Loading...
Loading...
24H Volume:
$31.6M
24H Txns:
10,668
Latest Block:1s ago
39,620,513
1s ago
Trending
#1THE/WBNBTHENA
$0.4317
162
$86K
74
0%
0.29%
1.86%
0.33%
$1.7M
$11.8M
#2FTM/WBNBFantom
$0.6230
368
$625K
77
0%
0.65%
1.76%
-2.41%
$1.1M
$29.0M
#3v1liveThe/THEliveThe
$0.3578
91
$122K
65
0%
0.41%
2.21%
-3.30%
$1.9M
$13.1M
#4ETH/WBNBEthereum Token
$3,484.79
1,039
$6.4M
150
0%
0.10%
3.00%
0.46%
$7.6M
$2.10B
#5v1PION/WBNBPION Network
$0.08714
16
$1.5K
14
0%
0%
0.68%
1.81%
$124K
$1.3M
#6v1HBR/WBNBHarbor Token
$0.2395
65
$34K
30
0%
0.17%
-0.53%
-15.46%
$408K
$5.0M
#7BTCB/WBNBBTCB Token
$66,263.83
491
$2.3M
93
0%
0.34%
1.26%
-0.62%
$4.5M
$4.00B
#8ETH/USDTEthereum Token
$3,488.49
662
$707K
116
-0.20%
-0.01%
3.26%
0.44%
$1.0M
$2.11B
#9USDV/ETHUSDV
$0.9983
161
$235K
39
0%
-0.12%
-0.05%
-0.01%
$235K
$10.1M
#10FIL/WBNBFilecoin
$5.13
336
$570K
90
0%
0.98%
2.74%
-4.22%
$1.2M
$70.9M
#11SOL/WBNBSOLANA
$144.10
379
$502K
110
0%
0.58%
1.96%
-2.02%
$730K
$115.2M
#12MATIC/WBNBMatic Token
$0.5946
305
$343K
96
0%
0.24%
3.01%
-1.75%
$277K
$5.52B
#13THE/ETHTHENA
$0.4304
70
$63K
45
0%
0%
1.95%
-1.02%
$671K
$11.8M
#14DOGE/WBNBDogecoin
$0.1357
183
$234K
82
0%
0.65%
2.29%
-3.73%
$324K
$240.5M
#15THE/USDTTHENA
$0.4291
81
$82K
57
0%
0%
1.39%
-0.87%
$1.1M
$11.8M
#16lisUSD/USDTLista USD
$1.00
83
$57K
36
0%
0.04%
0.03%
0.10%
$239K
$46.5M
#17ankrBNB/WBNBAnkr Staked BNB
$654.69
130
$540K
68
0%
0.53%
1.71%
1.10%
$1.7M
$2.9M
#18BNBx/WBNBLiquid Staking BNB
$658.68
54
$32K
30
0%
0.33%
2.02%
0.79%
$1.7M
$16.0M
#19BNBx/BTCBLiquid Staking BNB
$657.16
25
$17K
16
0%
0.08%
1.60%
0.37%
$234K
$16.0M
#20ANKR/ankrBNBAnkr
$0.03510
58
$46K
16
0%
0.56%
1.29%
-6.61%
$357K
$343.9M
#21slisBNB/WBNBStaked Lista BNB
$611.80
14
$5.7K
13
0%
0%
1.46%
0.48%
$1.6M
$236.2M
#22v1USDV/USDTUSDV
$0.9989
18
$11K
10
0%
0.01%
0.03%
0.02%
$1.0M
$10.1M
#23ankrBNB/BTCBAnkr Staked BNB
$652.05
24
$14K
16
0%
0%
1.60%
0.17%
$223K
$2.9M
#24THE/BTCBTHENA
$0.4299
27
$19K
19
0%
0%
1.58%
-0.62%
$304K
$11.8M
#25SolvBTC/BTCBSolv BTC
$65,361.38
9
$1.2K
9
0%
0%
0.39%
-1.26%
$970K
$311.8M
#26v1frxETH/ETHFrax Ether
$3,455.57
9
$2.2K
7
0%
0%
2.82%
-0.36%
$647K
$8.1M
#27v1MAI/FRAXMai Stablecoin
$0.6388
6
$391
4
0%
0%
0.55%
-0.20%
$202K
$2.7M
#28v1GHNY/WBNBGrizzly Honey
$2.19
4
$569
4
0%
0%
0%
-1.99%
$257K
$2.9M
#29v1lisUSD/FRAXLista USD
$1.00
13
$8.0K
10
0%
0%
-0.62%
0.49%
$197K
$46.5M
#30v1TAROT/USDTTarot
$0.1767
29
$17K
10
0%
0%
2.03%
-11.88%
$297K
$11.0M
#31DEUS/WBNBDEUS
$24.59
2
$573
2
0%
0%
-2.11%
-2.11%
$391K
$3.4M
#32ankrETH/ETHAnkr Staked ETH
$4,002.52
12
$9.0K
7
0%
0%
2.61%
-0.12%
$506K
$614K
#33axlLqdr/WBNBAxelar Wrapped Lqdr
$0.3887
43
$25K
20
0%
0.15%
4.46%
-5.90%
$194K
$1.6M
#34BKN/USDTBrickken
$0.4148
152
$27K
29
0%
-0.01%
-0.04%
-6.65%
$163K
$26.1M
#35BTCB/ETHBTCB Token
$66,078.57
557
$911K
118
0.08%
0.09%
0.96%
-0.94%
$117K
$3.99B
#36v1DAO/USDTDAO Maker
$0.5834
34
$4.1K
21
0%
0%
1.53%
0.22%
$155K
$146.4M
#37arcUSD/USDTarcUSD
$1.00
10
$34K
5
0%
0%
0.07%
-0.09%
$303K
$264K
#38v1MORE/USDTMORE
$0.9977
11
$22K
7
0%
0%
0%
-0.14%
$236K
$132K
#39v1lisUSD/BUSDLista USD
$1.00
2
$256
2
0%
0.01%
0.01%
0.01%
$138K
$46.5M
#40v1pxETH/ETHPirex Ether OFT
$3,476.01
1
$2.5K
1
0%
0%
0%
0%
$174K
$925K
#41LINK/ankrBNBChainLink Token
$14.77
31
$9.2K
11
0%
0%
0.93%
-2.63%
$123K
$8.67B
#42lisUSD/WBNBLista USD
$1.00
39
$20K
17
0%
0.04%
0.09%
0.11%
$114K
$46.5M
#43v1THE/WBNBTHENA
$0.4282
306
$95K
201
0%
0.17%
1.85%
-0.25%
$95K
$11.8M
#44ABOND/WBNBApeBond
$0.01221
27
$11K
21
0%
0%
0.47%
-2.61%
$101K
$2.2M
#45v1FRAX/USDTFrax
$0.9964
97
$136K
27
0%
0.11%
0.39%
0.10%
$97K
$3.5M
#46ankrETH/ankrBNBAnkr Staked ETH
$4,011.52
14
$7.3K
6
0%
0%
2.56%
-0.02%
$121K
$615K
#47ICHI/WBNBICHI
$2.38
30
$14K
22
0%
0%
0.82%
-3.27%
$117K
$20.6M
#48ankrBNB/THEAnkr Staked BNB
$653.22
35
$14K
30
0%
0%
1.05%
1.18%
$95K
$2.9M
#49THE/USDCTHENA
$0.4289
44
$20K
37
0%
0.01%
1.39%
-0.56%
$92K
$11.8M
#50XRP/WBNBXRP Token
$0.4747
34
$18K
19
0%
0%
1.75%
-0.75%
$83K
$131.4M
#51TONCOIN/ICHIWrapped TON Coin
$8.17
47
$18K
21
0%
-0.35%
2.64%
4.81%
$77K
$19.89B
#52ankrBNB/RDNTAnkr Staked BNB
$653.16
13
$2.5K
9
0%
0%
2.47%
0.43%
$73K
$2.9M
#53FRAX/BTCBFrax
$1.00
59
$33K
33
0%
0%
1.09%
0.44%
$70K
$3.5M
#54v1NFTB/WBNBNFTB
$0.005941
10
$5.8K
8
0%
0%
-1.66%
-2.92%
$70K
$1.8M
#55UNI/WBNBUniswap
$10.71
211
$90K
22
0%
2.58%
3.84%
5.05%
$66K
$8.070B
#56ABOND/ICHIApeBond
$0.01218
9
$6.1K
6
0%
0.25%
0.25%
-1.83%
$43K
$2.2M
#57v1ABOND/WBNBApeBond
$0.01223
14
$233
13
0%
0%
-0.27%
-2.68%
$39K
$2.2M
#58FRAX/BNBxFrax
$0.9927
25
$12K
14
0%
0%
0.15%
-0.24%
$36K
$3.5M
#59LTC/WBNBLitecoin Token
$77.51
36
$11K
12
0%
0%
0.61%
-2.56%
$27K
$56.1M
#60v1SEF/USDTSegment
$0.002643
6
$67
6
0%
0%
0%
-0.47%
$46K
$264K
#61lisUSD/frxETHLista USD
$1.00
15
$2.8K
10
0%
0%
-0.13%
0.69%
$24K
$46.6M
#62FRAX/ETHFrax
$0.9939
38
$9.4K
13
0%
-0.23%
0.10%
-0.17%
$22K
$3.5M
#63v1THE/BUSDTHENA
$0.4262
44
$4.0K
38
0%
-0.39%
1.50%
-2.71%
$22K
$11.7M
#64v1FEAR/USDTChainport.io-Peg Fear NFTs
$0.07851
8
$1.2K
7
0%
12.82%
12.82%
12.51%
$20K
$1.3M
#65v1FRAX/BUSDFrax
$0.9969
6
$1.0K
5
0%
0%
0.43%
-0.04%
$19K
$3.5M
#66TWT/WBNBTrust Wallet
$1.10
20
$2.2K
1
0%
0.09%
1.48%
-0.34%
$19K
$460.3M
#67FLOKI/USDTFLOKI
$0.0002025
87
$7.0K
41
0%
1.22%
4.86%
-2.88%
$15K
$1.96B
#68XVS/WBNBVenus
$8.14
21
$9.0K
17
0%
0%
1.75%
-2.47%
$16K
$129.6M
#69ADA/WBNBCardano Token
$0.4123
26
$4.5K
21
0%
0.34%
2.09%
-2.28%
$15K
$115.4M
#70XVS/ankrBNBVenus
$8.09
2
$93
2
0%
0%
0%
-3.41%
$16K
$128.7M
#71v1FXS/FRAXFrax Share
$3.68
13
$550
12
0%
0.51%
-0.70%
-4.98%
$15K
$294.3M
#72v1BNBx/WBNBLiquid Staking BNB
$660.98
5
$32
4
0%
0%
0%
0.70%
$16K
$16.1M
#73v1THE/USDTTHENA
$0.4259
116
$18K
82
0%
0%
1.46%
67.12%
$13K
$11.7M
#74ARKEN/WBNBArken Token
$0.0007207
1
$400
1
0%
0%
0%
0%
$15K
$547K
#75frxETH/WBNBFrax Ether
$3,444.36
7
$603
4
0%
0%
2.34%
-0.61%
$14K
$8.1M
#76ABOND/USDTApeBond
$0.01225
9
$1.3K
7
0%
0.57%
0.57%
-2.41%
$13K
$2.2M
#77v1PRIMAL/BUSDPRIMAL Token
$0.0001902
12
$742
9
0%
0%
0%
-13.22%
$12K
$548K
#78TONCOIN/USDTWrapped TON Coin
$8.19
41
$3.7K
34
-0.78%
-0.78%
3.66%
-6.00%
$10K
$19.94B
#79v1PLAY/USDTPLAY
$0.001388
39
$2.0K
31
0%
0%
-1.30%
-9.66%
$9.8K
$727K
#80FRAX/USDCFrax
$0.9958
35
$36K
16
0%
0%
0.17%
-0.92%
$5.7K
$3.5M
#81AITECH/WBNBAITECH
$0.1404
54
$6.5K
37
0%
0%
0.63%
-4.76%
$7.4K
$89.3M
#82CSIX/USDTCarbon
$0.02763
49
$2.5K
31
0%
0%
-3.53%
-10.08%
$3.1K
$10.9M
#83PENDLE/USDTPendle
$4.94
34
$2.5K
7
0%
0%
5.36%
-0.01%
$6.4K
$764.2M
#84v1PSTAKE/BUSDpStake Finance
$0.1067
11
$1.4K
9
0%
0%
0%
-9.22%
$6.6K
$50.0M
#85v1BNBx/WBNBLiquid Staking BNB
$619.86
1
$7
1
0%
0%
0%
0%
$6.0K
$15.1M
#86frxETH/RDNTFrax Ether
$3,418.34
3
$156
3
0%
0%
1.34%
-1.03%
$5.5K
$8.0M
#87v1ETH/WBNBEthereum Token
$3,482.90
25
$2.4K
19
0%
0%
2.60%
0.51%
$4.1K
$2.10B
#88v1ANKR/ankrBNBAnkr
$0.03471
6
$624
4
0%
0%
-2.55%
-8.32%
$3.9K
$340.1M
#89v1MIX/WBNBMix
$0.1019
1
$2
1
0%
0%
0%
0%
$3.7K
$44K
#90PION/WBNBPION Network
$0.08813
2
$43
2
0%
0%
-1.03%
-1.03%
$3.5K
$1.3M
#91v1FRAX/frxETHFrax
$0.9935
1
$25
1
0%
0%
0%
0%
$3.5K
$3.5M
#92v1BTCB/WBNBBTCB Token
$66,072.68
12
$14
10
0%
0%
-0.93%
-1.31%
$3.2K
$3.99B
#93frxETH/ETHFrax Ether
$3,457.79
16
$2.7K
8
0%
0%
1.83%
-0.58%
$2.0K
$8.1M
#94v1ANKR/WBNBAnkr
$0.03557
4
$40
4
0%
0%
0%
-5.37%
$2.2K
$348.6M
#95v1FTM/USDCFantom
$0.6194
7
$56
7
0%
0%
-0.72%
-4.88%
$1.6K
$28.8M
#96USDV/WBNBUSDV
$0.9977
7
$290
7
0%
0%
-0.27%
-0.36%
$1.3K
$10.1M
#97v1BNBx/USDTLiquid Staking BNB
$658.10
2
$5
2
0%
0%
-0.83%
-0.83%
$1.2K
$16.0M
#98v1XCAD/WBNBChainport.io-Peg XCAD Token
$0.7087
1
$2
1
0%
0%
0%
0%
$1.0K
$448K
#99v1DEUS/WBNBDEUS
$24.36
1
$9
1
0%
0%
0%
0%
$1.1K
$3.3M
#100ERN/OATHEthos Reserve Note
$0.9805
1
$4
1
0%
0%
0%
0%
$2.2K
$62K
Showing pairs 1-100 of 152Pairs 101-200