Loading...
Loading...
24H Volume:
$1.0M
24H Txns:
4,216
Latest Block:23s ago
6,377,499
23s ago
Trending
#1v3xcDOT/WGLMRxcDOT
$6.10
664
$434K
127
-0.26%
-1.37%
0.10%
-3.10%
$793K
$9.1M
#2WELL/WGLMRWELL
$0.03470
349
$62K
85
-0.28%
-1.35%
-0.09%
1.18%
$491K
$88.6M
#3v3xcUSDT/xcUSDCTether USD
$1.00
94
$36K
55
0%
-0.06%
-0.06%
0.89%
$207K
$860K
#4v3xcMANTA/WGLMRManta
$1.25
121
$30K
34
0%
-0.97%
1.00%
-8.41%
$225K
$45.9M
#5v3stDOT/xcDOTStella stDOT
$6.55
75
$16K
43
0%
-0.47%
0.16%
-3.58%
$1.0M
$6.6M
#6v3WGLMR/USDCWrapped GLMR
$0.2522
570
$145K
119
0%
0.16%
2.72%
-4.75%
$166K
$2.8M
#7v3RMRK/WGLMRRMRK
$0.9835
26
$9.4K
7
0%
0%
1.58%
-5.79%
$168K
$9.3M
#8v3xcUSDT/xcDOTTether USD
$0.9922
376
$193K
102
0.07%
-0.30%
-1.08%
-0.66%
$149K
$850K
#9xcDOT/WGLMRxcDOT
$6.10
110
$9.2K
59
0%
-1.39%
-0.85%
-3.44%
$74K
$9.1M
#10v3xcvDOT/xcDOTBifrost Voucher DOT
$7.98
17
$19K
13
0%
0%
-0.56%
-3.73%
$72K
$3.9M
#11v3xcLDOT/xcDOTAcala Liquid DOT
$0.9287
1
$407
1
0%
0%
0%
0%
$67K
$24K
#12v3stDOT/WGLMRStella stDOT
$6.58
81
$12K
38
0%
-0.42%
0.53%
-2.82%
$64K
$6.6M
#13v3CP/WGLMRCypress
$0.01551
29
$645
21
0%
-0.94%
2.01%
-3.30%
$62K
$1.5M
#14v3STELLA/WGLMRStellaSwap
$0.02472
123
$15K
47
0.27%
-0.89%
2.07%
-6.78%
$51K
$1.0M
#15v3xcvDOT/CPBifrost Voucher DOT
$7.93
12
$398
9
0%
0%
-0.44%
-4.88%
$49K
$3.9M
#16v3WETH/WGLMRWrapped Ether
$3,503.02
40
$4.9K
19
0%
0%
3.37%
1.20%
$39K
$5.6M
#17v3xcUSDC/WGLMRUSD Coin
$1.00
124
$14K
53
0%
-0.17%
0.36%
1.10%
$34K
$327K
#18v3axlUSDC/xcUSDCAxelar Wrapped USDC
$1.00
58
$20K
24
0%
0%
-0.60%
0.88%
$35K
$142K
#19v3CP/stDOTCypress
$0.01538
18
$229
14
0%
0.12%
0.12%
-4.53%
$37K
$1.5M
#20v3WBTC/WGLMRWrapped BTC
$65,834.36
71
$6.5K
38
0%
0.63%
1.58%
-0.59%
$30K
$18.6M
#21v3xcIBTC/WBTCinterBTC
$65,481.67
42
$2.3K
24
0%
1.79%
0.10%
-1.64%
$26K
$79K
#22STELLA/WGLMRStellaSwap
$0.02470
65
$1.1K
37
0.79%
-0.91%
1.59%
-6.76%
$22K
$1.0M
#23v3xcPEN/xcDOTPendulum
$0.04826
5
$1.1K
2
0%
0%
-6.13%
-7.70%
$20K
$33K
#24v3xcPINK/xcDOTPINK
$0.0006288
29
$2.2K
23
0%
0%
0.56%
-3.51%
$14K
$1.3M
#25USDC/WGLMRUSD Coin
$0.1407
196
$1.3K
33
0%
2.61%
12.79%
8.94%
$8.2K
$381K
#26v3xcASTR/xcDOTAstar
$0.07884
6
$929
3
0%
0%
0.36%
-3.89%
$12K
$136K
#27USDC/WGLMRUSD Coin
$0.1122
18
$95
11
-0.09%
-0.78%
2.39%
-4.88%
$12K
$142K
#28axlATOM/USDCAxelar Wrapped ATOM
$7.05
8
$51
7
0%
1.34%
1.34%
-3.67%
$12K
$22K
#29WBTC/WGLMRWrapped BTC
$65,729.66
91
$10K
46
0%
0.70%
0.39%
-2.75%
$8.7K
$18.5M
#30v3xcUSDT/xcMANTATether USD
$1.00
31
$409
19
0%
0%
0.57%
0.49%
$10K
$859K
#31v3xcIBTC/xcDOTinterBTC
$64,763.38
23
$589
15
0%
0%
-1.15%
-2.00%
$9.7K
$79K
#32xcIBTC/WGLMRinterBTC
$65,547.27
54
$2.3K
23
0%
1.72%
0.27%
-1.47%
$8.6K
$80K
#33WETH/WGLMRWrapped Ether
$3,493.99
13
$279
10
0%
0%
1.99%
-0.83%
$8.9K
$5.6M
#34v3xcDED/xcDOTDED
$0.0002642
234
$25K
35
0%
1.90%
1.90%
-40.49%
$8.1K
$41K
#35axlATOM/WGLMRAxelar Wrapped ATOM
$7.07
13
$144
10
0%
0.90%
0.90%
-4.58%
$8.3K
$22K
#36WGLMR/USDCWrapped GLMR
$0.2504
112
$2.6K
67
-0.22%
-0.77%
1.79%
-5.52%
$4.2K
$2.8M
#37v3xcBNC/CPBNC
$0.3080
5
$66
5
0%
0%
0%
-2.65%
$7.1K
$51K
#38v3xcBNC/xcDOTBNC
$0.3118
12
$385
10
0%
0%
0%
-1.72%
$7.0K
$52K
#39v3xcCFG/xcDOTCentrifuge
$0.5444
6
$363
1
0%
0%
-1.05%
-3.02%
$6.3K
$82K
#40USDC/STELLAUSD Coin
$0.1131
22
$138
14
-0.15%
1.02%
0.87%
-3.50%
$5.8K
$143K
#41v3xcINTR/CPInterlay
$0.01854
9
$95
7
0%
0.27%
0.27%
-4.36%
$5.6K
$19K
#42AVAX/WGLMRAvalanche
$6.08
5
$8
4
0%
0.96%
0.96%
-5.88%
$5.7K
$9.6K
#43WETH/WGLMRWrapped Ether
$112.72
3
$2
1
0%
0.06%
0.12%
0.12%
$4.7K
$134K
#44MATIC/WGLMRMatic
$0.1035
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$4.5K
$961.2M
#45UST/WGLMRAxelar Wrapped UST
$0.02076
2
$5
2
0%
0%
0.63%
0.63%
$4.2K
$9.2K
#46v3xcPINK/CPPINK
$0.0006343
6
$30
6
0%
0%
-3.65%
-2.32%
$2.8K
$1.3M
#47xcaUSD/WGLMRAcala Dollar
$0.5539
17
$43
9
0%
1.03%
4.93%
4.93%
$2.2K
$42K
#48v3xcUSDC/USDCUSD Coin
$1.00
54
$6.9K
31
0%
0%
0.45%
0.15%
$2.3K
$327K
#49ETH/WGLMREthereum
$148.90
7
$11
2
0%
-0.18%
0.81%
0.81%
$2.5K
$12K
#50v3xcPHA/xcDOTPhala Token
$0.1429
31
$1.6K
4
0%
-11.27%
-9.58%
-9.58%
$1.3K
$5.3K
#51xcINTR/WGLMRInterlay
$0.01869
8
$48
8
0%
-2.85%
1.14%
-5.00%
$2.0K
$20K
#52BNB/USDCBinance
$38.29
2
$3
2
0%
0%
0%
-6.44%
$2.0K
$9.1K
#53v3CP/xcUSDCCypress
$0.01561
11
$57
9
0%
0%
1.68%
-4.03%
$1.5K
$1.5M
#54BUSD/WGLMRBinance-Peg BUSD Token
$0.02109
7
$5
5
0%
0.47%
1.13%
1.13%
$1.0K
$4.8K
#55FTM/WGLMRFantom
$0.01690
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$1.3K
$1.5K
#56ETH/USDCEthereum
$146.06
2
$2
1
0%
0%
-6.58%
-6.58%
$1.0K
$12K
#57mbXEN/WGLMRXEN Crypto
$0.091720
11
$13
7
0%
0.30%
-5.08%
-3.55%
$966
$11K
#58WBTC/WGLMRWrapped BTC
$5,755.78
7
$5
3
0%
0.84%
2.41%
2.41%
$369
$3.2K
#59v3xcaUSD/WGLMRAcala Dollar
$0.5551
4
$9
4
0%
1.31%
4.75%
4.75%
$164
$42K
#60AVAX/STELLAAvalanche
$6.03
5
$8
4
0%
-0.48%
-0.48%
-5.89%
$480
$9.5K
#61v3xcBNC/STELLABNC
$>999Q
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#62v3mbDXN/USDCDBXen Token on Moonbeam
$0.009693
27
$131
8
0%
0%
-2.30%
11.47%
$246
$20K
#63MAI/WGLMRMai Stablecoin
$0.3533
5
$14
5
0%
0%
0%
-1.80%
$499
$9.7M
#64USDT/WETHTether USD
$0.3408
3
$2
1
0%
2.77%
5.42%
5.42%
$115
$145K
#65v3d2O/WGLMRDeuterium
$0.7411
4
$10
4
0%
0%
0%
-3.43%
$364
$8.7K
#66USDT/WGLMRTether USD
$0.02934
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$345
$3.6K
#67USDT/USDCTether USD
$0.02918
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$239
$3.6K
#68FTM/USDCFantom
$0.01708
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$267
$1.5K
#69STELLA/WELLStellaSwap
$0.02404
5
$2
4
0%
0%
-1.85%
-6.87%
$50
$1.0M
#70BNB/USDTBinance
$37.67
3
$4
3
0%
0%
0%
-5.38%
$195
$8.9K
#71FRAX/WGLMRFrax
$0.9878
2
$1
2
0%
0%
0%
0.39%
$130
$5.2M
#72mbDXN/WGLMRDBXen Token on Moonbeam
$0.009538
10
$5
3
0%
0%
0%
17.71%
$54
$19K
#73v3d2O/xcDOTDeuterium
$0.7561
1
$1
1
0%
0%
0%
0%
$40
$8.9K
#74MATIC/STELLAMatic
$0.1026
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$69
$952.6M
#75v3xcBNC/WGLMRBNC
$0.2786
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$3
$46K
#76v3STELLA/USDCStellaSwap
$0.0262938
1
-
1
0%
0%
0%
0%
<$1
-
#77v3FRAX/WGLMRFrax
$0.9748
2
<$1
2
0%
0%
0%
-0.05%
$12
$5.1M
#78v3STELLA/FRAXStellaSwap
$0.02341
2
$1
1
0%
0%
0%
-10.85%
$20
$1.0M
#79v3TRAC/xcNEUROTrace Token
6.2972 xcNEURO
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#80STELLA/USDCStellaSwap
$0.02635
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$1
$1.1M
#81xcUSDT/xcDOTTether USD
$0.9862
2
<$1
2
0%
0%
0%
1.66%
$24
$845K
#82wstDOT/STELLAWrapped liquid staked DOT
$8.33
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$6
$60K
#83v3xcNEURO/xcUSDTNeuroWeb
$0.0322915
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
<$1
-
#84mbDXN/mbXENDBXen Token on Moonbeam
$0.01038
2
<$1
1
0%
0%
0%
18.60%
$3
$21K