%
$412K
$1.9M
#78V2WMATIC/USDTWrapped Matic
$1.31
4,139
$381K
0.59%
2.92%
2.61%
6.89%
$1.6M
$188.1M
#79V2WBNB/USDCWrapped BNB
$327.99
4,063
$1.5M
-0.07%
0.88%
-0.89%
-0.38%
$8.4M
$1.24B
#80ETH/DAIEther
$1,650.79
4,048
$1.0M
0.03%
0.54%
-1.35%
0.79%
$1.5M
$142.4M
#81V2HELLO/WBNBHELLO
$0.01871
3,943
$3.7M
-5.78%
-9.42%
-6.74%
26.21%
$1.5M
$18.7M
#82stMATIC/USDCStaked MATIC (PoS)
$1.38
3,911
$2.9M
0.02%
2.45%
1.68%
6.50%
$1.5M
$67.9M
#83MAGIC/WETHMAGIC
$1.84
3,889
$11.1M
0.13%
1.25%
-2.73%
-6.77%
$28.7M
$475.2M
#84WBTC/USDC(PoS) Wrapped BTC
$22,929.85
3,879
$763K
0.08%
0.49%
-1.03%
0.06%
$548K
$129.8M
#85V2ChatGPT/USDTChatGPT
$0.002220
3,872
$305K
0.16%
18.83%
-38.97%
639%
$10K
$22K
#86V2OLE/BUSDOpenLeverage
$0.04308
3,826
$2.8M
2.14%
3.48%
-10.24%
60.43%
$887K
$5.4M
#87wpWETH/stSOLWrapped Ether (Wormhole)
$1,653.09
3,787
$173K
0.59%
0.99%
-1.24%
1.26%
$397K
$34.1M
#88V2YH/USDTyihuang
$65.10
3,768
$115K
-1.26%
9.91%
47.24%
548%
$111K
$188K
#89wstETH/ETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$1,825.07
3,675
$5.0M
-0.03%
0.52%
-1.40%
0.76%
$3.5M
$32.5M
#90wpLMDA/USDClambda.markets
$0.07524
3,635
$540K
-0.23%
-0.21%
-5.77%
5.83%
$234K
$7.1M
#91wpSOL/USDCWrapped SOL
$23.38
3,617
$2.2M
0.72%
1.71%
-1.41%
1.42%
$2.0M
-
#92V2DRB/WBNBDigimonRabbit
$0.0101448
3,571
$753K
-0.66%
-1.26%
13.15%
10.39%
$473K
$4.3M
#93Bluefin/WETHBluefin APP
$0.01133
3,437
$6.0M
0%
0%
93.00%
18,391%
<$1
$60.0M
#94vSAND/vUSDvSAND
$0.8299
3,436
$2.1M
-0.11%
0%
-5.75%
15.97%
$391K
$>999Q
#95wpBonk/SOLBonk
$0.051021
3,374
$923K
-0.31%
0.56%
-3.59%
-2.33%
$665K
$95.9M
#96WBNB/BUSDWrapped BNB
$327.67
3,322
$1.8M
0.40%
0.68%
-0.97%
-0.41%
$32.0M
$1.24B
#97V2SDAO/BUSDSingularity Dao
$0.7880
3,269
$1.2M
-0.67%
-2.31%
-19.94%
-15.70%
$236K
$9.8M
#98WMOVR/USDCWrapped MOVR
$9.43
3,254
$449K
0.04%
0.46%
-1.14%
1.88%
$2.3M
$4.7M
#99WBNB/BUSDWrapped BNB
$326.30
3,238
$172K
-0.41%
-0.15%
-1.42%
-0.37%
$1.6M
$1.23B
#100V2SQUA/WBNBSquare Token
$17.55
3,235
$471K
0.07%
-0.05%
-0.31%
-1.57%
$5.3M
$87.7M
Showing pairs 1-100 of 38,679Pairs 101-200