Loading...
Loading...
24H Volume:
$682K
24H Txns:
2,119
Latest Block:8s ago
6,059,891
8s ago
Trending
#1V2BLADE/WETHBlade
$0.02127
141
$2.2K
87
0%
0.11%
0.08%
1.09%
$375K
$513K
#2BLAST/WETHBlast
$0.01667
162
$66K
78
0%
-0.06%
0.03%
2.32%
$323K
$296.4M
#3FLAP/WETHFlappy Blast
$0.006586
8
$46
7
0%
0%
0.17%
1.12%
$264K
$263K
#4UP/WETHUP
$0.008546
10
$376
9
0%
0%
0.58%
1.19%
$564K
$678K
#5$HOGE/WETHBlastHoge
$0.054565
3
$18
2
0%
0%
0%
1.24%
$79K
$2.2M
#6PAC/WETHPacMoon
$0.05365
92
$20K
27
0%
0%
-7.15%
1.03%
$19K
$16.0M
#7BLADE/WETHBlade
$0.02110
57
$1.9K
47
0%
0%
-0.35%
0.43%
$16K
$509K
#8ANDY/WETHAndy
$0.2127
20
$97
12
0%
0%
-0.75%
9.81%
$1.2K
$20.7M
#9V2BLADE/USDBBlade
$0.02123
46
$10
37
0%
0.01%
0.54%
0.71%
$1.5K
$512K
#10USDB/WETHUSDB
$0.9996
957
$494K
188
0.01%
-0.07%
0.03%
0.23%
$3.4M
$370.2M
#11V2USDB/WETHUSDB
$0.9991
135
$47K
59
0%
0.31%
-0.21%
0.46%
$6.2M
$370.0M
#12V2USDB/WETHUSDB
$0.9977
59
$8.4K
29
0%
0.29%
-0.48%
0.26%
$1.3M
$369.5M
#13V1ETH/USDBEthereum
$2,415.09
39
$3.8K
22
0%
0%
0.85%
1.71%
$448K
-
#14V2ASO/WETHAso Finance
$0.008255
23
$531
17
0%
-0.13%
0.41%
0.13%
$99K
$816K
#15V2PAC/WETHPacMoon
$0.05381
31
$46
16
0%
-0.27%
-6.00%
0.85%
$727
$16.1M
#16V2ORBIT/WETHOrbit Protocol
$0.02037
9
$12
7
0%
0%
1.35%
2.77%
$581
$1.9M
#17V2YES/WETHYES
$3.78
10
$8
9
0%
-3.35%
-3.35%
-2.48%
$385
$326.1M
#18V2JUICE/WETHJuice
$0.01069
13
$7
12
0%
0%
-5.22%
-3.15%
$185
$2.0M
#19V2EARLY/WETHEARLY Token
$0.01006
4
$10
3
0%
0%
0%
-0.24%
$134
$820K
#20V2BLAST/USDBBlast
$0.01671
13
<$1
12
0%
0%
0%
0.92%
$22
$297.0M
#21weETH/WETHWrapped eETH
$3,329.93
18
$18K
14
0%
0%
0.86%
1.73%
$40K
$30.2M
#22USD+/USDBUSD+
$0.9992
16
$7.5K
11
0%
0%
0.16%
0.22%
$34K
$80.0M
#23V1ezETH/ETHRenzo Restaked ETH
$3,078.85
1
-
1
0%
0%
0%
0%
$15K
$1.99B
#24ezETH/WETHRenzo Restaked ETH
$3,210.28
24
$4.1K
23
0%
0%
0%
1.42%
$9.8K
$2.070B
#25wrsETH/WETHrsETHWrapper
$3,220.15
41
$4.9K
21
0%
0%
0%
1.73%
$6.9K
$13.7M
#26V2USD+/USDBUSD+
$1.00
12
$273
9
0%
0.14%
8.42%
72.67%
$2.0K
$80.3M
#27WBTC/WETHWrapped BTC
$58,488.01
1
$25
1
0%
0%
0%
0%
$1.0K
$6.4M
#28V2MCLB/WETHMCLB
$0.3535
2
$10
2
0%
0%
0%
-0.57%
$2.1K
$113K
#29V2WOB/WETHWorld Of Blast
$0.001215
1
$9
1
0%
0%
0%
0%
$6.2K
$1.2M
#30V2veBLADE/BLADELocked BLADE
$0.02106
80
$442
53
0%
0.24%
0%
1.87%
$95K
$1.3M
#31V2USD+/WETHUSD+
$1.00
5
$2
4
0%
0%
-0.11%
-0.37%
$497
$80.7M
#32V2OLE/WETHOLE token powering both DistrictOne and OpenLeverage
$0.01588
3
$20
3
0%
9.23%
9.23%
-0.80%
$466
$2.2M
#33USDe/USDBUSDe
$0.9986
4
$128
4
0%
0%
0%
-0.01%
$344
$19.7M
#34DETH/WETHDuo ETH
$2,843.13
3
$20
3
0%
0%
0%
-1.03%
$61
$80.4M
#35V2ASO/USDBAso Finance
$0.008183
4
$2
4
0%
-0.29%
-0.29%
-1.29%
$578
$808K
#36V2PAC/USDBPacMoon
$0.05692
9
<$1
8
0%
0%
-3.52%
7.16%
$4
$17.0M
#37V2PAC/JUICEPacMoon
$0.05670
3
-
3
0%
0%
0%
4.65%
<$1
$17.0M
#38V2JUICE/USDBJuice
$0.01109
4
<$1
4
0%
0%
-0.03%
1.17%
$4
$2.1M
#39V2BLADE/PACBlade
$0.02013
9
<$1
7
0%
0%
-0.80%
-11.43%
<$1
$486K
#40V2UP/YESUP
$0.008582
5
<$1
5
0%
0%
0%
0.85%
$8
$681K
#41V2ORBIT/USDBOrbit Protocol
$0.01886
1
-
1
0%
0%
0%
0%
<$1
$1.8M
#42V2BLADE/UPBlade
$0.02056
12
<$1
8
0%
0%
0%
-3.84%
$8
$496K
#43V2BLAST/WETHBlast
$0.01546
3
-
3
0%
0%
0%
-43.51%
<$1
$274.8M
#44V2UP/WETHUP
$0.008587
6
<$1
6
0%
0%
0%
1.83%
$7
$681K
#45V2BLADE/JUICEBlade
$0.02190
4
-
4
0%
0%
0%
4.22%
<$1
$529K
#46V2KAP/WETHKAP Games
$0.03319
8
$20
1
0%
0%
0%
-5.28%
$668
$4.2M
#47ankrETH/WETHAnkr Staked ETH
$3,678.96
6
$189
5
0%
0%
0%
0.85%
$433
$345K
#48V1USD+/ETHUSD+
$1.00
1
-
1
0%
0%
0%
0%
<$1
$80.6M
#49V1ezETH/USDBRenzo Restaked ETH
$3,092.51
1
-
1
0%
0%
0%
0%
<$1
$2.00B