Loading...
Loading...
24H Volume:
$1.4M
24H Txns:
9,532
Latest Block:5s ago
6,329,008
5s ago
Trending
#1v3BLAST/WETHBlast
$0.01831
1,100
$234K
172
0.12%
1.63%
3.46%
9.27%
$327K
$329.6M
#2v2$HOGE/WETHBlastHoge
$0.054992
4
$49
4
0%
0%
-0.05%
0.42%
$217K
$2.4M
#3v3BLAST/WETHBlast
$0.01826
146
$13K
14
0.07%
1.58%
3.40%
9.04%
$170K
$328.6M
#4v3PEW/WETHPEW
$0.008051
3,387
$24K
228
0.02%
-0.39%
-0.56%
4.05%
$111K
$644K
#5v2PAC/WETHPacMoon
$0.02891
606
$74K
68
0.05%
2.39%
-5.04%
-22.51%
$104K
$8.8M
#6v2PUDGE/WETHPUDGE
$0.053270
3
$1
3
0%
0%
0.62%
0.40%
$37K
$32K
#7v2PAC/USDBPacMoon
$0.02890
344
$7.5K
47
0.44%
2.43%
-5.27%
-22.62%
$12K
$8.8M
#8v2PEW/WETHPEW
$0.007975
37
$296
14
0%
0%
-0.65%
4.50%
$7.8K
$638K
#9v3PAC/WETHPacMoon
$0.02886
190
$858
30
0%
2.11%
-5.32%
-22.23%
$4.4K
$8.7M
#10v3PAC/WETHPacMoon
$0.02833
37
$7
12
0%
0%
-7.73%
-24.12%
$5.7K
$8.6M
#11v3BLAST/WETHBlast
$0.01812
34
$69
16
0.06%
1.63%
3.62%
4.76%
$1.2K
$326.1M
#12v2BLAST/WETHBlast
$0.01817
14
$30
8
0%
1.00%
3.16%
8.00%
$1.8K
$327.1M
#13v2ANDY/WETHAndy
$0.1942
74
$131
23
0%
-0.44%
-2.30%
-2.98%
$2.1K
$18.9M
#14v3USDB/WETHUSDB
$0.9993
1,503
$458K
296
0%
0%
-0.08%
0.11%
$247K
$350.1M
#15v3ezETH/WETHRenzo Restaked ETH
$3,537.73
573
$255K
42
-0.01%
-0.14%
-0.45%
2.66%
$456K
$1.96B
#16v2USDB/WETHUSDB
$0.9965
250
$123K
100
0.02%
-0.01%
-0.45%
0.13%
$5.1M
$349.2M
#17v2RBX/WETHRabbitX
$0.02684
30
$5.8K
17
0%
-0.29%
-1.79%
-0.53%
$286K
$14.4M
#18v3wrsETH/WETHrsETHWrapper
$3,596.15
6
$13K
4
0%
0%
0%
4.00%
$186K
$14.3M
#19v2wrsETH/WETHrsETHWrapper
$3,542.56
13
$2
9
0%
0%
0%
2.47%
$186K
$14.1M
#20v2PAC/wrsETHPacMoon
$0.02888
30
$4
12
0%
2.03%
-5.40%
-23.67%
$10
$8.8M
#21v3BLAST/USDBBlast
$0.01824
59
$94
14
0%
1.41%
3.27%
8.66%
$706
$328.2M
#22v3BLAST/WETHBlast
$0.01829
28
$5
9
0.20%
1.70%
3.38%
9.44%
$199
$329.2M
#23v3ANDY/WETHAndy
$0.1965
11
$4
6
0%
0%
-2.45%
-1.11%
$97
$19.1M
#24v2ORBIT/WETHOrbit Protocol
$0.02257
13
$7
7
0%
0%
-1.80%
0.08%
$89
$2.2M
#25v2$HOGE/USDBBlastHoge
$0.054990
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$47
$2.4M
#26v2PEW/USDBPEW
$0.007985
3
<$1
3
0%
0%
0%
2.57%
$11
$638K
#27v2ezETH/WETHRenzo Restaked ETH
$3,529.51
7
$1.7K
6
0%
-0.53%
-0.63%
7.58%
$68K
$1.96B
#28v2VLT/WETHVAULTCOIN
$0.0004866
14
$410
14
0%
-0.25%
-0.09%
0.88%
$86K
$48K
#29v2FARM/WETHHumble Farm
$0.0002952
5
$17
4
0%
-0.97%
-0.97%
2.20%
$53K
$29K
#30v2NWO/WETHNew Wolf Order (NBC🤝Wolves)
$0.0001920
8
$74
8
0%
-0.42%
-0.23%
1.56%
$26K
$19K
#31v2OLE/WETHOLE token powering both DistrictOne and OpenLeverage
$0.01562
22
$204
20
0%
0%
0.25%
-0.85%
$21K
$2.2M
#32v2DONE/WETHStick a Fork in me I'm Done
$0.0001374
10
$46
10
0%
-0.32%
-0.21%
1.80%
$19K
$13K
#33v28 MILE/WETH8 mile
$0.0002774
15
$37
11
0%
0%
0%
2.57%
$50K
$27K
#34v2BEAST/WETHicobeast
$0.0001771
14
$124
12
0%
0%
-1.21%
1.21%
$26K
$17K
#35v3USDB/WETHUSDB
$0.9989
538
$3.0K
54
0.01%
-0.06%
-0.10%
0.07%
$1.4K
$350.0M
#36v3USDB/WETHUSDB
$0.9965
38
$663
15
0%
0%
0%
-0.69%
$4.4K
$349.2M
#37v3weETH/WETHWrapped eETH
$3,636.00
4
$41
4
0%
0%
0%
-0.22%
$4.0K
$40.4M
#38v3RBX/WETHRabbitX
$0.02692
13
$8
8
0%
-0.34%
-2.22%
0.23%
$1.9K
$14.4M
#39v3OLE/WETHOLE token powering both DistrictOne and OpenLeverage
$0.01544
2
$1
2
0%
0%
0%
-0.40%
$1.2K
$2.2M
#40v2ILMEAALIMV2/WETHilmeaalimV2
$0.0001168
7
$154
6
0%
-0.57%
-2.69%
-0.14%
$21K
$11K
#41v2NICE/WETHnice
$0.0001552
16
$77
15
0%
-0.79%
-0.36%
1.44%
$28K
$15K
#42v2HACKER/WETHHACKER
$0.004295
15
$78
14
-0.28%
-0.87%
-0.60%
-3.27%
$7.8K
$4.2K
#43v2FBRO/WETHFrog BRO
$0.003980
7
$34
6
0%
0%
0%
1.67%
$6.8K
$3.9K
#44v2BEATER/WETHWIFE BEATER
$0.00004005
2
$4
2
0%
0%
0%
-0.06%
$7.2K
$4.0K
#45v2SITH/WETHDARTH BOOBA
$0.005131
6
$8
6
0%
0%
0.17%
3.14%
$8.3K
$5.1K
#46v2KAP/WETHKAP Games
$0.03294
15
$335
7
0%
0%
0%
2.05%
$105K
$4.1M
#47v2MUI/WETHMUI coin
$0.00003719
4
$6
4
0%
0%
0%
2.40%
$6.8K
$3.7K
#48v2ezETH/USDBRenzo Restaked ETH
$3,543.45
7
$6
2
0%
0%
0%
2.85%
$971
$1.97B
#49v2USDB/wrsETHUSDB
$1.00
9
$5
7
0%
0%
0%
0.02%
$622
$352.0M
#50v3USDB/ezETHUSDB
$0.9978
39
$38
13
0%
-0.04%
-0.35%
-0.34%
$98
$349.6M
#51v2OLE/USDBOLE token powering both DistrictOne and OpenLeverage
$0.01572
10
$3
3
0%
0%
0%
3.67%
$107
$2.2M
#52v2ZKDX/WETHZKDX
$0.004525
3
$60
3
0%
0%
0.08%
-0.52%
$9.5K
$14K
#53v2PAC/OLEPacMoon
$0.02862
13
$2
6
0%
-8.04%
-8.04%
4.73%
$7
$8.7M
#54v3BLAST/USDBBlast
$0.4256
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$3
$7.65B
#55v2BLAST/USDBBlast
$0.02597
4
$2
4
0%
0%
0%
11M%
<$1
$467.4M
#56v2PEW/PACPEW
$0.007955
3
<$1
3
0%
0%
0.09%
3.52%
<$1
$636K
#57v2PUDGE/USDBPUDGE
$0.053235
2
<$1
2
0%
0%
0%
186%
$1
$32K
#58v2ORBIT/USDBOrbit Protocol
$0.02298
2
<$1
2
0%
0%
0%
2.39%
$7
$2.2M
#59v2KAP/USDBKAP Games
$0.03321
3
<$1
3
0%
0%
0%
3.34%
$69
$4.2M
#60v3ezETH/WETHRenzo Restaked ETH
$3,555.25
159
$221K
3
0%
0%
0%
-5.99%
<$1
$1.97B
#61v2RBX/PACRabbitX
$0.02713
16
$1
8
0%
-0.73%
-0.63%
0.36%
$4
$14.5M
#62v2OLE/ezETHOLE token powering both DistrictOne and OpenLeverage
$0.01623
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
<$1
$2.3M
#63v2RBX/USDBRabbitX
$0.02737
2
<$1
2
0%
0%
0%
-89.31%
<$1
$14.6M