Loading...
Loading...
24H Volume:
$9.1M
24H Txns:
8,820
Latest Block:4s ago
6,777,315
4s ago
Trending
#1CROAK/WETHCROAK
$0.001016
93
$12K
75
0.04%
-1.68%
-4.41%
-3.58%
$316K
$2.0M
#2FOXY/WETHFoxy
$0.01236
213
$129K
117
0%
-0.21%
1.20%
0.80%
$3.6M
$37.0M
#3ezETH/WETHRenzo Restaked ETH
$3,245.43
1,170
$922K
1,025
-0.01%
0.08%
0.20%
1.57%
$1.3M
$2.10B
#4LYNX/WETHLynex
$0.09167
187
$14K
158
0.01%
-0.01%
-0.06%
0.56%
$1.3M
$4.1M
#5LYNX/USDCLynex
$0.09027
121
$22K
34
0%
-0.04%
-0.27%
0.64%
$634K
$4.0M
#6NWG/WETHNotWifGary
$0.054371
4
$233
4
0%
1.40%
1.40%
1.54%
$200K
$301K
#7LYNX/WBTCLynex
$0.09179
33
$4.2K
25
0%
0%
-0.15%
0.18%
$220K
$4.1M
#8WETH/USDCWrapped Ether
$3,202.66
1,469
$3.7M
523
0%
0.03%
0.26%
1.45%
$2.3M
$120.5M
#9USDC/USDTUSDC
$0.9999
893
$631K
629
0%
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$2.9M
$47.7M
#10weETH/WETHWrapped eETH
$3,340.27
708
$560K
577
-0.01%
0.07%
0.24%
1.52%
$6.5M
$88.6M
#11WETH/USDTWrapped Ether
$3,202.26
800
$1.1M
342
-0.01%
0%
0.19%
1.44%
$895K
$120.4M
#12v2MENDI/USDCMendi Finance
$0.1230
212
$16K
180
0%
0.04%
-0.14%
-2.16%
$681K
$2.3M
#13USDC/DAIUSDC
$0.9998
221
$79K
134
0%
0%
0.01%
0.02%
$213K
$47.6M
#14WBTC/WETHWrapped BTC
$59,956.57
327
$1.4M
91
0%
-0.24%
-0.03%
2.53%
$3.4M
$23.6M
#15wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,754.83
159
$11K
107
0%
0.06%
0.13%
1.49%
$2.3M
$11.5M
#16ZERO/WETHZeroLend
$0.0002994
84
$29K
33
0%
0%
0.58%
1.65%
$646K
$7.4M
#17v2MAI/USDCMai Stablecoin
$1.00
18
$15K
11
0%
-0.01%
0.11%
-0.04%
$304K
$686K
#18uniETH/WETHUniversal ETH
$3,429.35
16
$3.4K
12
0%
-0.35%
0.24%
1.61%
$284K
$368K
#19inETH/wstETHInceptionLRT restaked ETH
$3,204.94
8
$1.9K
7
0%
-0.47%
0.89%
1.30%
$358K
$494K
#20v2LINUS/WETHLinus Token
$0.002944
10
$168
9
0%
0%
0.50%
1.64%
$157K
$736K
#21v2USDC/USDTUSDC
$0.9998
12
$6.8K
12
0%
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$193K
$47.7M
#22LYNX/USDTLynex
$0.09083
4
$84
4
0%
0%
0%
0.59%
$141K
$4.0M
#23ankrETH/wstETHAnkr Staked ETH
$3,675.22
2
$71
1
0%
0%
0%
0.03%
$170K
$137K
#24STONE/WETHStakeStone Ether
$3,268.86
67
$118K
51
0%
-0.06%
0.30%
0.94%
$153K
$1.3M
#25v2SolvBTC.m/WBTCFree Bridged SolvBTC
$66,568.58
22
$10K
11
0%
0%
0%
-2.42%
$140K
$77.8M
#26FMEMEFI/WETHfMemeFi Token
$0.01881
468
$47K
465
0.48%
0.33%
0.12%
6.19%
$103K
$188.1M
#27STONE/LYNXStakeStone Ether
$3,277.97
6
$464
6
0%
0%
0.96%
1.99%
$105K
$1.3M
#28v2ONEPUNCH/WETHONEPUNCH
$0.00001395
2
$238
2
0%
0%
0%
0.35%
$97K
$2.1M
#29v2M-BTC/WBTCMerlin BTC
$157.06K
12
$11K
11
0%
0%
0%
-5.70%
$93K
$82.4M
#30WETH/DAIWrapped Ether
$3,202.48
183
$36K
101
0%
-0.02%
0.19%
1.63%
$80K
$120.4M
#31v2WETH/USDCWrapped Ether
$3,205.02
36
$637
28
0%
-0.17%
0.41%
1.48%
$76K
$120.5M
#32MATIC/WETHMatic Token
$0.5286
35
$33K
12
0%
-0.30%
-0.06%
2.80%
$76K
$102K
#33v2axlLqdr/WETHAxelar Wrapped Lqdr
$0.3084
2
$42
1
0%
0%
0%
-0.11%
$76K
$43K
#34SolvBTC.m/WETHFree Bridged SolvBTC
$59,156.73
26
$6.6K
15
0%
0%
0.38%
1.45%
$57K
$69.1M
#35v2LYNX/WETHLynex
$0.09064
152
$2.9K
129
0%
-0.14%
0.11%
0.22%
$30K
$4.0M
#36v2USD+/USDCUSD+
$0.9996
48
$18K
24
0%
0%
0%
0.05%
$42K
$79.3M
#37v2LYNX/USDCLynex
$0.09041
93
$2.2K
76
-0.43%
-0.15%
-0.29%
0.44%
$27K
$4.0M
#38WBTC/USDCWrapped BTC
$60,047.11
84
$3.0K
69
0%
-0.18%
0.16%
2.70%
$29K
$23.7M
#39v2LUCIA/WETHLucia
$0.081322
1
$185
1
0%
0%
0%
0%
$21K
$69K
#40v2LINDA/WETHLinda
$0.00002375
3
$79
2
0%
0%
1.78%
1.78%
$20K
$2.2M
#41v2WBTC/WETHWrapped BTC
$59,749.59
6
$62
5
0%
0%
0%
2.40%
$25K
$23.6M
#42v2A3A/USDC3A Utility Token
$0.003239
5
$6
5
0%
0.02%
-0.01%
-0.01%
$19K
$222K
#43EURO3/USDCEURO3
$1.09
19
$1.8K
16
0%
0.08%
0.19%
-0.08%
$23K
$40K
#44v2LILI/WETHLilikoi
$0.0008574
1
$108
1
0%
0%
0%
0%
$19K
$52K
#45v2USDe/USDCUSDe
$0.9980
11
$680
10
0%
0%
0%
-0.07%
$23K
$128K
#46v2FAITH/WETHFaith - LordsForsaken.com
$0.01963
2
$423
2
0%
0%
0%
-2.89%
$23K
$1.9M
#47v2XRGB/WETHXRGB
$0.03811
2
<$1
1
0%
0%
0%
0.15%
$22K
$40K
#48mpETH/WETHMetaPoolETH
$3,399.95
3
$461
1
0%
0%
0.90%
1.43%
$21K
$37K
#49SHIB/WETHSHIBA INU
$0.00001694
7
$771
3
0%
0%
0%
0.99%
$21K
$19K
#50PEPE/WETHPepe
$0.058780
2
$41
2
0%
0%
1.74%
1.74%
$20K
$12K
#51v2eUSD/USDCARYZE eUSD
$1.00
4
$66
3
0%
0%
0%
0%
$20K
$11K
#52DOGE/WETHDogecoin
$0.1125
2
$74
1
0%
0%
0%
-0.24%
$18K
$20K
#53v2WEF/WETHfrogwifcat
$0.005693
4
$282
4
1.12%
1.12%
-1.96%
-1.96%
$17K
$503K
#54v2STONE/WETHStakeStone Ether
$3,187.24
5
$167
5
0%
0%
0%
0.66%
$17K
$1.3M
#55v2FOXY/WETHFoxy
$0.01244
171
$1.8K
143
0.93%
0.40%
2.51%
1.01%
$6.0K
$37.3M
#56v2M-BTC/WETHMerlin BTC
$59,553.56
2
$51
2
0%
0%
0%
1.36%
$17K
$31.2M
#57oLYNX/LYNXOption LYNX Token
$0.05483
187
$11K
142
0.04%
0.02%
0.27%
0.72%
$8.4K
$607K
#58v2APE/WETHLineape
$0.0002906
7
$163
5
0%
0%
0.83%
1.27%
$11K
$29K
#59v2BULL/WETHbullinea
$0.00003281
4
$110
3
0%
0%
-0.83%
1.49%
$11K
$32K
#60v2fBOMB/WETHfBOMB
$0.01640
1
$88
1
0%
0%
0%
0%
$11K
$97K
#61MVX/WETHMetavault Trade
$1.25
1
$22
1
0%
0%
0%
0%
$11K
$3.1M
#62SolvBTC.m/WBTCFree Bridged SolvBTC
$59,200.01
10
$1.1K
9
0%
0%
0.09%
1.36%
$10K
$69.2M
#63v2oLYNX/LYNXOption LYNX Token
$0.05487
6
$83
4
0%
0%
0.33%
1.45%
$8.8K
$607K
#64v2WETH/USDCWrapped Ether
$3,205.30
16
$33
16
0%
-0.01%
0.45%
1.63%
$5.7K
$120.6M
#65mpETH/MAIMetaPoolETH
$3,383.36
3
$459
1
0%
0%
0.56%
1.29%
$5.3K
$37K
#66v2WETH/USDTWrapped Ether
$3,205.82
22
$20
21
0%
-0.16%
0.73%
1.53%
$4.2K
$120.6M
#67v2WETH/USDTWrapped Ether
$3,208.26
7
$22
6
0%
-0.06%
0.72%
1.21%
$4.3K
$120.7M
#68USDC/BUSDUSDC
$1.00
59
$807
47
0%
0.14%
0.13%
0.09%
$1.2K
$48.1M
#69v2XHNY/WETHXHONEY
$0.0006463
1
$16
1
0%
0%
0%
0%
$3.5K
$8.1K
#70v2ZERO/WETHZeroLend
$0.0002970
27
$133
20
0%
0%
-0.08%
0.93%
$2.2K
$7.4M
#71STONE/USDCStakeStone Ether
$3,276.04
4
$68
4
0%
0%
0.50%
1.57%
$2.4K
$1.3M
#72v2LYNX/WETHLynex
$0.08928
2
$5
2
0%
0%
0%
0.33%
$1.8K
$4.0M
#73v2LYU/USDCLYVE Debt Token
$1.00
2
$44
2
0%
0%
0%
-0.18%
$2.0K
$64K
#74inETH/WETHInceptionLRT restaked ETH
$3,235.98
3
$17
3
0%
0%
2.87%
1.74%
$1.7K
$499K
#75v2TBH/WETHTbh Creature Yippee
$0.00007195
1
$56
1
0%
0%
0%
0%
$1.4K
$2.0K
#76BUSD/USDTBinance USD
$0.9921
56
$433
51
0%
-0.03%
-0.08%
-0.14%
$470
$342K
#77v2MENDI/WETHMendi Finance
$0.1223
28
$31
25
0%
0.23%
0.77%
-2.22%
$627
$2.3M
#78MENDI/USDCMendi Finance
$0.1184
6
$7
6
0%
-4.08%
-4.08%
-4.52%
$598
$2.2M
#79FOXY/USDCFoxy
$0.01253
9
$16
9
0%
0%
5.77%
3.45%
$373
$37.5M
#80v2LYNX/USDCLynex
$0.09129
3
$1
3
0%
0.35%
0.35%
0.35%
$460
$4.0M
#81MENDI/WETHMendi Finance
$0.1198
5
$5
5
0%
2.72%
-3.47%
-3.47%
$312
$2.2M
#82v2LINE/LYNXLineardo
$0.062874
1
$8
1
0%
0%
0%
0%
$580
$28K
#83wstETH/USDCWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,747.76
5
$17
5
0%
0.23%
1.26%
-0.10%
$524
$11.5M
#84ZERO/USDCZeroLend
$0.0002992
6
$4
6
0%
0%
-2.62%
2.00%
$649
$7.4M
#85USD+/WETHUSD+
$0.9884
4
$2
4
0%
0%
-1.38%
-1.38%
$242
$78.4M
#86v2USDT+/USD+USDT+
$0.9839
15
$339
11
0%
0.17%
0.17%
-1.54%
$504
$21K
#87v2CROAK/WETHCROAK
$0.001012
4
$5
4
0%
-3.73%
-5.09%
-6.29%
$186
$2.0M
#88WBTC/USDTWrapped BTC
$60,021.95
10
$33
9
0%
0%
0.27%
2.36%
$222
$23.7M
#89v2ezETH/USDCRenzo Restaked ETH
$3,230.32
2
$1
2
0%
0%
0.81%
0.81%
$375
$2.090B
#90v2LYNX/USDTLynex
$0.09080
2
$1
2
0%
0%
-1.30%
-1.30%
$254
$4.0M
#91v2USDT+/USDTUSDT+
$0.9948
12
$197
8
0%
-0.01%
-0.01%
0.34%
$344
$21K
#92v2MENDI/USDCMendi Finance
$0.1246
2
$1
2
0%
0.73%
0.73%
0.73%
$290
$2.3M
#93v2WBTC/WETHWrapped BTC
$223.54
2
<$1
2
0%
0%
0.63%
0.63%
$223
$88K
#94LINUS/WETHLinus Token
$0.002962
5
$28
5
0%
0%
0%
-0.63%
$330
$740K
#95weETH/USDCWrapped eETH
$3,337.52
5
$6
5
0%
0%
0.91%
-0.59%
$60
$88.5M
#96USD+/USDCUSD+
$0.9994
3
<$1
3
0%
0%
0.16%
0.25%
$204
$79.3M
#97v2WETH/DAIWrapped Ether
$3,184.90
3
<$1
3
0%
0%
0.61%
1.03%
$168
$119.8M
#98ezETH/USDCRenzo Restaked ETH
$3,225.88
2
$1
2
0%
0%
1.82%
1.82%
$84
$2.080B
#99v2WBTC/USDCWrapped BTC
$60,715.49
2
<$1
2
0%
0%
3.94%
3.94%
$24
$23.9M
#100KNC/WETHKyber Network Crystal v2
$0.5466
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$71
$93.0M
Showing pairs 1-100 of 111Pairs 101-200