24H Volume:
$9.76B
24H Txns:
8,667,658
Trending
#1BIF/SOLbonkwifhat
$0.001804
23,789
$7.1M
3,959
-4.34%
-26.92%
230%
77,342%
$134K
$1.8M
#2wpJUP/USDCJupiter
$0.5466
61,986
$47.8M
5,618
-0.90%
-0.87%
8.01%
8.13%
$1.7M
$5.46B
#3wpWEN/SOLWen
$0.0001336
33,554
$10.6M
6,182
-0.01%
-1.17%
2.96%
46.31%
$530K
$97.2M
#4$WIF/SOLdogwifhat
$0.7902
28,197
$34.7M
4,501
-1.86%
-4.22%
-9.21%
23.68%
$8.8M
$789.3M
#5HOPPY/SOLHoppy The Frog
$0.0001220
11,510
$1.6M
1,923
-0.31%
71.36%
9,873%
9,873%
$25K
$122K
#6MAMA/SOLMAMA
$0.00003370
10,056
$1.4M
2,057
9.57%
-7.52%
1,372%
1,372%
$14K
$33K
#7v2SHIDO/WETHShido
$0.0004685
2,073
$9.1M
1,039
-2.62%
-37.34%
-94.45%
-94.60%
$1.1M
$6.0M
#8tremp/SOLdoland tremp
$0.01218
53,061
$12.8M
4,838
5.23%
-1.16%
-32.09%
411%
$78K
$1.2M
#9WYNN/SOLAnita Max Wynn
$0.01397
13,891
$5.1M
2,435
-0.80%
2.57%
31.33%
73.43%
$773K
$13.9M
#10v2PEPE/WETHPepe
$0.053192
2,885
$45.5M
1,671
0.11%
-0.65%
5.79%
17.75%
$23.1M
$1.32B
#11wpWEN/USDCWen
$0.0001340
31,334
$4.2M
5,124
0.21%
-1.07%
3.10%
46.30%
$166K
$97.5M
#12GANG/SOLShadow Wizard Money Gang
$0.00001846
9,425
$1.1M
1,713
15.14%
-51.31%
2,029%
2,029%
$8.0K
$16K
#13v2NMT/USDCNetMind Token
$5.33
1,989
$6.8M
922
-0.17%
-1.99%
-1.57%
1.83%
$9.5M
$65.0M
#14HARAMBE/SOLHARAMBE
$0.01845
9,835
$3.5M
1,874
2.01%
5.56%
1.79%
47.23%
$598K
$18.4M
#15v2Ponke BNB/WBNBPonke BNB
$0.0111538
6,231
$2.7M
2,311
-2.86%
20.90%
28.40%
57.84%
$235K
$557K
#16v3DZHV/WBNBDizzyHavoc
$0.01165
4,160
$3.3M
1,574
-3.90%
-8.52%
-10.83%
-40.95%
$180K
$1.9M
#17$MYRO/USDCMyro
$0.09856
16,339
$6.1M
2,575
1.45%
4.18%
8.43%
22.44%
$1.9M
$98.5M
#18wpBonk/SOLBonk
$0.00002156
14,304
$10.3M
838
-0.56%
3.22%
23.94%
54.25%
$3.7M
$2.010B
#19v3DZHV/WETHDizzyHavoc
$0.03181
3,994
$15.3M
1,847
3.73%
-14.70%
-36.93%
-56.92%
$571K
$5.0M
#20$CWIF/SOLcatwifhat
$0.061787
14,654
$2.4M
7,425
-9.62%
-2.15%
91.42%
30.80%
$224K
$178.7M
#21v2Mog/WETHMog Coin
$0.063883
2,042
$14.2M
1,113
-0.51%
-0.88%
-17.72%
24.18%
$5.4M
$139.9M
#22v3PANDORA/WETHPandora
$24,799.55
874
$16.4M
349
-0.16%
1.05%
8.10%
19.61%
$44.8M
$247.9M
#23GME/SOLGameStop
$0.002468
12,978
$3.1M
2,446
0.29%
2.73%
10.40%
27.30%
$942K
$17.0M
#24v2TEDDY BEAR ㉾/WPLSBEAR
$0.072580
7,170
$778K
1,552
1.12%
2.76%
6.64%
-7.39%
$1.3M
$25.7M
#25USEDCAR/SOLA Gently Used 2001 Honda Civic
$0.03460
10,326
$2.4M
1,737
-0.01%
1.16%
17.70%
115%
$581K
$11.5M
#26RETARDIO/SOLRETARDIO
$0.007415
4,740
$1.9M
839
-0.40%
7.53%
97.80%
173%
$289K
$7.4M
#27NOS/USDCNosana
$5.60
11,961
$5.0M
2,796
-1.54%
-1.05%
-9.07%
-16.96%
$2.5M
$560.0M
#28ZF/WETHzkSwap Finance
$0.06270
16,442
$5.8M
7,806
-0.12%
2.12%
4.69%
1.65%
$3.8M
$33.7M
#29POPCAT/SOLPopcat
$0.01784
9,080
$3.0M
1,715
-1.82%
-9.10%
41.62%
80.27%
$771K
$17.4M
#30v3DRIPX/WDRIPDRIPX Token
$0.001120
254
$48K
182
0%
-1.69%
21.26%
-3.39%
$278K
$366K
#31CHONKY/SOLCHONKY
$0.00002716
9,804
$1.5M
1,659
0.05%
-0.22%
31.92%
125%
$677K
$13.5M
#32VOYA/WBTCBridged BRC20 VOYA
$4.79
21,724
$5.4M
6,858
0.41%
2.74%
18.95%
34.93%
$8.3M
$47.9M
#33v2SCPT/WBNBSCPT - Script Network
$0.02715
973
$237K
201
0%
-0.28%
-4.51%
-1.22%
$170K
$27.1M
#34v3PEPE/WETHPepe
$0.053185
1,523
$12.6M
972
-0.19%
-0.67%
5.74%
17.00%
$3.7M
$1.31B
#35v3PORK/WETHPepeFork
$0.062909
873
$4.9M
613
-0.24%
-2.13%
-8.19%
-12.85%
$11.8M
$117.1M
#36v2BUNDY/WBNBBUNDY
$0.003897
1,229
$925K
423
1.17%
18.59%
-37.73%
-43.07%
$217K
$944K
#37v2ORDS/WETHOrdiswap
$0.2607
973
$5.9M
574
-0.62%
-1.49%
17.70%
31.18%
$5.2M
$260.7M
#38Spoody/SOLSpodermen
$0.005605
3,607
$2.0M
713
7.25%
-1.21%
36.08%
54.84%
$321K
$5.5M
#39COQ/WAVAXCOQINU
$0.052043
3,515
$2.7M
1,294
0.17%
3.42%
4.93%
6.81%
$3.6M
$141.8M
#40v2TRUMP/WETHMAGA
$6.67
1,741
$10.0M
1,232
-0.20%
2.27%
-1.82%
9.65%
$7.1M
$310.3M
#41wpJLP/USDCJupiter Perps LP
$2.24
31,254
$8.3M
6,444
-0.11%
-0.16%
-0.16%
0.66%
$271K
$195.2M
#42v3TITANX/WETHTITAN X
$0.066930
817
$2.6M
494
0.11%
0.86%
-16.62%
-30.79%
$1.1M
$19.2M
#43v2TRSCT/WETHTransactra Finance
$0.04412
1,229
$2.4M
751
-1.37%
-15.98%
-22.51%
123%
$326K
$4.4M
#44$WIF/SOLdogwifhat
$0.7900
10,060
$22.4M
1,650
-2.23%
-3.94%
-9.46%
24.16%
$1.2M
$789.1M
#45v2GPU/WETHNodeAI
$0.2336
942
$2.2M
668
-4.37%
2.37%
8.22%
30.48%
$915K
$23.3M
#46v3@LFG/WETH@LFG
$0.08646
847
$2.5M
374
-51.15%
679%
679%
679%
$384K
$859K
#47v2TAS/WETHTao Accounting System
$0.2868
1,476
$2.9M
914
0.56%
-18.65%
-7.68%
-34.68%
$296K
$2.8M
#48v2SHU/USDCShutter Token
$0.2308
610
$3.7M
335
-3.38%
-9.10%
-17.77%
-7.39%
$1.8M
$230.8M
#49v2SORA/WETHSora
$0.01440
586
$1.8M
351
-0.73%
-0.32%
7.08%
32.66%
$832K
$14.4M
#50v2BITCOIN/WETHHarryPotterObamaSonic10Inu
$0.09000
719
$4.4M
435
0%
-2.76%
-2.51%
3.36%
$5.6M
$89.9M
#51$PIF/SOLponkewifhat
$0.003055
6,033
$696K
1,229
-21.05%
-60.90%
1,849%
1,849%
$10K
$30K
#52v2ZKML/WETHzKML
$0.3621
954
$1.8M
794
-0.05%
-4.99%
5.77%
12.25%
$1.2M
$36.2M
#53v2JOE/WETHJoe Coin
$0.005602
430
$1.4M
252
0%
-5.58%
-6.46%
24.37%
$871K
$5.6M
#54v2.1DZHV/WAVAXDizzyHavoc
$0.009103
3,013
$2.0M
558
-11.22%
-24.25%
-35.45%
-48.88%
$509K
$2.8M
#55v3SAVM/WETHSatoshiVM
$6.80
494
$3.1M
329
-0.16%
0.49%
-1.36%
32.25%
$6.5M
$71.8M
#56v3INS/WETHInscribe
$0.7675
410
$2.3M
275
-0.01%
2.85%
10.27%
24.93%
$3.2M
$76.7M
#57v3TBANK/WETHTaoBank
$0.8635
711
$1.8M
495
0%
-1.85%
-11.00%
58.28%
$1.4M
$12.9M
#58v2VIRTU/WETHVIRTUCLOUD
$0.04005
1,156
$1.9M
797
0.39%
8.50%
6.89%
186%
$400K
$4.0M
#59v2DEFROGS/WETHDeFrogs
$1,376.51
351
$991K
267
0%
3.23%
10.50%
63.99%
$1.2M
$13.7M
#60v2BIDEN/WETHJoe Biden
$0.01009
962
$2.8M
375
0%
7.67%
63.54%
220%
$426K
$9.4M
#61PORTAL/USDCPortal
$0.01905
3,000
$4.7M
762
3.37%
73.66%
7,536%
7,536%
$216K
$19.0M
#62v2NAO/WETHNettensor
$0.01587
1,582
$2.2M
666
-2.08%
-8.91%
-11.96%
8,192%
$273K
$1.5M
#63v2Ponke BNB/USDTPonke BNB
$0.03677
2,066
$12.8M
939
102%
232%
77,340%
77,340%
$683K
$36.7M
#64v2VEC/WETHVector
$37.84
227
$1.2M
183
-1.61%
-0.50%
4.45%
-12.36%
$6.7M
$378.7M
#65v3MOBY/WETHMobyToken
$1.95
341
$1.8M
235
0%
-0.45%
-1.34%
-10.59%
$5.0M
$195.8M
#66v2BabyTrump/WBNBBaby Trump
$0.006308
2,310
$818K
946
-1.23%
-2.48%
-4.17%
-41.66%
$254K
$2.9M
#67v2dogwifhat/WETHdogwifhat
$0.03648
309
$1.0M
196
0%
-3.50%
-0.69%
72.01%
$683K
$3.4M
#68v2OPSEC/WETHOpSec
$1.20
1,643
$4.3M
1,233
-1.30%
-4.35%
4.94%
48.04%
$2.3M
$118.8M
#69JUP/USDCJupiter
$0.5469
20,338
$8.7M
3,609
-0.91%
-0.79%
8.01%
8.15%
$97K
$5.46B
#70v3XRGB/WETHXRGB
$0.5664
893
$4.6M
627
0.04%
1.05%
28.65%
66.30%
$1.8M
$12.4M
#71$daumen/SOLDaumenfrosch
$0.3306
8,945
$2.2M
1,397
-2.04%
-11.08%
-1.84%
5.11%
$247K
$3.3M
#72JLP/SOLJupiter Perps LP
$2.24
26,991
$20.8M
6,059
-0.06%
0%
-0.08%
0.66%
$981K
$195.2M
#73v2NRG/WETHNRG AI
$0.01055
1,779
$2.1M
747
-5.01%
3.07%
-31.98%
7,321%
$242K
$1.0M
#74v2ASTX/WETHAsterix
$2,856.68
608
$2.9M
356
1.05%
2.36%
7.31%
-2.12%
$1.6M
$28.5M
#75v3PDX/WETHParadox
$446.24
256
$581K
169
0%
-5.73%
12.31%
40.75%
$583K
$4.4M
#76v2CRACER/WETHCoinracer Reloaded
$0.01038
1,497
$917K
858
-5.80%
-11.03%
-4.47%
2,190%
$245K
$1.0M
#77v2BEBE/WETHBEBE
$0.073123
392
$532K
296
1.43%
-1.58%
34.02%
71.12%
$345K
$2.7M
#78v2SMURFCAT/WETHReal Smurf Cat
$0.0001442
306
$1.0M
195
0%
2.32%
-2.47%
4.28%
$1.4M
$14.4M
#79JETER/SOLDerek Jeter
$0.00002749
5,052
$730K
901
13.52%
-84.80%
1,047%
1,047%
$7.9K
$13K
#80v2MINU/WBNBMinu
$0.069477
1,864
$377K
914
-0.14%
2.03%
-4.62%
-12.91%
$365K
$6.5M
#81GOFURS/WPLSGood Old Fashioned Un Registered Security
$1,351.56
375
$409K
198
0%
0.68%
6.52%
17.50%
$7.1M
$13.5M
#82PONKE/SOLPONKE
$0.03993
6,946
$1.7M
1,127
-1.34%
-2.34%
7.40%
2.55%
$965K
$22.1M
#83v3WPLS/WETHWrapped Pulse from PulseChain
$0.0001356
118
$370K
88
0%
1.52%
3.50%
-1.79%
$6.3M
$8.8M
#84HONK/SOLHonk
$0.01195
3,164
$1.5M
860
0.73%
1.04%
19.97%
26.02%
$602K
$11.9M
#85v2$PAAL/WETHPAAL AI
$0.4280
772
$1.9M
676
0.03%
0.98%
2.14%
20.67%
$8.1M
$428.0M
#86v2HEMULE/WETHHemule
$0.006297
539
$870K
427
-2.14%
-0.56%
-0.06%
139%
$693K
$6.1M
#87v3VIA/USDTOctavia
$1.03
1,677
$550K
674
0%
0.96%
-3.51%
-5.82%
$571K
$103.2M
#88wpBonk/USDCBonk
$0.00002156
19,630
$13.4M
884
-0.41%
3.11%
23.87%
54.12%
$2.6M
$2.010B
#89v2BabyTroll/WBNBBaby Troll
$0.0118080
1,896
$447K
1,159
-0.36%
-0.57%
1.09%
-9.32%
$406K
$3.3M
#90v2CATBOY/WBNBCatboy
$0.01641
894
$167K
469
-0.67%
4.50%
9.56%
13.06%
$118K
$1.6M
#91v2BBTF/WBNBBlockbusters
$0.0002891
93
$27K
37
0%
0%
-7.16%
-19.92%
$366K
$2.8M
#92v2BabyBonk/WBNBBaby Bonk
$0.0101123
425
$147K
268
-0.01%
0.95%
15.98%
6.20%
$668K
$4.5M
#93v3MUBI/WETHMUBI
$0.1471
663
$5.2M
380
-0.12%
1.27%
-0.87%
13.66%
$6.2M
$135.6M
#94v3USDe/USDTUSDe
$1.00
880
$58.9M
670
0%
0%
-0.17%
0.01%
$2.9M
$513.4M
#95v2PTP/WPLSPulseTrailerPark
$0.071189
510
$213K
266
0%
0.14%
-4.45%
17.91%
$486K
$6.6M
#96TRESR/WAVAXTRESR
$0.1257
1,063
$421K
405
-0.09%
7.81%
35.85%
1,303%
$374K
$58.9M
#97WETH/USDCWrapped Ether
$3,427.72
20,271
$3.6M
13,518
0.07%
0.47%
2.94%
5.50%
$5.0M
$5.4M
#98v2DECHAT/USDTCHAT
$1.75
855
$222K
266
0.34%
-2.52%
6.52%
-7.25%
$314K
$43.9M
#99v2WKC/WBNBWIKI CAT
$0.089211
417
$21K
356
0.23%
0.52%
2.87%
6.99%
$267K
$5.2M
#100DITH/USDCDither
$0.1098
7,476
$496K
974
9.20%
17.53%
-4.18%
-20.64%
$101K
$10.9M
Showing pairs 1-100 of 75,309Pairs 101-200