24H Volume:
$4.23B
24H Txns:
6,333,923
Trending
#1WCD/SOLWCDONALDS
$0.00006334
21,210
$1.9M
2,849
-6.75%
15.22%
-8.54%
4,150%
$14K
$63K
#2wpJUP/USDCJupiter
$0.4709
35,231
$10.6M
3,915
-0.53%
-1.35%
-1.51%
0.61%
$1.9M
$4.70B
#3v2WCD/WETHWcDonalds
$0.0004660
5,084
$7.1M
1,488
-0.57%
4.15%
-2.31%
124K%
$256K
$4.5M
#4BENDOG/SOLBen the Dog
$0.01019
10,304
$2.2M
2,320
10.01%
22.69%
94.92%
96.15%
$210K
$10.1M
#5v3VIA/USDTOctavia
$0.7118
3,676
$1.6M
1,362
-0.58%
0.94%
-11.88%
51.11%
$466K
$71.1M
#6CHEST/SOLChest
$3.31
9,408
$790K
1,713
14.99%
-30.59%
5,861%
5,861%
$9.9K
$33K
#7VOYA/WBTCBridged BRC20 VOYA
$1.26
13,448
$4.4M
6,910
0.90%
19.35%
29.44%
85.08%
$1.7M
$12.6M
#8v2MINU/WBNBMinu
$0.051221
5,829
$1.1M
2,561
-5.28%
-0.16%
17.99%
-7.18%
$394K
$8.4M
#9NVDA/SOLNVIDIA
$0.0004104
64,255
$9.9M
6,673
1.46%
-6.06%
37.25%
78,442%
$46K
$326K
#10LEH/SOLLehman Brothers
$0.002692
13,868
$2.5M
1,687
4.41%
-18.06%
-17.50%
-51.13%
$146K
$2.6M
#11PEMOON/SOLPepe on Moon
$0.00006637
11,228
$1.2M
1,147
30.43%
-83.68%
-79.16%
-79.16%
$7.2K
$6.6K
#12v2SORA/WETHSora
$0.01319
1,864
$4.8M
1,006
1.87%
-0.79%
3.66%
-23.54%
$699K
$13.1M
#13v3FP/WETHForgotten Playland
$0.06592
1,189
$4.1M
900
0.26%
-5.79%
-3.94%
-8.27%
$4.4M
$657.5M
#14v3PORK/WETHPepeFork
$0.063998
685
$4.7M
505
-0.44%
-2.66%
-9.29%
-14.02%
$12.3M
$161.0M
#15v2DCARD/WETHDECENTRACARD
$0.07713
991
$849K
659
-4.39%
6.49%
-8.00%
33.31%
$445K
$7.7M
#16v2AIUS/WETHArbius
$299.49
801
$2.7M
444
1.13%
-2.29%
-11.27%
-22.67%
$1.2M
$299.4M
#17v3MOBY/WETHMobyToken
$1.13
633
$3.2M
281
0%
-4.52%
-7.08%
23.33%
$3.1M
$113.4M
#18v2MND/WETHMind
$0.1500
311
$896K
213
0%
-6.52%
6.25%
21.74%
$1.1M
$15.0M
#19v2TYPE/WETHTypeAI
$0.3926
570
$785K
417
1.40%
-6.12%
10.55%
110%
$375K
$3.9M
#20v3ONDO/WETHOndo
$0.3785
711
$12.7M
205
0%
-0.47%
-3.49%
18.98%
$10.2M
$3.78B
#21v2ONNO/WBNBOnno Vault
$0.1998
6,125
$2.3M
1,550
2.87%
0.95%
21.07%
55.24%
$141K
$552K
#22v3PABLO/WETHPABLO DEFI
$0.1608
207
$419K
110
-1.26%
3.35%
25.84%
28.90%
$303K
$96.0M
#23wpWEN/SOLWen
$0.00008269
9,841
$2.4M
2,510
-0.12%
-2.55%
-2.24%
-1.99%
$710K
$60.1M
#24v3USDe/USDTUSDe
$1.00
5,014
$108.1M
4,259
0%
0%
-0.06%
0.01%
$3.4M
$385.7M
#25v2PALM/WETHPaLM AI
$0.4067
774
$1.6M
583
0.21%
-7.33%
-12.27%
3.43%
$1.0M
$32.1M
#26v3PLT/WETHPalette
$1,098.45
4,860
$19.2M
2,276
0.35%
5.54%
8.59%
-13.00%
$2.6M
$7.6M
#27v2$PAAL/WETHPAAL AI
$0.3163
1,114
$3.4M
846
-0.33%
-0.50%
9.53%
-1.49%
$6.4M
$316.3M
#28v3TITANX/WETHTITAN X
$0.068776
375
$876K
272
-0.06%
-1.13%
-3.74%
-2.82%
$1.3M
$20.3M
#29v2ElonXai/WBNBElonXai
$0.003049
8,651
$5.3M
607
0.62%
1.22%
60.39%
60.39%
$110K
$3.0M
#30v2ASTX/WETHAsterix
$1,610.41
800
$2.8M
429
-0.05%
-8.25%
5.54%
8.22%
$1.0M
$16.1M
#31MONKE/SOLMonke
$0.0004691
6,419
$343K
1,459
1.35%
-22.68%
210%
210%
$3.2K
$4.6K
#32COQ/WAVAXCOQINU
$0.051555
1,699
$1.0M
740
-0.14%
-2.27%
-1.39%
4.55%
$2.9M
$107.9M
#33v2ZKML/WETHzKML
$0.1703
921
$2.0M
667
0.66%
-0.67%
-8.12%
3.30%
$747K
$17.0M
#34v3AGRS/WETHAgoras Token
$8.84
444
$3.1M
295
-0.63%
-4.54%
-6.77%
25.45%
$2.2M
$371.5M
#35v3PANDORA/WETHPandora
$17,935.86
618
$7.5M
386
-0.25%
-2.18%
0.65%
0.47%
$35.6M
$179.3M
#36v2AIX/WETHAIgentX
$0.5557
940
$1.6M
726
-1.21%
-3.10%
-11.84%
15.00%
$1.9M
$49.4M
#37v2BabyTroll/WBNBBaby Troll
$0.0113543
1,181
$243K
802
-0.75%
-8.93%
-5.68%
3.57%
$238K
$1.4M
#38v2Mog/WETHMog Coin
$0.062060
357
$1.5M
234
0%
-1.46%
-1.16%
-5.02%
$3.6M
$74.2M
#39v3ENQAI/WETHenqAI
$0.06113
701
$2.2M
520
-0.01%
0.24%
-1.11%
30.26%
$1.6M
$61.1M
#40v2RSTK/WETHRestake Finance
$0.3114
243
$951K
151
-0.71%
3.77%
-6.30%
-13.47%
$1.5M
$31.1M
#41v2VEC/WETHVector
$25.16
196
$785K
165
0%
-0.64%
0.26%
-9.18%
$4.9M
$252.2M
#42v2TRUMP/WETHMAGA
$3.13
303
$1.1M
239
0.08%
-3.13%
4.99%
14.65%
$3.9M
$145.5M
#43v3INS/WETHInscribe
$0.3926
245
$702K
176
-0.10%
-7.80%
-7.95%
-10.14%
$2.1M
$39.2M
#44v2Burns/WBNBBurnsDeFi
$0.3036
1,890
$411K
1,173
-0.45%
-5.17%
-2.32%
-5.09%
$305K
$5.1M
#45v2KingCat/WBNBKing Cat
$0.0111456
1,097
$115K
716
0.15%
-1.51%
2.85%
0.62%
$189K
$542K
#46WCD3000/SOLWCDIZER3000
$0.051771
5,251
$354K
1,287
-0.46%
-54.79%
111%
111%
$1.8K
$1.7K
#47v2WKC/WBNBWIKI CAT
$0.089678
395
$46K
304
-0.98%
11.01%
16.47%
2.29%
$262K
$5.4M
#48v2BBTF/WBNBBlockbusters
$0.0004619
117
$22K
53
-0.28%
-1.04%
1.38%
20.18%
$443K
$4.6M
#49v2AIT/WETHAIT Protocol
$0.6933
739
$1.4M
616
-0.59%
-1.71%
4.19%
24.25%
$3.8M
$577.1M
#50v2BabyBonk/WBNBBaby Bonk
$0.0101185
374
$103K
238
0.46%
-1.87%
-8.80%
-19.69%
$649K
$4.8M
#51v3wBAI/USDCWrapped Balance AI
$10.59
338
$1.9M
274
0%
-1.34%
-1.13%
21.89%
$4.2M
$31.4M
#52v2BUILD/WETHBuildAI
$0.1683
1,403
$1.3M
714
22.82%
30.78%
67.12%
48,263%
$181K
$1.6M
#53PAPO/SOLPAPOCOIN
$0.082317
5,099
$913K
1,654
-1.24%
-2.20%
-14.60%
-33.69%
$189K
$894K
#54CHAT/SOLSolchat
$0.2484
4,283
$973K
1,131
1.29%
-4.42%
17.59%
67.43%
$120K
$2.2M
#55v2TEDDY BEAR ㉾/WPLSBEAR
$0.073173
3,504
$344K
1,155
-0.06%
0.27%
-0.94%
-4.70%
$1.4M
$31.7M
#56WETH/USDCWrapped Ether
$2,958.87
19,139
$4.3M
11,716
0.15%
-0.99%
-0.07%
1.68%
$4.5M
$4.6M
#57v2$OPHX/WBNBOperation Phoenix
$0.08748
104
$32K
67
0%
0.20%
-3.90%
-7.70%
$275K
$8.7M
#58v2Elon404/WBNBElon404
$0.0124890
1,575
$161K
834
-0.20%
-5.88%
-32.25%
-26.15%
$123K
$189K
#59v2SCANS/WETH0xScans
$0.2552
220
$348K
188
0%
-0.57%
6.24%
27.41%
$1.1M
$19.0M
#60GME/SOLGameStop
$0.002274
11,111
$2.1M
2,069
0.62%
-1.79%
-6.42%
-11.88%
$788K
$15.6M
#61v2Sir/WBNBSir
$0.3186
4,180
$891K
839
0%
-2.02%
-8.29%
1.60%
$70K
$317K
#62v3PIXL/WETHPIXL
$0.09488
285
$621K
238
0%
-1.48%
-0.64%
17.20%
$671K
$47.4M
#63v2NMT/USDCNetMind Token
$3.66
2,940
$7.6M
1,198
0.94%
-3.41%
9.03%
28.52%
$6.9M
$43.4M
#64SAFEMARS/SOLSafeMars
$0.066188
3,571
$458K
1,190
-6.79%
-29.22%
-60.74%
457%
$134K
$618K
#65ZF/WETHzkSwap Finance
$0.04125
6,612
$2.0M
2,913
0.17%
-2.31%
1.59%
5.52%
$3.0M
$21.7M
#66v2BABYSORA/WBNBBABY SORA
$0.0002542
3,218
$438K
1,000
3.87%
-9.76%
31.19%
587%
$59K
$231K
#67v2$GIGA/WBNBGigaChadGPT
$0.02219
266
$50K
141
0%
-0.22%
2.67%
2.70%
$119K
$2.2M
#68v2ATOR/WETHAirTor Protocol
$1.45
170
$286K
109
0.22%
-1.18%
-0.03%
4.97%
$5.5M
$145.1M
#69v3CGPT/USDTChainGPT
$0.3172
2,946
$2.5M
788
-0.02%
-0.33%
3.13%
19.36%
$3.9M
$316.7M
#70v2OPSEC/WETHOpSec
$0.5880
550
$878K
475
0%
1.76%
-0.86%
3.68%
$1.5M
$58.2M
#71WCD/SOLWcDonald’s
$0.0007750
21,878
$2.1M
2,812
1.24%
-23.54%
-42.93%
8,492%
$16K
$77K
#72v2ZKZX/WPLSZKZX
$0.03494
256
$73K
145
-3.01%
-10.59%
-10.36%
-13.51%
$341K
$3.3M
#73v2ZAPI/WETHZapicorn
$0.001961
456
$713K
207
3.31%
-9.02%
205%
209%
$188K
$1.8M
#74v2BITCOIN/WETHHarryPotterObamaSonic10Inu
$0.04651
191
$489K
127
-0.07%
-1.80%
-1.39%
-3.71%
$3.6M
$46.5M
#75v2MOROS/WETHMOROS NET
$0.003880
186
$295K
148
0%
-2.04%
22.46%
55.76%
$266K
$3.8M
#76v2TROLL/WETHTROLL
$0.073785
336
$1.0M
195
0%
-7.53%
11.09%
8.99%
$2.1M
$36.3M
#77$WIF/SOLdogwifhat
$0.3229
8,238
$5.7M
1,343
-0.92%
-2.95%
-4.30%
-4.58%
$5.6M
$322.5M
#78DUKO/SOLDuko
$0.0003593
5,040
$792K
1,174
-1.73%
-12.64%
8.41%
68.20%
$136K
$3.5M
#79v2WHIRL/WETHWhirl Token
$0.6322
414
$570K
303
0.05%
7.80%
-3.58%
-8.43%
$632K
$6.1M
#80v2GPU/WETHNodeAI
$0.04419
587
$749K
385
0%
-5.87%
17.70%
9.42%
$340K
$4.4M
#81GPU/SOLGPU
$0.00003691
12,424
$2.7M
2,194
-0.59%
-14.84%
49.86%
10,304%
$74K
$369K
#82v3MAI/WETHMicro AI
$7.83
118
$425K
88
0%
-8.65%
35.65%
39.24%
$2.4M
$7.6M
#83v2AITEK/WETHAI Technology
$0.7456
700
$786K
178
0.60%
4.27%
10.08%
11.62%
$459K
$7.4M
#84v2OLAS/WETHAutonolas
$5.68
386
$2.9M
269
0%
-1.49%
8.39%
12.59%
$19.9M
$3.050B
#85v2FRIENDS/WBNBFRIENDS
$0.0121670
1,368
$179K
596
-0.15%
-16.86%
-35.23%
-49.32%
$35K
$70K
#86v2TPAD/WETHTaopad
$11.48
163
$306K
92
0%
-4.37%
-11.50%
5.45%
$702K
$11.4M
#87wpWEN/USDCWen
$0.00008298
8,016
$248K
3,683
-0.01%
-2.16%
-1.87%
-1.37%
$141K
$60.3M
#88v3SAVM/WETHSatoshiVM
$3.39
182
$666K
139
0.07%
-1.70%
-3.17%
0.57%
$4.7M
$35.9M
#89V3PARTY/WPLSMaximus Pool Party
$0.05097
325
$133K
213
0%
-1.54%
-2.34%
-15.96%
$945K
$3.4M
#90v2XFOUR/WETH0x404
$0.1032
167
$165K
121
0%
0.65%
6.24%
25.73%
$247K
$1.0M
#91v2CLOUD/WETHDeCloud
$0.004390
441
$636K
306
0%
-0.07%
22.98%
18.29%
$343K
$4.3M
#92v3AI/WBNBAny Inu
$0.00001334
456
$165K
260
-0.18%
-1.66%
1.40%
-0.36%
$84K
$1.3M
#93v2XALPHA/WETHX-Alpha.ai
$0.09485
91
$99K
76
-0.08%
-2.77%
-2.83%
4.73%
$621K
$9.4M
#94v2TAONU/WETHTAO Inu
$0.02879
811
$2.3M
445
-1.33%
-3.24%
-17.47%
21.69%
$910K
$26.6M
#95BNB.BSC/WZETAZetaChain ZRC20 BNB-bsc_mainnet
$377.12
25,884
$214K
21,949
-0.82%
0.16%
0.14%
2.85%
$700K
$715K
#96ETH.ETH/WZETAZetaChain ZRC20 ETH-eth_mainnet
$2,946.04
24,141
$225K
19,249
-0.01%
-0.87%
-0.56%
1.98%
$699K
$1.4M
#97v3CDX/USDTCodeX
$0.07813
4,218
$3.1M
1,207
-0.58%
-3.09%
6.66%
-7.36%
$1.1M
$78.1M
#98v3KIZUNA/WETHKIZUNA
$0.075006
529
$730K
402
3.13%
14.85%
15.01%
3.19%
$862K
$48.4M
#99ATECH/WAVAXAvaxTech
$0.001809
666
$78K
376
7.30%
16.27%
152%
324%
$61K
$488K
#100v2BurnifyAI/WBNBBurnifyAI
$0.0006854
177
$58K
46
0.25%
-0.08%
93.55%
224%
$50K
$60K
Showing pairs 1-100 of 70,297Pairs 101-200