Loading...
Loading...
24H Volume:
$50.7M
24H Txns:
85,374
Latest Block:3s ago
50,844,442
3s ago
Trending
#1v2WNT/USDTWicrypt Network Token
$0.3492
812
$470K
238
-0.92%
-0.44%
11.48%
33.96%
$438K
$69.8M
#2v2UPO/USDTUpOnly
$0.2220
786
$177K
235
-1.54%
-0.99%
4.13%
28.36%
$168K
$35.5M
#3v2AIMX/WETHAimedis
$0.02034
409
$106K
108
-0.37%
3.87%
-1.41%
-6.24%
$188K
$11.9M
#4v2MV/USDTMetaverse (PoS)
$0.04171
390
$56K
150
-1.06%
-0.51%
1.87%
9.08%
$233K
$11.2M
#5v2ROND/USDTROND Coin
$0.002091
163
$7.7K
136
0%
0.82%
0.50%
-2.10%
$183K
$5.6M
#6v2an.eth/an.usdan.eth
0.3168 an.usd
6
-
5
0%
0.01%
0.01%
0.02%
-
-
#7v2SFL/WMATICSunflower Land
$0.04824
358
$5.0K
296
-0.15%
-1.71%
-0.20%
-1.95%
$183K
$696K
#8v2NSDX/USDCNASDEX Token
$0.2103
106
$26K
56
0%
-2.72%
-8.11%
-3.23%
$255K
$14.7M
#9v3BGEM/WMATICBitGem
$0.068558
28
$120
23
0%
-0.52%
-4.16%
-4.85%
$415
$27K
#10v3DECATS/WETHDECATS
$70.89
77
$19K
54
0%
0%
-0.41%
2.74%
$171K
$708K
#11v3ALGB/WMATICAlgebra
$0.02876
96
$54K
60
-0.84%
-1.71%
-0.07%
0.49%
$775K
$21.5M
#12v3AXL/USDCAxelar
$0.9083
122
$12K
75
0%
-4.28%
41.77%
45.69%
$3.9K
$218K
#13v3CONE/WETHBitCone
$0.057636
217
$57K
151
-0.16%
-1.98%
-5.49%
-17.01%
$305K
$4.6M
#14v2FYN/USDCAffyn
$0.01795
172
$23K
61
0%
-1.44%
4.02%
10.67%
$128K
$17.9M
#15v3fxMETOD/USDCMETA TOY DRAGONZ TOKEN (FXERC20)
$0.05635
276
$14K
253
0%
0.03%
0.19%
0.03%
$345K
$28.1M
#16v2BLOK/USDTBLOK
$0.002517
252
$74K
119
0%
-1.17%
0.14%
-5.16%
$695K
$294.8M
#17v2SNG/USDTSynergy Land Token
$0.08849
87
$25K
61
0%
0%
1.79%
12.52%
$175K
$17.6M
#18v2WELT/USDCFABWELT
$0.01090
109
$19K
69
0%
-0.50%
-1.95%
-2.89%
$279K
$5.4M
#19v2POOP/WETHr/Poopheadavatars Poops
$0.062378
265
$3.0K
159
0%
-0.45%
47.52%
-4.09%
$3.5K
$475K
#20v2HOOP/WMATICHoopoe Ventures
$58.39
7
$749
6
0%
0%
0%
-1.90%
$23K
$119K
#21v2IXT/USDTPlanetIX
$0.3406
122
$13K
96
-0.39%
-0.83%
-0.76%
-3.47%
$505K
$52.0M
#22v2CATHEON/USDCCatheon Gaming
$0.0009384
44
$9.0K
22
1.98%
2.99%
9.27%
4.51%
$99K
$9.3M
#23v2BUND/WMATICBund V2.0
$14.50
41
$13K
38
0%
-0.31%
3.79%
24.91%
$96K
$7.2M
#24v2NAKA/USDCNakamoto.Games
$1.88
691
$121K
246
0%
-0.55%
-0.18%
-3.92%
$168K
$339.2M
#25v3DIMO/USDCDimo
$0.1860
161
$22K
130
0%
-2.00%
2.82%
6.34%
$29K
$170.3M
#26v2DEFIT/WETHDigital Fitness
$0.09924
6
$5.3K
6
0%
-1.15%
-1.15%
2.54%
$422K
$4.9M
#27v2DOP/WETHDDrops
$0.03889
3
$3.3K
3
0%
0%
0%
-1.11%
$920K
$13.0M
#28v2CROWD/USDTCrowdToken
$0.04267
35
$8.8K
24
0%
0%
0.56%
-1.99%
$60K
$30.2M
#29v2SFL/USDCSunflower Land
$0.04858
142
$3.2K
116
-0.06%
-1.12%
0.64%
-1.48%
$72K
$701K
#30v3P2P/WMATICP2PBIT
$5.93
50
$11K
36
0%
-2.86%
-10.49%
-14.51%
$107K
$640K
#31v2BETS/WMATICBetSwirl Token
$0.0001063
13
$333
12
0%
0%
885%
885%
$567
$786K
#32v3GIDDY/USDCGiddy Token
$0.003113
70
$14K
22
0%
0%
0%
7.90%
$294K
$3.1M
#33v2BQT/WMATICBlood Quartz
$0.006987
29
$196
22
0%
0%
1.41%
0.37%
$68K
$173K
#34v3dQUICK/QUICKDragon QUICK
$0.05820
108
$39K
74
-1.25%
-1.77%
1.18%
-3.20%
$199K
$11.0M
#35v2BULL/WMATICBullieverse
$0.005866
125
$15K
60
-0.69%
-0.69%
-3.42%
-12.44%
$57K
$5.8M
#36v3WOMBAT/USDCWombat
$0.001449
52
$8.1K
35
0%
0.12%
0.31%
-3.41%
$108K
$807K
#37v2NEXT/WMATICConnext
$0.1753
25
$561
20
0%
0%
-3.93%
-4.91%
$6.0K
$1.8M
#38v2SPEPE/WMATICSaiyan PEPE
$0.063245
10
$36
8
0%
0%
0.99%
1.62%
$62K
$223K
#39v2GENI/USDCGenius
$0.054089
6
$191
4
0%
0%
-0.06%
-0.38%
$84K
$414K
#40v3AIMX/WMATICAimedis
$0.02402
9
$170
5
0%
0%
0%
-8.19%
$119
$14.1M
#41v3LINK/WETHChainLink Token
$15.31
750
$639K
221
-0.24%
-0.22%
0.02%
-3.36%
$553K
$29.1M
#42v2ORB/USDCOrbCity
$0.06164
539
$23K
48
-0.25%
-9.43%
-1.53%
-17.75%
$38K
$35.2M
#43v2CONE/WETHBitCone
$0.057654
513
$13K
307
0%
-2.24%
-3.68%
-18.11%
$15K
$4.6M
#44v3QUICK/WMATICQuickSwap
$0.04991
253
$78K
133
0%
-1.77%
0.32%
-3.35%
$707K
$44.3M
#45v2LINK/WMATICChainLink Token
$15.35
144
$500
103
0.10%
-0.88%
-0.36%
-3.30%
$3.1K
$29.2M
#46v2ASTRAFER/USDCAstrafer
$0.6223
129
$12K
73
0%
-1.73%
-0.81%
-4.49%
$232K
$552.6M
#47v2LINK/WETHChainLink Token
$15.29
118
$16K
61
-0.53%
-0.45%
-0.17%
-3.38%
$567K
$29.1M
#48v2PolyDoge/WMATICPolyDoge
$0.087425
539
$47K
175
-0.64%
-1.47%
-1.62%
-3.37%
$145K
$6.3M
#49v2CHAIN/WMATICChain Games
$0.04094
155
$45K
90
-1.75%
-6.95%
-5.34%
6.04%
$118K
$2.8M
#50v2END/WMATICEndblock
$0.8694
19
$152
13
0%
-0.34%
2.31%
-0.02%
$1.9K
$101K
#51v2SURE/WMATICinSure (PoS)
$0.005284
18
$53
16
0%
0%
1.58%
-0.86%
$7.8K
$429K
#52v2MASQ/WMATICMASQ (PoS)
$0.5985
48
$1.0K
42
-1.75%
-1.75%
-1.32%
-7.70%
$14K
$6.4M
#53v2UM/WETHContinuum
$0.0006504
8
$396
8
0%
0%
-0.96%
-2.65%
$37K
$623K
#54v3LINK/WMATICChainLink Token
$15.31
6
$28
6
0%
0%
0%
-4.22%
$4.9K
$29.1M
#55v2SURE/WETHinSure (PoS)
$0.005251
1
$4
1
0%
0%
0%
0%
$5.2K
$427K
#56v3USDC/USDCUSD Coin
$0.9997
929
$1.0M
577
0%
-0.01%
-0.01%
-0.02%
$1.1M
$106.4M
#57v2eQUAD/WETHQuadrant Protocol
$0.008197
158
$10K
108
0%
-0.05%
0.29%
-4.82%
$348K
$675K
#58v2TRADE/USDTPolytrade (PoS)
$0.6381
219
$2.8K
126
0%
-6.75%
-4.38%
-17.42%
$4.4K
$18.3M
#59v2miMATIC/USDCmiMATIC
$0.8552
34
$5.9K
27
-0.02%
-0.06%
-0.06%
1.36%
$905K
$167.4M
#60v3stMATIC/WMATICStaked MATIC (PoS)
$0.9026
137
$27K
42
0%
-1.92%
-0.01%
-0.62%
$445K
$72.5M
#61v2MYST/USDCMysterium (PoS)
$0.2320
294
$26K
127
0%
-0.12%
-0.23%
5.72%
$200K
$1.5M
#62v2MCHC/WETHMCHCoin (PoS)
$0.1004
65
$10K
46
-0.09%
1.03%
-0.36%
-0.96%
$492K
$1.4M
#63v2LUNA/WMATICLUNA
$0.0002232
157
$1.3K
109
0%
-2.69%
4.68%
17.95%
$1.5K
$100K
#64v2ICE/USDCDecentral Games ICE
$0.003022
50
$5.2K
47
0%
-0.42%
0.89%
-1.07%
$177K
$1.0M
#65v2HID/WETHHypersign Identity Token (PoS)
$0.02109
220
$39K
87
0%
0.41%
7.59%
24.74%
$17K
$42K
#66v2FLAME/USDCFireStarter
$0.05271
64
$12K
33
0%
0.18%
2.52%
9.17%
$190K
$5.2M
#67v2CHAMP/USDTNFT Champions
$0.006973
57
$11K
46
0%
-0.02%
0.90%
2.60%
$266K
$6.9M
#68v3stMATIC/WETHStaked MATIC (PoS)
$0.9026
200
$34K
67
-0.29%
-0.60%
0.65%
-0.75%
$52K
$72.5M
#69v2GNS/DAIGains Network
$3.82
87
$6.0K
66
0%
-1.34%
0.13%
-4.00%
$128K
$44.3M
#70v3stMATIC/USDCStaked MATIC (PoS)
$0.9049
134
$9.1K
39
0%
-1.53%
0.19%
-0.51%
$17K
$72.7M
#71v2UNI/WMATICUniswap (PoS)
$6.15
77
$86
58
0%
0%
2.06%
-0.35%
$2.3K
$2.5M
#72v2stMATIC/WMATICStaked MATIC (PoS)
$0.9188
33
$13K
31
0%
0%
2.32%
-0.05%
$207K
$73.8M
#73v2GEOD/WMATICGeodnet Token
$0.07117
28
$104
24
0%
-0.90%
2.00%
-2.30%
$1.6K
$70.9M
#74v3stMATIC/wstETHStaked MATIC (PoS)
$0.9160
51
$2.6K
36
-0.12%
-0.90%
1.60%
0.72%
$5.0K
$73.6M
#75v3SFL/WMATICSunflower Land
$0.04830
34
$367
32
-1.24%
-1.82%
0.58%
-1.99%
$2.0K
$697K
#76v2GLTR/GHSTGAX Liquidity Token Reward
$0.053572
13
$336
13
0%
0%
-0.07%
-1.61%
$216K
$3.5M
#77v2TRADE/QUICKPolytrade (PoS)
$0.6460
40
$195
24
0%
-6.01%
-3.34%
-18.64%
$993
$18.5M
#78v2UNI/WETHUniswap (PoS)
$6.06
19
$404
16
0%
0%
0.68%
-0.63%
$16K
$2.4M
#79v2$KMC/USDC$KMC
$0.00001698
14
$2.5K
13
0%
0%
0%
3.77%
$127K
$1.1M
#80v3SFL/stMATICSunflower Land
$0.04904
10
$78
9
0%
0%
1.34%
0.90%
$3.4K
$708K
#81v2PRXY/USDCProxy
$0.05178
21
$1.4K
18
0%
-0.16%
-0.16%
2.99%
$30K
$328K
#82v2TRY/WMATICTryHards
$0.0008526
11
$1.1K
10
0%
18.70%
18.70%
20.90%
$21K
$170K
#83v2SFL/WETHSunflower Land
$0.04834
13
$28
13
0%
0%
-0.43%
-2.35%
$965
$698K
#84v2UNI/QUICKUniswap (PoS)
$6.01
6
$59
5
0%
0%
0%
-2.00%
$5.3K
$2.4M
#85v3BERRY/USDTBERRY
$0.0009651
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$134
$9.6M
#86v3fxPINE/USDCPine Token (FXERC20)
$0.01367
13
$299
5
0%
0%
0%
-4.27%
$28K
$77K
#87v2UNIX/WMATICUniX Gaming (PoS)
$0.03084
188
$24K
92
0%
-9.69%
-18.85%
11.34%
$35K
$110K
#88v2LAY/USDCLAY007
$2.44
60
$8.1K
36
0%
0%
8.40%
-21.62%
$34K
$383K
#89v3LOVE/WMATICHomogeneous
$0.0001671
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$7.0K
$108K
#90v2SAND/WMATICSAND
$0.4450
749
$136K
317
0%
-2.38%
-0.79%
-0.55%
$2.1M
$98.4M
#91v3SAND/WMATICSAND
$0.4454
537
$159K
147
0%
-2.17%
-0.59%
-0.54%
$411K
$98.5M
#92v2QUICK/WMATICQuickswap
$49.52
324
$14K
206
0%
-1.41%
-0.79%
-3.35%
$413K
$21.5M
#93v2ORBS/USDCOrbs (PoS)
$0.04409
162
$50K
52
-0.51%
-2.64%
-1.83%
-6.09%
$727K
$6.8M
#94v3QUICK/USDCQuickSwap
$0.04991
173
$68K
94
-0.16%
-1.55%
0.01%
-3.32%
$395K
$44.3M
#95v3FBX/WETHFireBotToken
$0.6393
135
$7.9K
74
0.04%
0.02%
0.09%
-1.80%
$169K
$9.4M
#96v3QUICK/WETHQuickSwap
$0.04979
115
$65K
67
0%
-0.57%
0.49%
-3.55%
$553K
$44.2M
#97v2QUICK/WMATICQuickSwap
$0.04973
314
$4.9K
151
-0.19%
-1.55%
-0.29%
-3.74%
$35K
$44.2M
#98v2TEL/USDCTelcoin (PoS)
$0.002452
136
$29K
70
-0.36%
-0.94%
0.16%
-1.87%
$549K
$61.5M
#99v2WOO/WETHWootrade Network (PoS)
$0.2301
84
$6.3K
54
-0.25%
-0.74%
1.43%
-2.33%
$156K
$6.1M
#100v3GEOD/USDTGeodnet Token
$0.07151
61
$2.3K
50
0%
-0.16%
1.33%
-1.83%
$9.5K
$71.2M
Showing pairs 1-100 of 1,684Pairs 101-200