Loading...
Loading...
24H Volume:
$537.9M
24H Txns:
408,494
Latest Block:2s ago
221,450,417
2s ago
Trending
#1Boop/WETHBoop
$0.00006796
604
$208K
143
-0.34%
-0.75%
8.50%
-14.13%
$370K
$6.7M
#2MOR/WETHMOR
$35.01
841
$625K
156
-0.16%
1.07%
-1.80%
-25.88%
$5.5M
$16.0M
#3LION/WETHKing of Meme
$0.066873
1,821
$3.0M
112
-5.85%
26.87%
1,058%
5,061%
$198K
$618K
#4KAI/USDTKinetix
$0.001221
274
$170K
115
0%
19.83%
2,343%
2,343%
$297K
$1.7M
#5GTA/USDTGTA
$4.06
108
$50K
48
-2.66%
-1.82%
-3.19%
-4.65%
$930K
$32.2M
#6NST/WETHNinja Squad Token
$2.68
169
$71K
96
0%
0.06%
-0.09%
-10.75%
$476K
$10.3M
#7v1RAM/USDCRamses
$0.04641
1,952
$12K
18
0.01%
-0.01%
-0.07%
-3.31%
$1.3M
$2.6M
#8HMX/WETHHMX
$3.96
263
$102K
93
0%
-0.04%
1.11%
-13.25%
$1.2M
$7.3M
#9EMC/USDTEdgeMatrix Computing network
$0.3584
100
$32K
51
0%
0.09%
-0.61%
-1.92%
$1.0M
$11.7M
#10v3MOZ/WETHMozaic Token
$0.03591
31
$18K
25
0%
0.21%
10.23%
8.29%
$673K
$3.3M
#11v3WINR/USDCWINR
$0.03947
39
$52K
35
0%
-0.12%
-0.45%
-1.33%
$3.8M
$14.7M
#12VKA/WETHVKA
$0.06335
76
$17K
44
0%
-4.18%
-9.83%
-15.03%
$712K
$1.8M
#13PENDLE/WETHPendle
$5.14
2,614
$5.0M
345
0.02%
-1.10%
-1.61%
-6.65%
$6.1M
$794.5M
#14v1RAM/WETHRamses
$0.04651
188
$4.3K
24
0%
-0.62%
-0.43%
-4.70%
$1.1M
$2.6M
#15v2.1TIA.n/WETHTIA
$8.14
1,742
$485K
918
-0.36%
-0.01%
-1.34%
-7.33%
$249K
$1.4M
#16PENDLE/WETHPendle
$5.13
4,706
$2.6M
611
-0.09%
-1.20%
-1.60%
-7.17%
$540K
$792.5M
#17v2RWAS/USDTReal World Assetss
$0.1682
100
$49K
66
0%
0.22%
0.74%
2.08%
$3.5M
$43.9M
#18Boop/WETHBoop
$0.00006867
147
$15K
70
0%
-0.19%
9.62%
-14.87%
$226K
$6.8M
#19FFM/WETHFlorence Finance Medici
$0.03055
27
$5.9K
24
-0.75%
-0.75%
-0.53%
-5.53%
$499K
$2.4M
#20MOR/WETHMOR
$34.87
97
$13K
32
0%
0.60%
-2.70%
-25.52%
$338K
$15.9M
#21ADoge/WETHArbiDoge
$0.061889
17
$2.5K
17
0%
-0.33%
0.89%
-4.43%
$282K
$1.5M
#22BONZAI/WETHBonzAI DePIN
$0.09553
14
$17K
5
-0.03%
-4.97%
-8.36%
-8.36%
$742K
$1.3M
#23EMC/WETHEdgeMatrix Computing network
$0.3606
94
$24K
37
0%
0.04%
0.73%
-1.20%
$822K
$11.8M
#24v2RAM/WETHRamses
$0.04645
106
$58K
85
0%
-0.59%
-0.66%
-5.96%
$732K
$2.6M
#25EMP/WETHEmpyreal
$28.60
7
$1.7K
7
0%
0%
-0.68%
-3.51%
$602K
$4.6M
#26v2RAM/WBTCRamses
$0.04666
66
$10K
57
0%
0.06%
-0.06%
-5.50%
$678K
$2.6M
#27v2RAM/USDCRamses
$0.04646
71
$35K
56
0%
0.01%
-0.28%
-3.75%
$627K
$2.6M
#28v2RAM/USDTRamses
$0.04646
33
$8.6K
29
-0.01%
-0.07%
-0.68%
-3.75%
$659K
$2.6M
#29SYK/WETHStrykeToken
$0.1428
24
$34K
16
-0.88%
-1.16%
-0.70%
-14.57%
$1.0M
$3.2M
#30SAIX/WBTCXSaiyan.tech
$0.0004094
4
$175
4
0%
-0.01%
-2.70%
-2.70%
$618K
$381K
#31v2RAM/ARBRamses
$0.04641
79
$44K
69
0%
0%
-0.80%
-6.41%
$611K
$2.6M
#32ASCN/WETHAlphaScan
$0.04839
7
$2.0K
6
0%
-0.09%
-1.38%
-2.44%
$205K
$1.1M
#33v3PRY/WETHPerpy-Token
$0.002913
10
$658
7
0%
0%
0.59%
-1.43%
$515K
$1.6M
#34OSAK/WETHOsaka Protocol
$0.062940
6
$700
6
0%
0%
-1.02%
-3.96%
$195K
$1.8M
#35v3VELA/WETHVelaToken
$0.3654
72
$13K
36
-0.67%
-1.84%
-2.60%
-5.83%
$185K
$7.4M
#36v3Boop/WETHBoop
$0.00006919
101
$16K
41
0%
1.40%
11.35%
-12.88%
$186K
$6.8M
#37BPET/WETHBPET
$0.02916
253
$156K
147
0%
-0.45%
-32.86%
-27.44%
$621K
$3.3M
#38USD+/WETHUSD+
$1.00
3,064
$1.9M
328
-0.01%
0.85%
0.62%
3.07%
$216K
$5.3M
#39USD+/USDCUSD+
$0.9996
2,656
$2.6M
341
0%
0%
-0.01%
-0.06%
$415K
$5.2M
#40XPET/WETHxPet.tech Token
$0.1339
340
$168K
226
0%
-0.45%
-5.86%
-21.27%
$2.2M
$40.1M
#41GRT/WETHGraph Token
$0.2488
2,009
$282K
1,455
-0.04%
-1.80%
-1.54%
-7.79%
$2.0M
$2.36B
#42BONER/WETHBoner
$0.00006309
21
$3.5K
17
0%
-0.10%
-2.80%
-7.17%
$174K
$429K
#43weETH/WETHWrapped eETH
$3,608.67
934
$649K
677
-0.02%
-0.99%
-0.76%
-4.26%
$2.3M
$443.4M
#44v2wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$4,068.56
1,242
$1.4M
457
0.05%
-0.92%
-0.67%
-4.14%
$855K
$266.2M
#45GMX/WETHGMX
$32.49
1,232
$947K
280
0%
-1.51%
-2.64%
-10.45%
$1.6M
$326.0M
#46wstETH/USDCWrapped liquid staked Ether 2.0
$4,065.28
1,338
$834K
269
-0.01%
-0.92%
-0.75%
-4.13%
$369K
$266.0M
#47S/WETHS
$0.081352
10
$4.4K
8
0%
0%
-2.89%
-4.64%
$321K
$797K
#48v3Bonsai/WETHBonsai
$0.3404
60
$8.5K
18
0%
-0.49%
0.26%
-3.33%
$481K
$3.4M
#49MAGIC/WETHMAGIC
$0.7052
664
$313K
324
0%
-1.24%
-0.72%
-6.93%
$8.0M
$185.7M
#50REUNI/USDTReunit Token
$0.8177
13
$805
11
0%
0.31%
0.14%
-0.31%
$165K
$2.0M
#51axlUSDC/USDCAxelar Wrapped USDC
$0.9995
1,023
$1.3M
433
0%
-0.01%
-0.01%
-0.03%
$456K
$711K
#52v2weETH/WETHWrapped eETH
$3,611.11
406
$1.5M
263
0.05%
-0.63%
-0.67%
-4.24%
$7.3M
$443.7M
#53XAI/WETHXai
$0.6339
931
$363K
247
-0.24%
-0.77%
-1.01%
-9.37%
$389K
$175.6M
#54wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$4,069.28
540
$677K
277
0.14%
-0.91%
-0.67%
-4.24%
$7.6M
$266.3M
#55TIA.n/WETHTIA
$8.14
380
$59K
317
-0.39%
0.06%
-1.26%
-7.41%
$559K
$1.4M
#56LINK/WETHChainLink Token
$15.35
798
$878K
198
-0.19%
-0.16%
-0.93%
-3.72%
$3.8M
$9.010B
#57PENDLE/WETHPendle
$5.17
776
$447K
199
0%
-0.46%
-1.21%
-6.25%
$5.9M
$798.1M
#58AIDOGE/WETHAIDOGE
$0.094204
540
$5.5K
184
-0.02%
-0.76%
-0.97%
-4.62%
$3.3M
$79.0M
#59weETH/WETHWrapped eETH
$3,630.93
345
$83K
310
0%
0%
-0.10%
-1.09%
$204K
$446.2M
#60v2ezETH/WETHRenzo Restaked ETH
$3,476.58
492
$2.1M
105
0%
-0.88%
-0.72%
-4.10%
$868K
$3.46B
#61MAGIC/WETHMAGIC
$0.7047
517
$190K
261
-0.45%
-1.41%
-0.82%
-6.83%
$587K
$185.6M
#62CRYSTAL/WETHCrystal
$135.91
2
$23
2
0%
-0.30%
-0.30%
-0.30%
$513K
$570K
#63v3PENDLE/WETHPendle
$5.15
650
$971K
131
-0.23%
-0.70%
-1.65%
-6.46%
$1.5M
$795.2M
#64GMX/WETHGMX
$32.72
543
$327K
91
0%
-1.50%
-2.28%
-9.06%
$23.2M
$328.3M
#65v3ECLIP/WETHEclipse Fi
$0.07469
162
$12K
130
0%
-2.09%
-2.21%
-3.72%
$354K
$3.0M
#66v3wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$4,069.47
323
$351K
238
0.07%
-0.88%
-0.70%
-4.08%
$2.0M
$266.3M
#67GSWIFT/USDCGameSwift
$0.1929
245
$120K
72
0%
-1.86%
-5.77%
-10.02%
$928K
$10.8M
#68v3GRAIL/USDCCamelot token
$1,074.67
109
$163K
71
0%
-0.01%
-0.49%
-3.26%
$7.6M
$20.0M
#69YSARB/USDTlucky money Arb
$0.00002470
511
$41K
79
0%
-0.90%
-1.32%
-0.12%
$220K
$15.4M
#70RDNT/WETHRadiant
$0.1578
291
$99K
155
0%
-1.03%
-0.51%
-6.03%
$277K
$90.0M
#71GRAI/USDCGravita Debt Token
$0.9803
183
$107K
76
-0.04%
-0.11%
-0.36%
-0.34%
$338K
$2.3M
#72GNB/USDTGNB
$0.007334
236
$110K
129
0%
-1.61%
-1.88%
-0.50%
$490K
$72.3M
#73v2.1PENDLE/WETHPendle
$5.13
517
$352K
134
-0.38%
-0.75%
-1.82%
-6.87%
$241K
$793.1M
#74GNS/WETHGains Network
$3.04
416
$199K
99
0%
-0.54%
-1.63%
-3.21%
$317K
$77.5M
#75LPT/WETHLivepeer Token
$24.01
742
$579K
129
-0.30%
-0.80%
0.03%
1.07%
$860K
$367.2M
#76v3USDe/USDCUSDe
$1.00
398
$861K
132
0%
-0.01%
0%
0.04%
$10.4M
$22.4M
#77G3/WETHGAM3S.GG
$0.1211
118
$20K
76
0%
-0.77%
-1.76%
-3.75%
$514K
$121.1M
#78RWA/WETHXend Real World Asset
$0.08353
62
$25K
17
0%
0%
0.23%
-2.87%
$997K
$10.1M
#79BTC.b/WBTCBitcoin
$67,546.37
63
$23K
51
0%
-0.61%
-0.08%
-3.10%
$368K
$1.8M
#80OMNI/WETHOmniCat
$0.0003069
55
$31K
26
0%
2.37%
7.67%
1.16%
$309K
$12.8M
#81v3MAGIC/WETHMAGIC
$0.7084
328
$79K
120
0%
-0.94%
-0.14%
-6.44%
$252K
$186.6M
#82v2GRAI/wstETHGravita Debt Token
$0.9774
254
$192K
62
0.07%
-0.80%
-0.91%
-0.84%
$314K
$2.3M
#83v3LINK/WETHChainLink Token
$15.38
380
$470K
88
0%
-0.19%
-0.82%
-3.53%
$1.3M
$9.020B
#84EQB/WETHEquilibria Token
$0.4813
81
$6.9K
49
0%
-0.61%
-1.51%
-4.18%
$703K
$14.2M
#85TRUF/WETHTruflation
$0.3226
300
$109K
50
-0.03%
0.86%
-3.33%
-13.95%
$1.5M
$40.5M
#86GRIMACE/WETHGRIMACE COIN
$8.85
67
$12K
41
0%
0.80%
0.34%
-10.54%
$114K
$8.8M
#87CU/WETHCrypto Unicorns
$0.2529
401
$182K
120
0%
-0.89%
-0.75%
-5.31%
$2.7M
$10.5M
#88GAST/USDTGas Turbo
$0.2418
170
$27K
81
-0.29%
0.43%
0.35%
-2.59%
$280K
$5.0M
#89v3GMX/WETHGMX
$32.55
223
$146K
74
0%
-1.41%
-2.57%
-10.08%
$579K
$326.5M
#90v2.1USDV/USDCUSDV
$0.9990
146
$119K
125
0%
-0.01%
-0.01%
-0.12%
$843K
$2.2M
#91UNI/WETHUniswap
$9.90
252
$201K
92
0%
-0.67%
0.57%
-2.58%
$905K
$7.46B
#92LDO/WETHLido DAO Token
$1.89
210
$59K
78
0%
-0.90%
-1.99%
-5.78%
$260K
$1.69B
#93NEXT/WETHConnext
$0.2501
126
$37K
15
0%
0%
-2.40%
-3.86%
$982K
$26.7M
#94v2.1WOO/WETHWootrade Network
$0.2676
441
$390K
66
0%
0.17%
1.85%
-4.59%
$1.4M
$506.7M
#95SMOL/WETHSmolcoin
$0.052382
33
$7.7K
26
0%
-0.93%
-0.93%
1.36%
$234K
$2.3M
#96NUMA/DAINUMA
$0.3906
12
$3.5K
9
0%
0%
0%
-3.54%
$233K
$3.0M
#97v3ezETH/WETHRenzo Restaked ETH
$3,486.73
298
$482K
174
0%
-0.43%
-0.48%
-3.82%
$326K
$3.47B
#98v2GRAI/FRAXGravita Debt Token
$0.9773
106
$142K
48
0%
-0.05%
-0.96%
-0.34%
$229K
$2.3M
#99KNS/WETHKenshi
$0.02023
15
$14K
13
0%
0%
0.56%
-4.60%
$1.8M
$17.4M
#100v1GRAI/FRAXGravita Debt Token
$0.9779
107
$32K
53
0%
-0.66%
-0.92%
-0.90%
$418K
$2.3M
Showing pairs 1-100 of 2,530Pairs 101-200