Loading...
Loading...
24H Volume:
$2.4M
24H Txns:
6,169
Latest Block:3s ago
39,758,411
3s ago
Trending
#1ZF/WETHzkSwap Finance
$0.02058
1,169
$1.6M
305
0%
-0.91%
-2.07%
-7.33%
$2.1M
$8.4M
#2LONG/WETHLong
$0.051463
31
$5.6K
25
0%
0%
0.02%
0.20%
$792K
$1.1M
#3ZF/ZKzkSwap Finance
$0.02055
354
$69K
76
0%
-1.26%
-2.22%
-7.37%
$693K
$8.4M
#4ZK/WETHZKsync
$0.1848
1,507
$324K
358
0%
-1.75%
-0.55%
-4.45%
$776K
$679.1M
#5WBTC/WETHWrapped BTC
$67,672.08
108
$12K
67
0%
0%
0.94%
1.14%
$1.0M
$8.8M
#6wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$4,063.98
6
$42
6
0%
0%
0%
-1.35%
$195K
$2.6M
#7wrsETH/WETHrsETHWrapper
$3,520.64
22
$215
22
0%
0%
-0.28%
-1.08%
$121K
$1.0M
#8Cake/WETHPancakeSwap Token
$2.03
75
$1.8K
48
-0.23%
-0.83%
-0.97%
-0.99%
$97K
$313K
#9LETH/WETHLiquid ETH
$3,481.95
37
$530
16
0%
-0.51%
-0.50%
-1.40%
$90K
$342K
#10LONG/ZFLong
$0.051469
13
$859
10
0%
0%
1.13%
-1.38%
$54K
$1.1M
#11NOP/WETHNOP App
$0.00008193
5
$890
5
0%
0%
2.42%
-0.45%
$49K
$135K
#12MAV/WETHMaverick Token
$0.2207
257
$18K
124
-0.26%
-0.75%
-0.32%
-3.45%
$53K
$55.1M
#13ZKID/WETHzkSync id
$0.01505
13
$483
5
0%
0%
0%
-2.65%
$52K
$993K
#14HOLD/WETHHoldstation
$1.88
340
$5.8K
166
0.03%
0.54%
1.11%
-0.63%
$30K
$12.3M
#15WETH/USDC.eWrapped Ether
$3,448.83
1,429
$335K
631
0.08%
-0.64%
-0.86%
-1.55%
$3.4M
$38.1M
#16RF/WETHReactorFusion
$0.01307
29
$464
21
0%
0%
1.28%
-0.26%
$20K
$1.0M
#17USDC.e/USDTBridged USDC (zkSync)
$0.9990
55
$10K
42
0%
0.01%
-0.12%
0.01%
$387K
$61.9M
#18MEOW/WETHZeek Coin
$0.055228
59
$4.3K
21
-1.63%
-1.63%
-1.36%
-4.36%
$10K
$4.5M
#19ZKDX/WETHZKDX
$0.004374
5
$84
4
0%
-2.01%
-2.96%
-1.90%
$9.9K
$210K
#20VC/WETHVelocore
$0.0007001
8
$172
6
0%
-0.70%
-1.22%
-3.63%
$9.7K
$83K
#21ZORRO/WETHZorro
$0.0001230
13
$226
9
0%
0%
-1.46%
-0.13%
$7.7K
$1.0M
#22SPACE/WETHSPACE
$0.02264
16
$96
15
0%
0%
0.51%
-0.15%
$9.4K
$156K
#23ZKPEPE/WETHZKPEPE
$0.054065
33
$44
30
0%
-0.62%
-0.68%
-4.02%
$5.8K
$273K
#24DUDIEZ/WETHDudiez Meme Token
$0.073124
7
$94
7
0%
0%
0%
-2.86%
$7.8K
$249K
#25AAI/WETHAutoAir AI
$0.02536
15
$437
14
0%
-1.84%
1.36%
0.22%
$6.0K
$656K
#26USDC/WETHUSDC
$1.00
168
$140
76
0%
0.52%
0.57%
0.49%
$3.0K
$34.090B
#27SWORD/WETHeZKalibur Token
$0.05388
23
$315
15
0%
0%
-0.29%
-0.14%
$6.3K
$365K
#28VS/WETHveSync
$0.0008351
12
$17
11
0%
0%
0%
0.03%
$5.7K
$221K
#29KOI/WETHKoi
$0.02628
77
$1.8K
56
0%
-0.91%
-1.86%
-4.14%
$54K
$13.1M
#30ZF/USDC.ezkSwap Finance
$0.02044
48
$167
39
0%
-2.29%
-3.17%
-6.99%
$2.5K
$8.3M
#31MUTE/WETHMute.io
$0.04465
5
$1
5
0%
0%
0%
-0.99%
$3.4K
$1.6M
#32WETH/USDTWrapped Ether
$3,442.05
187
$1.5K
161
0.02%
-0.71%
-1.14%
-1.90%
$15K
$38.0M
#33BUSD/WETHBinance USD
$0.9951
13
$29
13
0%
0%
-1.10%
-1.79%
$1.0K
$340K
#34ZF/USDTzkSwap Finance
$0.02095
9
$8
9
0%
0%
-1.33%
-5.25%
$261
$8.5M
#35LMAO/WETHLONGMAO
$0.0004668
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$50
$357K
#36KZ/WETHKZ
$0.051104
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$17
$837K
#37DAI/USDC.eDai Stablecoin
$0.9982
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$200
$769K
#38MUTE/USDC.eMute.io
$0.04819
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$12
$1.8M
#39BUSD/USDTBinance USD
$1.00
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$185
$343K
#40MATIC/WETHMatic Token
$0.5379
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$90
$82K
#41BUSD/ZFBinance USD
$1.01
4
$1
4
0%
0%
0%
-1.94%
$72
$348K
#42WBTC/USDC.eWrapped BTC
$67,216.55
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$73
$8.8M
#43HOLD/USDC.eHoldstation
$1.75
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$2
$11.5M
#44ZORRO/USDC.eZorro
$0.0001246
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$8
$1.0M
#45HOLD/ZFHoldstation
$2.16
1
-
1
0%
0%
0%
0%
$2
$14.2M
#46rETH/WETHRocket Pool ETH
$3,940.95
3
$53
3
0%
0%
0%
1.40%
$76K
$1.0M
#47WBTC/ZFWrapped BTC
$66,724.10
4
<$1
4
0%
0%
0%
-1.55%
$21
$8.7M