Loading...
Loading...
24H Volume:
$36.9M
24H Txns:
100,544
Latest Block:2s ago
58,169,671
2s ago
Trending
#1v2GOON/WMATICGOON
$0.008419
1,307
$398K
504
0%
6.75%
4.04%
48.42%
$291K
$8.4M
#2v2LGNS/DAILonginus
$22.76
5,255
$842K
1,127
0.01%
1.10%
1.30%
-21.25%
$1.9M
$10.4M
#3v2IXT/USDTPlanetIX
$0.2885
2,863
$482K
478
0.07%
-0.50%
1.81%
5.65%
$554K
$32.7M
#4v2SFL/WMATICSunflower Land
$0.09012
448
$12K
350
0%
0.76%
3.51%
2.01%
$239K
$1.6M
#5v3ALGB/WMATICAlgebra
$0.01084
290
$57K
126
0%
-0.99%
-2.58%
-16.25%
$299K
$4.5M
#6v3SAND/WMATICSAND
$0.3785
492
$66K
157
0.07%
-0.09%
1.52%
-3.38%
$196K
$863.6M
#7v2OM/WETHMANTRA DAO (PoS)
$0.7616
679
$51K
122
0%
-0.67%
-2.46%
-9.83%
$434K
$628.8M
#8v3LINK/WETHChainLink Token
$14.73
665
$570K
154
0%
-0.03%
-0.08%
-2.75%
$514K
$8.65B
#9v3QUICK/WETHQuickSwap
$0.04761
240
$166K
78
0%
0%
-1.70%
-3.43%
$346K
$33.9M
#10v2QUICK/WMATICQuickswap
$51.78
274
$6.1K
155
0.02%
0.44%
1.35%
-1.23%
$316K
$36.8M
#11v2PolyDoge/WMATICPolyDoge
$0.071746
793
$58K
194
0%
0.62%
0.25%
-7.54%
$203K
$14.9M
#12v3AAVE/WETHAave (PoS)
$84.02
344
$73K
119
-0.04%
0.60%
1.72%
0.51%
$217K
$1.24B
#13v2$CULO/WMATIC$CULO
$0.052839
43
$3.6K
34
0%
0.42%
2.40%
-5.36%
$150K
$2.6M
#14v2QUICK/WETHQuickswap
$51.60
162
$3.5K
98
0%
0.06%
0.36%
-1.40%
$302K
$36.7M
#15v3CBY/USDCCarbify
$2.39
44
$26K
39
0%
0.38%
-4.73%
-6.51%
$789K
$23.5M
#16v3GHST/USDCAavegotchi GHST Token (PoS)
$1.42
530
$199K
97
0%
0.21%
-0.33%
-6.48%
$3.2M
$72.7M
#17v2SAND/WMATICSAND
$0.3792
176
$18K
108
0%
0.11%
1.46%
-3.16%
$1.4M
$865.0M
#18v2GHST/USDCAavegotchi GHST Token (PoS)
$1.42
216
$39K
93
0%
-0.08%
-0.51%
-6.74%
$846K
$72.6M
#19v2MV/USDTMetaverse (PoS)
$0.02098
128
$5.8K
84
0%
0.03%
-0.72%
-3.46%
$225K
$5.6M
#20v3QUICK/WMATICQuickSwap
$0.04816
217
$152K
70
0%
0.25%
-0.64%
-2.16%
$559K
$34.2M
#21v2BLOK/USDTBLOK
$0.001141
192
$24K
59
0%
-0.76%
0.21%
-2.47%
$486K
$133.6M
#22v2mOCEAN/WMATICOcean Token (PoS)
$0.6357
498
$72K
91
0%
0.02%
2.55%
-5.97%
$997K
$412.5M
#23v2DATA/USDCStreamr
$0.05131
256
$17K
67
0.27%
1.04%
2.32%
-1.46%
$212K
$39.3M
#24v2LINK/WETHChainLink Token
$14.74
145
$17K
45
0%
0%
-0.25%
-2.72%
$693K
$8.65B
#25v2MEE/USDTMEE Governance Token
$0.01193
266
$34K
31
0%
0%
-0.16%
-2.46%
$321K
$17.2M
#26v3VOXEL/USDCVOXEL Token
$0.2049
477
$93K
59
0%
1.13%
2.05%
1.87%
$329K
$37.1M
#27v2WOO/WETHWootrade Network (PoS)
$0.2477
144
$14K
66
0%
0%
1.57%
-4.19%
$213K
$468.9M
#28v2KOM/WMATICKommunitas
$0.002150
156
$10K
61
0.12%
0.56%
1.31%
-6.71%
$271K
$3.5M
#29v3MASQ/WMATICMASQ (PoS)
$0.1796
29
$22K
21
0%
0.83%
18.55%
14.37%
$282K
$6.1M
#30v2pBORA/USDCpBORA
$0.1298
67
$11K
28
0%
0.08%
0.22%
1.13%
$557K
$334K
#31v3MaticX/WMATICLiquid Staking Matic (PoS)
$0.6563
53
$25K
46
0%
0.52%
2.67%
-1.95%
$311K
$92.4M
#32v2GLQ/WETHGraphLinq (PoS)
$0.08666
31
$11K
25
0%
0%
7.81%
-6.40%
$249K
$876K
#33v2ORBS/USDCOrbs (PoS)
$0.02648
62
$17K
21
0%
0%
0.99%
-2.60%
$606K
$114.8M
#34v2WELT/USDCFABWELT
$0.007045
41
$13K
29
0%
0%
2.97%
0.54%
$211K
$1.5M
#35v2MOONED/USDCMoonEdge
$0.008679
53
$1.4K
36
0%
0.01%
-0.12%
-1.28%
$259K
$1.1M
#36v2VOLT/WMATICVolt Inu
$0.064527
22
$4.1K
11
0%
0.96%
5.21%
-0.29%
$423K
$28.1M
#37v2GLTR/GHSTGAX Liquidity Token Reward
$0.052548
10
$719
10
0%
-0.04%
-1.46%
-8.11%
$219K
$280K
#38v2MCHC/WETHMCHCoin (PoS)
$0.06187
29
$12K
19
0%
0%
2.48%
-1.43%
$476K
$2.1M
#39v2RVLT/WETHRevolt 2 Earn
$0.071365
4
$3
4
0%
0%
0.77%
0.64%
$1.5M
$876K
#40v2PPY/WMATICPatriot Pay
$0.0003277
11
$246
4
0%
0%
0.96%
-3.37%
$610K
$12.0M
#41v2CHP/USDTCoinPoker Chips (PoS)
$0.08205
4
$61
3
0%
0.01%
0.02%
0.02%
$1.0M
$14.0M
#42v2eQUAD/WETHQuadrant Protocol
$0.006268
2
$2
2
0%
0%
1.39%
1.39%
$381K
$541K
#43v2miMATIC/USDCmiMATIC
$0.9802
26
$8.2K
20
0%
0%
-0.04%
0.36%
$764K
$27.0M
#44v2NSDX/USDCNASDEX Token
$0.06270
8
$716
8
0%
0%
-0.02%
-0.74%
$252K
$71K
#45v2RISE/WMATICEverRise
$0.00008548
2
$14
2
0%
0%
0%
-0.14%
$278K
$6.1M
#46v3P2PBIT/WMATICP2PBIT
$0.8104
14
$1.7K
10
0%
0%
0%
-0.66%
$238K
$810K
#47v3TAKI/TAKITaki
$0.01763
9
$7.1K
1
0%
0%
0%
-5.22%
$520K
$461K
#48v2FLTK/USDCFloin Token
$0.06184
16
$1.5K
11
0%
0%
-0.02%
2.23%
$199K
$25.5M
#49v3SWCH/USDTSwissCheese Token
$0.3419
85
$22K
34
0%
0%
0.04%
3.01%
$191K
$6.2M
#50v2AMBER/WMATICAmber Soul Stone
$0.0001409
3
$36
3
0%
0%
-0.18%
-2.81%
$192K
$1.4M
#51v3GIDDY/WETHGiddy Token
$0.003653
61
$2.8K
50
0%
0%
0.63%
0.13%
$182K
$3.6M
#52v2CHAMP/USDTNFT Champions
$0.002941
67
$4.1K
25
0%
-0.08%
-0.49%
-2.10%
$180K
$2.9M
#53v3QUICK/USDCQuickSwap
$0.04789
101
$15K
32
0%
-0.06%
-0.91%
-2.99%
$177K
$34.1M
#54v3GIDDY/USDCGiddy Token
$0.003654
27
$1.8K
22
0%
0%
0.80%
-0.36%
$176K
$3.6M
#55v2QUICK/USDCQuickswap
$51.57
212
$4.4K
116
0%
0.04%
0.89%
-1.67%
$171K
$36.7M
#56v2NFTBS/WMATICNFTBOOKS
$0.071721
501
$337
391
-0.01%
0.69%
2.86%
-1.98%
$161K
$1.1M
#57v2SAVG/WMATICSAVAGE Token
$0.003638
10
$767
4
0%
0%
1.92%
-2.72%
$209K
$1.7M
#58v2FYN/USDCAffyn
$0.02525
76
$3.8K
50
0%
0%
0.80%
-1.70%
$167K
$9.1M
#59v3GIDDY/WBTCGiddy Token
$0.003594
8
$456
8
0%
0%
0.03%
-0.30%
$170K
$3.5M
#60v2ROND/USDTROND Coin
$0.001672
188
$4.7K
148
0%
-0.11%
-1.12%
-5.28%
$167K
$4.5M
#61v3CONE/WETHBitCone
$0.052950
108
$8.3K
54
0%
0.27%
3.92%
-1.85%
$163K
$1.7M
#62v2b01/USDCb0rder1ess
$0.5734
102
$9.5K
9
0%
-0.04%
-0.11%
0.19%
$1.0M
$12.0M
#63v2MOON/WMATICMoonflow
$0.0003909
128
$7.3K
73
0%
4.26%
1.20%
-4.98%
$114K
$3.9M
#64v3ALI/WMATICArtificial Liquid Intelligence Token
$0.01336
102
$21K
36
0%
0.47%
1.48%
-1.37%
$165K
$46.2M
#65v2BLOC/WETHBlockCentral Token
$0.01209
85
$671
6
0%
0.32%
2.82%
0.72%
$297K
$866K
#66v2SRS/DPLYSirius by Humanity
$0.1954
3,626
$562K
428
-0.12%
-0.11%
-1.48%
-8.51%
$105K
$5.8M
#67v2FLAME/USDCFireStarter
$0.03925
42
$5.0K
21
0%
-0.25%
-1.40%
-8.85%
$160K
$2.6M
#68v3FBX/WETHFireBotToken
$0.5204
148
$5.2K
80
0.02%
0.26%
2.71%
0.59%
$152K
$7.5M
#69v3CRV/WMATICCRV (PoS)
$0.2826
875
$171K
128
-0.27%
0.26%
5.15%
-0.87%
$143K
$358.0M
#70v2MILK/WETHMilk
$0.0001298
5
$32
5
0%
0%
-1.70%
-1.82%
$153K
$318K
#71v2MYST/USDCMysterium (PoS)
$0.1220
170
$4.8K
110
0%
0.60%
1.79%
5.15%
$147K
$898K
#72v2TELEBTC/WMATICteleBTC
$65,064.36
13
$2.4K
11
0%
0%
0%
0.22%
$208K
$145K
#73v3RADAR/WMATICDappRadar
$0.006980
45
$14K
36
0%
0.70%
1.50%
1.56%
$156K
$7.9M
#74v2NAKA/USDCNakamoto.Games
$1.11
241
$23K
117
0%
0.11%
4.36%
-6.47%
$143K
$72.6M
#75v2IQ/USDCEveripedia IQ (PoS)
$0.007522
90
$9.9K
33
-0.20%
-0.49%
-0.99%
-2.88%
$145K
$269K
#76v2RVLT/WETHRevolt 2 Earn
$0.088782
2
$77
2
0%
0%
-1.65%
-1.65%
$152K
$571K
#77v3GEOD/USDTGeodnet Token
$0.1774
105
$12K
76
0%
0.32%
0.34%
-2.88%
$142K
$25.9M
#78v2RAIN/WMATICRain Coin
$5.04
25
$2.4K
18
0%
1.19%
2.52%
-3.93%
$139K
$5.0M
#79v3stMATIC/WMATICStaked MATIC (PoS)
$0.6623
64
$13K
60
0%
0.47%
2.05%
-1.93%
$138K
$47.8M
#80v2GLM/WETHGolem Network Token (PoS)
$0.4148
132
$14K
53
0%
0%
0.02%
-3.03%
$131K
$570K
#81v2mSHEESHA/USDTSHEESHA POLYGON
$0.003062
13
$165
10
0%
0%
0%
-0.19%
$135K
$1.1M
#82v2WCHI/WETHWrapped CHI (PoS)
$0.06714
3
$90
3
0%
0%
-1.83%
-1.61%
$158K
$3.8M
#83v2NITRO/WMATICNitro (PoS)
$0.001389
1,036
$4.5K
38
0.07%
0.61%
2.79%
-0.60%
$122K
$280K
#84v2FUD/GHSTAavegotchi FUD
$0.0003896
17
$278
14
0%
0%
-1.74%
-6.82%
$131K
$104K
#85v2ALPHA/GHSTAavegotchi ALPHA
$0.001278
15
$233
13
0.53%
0.53%
-0.94%
-6.20%
$130K
$99K
#86v2GHST/WETHAavegotchi GHST Token (PoS)
$1.42
164
$6.0K
68
0%
-0.09%
-1.35%
-6.53%
$123K
$72.7M
#87v2QUICK/WMATICQuickSwap
$0.04782
300
$7.0K
150
0%
0.15%
-0.51%
-2.63%
$116K
$34.0M
#88v3GNS/WMATICGains Network
$2.99
482
$57K
58
0%
0.11%
2.29%
-0.87%
$117K
$23.9M
#89v2FOMO/GHSTAavegotchi FOMO
$0.0009230
18
$299
17
0%
0%
-1.57%
-6.75%
$123K
$104K
#90v3NWS/WMATICNodewaves
$0.001571
100
$8.9K
45
0%
0.86%
0.44%
4.25%
$120K
$14.8M
#91v2UPO/USDTUpOnly
$0.08741
114
$19K
44
0%
0.29%
1.28%
-5.85%
$120K
$13.9M
#92v2GONE/WMATICGONE
$0.00001207
74
$1.0K
56
0%
1.41%
3.05%
-1.81%
$81K
$830K
#93v2stMATIC/WMATICStaked MATIC (PoS)
$0.6630
12
$156
11
0%
2.61%
2.43%
-2.20%
$119K
$47.8M
#94v2BUND/WMATICBund V2.0
$4.27
4
$286
4
0%
0%
0%
-5.36%
$119K
$2.1M
#95v2ZERC/USDCzkRace
$0.2163
21
$4.1K
15
0%
0%
-0.60%
-4.82%
$146K
$1.1M
#96v2DPLY/WMATICDream Play by Humanity Protocol Community
$0.066129
1,551
$60K
477
-0.09%
0.12%
4.33%
0.14%
$67K
$17.0M
#97v3wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0 (PoS)
$4,088.67
216
$67K
140
0.29%
0.29%
2.49%
0.77%
$102K
$34.3M
#98v2GNS/DAIGains Network
$2.99
133
$4.5K
51
0%
0.19%
1.92%
-0.77%
$107K
$23.9M
#99v3ARIA20/WMATICARIANEE (PoS)
$0.2108
8
$1.2K
7
0%
0.88%
2.11%
-2.33%
$110K
$18.9M
#100v2GENI/USDCGenius
$0.056825
16
$142
6
0%
0%
-0.04%
-0.29%
$110K
$880K
Showing pairs 1-100 of 2,974Pairs 101-200