Loading...
Loading...
24H Volume:
$16.8M
24H Txns:
23,089
Latest Block:4s ago
121,702,606
4s ago
Trending
#101v2USDV/FRAXUSDV
$0.9999
20
$3.9K
14
0%
0%
0.62%
0.01%
$92K
$900K
#102v2RED/OPREDKoin
$0.1594
45
$848
30
0%
0%
-1.89%
-3.27%
$93K
$255K
#103v2GIV/OPGiveth Token
$0.009425
22
$895
7
0%
0%
-0.91%
-0.32%
$123K
$2.2M
#104v2MOLTEN/WETHMolten
$0.9479
23
$6.5K
16
0%
0%
-0.14%
14.20%
$90K
$1.5M
#105v2USDV/USDCUSDV
$0.9923
130
$20K
110
0%
-0.56%
-0.26%
-0.73%
$87K
$893K
#106v2GRAIN/WETHGranary Token
$0.006580
14
$1.7K
11
0%
0%
0.33%
-3.70%
$86K
$544K
#107v2BLU/VELOBLUE
$0.0001941
29
$715
16
0%
1.60%
0.41%
-1.29%
$85K
$194K
#108VELO/OPVelodrome
$0.1287
58
$3.1K
43
0%
0.15%
0.13%
0.09%
$84K
$196.3M
#109v2IB/WETHIronBank
$0.6871
3
$10
3
0%
0%
0%
-1.38%
$85K
$130K
#110OP/WETHOptimism
$1.83
403
$6.5K
324
0%
-0.40%
-1.87%
-1.15%
$77K
$2.050B
#111v2FRAX/MAIFrax
$0.9967
15
$1.7K
13
0%
0.62%
0.29%
0.19%
$81K
$4.6M
#112wstETH/OPWrapped liquid staked Ether 2.0
$4,027.04
7
$288
7
0%
0%
-1.89%
-1.82%
$80K
$111.2M
#113axlUSDC/USDCAxelar Wrapped USDC
$1.00
38
$52K
26
0%
0%
-0.04%
-0.05%
$83K
$211K
#114v2SNX/USDCSynthetix Network Token
$1.98
42
$3.2K
32
-0.76%
-0.76%
-1.91%
-1.35%
$72K
$651.6M
#115OP/USDCOptimism
$1.83
273
$14K
128
0.18%
-0.55%
-1.64%
-0.85%
$65K
$2.050B
#116v2rETH/WETHRocket Pool ETH
$3,908.87
16
$35
16
0%
1.01%
1.53%
-0.22%
$71K
$17.9M
#117tBTC/WETHOptimism tBTC v2
$63,111.73
21
$7.4K
17
0%
0%
0%
-1.81%
$72K
$2.5M
#118v2GNode/USDCGoodNodes
$0.02276
3
$9
3
0%
0%
0%
0.13%
$68K
$2.2M
#119v2SONNE/USDCSonne
$0.008977
24
$2.2K
16
0%
0%
-0.14%
0.87%
$66K
$721K
#120v2LUSD/USDTLUSD Stablecoin
$0.9998
48
$26K
38
0%
0%
0.04%
0.17%
$64K
$2.1M
#121v2FRAX/OPFrax
$0.9877
53
$2.6K
42
0%
0%
0.10%
0.02%
$63K
$4.6M
#122v2alUSD/OPAlchemix USD
$0.9684
91
$2.0K
83
0%
-0.03%
0.50%
0.04%
$60K
$2.2M
#123v2KUJI/VELOKujira native asset
$1.12
23
$569
20
0%
0%
1.30%
-0.46%
$54K
$137.3M
#124v2SONNE/USDCSonne
$0.008980
23
$1.1K
16
0%
0%
0.16%
0.37%
$53K
$722K
#125v2OP/alETHOptimism
$1.84
118
$1.3K
106
0%
0.30%
-0.93%
-0.71%
$52K
$2.070B
#126wstETH/USDCWrapped liquid staked Ether 2.0
$4,106.65
180
$84K
104
0%
0%
-0.13%
-0.40%
$51K
$113.4M
#127SNX/USDCSynthetix Network Token
$2.01
54
$20K
36
0%
0%
-0.37%
-0.20%
$50K
$660.2M
#128MAI/USDCMai Stablecoin
$0.5145
7
$162
6
0%
-3.27%
-3.27%
-2.73%
$45K
$8.8M
#129v2GNode/VELOGoodNodes
$0.02290
6
$365
5
0%
0%
0%
2.16%
$43K
$2.2M
#130v2EXTRA/VELOExtra Finance
$0.08741
12
$371
10
0%
0%
-1.80%
-2.34%
$39K
$16.8M
#131v2alUSD/USDCAlchemix USD
$0.9659
90
$3.1K
73
0%
-0.09%
-0.02%
-0.06%
$36K
$2.2M
#132v2ACX/WETHAcross Protocol Token
$0.3186
52
$5.0K
35
0%
1.64%
0.86%
-6.66%
$36K
$112.5M
#133v2BLU/USDCBLUE
$0.0001943
6
$206
6
0%
0%
-0.63%
-2.14%
$36K
$194K
#134v2mpETH/WETHMetaPool ETH Liquid Staking Token
$3,801.77
15
$408
4
0%
0%
0.43%
0.55%
$78K
$40K
#135v2fBOMB/WETHFantom Bomb
$0.01848
8
$140
6
0%
0%
-0.79%
-2.52%
$32K
$1.4M
#136WLD/USDCWorldcoin
$3.06
29
$1.4K
21
0%
0%
0.25%
-0.41%
$30K
$758.2M
#137v2THALES/USDCThales DAO Token
$0.2656
14
$230
10
0%
0%
0.62%
0.08%
$27K
$14.6M
#138DOLA/USDCDola USD Stablecoin
$0.9980
8
$907
8
0%
0%
0.16%
-0.09%
$26K
$104.8M
#139v2KITE/HAIProtocol Token
$6.33
13
$880
4
0%
0%
0%
-3.23%
$23K
$4.3M
#140v2ERN/OPEthos Reserve Note
$0.9975
62
$714
51
0%
0.06%
0.44%
0.52%
$21K
$1.1M
#141alETH/WETHAlchemix ETH
$2,722.28
21
$172
19
0%
0%
0%
0.24%
$21K
$5.3M
#142v2LDO/WETHLido DAO Token
$2.25
18
$441
18
0%
1.81%
0.83%
-1.73%
$20K
$2.010B
#143v2sETH/WETHSynth sETH
$3,493.46
14
$459
13
0%
0.24%
0.87%
-0.37%
$19K
$3.2M
#144v2USDV/WETHUSDV
$0.9972
177
$1.1K
150
0%
0.88%
0.72%
-0.06%
$15K
$897K
#145sETH/wstETHSynth sETH
$3,910.58
2
$32
2
0%
0%
-0.38%
-0.38%
$19K
$3.6M
#146mooBIFI/USDCMoo BIFI
$322.84
2
$29
2
0%
0%
0%
1.21%
$19K
$5.0M
#147v2USD+/USDCUSD+
$1.00
27
$182
15
0%
0.04%
0.04%
0%
$18K
$265K
#148KWENTA/WETHKwenta
$40.62
1
$3
1
0%
0%
0%
0%
$18K
$21.6M
#149v2GNode/USDCGoodNodes
$0.02275
6
$4
2
0%
0%
0.01%
-0.05%
$16K
$2.2M
#150wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,645.46
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$16K
$100.7M
#151LUSD/USDTLUSD Stablecoin
$0.9989
39
$51K
21
0%
0%
0%
-0.02%
$16K
$2.1M
#152v22192/OPLERNITAS
$0.001631
31
$35
31
0%
-0.22%
0.18%
-1.55%
$1.2K
$2.3M
#153v2alUSD/alETHAlchemix USD
$0.9667
72
$499
65
0%
-0.13%
0.02%
-0.41%
$14K
$2.2M
#154LUSD/USDCLUSD Stablecoin
$0.9990
18
$2.8K
16
0%
0%
-0.03%
-0.02%
$15K
$2.1M
#155v2GRAI/LUSDGravita Debt Token
$0.9880
3
$1.3K
3
0%
0%
0.78%
0.78%
$15K
$43K
#156v2SONNE/VELOSonne
$0.009064
17
$221
16
0%
0%
1.15%
1.27%
$15K
$728K
#157v2BLU/USDCBLUE
$0.0001944
9
$108
6
0%
0%
-0.72%
-2.56%
$14K
$194K
#158v2MAI/alUSDMai Stablecoin
$0.5192
8
$131
8
0%
-0.39%
-0.89%
-0.99%
$14K
$8.9M
#159v2wOptiDoge/OPWrapped OptiDoge
$0.051326
84
$316
81
0%
-0.03%
-1.00%
-0.35%
$11K
$299K
#160v2wOptiDoge/VELOWrapped OptiDoge
$0.051334
59
$343
56
0%
0%
0.15%
-0.03%
$13K
$301K
#161v2EXTRA/USDCExtra Finance
$0.08700
20
$250
15
0%
0.77%
-1.64%
-2.94%
$12K
$16.7M
#162v2IPT/USDCInterest Protocol
$0.03354
3
$15
3
0%
0%
0.40%
0.36%
$58K
$42K
#163v2WLD/WETHWorldcoin
$3.03
25
$359
24
0%
0%
-0.91%
-2.22%
$11K
$749.3M
#164VELO/WETHVelodrome
$0.1277
11
$92
11
0%
-0.56%
-0.39%
-0.44%
$12K
$194.8M
#165LUSD/WETHLUSD Stablecoin
$0.9977
28
$2.4K
8
0%
0%
-0.32%
0.13%
$12K
$2.1M
#166v2USD+/LUSDUSD+
$1.00
3
$105
3
0%
0%
0%
-0.23%
$12K
$265K
#167v2NEXT/USDCConnext
$0.2462
5
$61
5
0%
0%
0.03%
1.76%
$12K
$26.3M
#168frxETH/alETHFrax Ether
$4,021.31
1
$5
1
0%
0%
0%
0%
$12K
$20.3M
#169v2PEPE/OPPEPE Optimism
$0.00008301
42
$281
38
0%
-0.13%
-0.87%
0.30%
$11K
$34K
#170MIM/USDCMagic Internet Money
$0.9969
8
$23
7
0%
0%
-0.02%
-0.03%
$11K
$18.0M
#171v2OP/VELOOptimism
$1.85
46
$150
42
0%
0%
-0.88%
0.45%
$10K
$2.070B
#172PEPE/WETHPEPE Optimism
$0.00008312
10
$223
9
0%
0%
-1.12%
0.37%
$11K
$34K
#173HOP/WETHHop
$0.02505
54
$12K
8
0%
-0.29%
-2.33%
207%
$9.7K
$1.8M
#174PERP/USDCPerpetual
$0.7560
11
$229
10
0%
0%
-1.32%
-0.43%
$10K
$54.8M
#175v2USDGLO/USDCGlo Dollar
$0.9948
2
$50
2
0%
0.52%
0.52%
0.52%
$10K
$146K
#176SNX/USDCSynthetix Network Token
$2.00
24
$349
22
0%
0%
-1.16%
0.41%
$10K
$656.5M
#177DOLA/USDCDola USD Stablecoin
$0.9991
3
$13
3
0%
0%
0%
0.44%
$10K
$105.0M
#178v2PEPE/VELOPEPE Optimism
$0.00008511
23
$200
21
0%
3.57%
3.73%
2.44%
$8.3K
$35K
#179fETH/LUSDFractional ETH
$1.09
1
$3
1
0%
0%
0%
0%
$56K
$77K
#180DHT/OPdHEDGE DAO Token
$0.1087
4
$242
3
0%
0%
0%
4.29%
$9.6K
$5.5M
#181frxETH/WETHFrax Ether
$3,914.85
1
$88
1
0%
0%
0%
0%
$9.2K
$19.7M
#182VELO/USDCVelodrome
$0.1284
1
$2
1
0%
0%
0%
0%
$8.9K
$195.9M
#183v2USDV/USDCUSDV
$0.9983
75
$3.3K
63
0%
-0.03%
0.45%
-0.05%
$6.9K
$898K
#184MAI/USDCMai Stablecoin
$0.5203
8
$130
8
0%
0%
-1.76%
-1.47%
$8.0K
$8.9M
#185v2opxVELO/frxETHPerpetually Bonded VELO
$0.09467
10
$380
2
0%
0%
-0.60%
-2.11%
$23K
$446K
#186GRAI/LUSDGravita Debt Token
$0.9814
2
$1
2
0%
0%
0%
-0.03%
$7.7K
$43K
#187tBTC/WBTCOptimism tBTC v2
$63,322.47
48
$46K
34
0%
0%
0.06%
-2.26%
$8.4K
$2.5M
#188v2wUSDR/USDCWrapped USDR
$0.4758
1
$1
1
0%
0%
0%
0%
$10K
$2.2M
#189sUSD/USDCSynth sUSD
$0.9904
2
$10
2
0%
0%
0%
0.04%
$7.1K
$33.7M
#190BOND/WETHBarnBridge Governance Token (Optimism)
$2.08
5
$794
2
0%
0%
-0.39%
-5.37%
$17K
$20.2M
#191v2wOptiDoge/opxVELOWrapped OptiDoge
$0.051366
3
$56
2
0%
0%
4.24%
0.77%
$6.2K
$308K
#192v2TAROT/USDCTarot
$0.03336
3
$6
3
0%
0%
0%
-0.11%
$5.8K
$2.0M
#193v2USD+/USDCUSD+
$0.9949
17
$99
16
0%
-0.25%
-0.66%
-0.74%
$5.2K
$264K
#194v2USDV/OPUSDV
$0.9985
51
$119
50
0%
0%
0.80%
0.63%
$4.7K
$899K
#195WAD/WETHWardenSwap
$0.03139
6
$86
3
0%
0%
-1.24%
-2.28%
$25K
$27K
#196KWENTA/WETHKwenta
$41.55
14
$131
12
0%
0%
4.73%
2.27%
$4.7K
$22.1M
#197v2JARVIS/WETHJARVIS
$0.08136
2
$70
2
0%
0%
0%
-0.76%
$49K
$300K
#198v2ZRO/WETHLayerZero
$2.98
152
$2.5K
94
-1.57%
-2.74%
-4.94%
-11.52%
$1.2K
$746.7M
#199v2rETH/KUJIRocket Pool ETH
$3,917.09
1
$21
1
0%
0%
0%
0%
$5.1K
$18.0M
#200v2OP/USDCOptimism
$1.83
127
$81
125
0%
-0.07%
-1.40%
-1.05%
$1.4K
$2.060B
Showing pairs 101-200 of 463Pairs 1-100Pairs 201-300