24H Volume:
$788.8M
24H Txns:
2,081,567
Trending
#201DLMMjeoing737/USDCjoeing737
$0.007836
20h 29m
147
102
$3.7K
128
0%
14.97%
7.99%
-22.51%
$3.4K
$7.8M
#202DLMMTIMMI/SOLANATIMMI
$0.0002879
22h 24m
287
416
$14K
167
0%
0%
-1.23%
-8.97%
$1.1K
$287K
#203wpWEN/MEWWen
$0.0002431
8h 52m
86
61
$212
61
0.43%
2.02%
-1.14%
-11.93%
$1.6K
$176.9M
#204DYNblud/SOLbludcat
$0.0003388
18h 39m
130
116
$5.2K
70
0%
0%
0%
617%
$1.2K
$338K
#205DLMMblud/SOLbludcat
$0.00008290
17h 35m
0
1
$15
1
0%
0%
0%
0%
$2.7K
$82K
#206wpCHEX/USDCCHEX
$0.1873
10h 7m
22
8
$430
22
0%
0.33%
-0.87%
-4.08%
$2.2K
$15.0M
#207VALIUM/WCROSens🅰️tions
$0.00001178
4h 49m
3
0
$3
3
0%
0%
-0.09%
-0.09%
$1.1M
$1.1M
#208$ROCKAT/SOLRocket's Cat
$0.00002030
21h 14m
1,894
1,730
$790K
1,196
-3.39%
-10.18%
-9.90%
-74.66%
$15K
$20K
#209DLMMZEBU/SOLZEBU
$0.0005962
8h 14m
13
0
$102
6
0%
0%
2.13%
2.02%
$1.5K
$596K
#210OOO/WCRO🅾️🅾️🅾️
$0.00001175
4h 55m
2
0
$2
2
0%
0%
-0.39%
-0.39%
$1.1M
$1.1M
#211IBRA/SOLZlatan Ibrahimovic
$0.00002028
18h 47m
330
318
$100K
319
-3.57%
3.74%
-46.84%
-69.12%
$15K
$20K
#212CHAR/KLIMABiochar
$163.88
16h 19m
37
25
$8.1K
18
0%
0.16%
-1.23%
-5.62%
$157K
$98K
#213solly/SOLsolly
$0.054227
2h 17m
1,013
1,006
$287K
817
0%
-5.64%
-93.86%
-93.86%
$7.0K
$4.2K
#214BUCK/USDCBucket
$0.9049
20h 34m
1
0
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$814K
$90.4M
#215MOR/WETHMOR
$0.0003821
6h 5m
2
1
$7
3
0%
0%
0%
0.05%
$397K
$2.5M
#216v2BLOCKS/WMATICBLOCKS
$0.0003024
14h 50m
5
4
$431
8
0%
-0.42%
0.44%
0.20%
$144K
$1.9M
#217HOPPY/SOLHoppy
$0.053547
3h 52m
1,275
891
$196K
875
-2.56%
-15.41%
-3.79%
-3.79%
$4.3K
$3.5K
#218v2ECI/WETHEuropean Cup Inu
$0.0001948
23h 36m
376
392
$430K
314
0%
-0.92%
7.60%
1,917%
$75K
$194K
#219V3Lburn/WPLSLUSD Burn
$>999Q
13h 9m
3
0
$1
3
0%
0%
0%
>999Q%
$2.62B
-
#220DLMMSLIM/USDCSolanium
$0.2225
9m
0
1
$1
1
0%
0%
0%
0%
$2.0K
$21.7M
#221V3DMND/WPLSHEXCOM DIAMOND
$0.005182
7h 44m
2
0
$106
1
0%
0%
0%
0.02%
$2.5M
$28.7M
#222V3LHEX/WPLSLiquidHEX
$0.001594
23h 36m
4
1
$3
4
0%
0%
0%
-0.08%
$9.1M
$9.3M
#223DLMMJLP/JTOJupiter Perps LP
$2.93
14h 15m
27
36
$1.3K
31
0%
-0.03%
0.72%
0.41%
$3.3K
$384.0M
#224CPMMBABY/SOLBaby Samo Coin
$0.00001522
18h 51m
80
52
$388
58
0%
3.21%
3.52%
87.16%
$1.1K
$147K
#225$Moggin/SOLPepeWifMog
$0.056911
5h
872
790
$191K
677
-0.22%
5.88%
-89.73%
-89.73%
$8.9K
$6.9K
#226V3RUG/OMGDONT BUY
$0.1599
14h 37m
37
37
$1.9K
69
0%
0%
3.53%
-14.31%
$1.5K
$159K
#227V3🚫🐮💩💯/WPLSNoBull$hit
$0.057641
16h 26m
10
2
$136
11
0%
0%
0%
2.69%
$1.5K
$8.4K
#228v2ZRETT/WETHZombie Brett
$0.00003431
37m
373
160
$46K
304
3.11%
2,009%
2,009%
2,009%
$14K
$34K
#229NIGGY/SOLNIGGY AZALEA
$0.059603
2h 4m
468
470
$102K
459
-1.42%
-21.79%
-85.19%
-85.19%
$10K
$9.6K
#230Cat/SOLCat
$0.055315
4h 43m
764
721
$214K
606
0%
-0.79%
-92.30%
-92.30%
$7.8K
$5.3K
#231FATHER/SOLFATHER BORING
$0.0006357
7h 22m
11,124
7,971
$7.6M
4,636
-13.46%
-22.93%
-59.65%
855%
$96K
$635K
#232MYT/WETHMYSO Finance
$0.079960
5h 52m
590
374
$2.5M
84
7.37%
-19.85%
959%
959%
$67K
$89K
#233v2BRUMP/WETHBrett Trump
$0.00004911
19m
237
101
$33K
226
3.50%
2,406%
2,406%
2,406%
$19K
$49K
#234LENNY/SOLLENNY FACE
$0.058068
7h 54m
2,883
2,331
$865K
1,464
-3.78%
-10.24%
-84.93%
-87.87%
$10K
$8.0K
#235v2SLEEPY/WETHSleepy Joe
$0.067908
22h 10m
282
148
$42K
187
-17.34%
135%
741%
1,969%
$29K
$79K
#236Sydney /SOLSydney Summer
$0.00001677
7h 56m
1,333
1,126
$272K
878
-13.51%
-26.78%
2.72%
-76.10%
$13K
$16K
#237v2MELLSTROY/WETHMELLSTROY
$0.00004331
34m
100
3
$26K
90
50.22%
616%
616%
616%
$62K
$909K
#238v2BACGAMES/WETHBAC Games
$0.061200
2h 32m
1,119
511
$3.2M
106
7.72%
23.40%
744%
744%
$89K
$108K
#239v2PARROT/WETHAngry Parrots
$0.00001631
21h
451
222
$40K
212
-0.33%
25.08%
29.31%
1,066%
$8.0K
$16K
#240v2MAGAULTRA/WETHMAGA ULTRA
$0.055684
6h 10m
841
543
$734K
333
0%
0%
-98.49%
130%
$12K
$11K
#241v2YEPU/WETHYepu
$0.062903
1h 46m
76
44
$139K
73
-23.92%
2,412%
2,412%
2,412%
$43K
$121K
#242v3F M T/USDTForever Married
$0.009912
3h 1m
1
0
$20
1
0%
0%
0%
0%
$128K
$208K
#243v3J.M.T/USDTJust Married Token
$0.009912
3h 3m
1
0
$20
1
0%
0%
0%
0%
$128K
$208K
#244v3Memorials/USDTMemorial Coins
$0.009912
2h 51m
1
0
$20
1
0%
0%
0%
0%
$128K
$208K
#245v3JustMarried/USDTJust Married
$0.009912
3h 4m
1
0
$20
1
0%
0%
0%
0%
$128K
$208K
#246v3Love/USDTLove
$0.009912
3h 33m
1
0
$20
1
0%
0%
0%
0%
$128K
$208K
#247v3L.F.T/USDTLimited Fan Token
$0.009912
4h 8m
1
0
$20
1
0%
0%
0%
0%
$128K
$208K
#248v3L F T/USDTLimited Fan Tokens
$0.009912
4h 6m
1
0
$20
1
0%
0%
0%
0%
$128K
$208K
#249v3I L Y/USDTI Love You
$0.009912
3h 34m
1
0
$20
1
0%
0%
0%
0%
$128K
$208K
#250v3Fan Token/USDTFan Token
$0.009912
4h 15m
1
0
$20
1
0%
0%
0%
0%
$128K
$208K
#251v3I Love You/USDTI Love You
$0.009912
3h 36m
1
0
$20
1
0%
0%
0%
0%
$128K
$208K
#252v3L.M.C/USDTLimited Memorial Coin
$0.009912
2h 50m
1
0
$20
1
0%
0%
0%
0%
$128K
$208K
#253v3FanTokens/USDTFanTokens
$0.009912
4h 12m
1
0
$20
1
0%
0%
0%
0%
$128K
$208K
#254v3L M C/USDTLimited Memorial Coins
$0.009912
2h 49m
1
0
$20
1
0%
0%
0%
0%
$128K
$208K
#255v3I.M.T/USDTIn Memoriam Token
$0.009912
3h 21m
1
0
$20
1
0%
0%
0%
0%
$128K
$208K
#256v3In Memoriam/USDTIn Memoriam
$0.009912
3h 24m
1
0
$20
1
0%
0%
0%
0%
$128K
$208K
#257v3Memorial/USDTMemorial Coin
$0.009912
2h 52m
1
0
$20
1
0%
0%
0%
0%
$128K
$208K
#258v3Memoriams/USDTMemoriams
$0.009912
3h 23m
1
0
$20
1
0%
0%
0%
0%
$128K
$208K
#259v3J M T/USDTJust Married Tokens
$0.009912
3h 2m
1
0
$20
1
0%
0%
0%
0%
$128K
$208K
#260v3I M T/USDTIn Memoriam Tokens
$0.009912
3h 20m
1
0
$20
1
0%
0%
0%
0%
$128K
$208K
#261v2CHEESE/WETHCheesed Pepe
$0.0008031
13h 59m
995
745
$1.0M
572
0%
18.85%
-5.71%
1,950%
$36K
$80K
#262v2PEPEREUM/WETHPEPEREUM
$0.062900
12h 48m
44
10
$39K
38
0%
0%
-0.75%
7,011%
$66K
$290K
#263SOLMEME/SOLBook of CatDogPepePig
$1.58
5h 48m
3,223
296
$966K
1,191
0.19%
17.97%
1M%
1M%
$737K
$794.9M
#264v3Groyper/WETHGroyper
$0.1646
21h 23m
40
32
$44K
53
0%
0%
0%
0.43%
$1.8K
$15.3M
#265v2MONAD/WETHMonad
$0.0005083
13h 58m
31
5
$36K
28
0%
0%
-7.38%
5,655%
$59K
$508K
#266SOL/USDTSOLANA
$168.82
7h 29m
0
6
$68
6
0%
0%
-0.38%
-0.80%
$18K
$135.0M
#267PEPEPUNK/SOLPEPEPUNK
$0.00001202
21h 49m
59,553
28,428
$4.3M
6,549
4.83%
10.30%
-9.94%
-84.22%
$13K
$12K
#268PTRWIF/SOLPETERWIFMAGA
$0.056837
1h 24m
409
269
$39K
296
8.09%
61.77%
266%
266%
$3.2K
$6.8K
#269v3rsETH/wstETHrsETH
$3,877.43
20h 46m
0
1
$3.8K
1
0%
0%
0%
0%
$9.9K
$1.16B
#270v2PYUSD/nPayPal USD
$0.9567
1h 20m
1
0
$190
1
0%
0%
0%
0%
$7.1K
$381.8M
#271BTC/SOLBIG TREMP CURRENCY
$0.052422
3h 44m
636
567
$56K
442
-8.10%
-24.52%
-2.96%
-2.96%
$2.1K
$2.4K
#272WISP/SOLWisp
$0.051736
4h 25m
572
532
$145K
451
0.75%
2.39%
23.54%
23.54%
$3.0K
$1.7K
#273V3MILK/WPLSKATIEP
$0.002334
3h 21m
66
30
$3.4K
15
0%
0%
7,131%
7,131%
$77K
$162K
#274WANG/SOLGary Wang
$0.069697
5h 30m
797
584
$102K
494
-0.45%
-28.99%
-68.59%
-68.59%
$1.5K
$970
#275soulja/SOLSoulja Boy
$0.00002166
18m
1,863
1,253
$2.0M
1,282
-20.91%
-68.55%
-68.55%
-68.55%
$16K
$21K
#276USEDIGGY/SOLGently Used Iggy Azalea
$0.00002300
4h 31m
585
495
$82K
471
0%
-0.30%
-64.05%
-64.05%
$2.3K
$1.5K
#277v2BALD/WETHJesseBald
$0.00005066
19h 55m
637
343
$120K
388
0.95%
3.86%
-19.66%
-16.36%
$24K
$50K
#278CALA/SOLI go meow
$0.054401
3h 32m
336
259
$112K
305
0%
-2.97%
-93.58%
-93.58%
$7.0K
$4.4K
#279WIF/SOLWif On Sol
$0.00004009
23h 57m
3,993
3,254
$1.1M
2,426
0.28%
-4.76%
42.90%
720%
$8.2K
$16K
#280v3USDe/USDBUSDe
$1.01
4h 4m
13
9
$9.7K
14
0%
0%
0.88%
0.88%
$114K
$1.6M
#281FLOTH/SOLFlash the Sloth
$0.064474
3h 39m
559
474
$108K
424
0%
-0.82%
-53.71%
-53.71%
$1.4K
$1.3K
#282FATHER/SOLJHONNY FATHER
$0.052927
4h 3m
442
369
$72K
351
0%
-0.93%
173%
173%
$3.1K
$2.9K
#283v2$HQD/WETHCHADS IN
$0.0005281
22h 12m
1,309
951
$437K
881
0%
-0.31%
-0.98%
-18.43%
$7.2K
$5.1K
#284WOLF/WETHLandWolf
$0.085636
16h 59m
51
50
$4.0K
83
0%
-2.77%
-4.87%
-5.92%
$7.5K
$2.3M
#285ROXY/WETHROXY
$0.00001830
13h
20
17
$2.1K
22
0%
0.36%
-21.91%
-34.75%
$8.1K
$155K
#286SOX/SOLIggy Azalea's dog
$0.00001283
12h 43m
3,972
3,416
$1.8M
1,697
5.63%
27.59%
0.89%
-81.09%
$13K
$12K
#287PAJEET/SOLPajeeter Pan
$0.00001637
21h 51m
352
371
$83K
370
-1.09%
-0.78%
5.27%
-75.98%
$13K
$16K
#288BEER/WCROCRONOS BEER
$0.0001283
3h 50m
179
22
$20K
78
6.41%
107%
1,399%
1,399%
$36K
$70K
#289Cat/SOLCat
$8.78
4h 42m
994
1,391
$88K
492
0%
27.35%
2B%
2B%
$8.7M
$202.6M
#290GANG/SOLApe Gang
$0.00001370
13h 52m
1,640
1,482
$477K
1,151
-0.35%
-2.37%
-39.67%
-79.91%
$12K
$9.5K
#291midie/SOLMidie
$0.00001033
11h 36m
2,431
2,056
$604K
1,219
0%
-36.29%
-32.24%
-84.45%
$11K
$10K
#292v2BAPU/WETHBased Apu Apustaja
$0.075334
21h 59m
230
139
$30K
184
0%
-1.44%
-2.89%
-44.28%
$25K
$49K
#293MAGAB/WETHMAGA ON BASE
$0.077262
4h 27m
55
21
$12K
35
0%
0.02%
75.45%
75.45%
$18K
$20K
#294v2YAY/WETHYou Didn't Ape
$0.001069
17h 10m
184
96
$120K
142
-3.80%
-7.14%
3.37%
613%
$32K
$106K
#295v2ULTRAPE/WETHULTRA PEPE
$0.062291
3h 15m
295
123
$417K
172
0%
0%
92.16%
92.16%
$10K
$9.6K
#296GROYPER/SOLGroyper
$0.0001575
19h 25m
2,261
2,041
$619K
1,519
0%
-7.89%
-34.93%
717%
$7.8K
$15K
#297LADYMAGA/SOLLADY MAGA
$0.00001908
3h 36m
512
372
$48K
351
-3.44%
-5.75%
35.39%
35.39%
$1.8K
$1.9K
#298CPMMUSHIT/SOLUSHIT
$0.00001845
19h 24m
92
32
$6.2K
50
0%
-2.34%
-2.67%
1,832%
$8.2K
$18K
#299MAGA/SOLMAGA BUILDER
$0.00001466
20h 30m
1,013
841
$283K
585
0%
-5.29%
-12.80%
-77.31%
$13K
$14K
#300DOG/TONDOG
$0.00006743
2h 1m
252
134
$17K
197
-6.07%
-22.96%
1,057%
1,057%
$2.2K
$6.7K
Showing pairs 201-300 of 1,336Pairs 101-200Pairs 301-400