• 24H Txns:
    2,632,878
    24H Volume:
    $1.82B
Activity
Price Change
#101USDC/DAIUSD Coin
$1.00
2,716
$2.6M
0%
-0.03%
-0.02%
0.01%
$2.8M
$414.8M
#102V2LUNA/USDTLUNA (Wormhole)
$0.0002768
2,703
$1.0M
0.18%
0.87%
7.52%
0.46%
$517K
$30.4M
#103WETH/USDTWrapped Ether
$1,328.11
2,692
$553K
0.01%
1.40%
3.74%
-4.27%
$313K
$344.7M
#104SATSUMA/WWDOGESatsuma
$0.0104255
2,679
$946
0.08%
0.82%
1.71%
-2.32%
$27K
$42K
#105V2YZT/USDTYZT Token
$0.09215
2,651
$630K
3.11%
13.38%
41.81%
-40.96%
$206K
$9.1M
#106WFTM/USDCWrapped Fantom
$0.2264
2,630
$28K
0.11%
0.54%
2.24%
-3.30%
$459K
$80.7M
#107SNX/USDCSynthetix Network Token
$2.42
2,587
$464K
-0.18%
1.38%
8.65%
2.12%
$1.5M
$207.0M
#108V2ZT/USDTZT
$1.24
2,552
$749K
-0.50%
2.31%
12.43%
-56.89%
$398K
$663K
#109WBTC/USDTWrapped BTC
$0.8825
2,549
$4.9K
-0.80%
1.11%
3.36%
0.01%
$95
$219K
#110V2TSUKA/WBNBDejitaru Tsuka Rise BNB
$0.005663
2,500
$2.8M
0%
0%
0%
-27.67%
$8.0K
$4.7M
#111V2Cake/USDTPancakeSwap Token
$4.76
2,494
$2.1M
0.04%
1.83%
1.17%
-0.90%
$9.9M
$1.57B
#112ETH/DAIEther
$1,328.62
2,483
$68K
0.14%
1.62%
3.69%
-4.15%
$73K
$133.3M
#113WWAN/wanUSDTWrapped Wan
$0.1845
2,439
$48K
-0.01%
1.57%
1.89%
-3.35%
$266K
$1.8M
#114WETH/USDCWrapped Ether
$1,323.69
2,437
$1.7M
0.07%
1.22%
3.03%
-4.84%
$16.0M
$343.6M
#115V2BCLV3/WBNBBabyCryptoLegions v3
$0.02564
2,408
$215K
0%
-19.38%
-74.81%
138%
$2.6K
$5.1K
#116V2KJST/USDTKJST
$0.04742
2,379
$117K
0.21%
1.29%
4.47%
8.19%
$56K
$129K
#117V2TAMA/BUSDTAMA
$0.0006674
2,364
$3.4M
-31.29%
71.78%
683%
1,532%
$338K
$6.6M
#118V2HI/BUSDhi Dollar
$0.05150
2,362
$441K
0.28%
-0.35%
-0.25%
4.35%
$967K
$239.8M
#119ETH/USDCEthereum
$1,326.61
2,353
$40K
0.14%
1.39%
3.52%
-4.10%
$257K
$38.3M
#120PAE/WFTMRipae
$0.8331
2,340
$1.0K
0.04%
0.55%
1.93%
-7.54%
$41K
$574K
#121AXL/OSMOAxelar
$0.7956
2,318
$1.8M
0.02%
7.26%
7.48%
32.40%
$2.3M
$795.6M
#122WETH/USDCWrapped Ether
$1,331.19
2,317
$332K
0.17%
1.51%
4.06%
-4.22%
$1.6M
$345.5M
#123WMATIC/USDCWrapped Matic
$0.7408
2,316
$485K
-0.06%
0.43%
2.26%
-5.31%
$2.1M
$151.5M
#124GMT/USDCGreen Metaverse Token
$0.6951
2,303
$119K
1.97%
1.96%
-1.67%
-4.96%
$104K
$29.2M
#125WMATIC/USDCWrapped Matic
$0.7415
2,289
$59K
-0.13%
0.47%
2.31%
-5.06%
$111K
$151.6M
#126WCRO/USDCWrapped CRO
$0.1119
2,287
$1.7M
-0.60%
0.34%
2.97%
-3.69%
$14.5M
$98.0M
#127USDC/USDTUSD Coin (PoS)
$0.9998
2,278
$1.4M
0%
-0.02%
0%
0%
$2.9M
$1.35B
#128USDC/miMATICUSD Coin (PoS)
$1.00
2,270
$701K
0%
-0.01%
-0.01%
-0.05%
$166K
$1.35B
#129BTC/WFTMBitcoin
$19,388.17
2,268
$181K
0.09%
1.65%
2.78%
-4.22%
$4.9M
$49.9M
#130WOKT/USDTWrapped OKT
$14.11
2,267
$56K
-0.07%
0.37%
2.35%
-4.93%
$331K
$2.5M
#131WBNB/USDTWrapped BNB
$274.63
2,241
$2.8M
-0.39%
0.03%
1.99%
-2.84%
$41.4M
$1.16B
#132V2BTCB/BUSDBTCB Token
$19,357.75
2,226
$4.8M
-0.31%
0.91%
3.52%
-3.84%
$49.9M
$2.17B
#133ETL/USDTETL
$0.2638
2,199
$96K
0%
0.52%
1.77%
1.69%
$356K
$33.0M
#134V2MEER/USDTMeer (bsc)
$23.05
2,180
$3.1M
0.01%
-0.04%
-1.12%
-8.79%
$7.7M
$46.9M
#135V2TTC/WBNBTech Trees Coin
$0.0008464
2,147
$45K
0.50%
0.68%
4.57%
1.27%
$643K
$5.8M
#136V2WETH/USDTWrapped Ether
$1,337.12
2,142
$3.4M
0.54%
2.19%
4.05%
-3.89%
$29.0M
$5.40B
#137ETH/USDTHeco-Peg ETH Token
$1,324.10
2,142
$205K
0.05%
1.25%
3.05%
-4.26%
$2.1M
$30.7M
#138GSCARAB/WFTMGSCARAB
$0.4092
2,137
$160
-0.01%
0.27%
-0.29%
-6.20%
$11K
$27K
#139V2WOM/BUSDWombat Token
$0.1406
2,136
$1.3M
0.05%
0.63%
-9.23%
-17.76%
$1.3M
$140.6M
#140V2DG/USDTDG
$4.58
2,120
$177K
0.46%
17.62%
447%
447%
$122K
$137K
#141MJT/USDCMojitoToken
$0.1483
2,118
$61K
-0.01%
0.16%
0.74%
-1.55%
$472K
$7.4M
#142JEWEL/WONEJewels
$0.1785
2,109
$88K
0.44%
1.60%
1.89%
-2.84%
$2.0M
$70.7M
#143V2DMC/WETHDeploying More Capital
$0.0003541
2,097
$808K
2.12%
44.77%
56.78%
5,086%
$100K
$354K
#144WCRO/USDCWrapped CRO
$0.1118
2,077
$1.2M
-0.02%
0.75%
2.48%
-3.79%
$9.3M
$97.9M
#145V2KO97/USDTKO97
$0.2492
2,076
$253K
0%
-3.83%
-24.19%
-82.00%
$29K
$24K
#146V2AMT/BUSDAmazy Move Token
$0.4069
2,073
$146K
0%
-0.67%
-3.69%
-8.53%
$4.6M
$7.7M
#147vATOM/vUSDvATOM
$13.11
2,068
$960K
0%
1.27%
2.53%
-8.83%
$528K
$>999Q
#148DOLA/ETHDola USD Stablecoin
$0.9929
2,063
$39K
0.02%
0.04%
0.58%
0.20%
$227K
$711K
#149DOLA/USDCDola USD Stablecoin
$0.9928
2,047
$55K
0%
0.08%
0.66%
0.09%
$510K
$711K
#150V2SKILL/WBNBCryptoBlades Skill Token
$2.99
2,043
$311K
1.06%
-0.44%
-1.52%
8.10%
$62K
$2.9M
#151WETH/WXDAIWrapped Ether on xDai
$1,321.72
2,041
$290K
-0.25%
1.25%
3.26%
-4.17%
$2.7M
$14.6M
#152V2GHNY/WBNBGrizzly Honey
$57.63
2,030
$1.0M
0.49%
1.39%
3.14%
-4.10%
$29.4M
$47.4M
#153ETH/WFTMEthereum
$1,328.02
2,018
$5.7K
0.04%
0.84%
3.12%
-4.25%
$200K
$38.4M
#154V2MBANK/USDTMetaBank
$0.03416
2,012
$182K
0.49%
0.48%
-2.67%
-0.45%
$6.0M
$17.4M
#155USDC/DAIUSD Coin (PoS)
$0.9999
2,008
$547K
0%
-0.01%
0.01%
0.01%
$635K
$1.35B
#156vAAVE/vUSDvAAVE
$76.67
2,005
$1.4M
0.24%
2.07%
3.65%
-3.70%
$740K
$>999Q
#157HBTC/USDTHeco-Peg HBTC Token
$19,454.29
1,998
$307K
0.64%
1.96%
4.14%
-3.89%
$3.4M
$141.5M
#158SOLIDsex/WFTMSOLIDsex: Tokenized veSOLID
$0.1351
1,996
$77K
0%
0.64%
-3.84%
-25.82%
$225K
$2.3M
#159SKILL/WBNBCryptoBlades Skill Token
$2.99
1,968
$539K
-0.66%
-1.66%
-2.22%
6.96%
$210K
$2.9M
#160V2SPARKs/USDTsparks of fire
$41.10
1,967
$108K
-1.70%
11.79%
133%
-65.47%
$22K
$36K
#161WETH/WMATICWrapped Ether
$1,323.48
1,949
$428K
-0.45%
0.60%
3.63%
-4.79%
$8.7M
$343.5M
#162vBTC/vUSDvBTC
$19,454.55
1,929
$3.4M
0.02%
1.54%
4.14%
-3.92%
$4.4M
$>999Q
#163CAKEW/WETHCakeW
$0.072373
1,921
$27K
-1.73%
-2.95%
273%
1,199%
$9.2K
$23K
#164WEVMOS/USDTWrapped Evmos
$1.80
1,918
$11K
0%
0.55%
21.71%
12.50%
$406
$348K
#165SNX/ETHSynthetix Network Token
$2.40
1,914
$863K
-0.75%
0.80%
7.99%
1.26%
$668K
$205.9M
#166VELO/ETHVelodrome
$0.01615
1,903
$5.6K
0.19%
0.81%
2.35%
-2.12%
$16K
$8.9M
#167sUSD/USDCSynth sUSD
$1.00
1,900
$269K
-0.01%
0.04%
0.01%
0.01%
$28K
$68.8M
#168stMATIC/USDCStaked MATIC (PoS)
$0.7719
1,869
$494K
0.05%
0.54%
2.33%
-4.90%
$273K
$27.3M
#169V2NING/USDTNING
$0.093412
1,860
$80K
-7.00%
-60.17%
-50.45%
312%
$6.2K
$35K
#170WBNB/USDTWrapped BNB
$275.45
1,851
$288K
-0.01%
0.26%
2.11%
-2.88%
$535K
$1.16B
#171WBNB/BUSDWrapped BNB
$274.62
1,851
$1.5M
-0.42%
0.53%
1.97%
-2.77%
$24.7M
$1.16B
#172V2BTCB/WBNBBTCB Token
$19,446.20
1,849
$2.0M
0.51%
2.04%
3.95%
-3.35%
$49.5M
$2.18B
#173WMATIC/DAIWrapped Matic
$0.7447
1,848
$23K
-0.08%
0.94%
2.14%
-4.93%
$220K
$152.3M
#174V2XRP/WBNBXRP Token
$0.4367
1,846
$1.3M
0.01%
1.40%
3.06%
-7.71%
$10.2M
$120.9M
#175MJT/USDTMojitoToken
$0.1483
1,839
$51K
-0.03%
0.14%
0.75%
-1.48%
$501K
$7.4M
#176GMX/WETHGMX
$40.27
1,818
$2.7M
0.16%
0.73%
2.19%
-6.29%
$2.4M
$348.6M
#177WFTM/USDCWrapped Fantom
$0.2257
1,811
$10K
0%
0.30%
1.83%
-3.43%
$188K
$80.4M
#178SSS/WWSHIBShitShitShit
$0.0122206
1,800
$290
-0.08%
0.01%
0.35%
-0.74%
$225
$220
#179V2STA/USDTSTA TOKEN
$0.8310
1,796
$1.6M
0.20%
2.07%
3.69%
17.91%
$2.7M
$174.5M
#180V1WBNB/BUSDWrapped BNB
$276.05
1,788
$155K
0.57%
1.34%
2.05%
-2.25%
$1.7M
$1.16B
#181WBTC/WETH(PoS) Wrapped BTC
$19,424.83
1,788
$659K
0.12%
1.66%
3.67%
-3.82%
$570K
$133.8M
#182V3WETH/DAIWrapped Ether
$1,329.06
1,782
$17.7M
0.07%
1.54%
3.85%
-4.29%
$8.1M
$5.37B
#183V2BTP/USDTBitpaid
$0.8299
1,782
$339K
-0.41%
-1.92%
-0.31%
-2.12%
$135K
$1.4M
#184ETHCAKE/WETHETHCAKE
$0.0002016
1,776
$747K
-1.72%
-12.98%
3.35%
-31.51%
$43K
$201K
#185WMATIC/USDCWrapped Matic
$0.7417
1,775
$32K
-0.19%
0.37%
2.33%
-5.08%
$25K
$151.7M
#186DC/WWDOGEDogechain Token
$0.0007501
1,739
$82K
0.29%
0.25%
2.93%
-7.33%
$92K
$749.7M
#187VVS/WCROVVSToken
$0.055732
1,737
$577K
0%
0.89%
2.32%
-2.17%
$98.8M
$279.5M
#188V2BSHIB/WBNBBeerusShiba
$0.0105414
1,721
$86K
3.44%
20.10%
44.01%
9,730%
$13K
$54K
#189V2USDC/BUSDUSD Coin
$0.9964
1,719
$1.3M
-0.51%
-0.07%
-0.59%
-0.25%
$97.2M
$1.17B
#190V2HEX/WETHHEX
$0.001663
1,708
$215K
0.37%
-0.77%
-0.77%
-7.86%
$69K
$967.8M
#191SPIRIT/WFTMSpiritSwap Token
$0.009249
1,705
$13K
0.13%
0.08%
1.31%
-4.65%
$584K
$6.4M
#192OP/DAIOptimism
$0.8993
1,702
$11K
0.22%
1.01%
2.70%
-5.65%
$41K
$3.86B
#193WREDLC/USDT-RWrapped REDLC
$8.03
1,701
$381K
-0.02%
-1.09%
2.18%
9.78%
$634K
$779K
#194WCANTO/NOTEwCanto
$0.1044
1,681
$1.6M
0%
0.64%
1.45%
-4.02%
$6.8M
$9.4M
#195V3WBTC/WETHWrapped BTC
$19,422.80
1,671
$54.2M
0.10%
1.65%
3.69%
-3.82%
$51.0M
$4.76B
#196CRYSTAL/WJEWELCrystals
$0.2488
1,663
$95K
0.56%
1.70%
2.72%
-0.59%
$1.3M
$19.2M
#197FRAX/OPFrax
$0.9973
1,660
$12K
-0.10%
-0.08%
-0.14%
-0.09%
$57K
$5.6M
#198V2SQUA/WBNBSquare Token
$21.75
1,645
$988K
0.01%
1.17%
2.40%
0.35%
$4.9M
$108.7M
#199stMATIC/WETHStaked MATIC (PoS)
$0.7722
1,638
$396K
-0.03%
0.41%
2.26%
-4.92%
$184K
$27.3M
#200USDC/DAIUSD Coin (PoS)
$0.9997
1,633
$1.6M
-0.01%
-0.03%
-0.03%
0%
$3.2M
$1.35B
Showing pairs 101-200 of 37,793Pairs 1-100Pairs 201-300