Loading...
Loading...
24H Volume:
$437K
24H Txns:
2,191
Latest Block:18s ago
4,554,490
18s ago
#1v3xcDOT/WGLMRxcDOT
$4.20
362
$220K
90
0%
-0.43%
2.13%
2.69%
$543K
$4.8M
#2v3WGLMR/USDCWrapped GLMR
$0.2316
258
$105K
87
0%
-0.30%
-0.35%
0.28%
$134K
$2.5M
#3v3STELLA/WGLMRStellaSwap
$0.02104
156
$6.8K
119
0%
0.45%
9.77%
10.02%
$23K
$548K
#4WELL/WGLMRWELL
$0.004203
138
$12K
66
0%
-0.44%
-0.55%
0.97%
$343K
$21.0M
#5STELLA/WGLMRStellaSwap
$0.02091
115
$1.3K
91
0%
-0.09%
8.86%
9.19%
$29K
$545K
#6v3d2O/WGLMRDeuterium
$1.00
102
$19K
57
0%
0.63%
0.93%
1.76%
$32K
$291K
#7v3d2O/xcDOTDeuterium
$1.01
91
$20K
45
0%
-0.09%
0.94%
1.23%
$70K
$292K
#8v3xcUSDT/xcDOTTether USD
$1.00
77
$18K
38
0%
-0.40%
0.15%
0.79%
$68K
$1.2M
#9xcDOT/WGLMRxcDOT
$4.20
77
$1.9K
52
0%
-0.36%
1.45%
2.64%
$80K
$4.8M
#10mbXEN/WGLMRXEN Crypto
$0.096145
73
$258
47
-0.35%
-1.15%
0.95%
-6.55%
$607
$9.9K
#11WGLMR/USDCWrapped GLMR
$0.2328
63
$1.2K
43
0%
0.45%
0.56%
1.37%
$8.9K
$2.5M
#12v3WETH/WGLMRWrapped Ether
$1,677.50
59
$9.7K
40
0%
0%
-0.12%
-0.33%
$50K
$4.2M
#13v3d2O/USDCDeuterium
$1.00
39
$3.3K
31
0%
-0.09%
0.17%
0.84%
$3.2K
$290K
#14xcaUSD/WGLMRAcala Dollar
$0.5571
38
$249
32
0%
-1.16%
-0.44%
1.66%
$4.7K
$256K
#15WETH/WGLMRWrapped Ether
$1,680.27
31
$274
28
0%
0%
0.18%
0.18%
$14K
$4.2M
#16mbDXN/WGLMRDBXen Token on Moonbeam
$0.02072
31
$108
20
0%
0%
3.68%
0.61%
$332
$18K
#17xcINTR/WGLMRInterlay
$0.01198
30
$719
17
0%
0.13%
-3.08%
9.25%
$2.9K
$13K
#18mbXEN/mbDXNXEN Crypto
0.072981 mbDXN
30
-
21
0%
0%
-3.95%
-4.98%
-
-
#19axlATOM/WGLMRAxelar Wrapped ATOM
$7.10
27
$1.3K
18
0%
0%
0.79%
2.29%
$15K
$24K
#20v3xcaUSD/WGLMRAcala Dollar
$0.5624
26
$173
24
0%
0.25%
1.17%
1.47%
$4.2K
$258K
#21v3WBTC/WGLMRWrapped BTC
$27,248.95
25
$2.7K
18
0%
-0.33%
0.68%
1.36%
$36K
$5.0M
#22ATH/WGLMRAthos Finance Token
$0.006456
23
$737
11
0%
0%
-2.06%
-1.16%
$10K
$645K
#23STELLA/USDCStellaSwap
$0.02093
23
$234
16
0%
0.55%
9.79%
8.80%
$8.1K
$545K
#24USDC/WGLMRUSD Coin
$0.2347
22
$351
15
0%
0%
0.49%
0.63%
$18K
$298K
#25axlATOM/USDCAxelar Wrapped ATOM
$7.05
21
$553
18
0%
0%
0.91%
0.79%
$17K
$24K
#26v3CP/WGLMRCypress
$0.01387
19
$122
8
0%
-0.33%
0.85%
1.85%
$242K
$1.3M
#27USDC/WGLMRUSD Coin
$0.1781
14
$157
9
0%
0%
0.67%
0%
$12K
$3.2M
#28v3axlWMAI/MAIAxelar Wrapped WMAI
1.0038 MAI
13
-
11
0%
0%
0%
0%
-
-
#29MAI/WGLMRMai Stablecoin
$0.8661
12
$12
11
0%
-0.54%
0.07%
5.80%
$737
$1.9M
#30v3xcASTR/xcDOTAstar
$0.05026
11
$532
9
0%
0.65%
0.55%
-0.61%
$10K
$82K
#31v3xcUSDT/d2OTether USD
$0.9960
11
$234
8
0%
0%
-0.98%
0.04%
$525
$1.2M
#32AVAX/WGLMRAvalanche
$7.07
10
$252
7
0%
-0.28%
-0.28%
0.27%
$11K
$11K
#33v3xcIBTC/xcDOTinterBTC
$27,911.56
10
$251
8
0%
0.03%
0.87%
1.33%
$33K
$29K
#34v3WBTC/xcIBTCWrapped BTC
$27,457.29
10
$152
9
0%
0%
2.12%
2.30%
$15K
$5.0M
#35v3axlWMAI/WGLMRAxelar Wrapped WMAI
$0.8705
10
$109
10
0%
0%
-0.71%
-0.76%
$400
$36K
#36WBTC/WGLMRWrapped BTC
$8,972.99
9
$33
8
0%
0%
1.80%
1.34%
$1.6K
$1.1M
#37v3STELLA/CPStellaSwap
$0.02076
9
$33
4
0%
0.63%
8.14%
8.14%
$14K
$541K
#38WETH/WGLMRWrapped Ether
$93.26
9
$21
6
0%
0%
0.58%
1.57%
$10K
$401K
#39v3xcCFG/xcDOTCentrifuge
$0.3222
7
$2.5K
5
0%
3.19%
2.45%
-3.29%
$16K
$45K
#40WBTC/WGLMRWrapped BTC
$27,374.43
7
$628
6
0%
0%
0.94%
1.19%
$5.4K
$5.0M
#41MATIC/WGLMRMatic
$0.3818
7
$564
6
0%
0%
-0.16%
0.24%
$15K
$20K
#42v3MAI/WGLMRMai Stablecoin
$0.8705
7
$182
6
0%
0%
0.19%
7.76%
$564
$2.0M
#43v3xcINTR/CPInterlay
$0.01180
7
$73
3
0%
1.56%
-2.38%
0.82%
$485
$13K
#44BUSD/WGLMRBinance-Peg BUSD Token
$0.2025
7
$32
3
0%
0%
0.52%
-0.49%
$6.0K
$61K
#45xcACA/xcaUSDAcala
$0.05437
7
$29
7
0%
0%
3.34%
9.42%
$393
$8.0K
#46AVAX/STELLAAvalanche
$7.14
7
$18
5
0%
0.51%
0.02%
0.02%
$485
$11K
#47STELLA/USDCStellaSwap
$0.02071
7
<$1
3
0%
18.15%
12.41%
10.14%
$1
$539K
#48v3xcPHA/xcDOTPhala Token
$0.1059
6
$1.9K
4
0%
-4.21%
-2.69%
-2.77%
$30K
$33K
#49xcIBTC/WGLMRinterBTC
$27,935.46
5
$42
5
0%
-0.96%
0.18%
0.56%
$8.2K
$29K
#50MATIC/STELLAMatic
$0.3855
5
$7
4
0%
0%
0.24%
0.24%
$146
$20K
#51BNB/USDTBinance
$68.56
4
$11
3
0%
0%
0%
6.16%
$259
$17K
#52xcACA/WGLMRAcala
$0.05389
3
$6
3
0%
0%
3.32%
11.96%
$161
$7.9K
#53LUNA/WGLMRAxelar Wrapped LUNA
$0.00006978
3
<$1
3
0%
0%
2.29%
2.19%
$157
$2.6K
#54ETH/USDCEthereum
$358.33
2
$8
2
0%
0%
0%
0.91%
$2.8K
$31K
#55CGS/WGLMRCougar Token
$0.00001280
2
$1
2
0%
0%
0.74%
0.74%
$1.8K
$13K
#56CGS/USDCCougar Token
$0.00001273
2
$1
2
0%
0%
0.32%
0.32%
$1.1K
$13K
#57MAI/WBTCMai Stablecoin
$0.9393
2
<$1
2
0%
0%
9.10%
9.10%
$49
$2.1M
#58wstDOT/xcDOTWrapped liquid staked DOT
$5.41
2
<$1
2
0%
0%
-0.01%
-0.01%
$25K
$72K
#59v3xcRMRK/WGLMRxcRMRK
$1.78
1
$175
1
0%
0%
0%
0%
$308K
$417K
#60FTM/WGLMRFantom
$0.1313
1
$5
1
0%
0%
0%
0%
$7.0K
$12K
#61FTM/USDCFantom
$0.1301
1
$5
1
0%
0%
0%
0%
$3.0K
$12K
#62v3xcIBTC/CPinterBTC
$28,248.09
1
$5
1
0%
0%
0%
0%
$75K
$29K
#63BNB/USDCBinance
$68.01
1
$4
1
0%
0%
0%
0%
$4.4K
$17K
#64ETH/WGLMREthereum
$359.75
1
$2
1
0%
0%
0%
0%
$4.2K
$31K
#65USDT/WGLMRTether USD
$0.08177
1
$1
1
0%
0%
0%
0%
$532
$10K
#66v3FRAX/WGLMRFrax
$0.9842
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$13
$5.2M