24H Volume:
$5.47B
24H Txns:
11,850,057
Trending
#101v2FLOKITA/WBNBFLOKITA
$0.00002731
932
$253K
344
0%
-0.74%
3.91%
8.10%
$578K
$2.6M
#102v2$KITTY/WBNBKITTY KAT
$0.00001456
1,317
$32K
306
0.65%
9.47%
11.72%
1,816%
$5.4K
$14K
#103v2DOGA/WBNBDOGITA
$0.00001338
591
$133K
362
0.46%
0.77%
2.75%
32.18%
$262K
$1.3M
#104v2TRUNK/BUSDElephant Money Stable
$0.2396
606
$985K
185
0%
-0.03%
2.12%
1.33%
$6.7M
$26.0M
#105v2Bunny/WETHBased Bunny
$0.01161
3,547
$1.4M
1,177
-10.21%
16.04%
131%
86.67%
$195K
$9.0M
#106BRETT/WETHBrett
$0.06179
4,856
$2.0M
2,100
0.13%
-0.19%
-1.86%
-0.62%
$3.1M
$617.9M
#107v2ANDY/WETHAndy
$0.1544
172
$191K
73
0%
-0.11%
0.03%
4.55%
$969K
$15.0M
#108COME/WCORECall of Memes Token
$0.083961
27,586
$224K
19,280
-0.16%
-0.22%
-0.11%
5.14%
$240K
$8.3M
#109v3rswETH/WETHrswETH
$3,243.26
615
$45.4M
190
-0.01%
-0.34%
0.37%
2.04%
$8.9M
$381.6M
#110Mimi/SOL Mimi 咪咪
$0.0005599
8,730
$1.8M
1,907
6.50%
-18.12%
-40.05%
-64.54%
$94K
$428K
#111wpJUP/SOLJupiter
$1.19
11,256
$13.2M
1,305
0.19%
-0.74%
0.71%
3.50%
$2.3M
$11.90B
#112v2MINU/WBNBMinu
$0.061824
708
$68K
350
0%
-1.15%
-0.10%
29.80%
$198K
$1.0M
#113v2NAI/USDTNuklai Token
$0.03046
360
$853K
212
0%
0.46%
-2.81%
-10.76%
$536K
$7.0M
#114v2BabyBonk/WBNBBaby Bonk
$0.0103270
275
$30K
203
0%
0.32%
0.88%
-2.94%
$1.5M
$13.2M
#115PANDA/SOLPanda Swap
$0.01649
3,782
$1.3M
1,736
-0.37%
-2.87%
9.10%
47.88%
$712K
$14.6M
#116v3VIA/USDTOctavia
$0.6129
715
$183K
354
0.56%
0.49%
1.64%
-6.90%
$474K
$61.2M
#117v3DRIPX/WBNBDRIPX Token
$0.068507
223
$32K
165
0%
0.11%
-1.23%
-1.42%
$230K
$342K
#118v2GPU/WETHNodeAI
$1.50
672
$1.2M
565
0%
-0.04%
4.31%
-4.37%
$2.9M
$149.6M
#119GUAC/USDCGuacamole
$0.062309
7,007
$1.0M
962
0.25%
0.38%
-17.55%
-19.90%
$876K
$22.8M
#120v3TRUMP/WBNBMAGA
$5.97
291
$159K
156
-0.18%
0.22%
-1.26%
20.36%
$389K
$1.4M
#121PINK/SOLPinkachu
$0.00006162
2,822
$599K
1,001
-4.86%
-39.16%
0.51%
0.51%
$26K
$61K
#122v2WKC/WBNBWIKI CAT
$0.071070
248
$28K
198
0%
0.18%
-1.70%
1.30%
$352K
$6.0M
#123v2CATBOY/WBNBCatboy
$0.09497
54
$22K
45
0%
2.73%
2.61%
-6.66%
$499K
$9.4M
#124v3PAC/WETHPacMoon
$0.06943
816
$437K
406
0%
0.28%
-1.06%
-4.47%
$1.2M
$55.8M
#125MemeFI/SOLMemeFI
$0.0007684
13,269
$4.2M
4,705
-0.67%
5.01%
-1.92%
-10.64%
$455K
$767K
#126HAPPI/SOLhappi cat
$0.008570
1,544
$803K
513
-1.57%
9.41%
10.89%
64.78%
$210K
$8.5M
#127v2HODL/WBNBHODL
$0.082857
54
$20K
31
0.39%
0.13%
0.99%
1.24%
$460K
$2.0M
#128v3DZHV/WBNBDizzyHavoc
$0.007266
24
$7.5K
20
0%
0.35%
-4.59%
-7.33%
$203K
$1.2M
#129v2PAPE/WBNBPanicApeToken
$0.01812
48
$20K
47
0%
0%
0.31%
-2.24%
$198K
$38.0M
#130wpBonk/SOLBonk
$0.00002642
7,560
$4.8M
536
-0.14%
-0.65%
-2.90%
29.58%
$3.8M
$2.45B
#131v2ARCX/WETHArchitex
$2.42
182
$781K
131
0%
0.06%
-20.53%
-17.39%
$2.1M
$24.2M
#132v2YIELD/WETHYield Token
$1.93
494
$680K
263
0.81%
6.88%
2.02%
0.26%
$3.9M
$29.3M
#133wp$WIF/SOLdogwifhat
$3.39
6,897
$10.2M
727
0.41%
-1.22%
5.19%
22.25%
$2.4M
$3.38B
#134v2HOPPY/WETHHoppy
$0.053323
1,196
$1.8M
464
3.65%
3.03%
-7.35%
-35.58%
$178K
$1.3M
#135v2FLUR/WETHFlur AI
$0.01636
626
$1.0M
283
0%
5.36%
31.83%
11,990%
$223K
$1.6M
#136BAG/SOLcatwifbag
$0.01632
5,296
$1.5M
1,174
-1.30%
-2.73%
9.21%
67.87%
$545K
$16.3M
#137TrumpCat/SOLTrumpCat
$0.001469
10,180
$3.3M
3,316
-1.11%
-14.09%
-3.97%
-38.34%
$252K
$1.4M
#138v2GIGGLE/WBNBGiggleAcademy
$0.004509
6,945
$2.9M
1,619
6.85%
-8.74%
3,111%
3,111%
$115K
$386K
#139wpMANEKI/SOLMANEKI
$0.01402
4,096
$2.7M
2,334
3.94%
-2.80%
20.17%
53.43%
$621K
$124.6M
#140v2SPCT/WETHSpectra Chain
$0.009010
270
$188K
232
0.05%
7.26%
8.07%
9.07%
$1.2M
$9.0M
#141SOLCRAFT/SOLSOL CRAFT
$0.0001288
1,694
$441K
570
4.34%
18.25%
20.52%
20.52%
$2.3M
$1.2M
#142duk/SOLduk
$0.001738
2,138
$647K
788
0.03%
8.83%
29.87%
70.71%
$170K
$1.7M
#143v2FOMO/WETHFOMO Network
$0.05100
433
$520K
169
0%
-2.62%
18.77%
13.62%
$1.0M
$25.5M
#144v2PLATZY/WETHPlatzy
$0.001392
6,247
$960K
806
-0.01%
3.37%
6.33%
74.71%
$315K
$1.3M
#145v2YAI/WETHŸ
$0.1471
421
$604K
252
0%
0.05%
-9.06%
-18.96%
$1.6M
$14.7M
#146USEDCAR/SOLA Gently Used 2001 Honda Civic
$0.02771
3,676
$804K
928
-1.63%
10.31%
31.62%
93.17%
$677K
$9.2M
#147v2HEMULE/WETHHemule
$0.02030
376
$260K
285
0.04%
1.40%
11.98%
29.90%
$1.4M
$19.8M
#148v3SAFE/WETHSafe Token
$1.93
1,966
$18.2M
757
0%
-2.40%
-12.99%
-40.89%
$1.5M
$1.93B
#149v2CMINER/WETHChainMiner
$0.02566
200
$259K
116
0%
-8.06%
66.25%
63.34%
$287K
$2.5M
#150v2DogeGrok/WBNBDoge Grok
$0.0123455
882
$115K
290
0%
-4.88%
3.07%
25.82%
$72K
$145K
#151v2ZYN/WETHZynCoin
$0.02183
562
$1.9M
234
0%
3.06%
-6.74%
-26.04%
$1.1M
$19.7M
#152DUKO/SOLDuko
$0.003228
5,566
$1.1M
1,688
1.35%
0.32%
5.05%
-0.91%
$882K
$32.2M
#1539INCH/WPLS9INCH
$0.00001799
1,989
$200K
844
-0.07%
1.45%
3.96%
8.41%
$841K
$17.9M
#154OMNI/ETHOmniCat
$0.0004881
98
$50K
56
0%
1.50%
0.95%
6.08%
$309K
$1.5M
#155v2BtcWif/WBNBBitcoin Wif
$0.00003993
210
$14K
89
0%
-28.26%
-28.73%
338%
$12K
$39K
#156v3PEPE/WETHPepe
$0.057795
1,049
$4.4M
720
0%
-2.82%
-1.67%
16.08%
$3.4M
$3.22B
#157EPIK/SOLTEH EPIK DUCK
$0.02976
2,969
$2.5M
1,241
-1.07%
-1.79%
3.66%
9.25%
$1.9M
$25.2M
#158v2HACHI/WETHHACHI
$0.084755
1,369
$2.1M
585
-0.32%
-1.57%
2.49%
12.00%
$564K
$4.0M
#159v2BLENDR/WETHBlendr Network
$1.91
241
$352K
216
0.02%
0.05%
-2.93%
-11.90%
$2.2M
$80.2M
#160Cheese/SOLCheese
$0.01099
4,357
$1.4M
806
-0.50%
-5.80%
0.98%
-4.69%
$395K
$10.9M
#161NEKO/SOLNEKO
$0.0002106
22,113
$4.3M
4,798
-5.60%
12.38%
-32.81%
7,015%
$42K
$210K
#162v2TEDDY BEAR ㉾/DAIBEAR
$0.073988
887
$225K
494
-2.60%
1.06%
1.39%
12.22%
$1.1M
$39.8M
#163ETH.ETH/WZETAZetaChain ZRC20 ETH-eth_mainnet
$3,254.81
112,582
$107K
92,884
-0.26%
-0.92%
0.62%
2.57%
$591K
$1.1M
#164BTC.BTC/WZETAZetaChain ZRC20 BTC-btc_mainnet
$66,401.92
74,881
$51K
66,182
-0.30%
-1.31%
-0.34%
0.50%
$384K
$527K
#165DORKL/SOLᗪOᖇK ᒪOᖇᗪ
$0.0005545
5,455
$872K
1,493
-2.07%
7.09%
-16.11%
-44.49%
$111K
$554K
#166BLERF/WETHBLERF
$0.00008700
25,035
$3.6M
5,310
-0.74%
2.59%
3.04%
-1.83%
$106K
$870K
#167v3AI/WBNBAny Inu
$0.00002977
148
$49K
81
0%
-0.52%
0.41%
2.51%
$115K
$3.2M
#168v3ONDO/WETHOndo
$0.8730
894
$10.0M
353
-0.42%
-1.41%
3.87%
14.10%
$14.0M
$8.73B
#169v3WAM/WBNBWAM
$0.007405
24
$221
13
0%
0.10%
0.78%
4.10%
$2.4K
$7.4M
#170BENG/WETHBased Peng
$0.0001576
24,570
$5.8M
4,615
-0.72%
5.82%
-3.45%
-5.78%
$143K
$1.5M
#171TOPT/SOLAndru Tits
$0.00001384
3,294
$339K
1,215
-1.28%
-36.58%
86.52%
86.52%
$2.1K
$1.7K
#172v2ENIGMA/WETHEnigma Runes Protocol
$0.04588
463
$483K
249
0%
0%
5.89%
7,711%
$175K
$963K
#173DLMM$WIF/SOLdogwifhat
$3.37
8,202
$1.9M
2,127
-0.23%
-1.72%
4.23%
20.18%
$79K
$3.37B
#174v2SKI/WETHSKI MASK DOG
$0.02497
4,182
$4.3M
1,632
0.83%
-5.12%
-11.34%
57.80%
$639K
$24.9M
#175BNB.BSC/WZETAZetaChain ZRC20 BNB-bsc_mainnet
$603.95
26,803
$85K
21,076
-0.24%
-1.44%
-0.11%
0.20%
$695K
$753K
#176stZETA/WZETAStaked ZETA
$1.30
47,155
$29K
44,664
-0.25%
-1.37%
0.44%
2.87%
$946K
$1.3M
#177ZF/WETHzkSwap Finance
$0.05343
4,479
$3.5M
1,994
-0.08%
-0.13%
-0.88%
5.65%
$3.4M
$30.4M
#178Alpha AI/SOLAlpha AI
$0.001815
3,981
$1.3M
1,620
-0.47%
8.65%
-11.58%
-34.29%
$573K
$1.5M
#179v2HashAI/WETHHashAI
$0.001672
688
$1.4M
510
0%
2.26%
0.99%
10.32%
$4.3M
$150.0M
#180DLMM$WIF/SOLdogwifhat
$3.37
2,299
$6.1M
621
0%
-1.84%
4.75%
21.55%
$4.5M
$3.37B
#181BUNA/SOLBuna Games
$1.34
23,959
$1.7M
296
-1.43%
-2.22%
-4.64%
-12.91%
$184K
$5.5M
#182v3INS/WETHInscribe
$0.08757
162
$333K
103
2.24%
-6.00%
-27.78%
-33.63%
$1.0M
$8.7M
#183v3PORK/WETHPepeFork
$0.062245
441
$1.2M
288
0%
-0.45%
3.71%
4.66%
$3.4M
$87.2M
#184WORK/SOLWorken
$0.01668
7,933
$1.7M
1,948
0.41%
-5.61%
1.72%
46.40%
$161K
$1.6M
#185v3USDC/USDTUSD Coin
$0.9998
35,918
$471K
2,846
0%
0%
0%
0.03%
$2.0M
$43.8M
#186v2NEURAL/WETHNeuralAI
$1.57
259
$433K
229
0%
-0.66%
7.08%
11.25%
$1.2M
$15.7M
#187WBS/SOLWhite Boy Summer
$0.001924
5,495
$2.5M
1,652
0.33%
4.15%
-18.62%
830%
$381K
$1.9M
#188TYBG/WETHBase God
$0.0001826
917
$575K
411
0.02%
-6.65%
5.09%
60.69%
$758K
$22.4M
#189v3ezETH/WETHRenzo Restaked ETH
$3,214.45
4,298
$61.0M
995
-0.01%
-0.68%
-1.85%
-0.11%
$149.5M
$211.0M
#190v3TITANX/WETHTITAN X
$0.061994
202
$218K
164
-0.09%
0.12%
3.64%
5.37%
$724K
$8.0M
#191COMEW/SOLCoin In Meme World
$0.0001580
12,977
$4.6M
4,599
-1.08%
-8.15%
-29.56%
-75.19%
$123K
$149K
#192v2JOTCHUA/WETHPERRO DINERO
$0.006722
243
$365K
155
-1.34%
-4.23%
4.04%
44.68%
$387K
$6.7M
#193POPCAT/USDCPopcat
$0.4176
15,542
$4.1M
3,292
-0.32%
0.38%
-5.90%
15.56%
$826K
$409.3M
#194v2CSWAP/WETHChainSwap
$0.1024
494
$890K
385
0%
3.11%
-7.01%
-2.60%
$2.4M
$101.1M
#195v3KARRAT/WETHKarratCoin
$0.7604
977
$2.5M
492
0%
-2.87%
-1.48%
1.22%
$1.3M
$760.4M
#196DLORD/SOLDORK LORD
$0.003680
3,545
$930K
927
-0.93%
-9.08%
-24.91%
475%
$207K
$3.6M
#197v3AGO/WBNBAgo-Defi
$0.1358
32
$20K
18
0%
0%
-0.40%
-6.12%
$276K
$40.7M
#198v2BONK/WBNBBonk
$0.074600
11
$540
8
15.89%
16.10%
16.17%
11.60%
$7.1K
$2.1M
#199bunk/SOLbunkee
$0.003919
4,296
$1.5M
1,222
-0.88%
11.88%
-15.00%
63.73%
$327K
$3.9M
#200V3HOA/WPLSHex Orange Address
$0.05046
678
$80K
330
-0.08%
0.99%
2.68%
11.27%
$616K
$7.5M
Showing pairs 101-200 of 116,501Pairs 1-100Pairs 201-300