Loading...
Loading...
24H Volume:
$321.8M
24H Txns:
695,443
Latest Block:(2s ago)
25,516,607
(2s ago)
#1V2WBNB/USDTWrapped BNB
$322.07
54,203
$18.3M
0.02%
0.34%
0.73%
-3.00%
$150.3M
$1.21B
#2V2WBNB/BUSDWrapped BNB
$321.69
40,520
$19.3M
0.04%
0.20%
0.63%
-2.99%
$176.4M
$1.21B
#3V2ACR/WBNBAI Card Render
$0.056180
13,582
$11.0M
0%
0%
0%
-69.06%
<$1
$18K
#4V2IGUP/WBNBIGUP
$0.02253
8,946
$7.9M
0%
0%
35.05%
-76.95%
$10K
$19.8M
#5V2USDT/BUSDTether USD
$1.00
8,304
$7.9M
-0.06%
-0.22%
0.21%
0.40%
$65.8M
$3.18B
#6V2Cake/WBNBPancakeSwap Token
$4.66
6,911
$9.9M
0.05%
0.42%
2.99%
1.92%
$229.1M
$1.70B
#7V2OLE/BUSDOpenLeverage
$0.04753
5,116
$4.0M
-1.68%
0.43%
-15.30%
-3.89%
$933K
$6.0M
#8V2BabyDoge/WBNBBaby Doge Coin
$0.083310
5,011
$1.4M
0.55%
0.17%
-1.01%
-6.81%
$24.3M
$719.9M
#9V2BNX/BUSDBinaryX
$127.68
5,001
$12.4M
0.84%
-0.44%
1.14%
18.75%
$29.5M
$781.6M
#10V2SDAO/WBNBSingularity Dao
$0.8107
4,909
$2.5M
0.46%
-0.68%
1.54%
-20.88%
$632K
$10.1M
#11V2FLOKI/WBNBFLOKI
$0.00002779
4,405
$2.2M
-0.26%
-1.91%
7.35%
-10.72%
$4.8M
$180.4M
#12V2WBNB/USDCWrapped BNB
$320.52
4,374
$1.5M
-0.31%
-0.61%
-0.24%
-2.94%
$8.4M
$1.21B
#13V2VDoge/WBNBValentineDoge
$0.001326
4,219
$5.0M
1.83%
17.84%
63.76%
63.76%
$55K
$265K
#14V2MusicAI/WBNBMusicAI
$0.001989
3,851
$1.1M
-1.30%
-2.96%
-3.35%
-40.85%
$280K
$992K
#15V2NTX/WBNBNuNet Utility Token
$0.06704
3,737
$393K
0.20%
-3.68%
2.24%
-28.72%
$13K
$3.3M
#16V2AIDogeMini/WBNBAI DogeMini
$0.068134
3,587
$422K
4.36%
19.44%
20.83%
54.62%
$142K
$793K
#17V2Cake/BUSDPancakeSwap Token
$4.70
3,450
$3.2M
0.61%
1.95%
3.75%
1.97%
$17.1M
$1.72B
#18V2COREKing/WBNBCoreKing
$0.001912
3,378
$2.8M
-12.50%
14.14%
126%
10,876%
$236K
$3.5M
#19V2ToHold/WBNBToHold Token
$0.078243
3,277
$201K
-1.01%
12.18%
-29.84%
-86.27%
$10K
$8.2K
#20V2SQUA/WBNBSquare Token
$17.51
3,062
$594K
0.05%
-0.33%
-2.43%
-0.52%
$5.2M
$87.5M
#21V2ERTHA/WBNBERTHA Token
$0.006655
2,918
$573K
0.20%
1.07%
-2.11%
-4.46%
$88K
$13.3M
#22V1WBNB/BUSDWrapped BNB
$320.23
2,744
$164K
-0.33%
-0.71%
-0.20%
-3.44%
$1.9M
$1.21B
#23V2PRIMAL/BUSDPRIMAL Token
$0.01449
2,717
$1.6M
1.78%
-4.99%
22.35%
24.40%
$662K
$19.3M
#24V2WCREDIT/WBNBWrapped CREDIT on BSC
$0.0001353
2,707
$137K
26.92%
14.32%
-29.32%
158%
$3.6K
$178K
#25V2HELLO/WBNBHELLO
$0.02058
2,680
$3.1M
0.18%
1.55%
-7.15%
2.35%
$1.5M
$20.5M
#26V2ETH/WBNBEthereum Token
$1,626.68
2,625
$1.7M
-0.46%
-0.61%
0.24%
-2.53%
$82.4M
$984.1M
#27V2CHESS/USDCChess
$0.3615
2,624
$1.5M
-1.93%
5.76%
17.24%
35.25%
$739K
$108.4M
#28V2Cake/USDTPancakeSwap Token
$4.70
2,604
$1.9M
0.06%
1.43%
3.25%
1.87%
$10.7M
$1.72B
#29V2MBANK/USDTMetaBank
$0.002000
2,501
$79K
-0.01%
-0.45%
-0.59%
7.96%
$2.0M
$7.2M
#30V2SDAO/BUSDSingularity Dao
$0.8108
2,499
$868K
0.29%
-0.87%
2.69%
-20.47%
$237K
$10.1M
#31V2HIGH/BUSDHighstreet Token
$3.53
2,447
$1.4M
0.13%
0.13%
-2.82%
-15.41%
$1.4M
$9.7M
#32V2Future-AI/WBNBFuture AI
$0.01738
2,435
$1.0M
-1.56%
-3.79%
-6.06%
-12.66%
$377K
$1.7M
#33V2James/USDTJames
$0.2439
2,400
$170K
0.33%
3.80%
-91.26%
220%
$9.8K
$12K
#34V2HI/BUSDhi Dollar
$0.02210
2,363
$258K
0.31%
-0.82%
-4.57%
-6.46%
$723K
$107.3M
#35V2BFATCAT/WBNBBABY FAT CAT
$0.00004778
2,262
$39K
9.61%
30.42%
-4.96%
708%
$1.7K
$4.7K
#36V2PEEL/BUSDMeta Apes Peel
$0.07537
2,234
$1.1M
-3.16%
2.16%
48.70%
49.49%
$318K
$11.5M
#37V2GFT/WBNBGifto
$0.1655
2,220
$157K
-1.09%
9.28%
-2.86%
103%
$8.8K
$168.8M
#38V2PALM/WBNBPALM
$0.01748
2,219
$170K
0.07%
-0.32%
0.51%
-2.72%
$612K
$2.1M
#39V2QJDAO/USDTQJDAO
$28.80
2,165
$335K
-0.17%
-11.72%
-51.75%
-47.45%
$153K
$248K
#40V2DRB/WBNBDigimonRabbit
$0.0101478
2,159
$226K
0.53%
-0.14%
-2.72%
-2.18%
$472K
$4.4M
#41V2$FUR/USDCFurio
$0.1663
2,037
$20K
0.02%
-0.01%
-0.72%
-5.13%
$701K
$426K
#42V2ChatGPT/USDTChatGPT
$0.001724
2,023
$107K
-2.40%
-6.32%
-10.25%
-59.02%
$8.9K
$17K
#43V2XWG/USDTXWG
$0.001513
2,012
$13K
-0.11%
-1.88%
-0.49%
-3.44%
$13K
$15.0M
#44V2HNT/USDTHyperNation Token
$0.3184
1,930
$1.5M
0.48%
0.41%
-2.23%
-1.13%
$1.4M
$318.4M
#45V2LVL/WBNBLevel Token
$2.97
1,910
$2.7M
0%
-2.97%
-2.90%
1.43%
$1.4M
$148.9M
#46V2BTCB/WBNBBTCB Token
$22,605.27
1,841
$1.6M
0.03%
-0.75%
0.20%
-2.20%
$64.4M
$1.36B
#47V2HVT/BUSDHyperVerse Token
$0.051854
1,791
$93K
1.04%
-8.17%
-13.94%
17.87%
$15K
$12.2M
#48V2DogerDAO/WBNBDogerDao
$0.0151116
1,778
$297K
0%
0%
-100%
-100%
<$1
-
#49V2QJ/USDTQJ
$1,425.65
1,770
$4.8M
1.35%
-7.56%
-19.10%
-27.01%
$14.7M
$12.1M
#50V1AUTO/WBNBAUTOv2
$392.45
1,767
$474K
0.69%
-0.70%
-2.82%
22.58%
$596K
$30.6M
#51V2CoreAI/WBNBCoreAI
$1.82
1,767
$68K
0.37%
-9.14%
-13.26%
1,610%
$9.8K
$19K
#52V2KEYSO/USDTKeysource
$3.47
1,735
$453K
0.57%
-1.55%
-24.35%
-48.30%
$427K
$3.4M
#53V2GLC/WBNBGliese Coin
$0.1939
1,704
$579K
0.53%
-0.19%
-1.68%
3.85%
$427K
$960K
#54V2SHINU/WBNBSheikh Inu
$0.051425
1,666
$440K
2.68%
3.24%
-1.13%
-20.21%
$265K
$1.4M
#55V2BTP/USDTBitpaid
$0.6304
1,642
$340K
0.01%
2.50%
19.86%
-27.83%
$116K
$1.0M
#56V2BGLD/DEBTBlackGold
$0.005919
1,617
$279K
-0.33%
-0.43%
-2.06%
3.93%
$924K
$2.81B
#57V2ORAI/WBNBOraichain Token
$7.24
1,591
$882K
-0.02%
-2.52%
0.63%
-15.89%
$890K
$143.2M
#58V2STG/BUSDStargateToken
$0.8852
1,587
$930K
0.21%
-0.17%
1.14%
-1.29%
$1.9M
$17.0M
#59V2ZAM/USDTZamzam
$0.007379
1,580
$433K
8.51%
23.49%
21.88%
103%
$230K
$2.9M
#60V2FenDou/USDTFenDou
$0.084667
1,557
$146K
-0.51%
14.84%
7.16%
111%
$55K
$464K
#61V2TIME/USDTTIME
$0.04983
1,557
$1.3M
-2.03%
-2.65%
0.10%
-0.54%
$4.0M
$49.8M
#62V2DEBT/USDTDEBT
$23.34
1,541
$670K
0.54%
0.20%
0.34%
-1.31%
$9.3M
$1.16B
#63V2BabyDoge0.5/WBNBBabyDogeHalf
$0.0154041
1,512
$306K
0%
0%
-100%
-100%
<$1
-
#64V2MAG/USTDmagicCoin
5.4793 USTD
1,496
-
0%
0.13%
1.03%
2.67%
-
-
#65V2MDAO/BUSDMarsDAO
$0.5421
1,460
$1.7M
-1.89%
-0.90%
2.56%
7.02%
$1.6M
$52.3M
#66V2DOGE/WBNBDogecoin
$0.08776
1,426
$444K
0.04%
-0.59%
-0.42%
-4.44%
$4.1M
$125.4M
#67V2REALM/WBNBREALM
$0.01968
1,400
$589K
-0.93%
-4.13%
0.11%
22.75%
$231K
$1.6M
#68V2RabbitCupid/WBNBRabbit Cupid
$0.0004006
1,396
$50K
0%
-22.93%
15.64%
188%
$5.6K
$5.6K
#69V2METO/WBNBMetoshi
$0.00008218
1,389
$179K
0%
2.54%
-5.73%
34.62%
$33K
$93K
#70V2Time2/TIMETime2
$0.3343
1,374
$237K
-2.53%
-2.70%
-1.54%
-3.80%
$1.2M
$33.9M
#71V2wALV/WBNBAlvey Chain
$0.05781
1,374
$1.0M
0.46%
-0.04%
-2.97%
-2.91%
$1.7M
$8.8M
#72V2HERO/WBNBMetahero
$0.005909
1,365
$1.2M
0.57%
0.26%
1.60%
-4.47%
$16.1M
$57.7M
#73V2AIRI/WBNBaiRight Token
$0.007792
1,353
$1.0M
-0.09%
-2.53%
-1.00%
-13.35%
$1.0M
$14.5M
#74V2FET/WBNBFetch
$0.4629
1,335
$146K
1.41%
-1.90%
-2.84%
-9.21%
$17K
$533.7M
#75V2FATCAT/WBNBFAT CAT
$0.054278
1,326
$285K
1.20%
1.72%
19.05%
59.56%
$118K
$3.6M
#76V2YH/USDTyihuang
$48.95
1,323
$79K
4.79%
0.01%
-10.75%
0.76%
$96K
$141K
#77V2POWER/USDTPOWER
$1.76
1,276
$58K
0%
-3.76%
-35.33%
-18.93%
$10K
$14K
#78V2LENDA/WBNBLenda
$0.001121
1,236
$30K
0.03%
-0.77%
-0.47%
-3.24%
$319K
$1.4M
#79V2BSCPAY/WBNBBSC PAYMENTS
$0.008162
1,216
$87K
-0.33%
-2.20%
2.06%
-27.76%
$7.0K
$383K
#80V2AI/WBNBArtificial Intelligence
$0.068407
1,214
$185K
1.98%
-7.18%
11.83%
-29.61%
$23K
$819K
#81V2MATIC/WBNBMatic Token
$1.32
1,212
$455K
-0.29%
0.47%
5.36%
3.01%
$538K
$78.3M
#82V2VC/WBNBVcash
$0.01070
1,203
$168K
0%
-3.16%
-4.35%
-63.59%
$99K
$214K
#83V2DogeKing0.5/WBNBDogeKing0.5
$0.081037
1,200
$272K
0%
0%
-100%
-100%
<$1
$1
#84V2AHE/WBNBAI Hardware
$0.0125426
1,179
$136K
0%
1,259%
-100%
-100%
$1
-
#85V2ARENA/CakeESPL ARENA
$0.03045
1,160
$472K
0.04%
0.46%
0.73%
-3.83%
$316K
$30.4M
#86V2STA/USDTSTA TOKEN
$1.95
1,142
$418K
0.49%
0.50%
-0.36%
-0.71%
$5.7M
$409.6M
#87V2ULX/BUSDUltron
$0.07417
1,137
$414K
0.12%
0.63%
0.89%
-0.19%
$1.2M
$5.8M
#88V2SHIB/WBNBSHIBA INU
$0.00001319
1,133
$232K
0%
-0.94%
-0.34%
-7.04%
$206K
$97.5M
#89V2GFE/WBNBGFE
$0.0001601
1,120
$180K
0%
-2.04%
-0.76%
15.55%
$67K
$22.4M
#90V2CHR/BUSDChroma
$0.2029
1,093
$603K
0%
-2.99%
2.06%
-8.56%
$1.2M
$31.4M
#91V2MBOX/WBNBMobox
$0.5536
1,088
$967K
-0.40%
-1.08%
-1.21%
-6.46%
$25.8M
$202.8M
#92V2SHAI/WBNBShiB AI
$0.0002405
1,086
$273K
0%
0%
-65.37%
-28.70%
$55K
$106K
#93V2SANTOS/WBNBFC Santos Fan Token
$6.51
1,082
$296K
0%
-1.35%
-3.12%
-5.22%
$461K
$195.3M
#94V2ODYS/WBNBOdysseyWallet
$0.00005860
1,057
$224K
-0.82%
-6.72%
-10.69%
11.84%
$200K
$586K
#95V2SFP/WBNBSafePal Token
$0.5244
1,056
$1.0M
0.14%
0.10%
1.77%
-7.73%
$11.8M
$262.2M
#96V2BBANK/WBNBBlockBank
$0.01014
1,033
$208K
0%
1.54%
3.61%
-23.22%
$71K
$4.0M
#97V2HGK/USDTHGK
$0.3840
1,024
$291K
-0.34%
-0.42%
12.72%
-1.84%
$1.1M
$3.7M
#98V2RAVEN/WBNBRaven Protocol
$0.001437
1,024
$102K
-3.89%
-11.40%
-10.10%
-21.71%
$15K
$12.2M
#99V2NFTB/WBNBNFTB
$0.02636
1,022
$562K
0%
-0.37%
1.13%
-19.61%
$824K
$19.3M
#100V2DERI/BUSDDeri
$0.04548
1,020
$574K
0.11%
-3.55%
-3.28%
-6.25%
$271K
$3.5M
Showing pairs 1-100 of 11,533Pairs 101-200