Loading...
Loading...
24H Volume:
$38.9M
24H Txns:
50,986
Latest Block:9s ago
3,649,260
9s ago
Trending
#1v3PAC/WETHPacMoon
$0.2027
2,313
$1.1M
1,198
-0.32%
-2.74%
-8.71%
-3.62%
$2.1M
$56.6M
#2v2ANDY/WETHAndy
$0.1630
237
$136K
154
0%
-1.28%
-0.31%
-10.54%
$1.0M
$15.8M
#3v2YIELD/WETHYield Token
$0.4619
494
$224K
321
-0.08%
-0.22%
2.55%
-4.43%
$1.6M
$12.0M
#4v2JUICE/WETHJuice
$0.09299
335
$103K
270
0%
-0.14%
-0.60%
-0.18%
$11.5M
$14.7M
#5v2SSS/WETHSSS
$0.089233
66
$20K
59
-0.05%
-0.39%
-0.66%
-1.87%
$4.1M
$5.1M
#6v2BAJA/WETHBaja
$0.062960
174
$29K
90
0%
-0.19%
-3.93%
-16.80%
$348K
$1.4M
#7v3ORBIT/WETHOrbit Protocol
$0.2215
111
$30K
90
0%
0.32%
2.44%
0.46%
$632K
$21.6M
#8v2MIA/WETHMia
$0.003263
114
$15K
91
0%
-0.09%
-1.14%
-2.11%
$710K
$3.2M
#9v2EARLY/WETHEARLY Token
$0.02476
221
$21K
156
0.03%
-0.16%
0.17%
1.74%
$738K
$24.7M
#10v3YES/WETHYES
$3.92
13
$11K
12
0%
0%
0.03%
0.04%
$333.3M
$56.8M
#11v2$WAI/WETHAIWAIFU
$0.06602
59
$2.4K
56
0%
0.17%
-0.49%
-0.77%
$581K
$2.6M
#12v2BEPE/WETHBlast Pepe
$0.055854
50
$5.0K
38
0%
-0.02%
-2.98%
3.20%
$163K
$585K
#13v3CORE/USDBCore Markets
$0.008294
16
$1.4K
15
0%
-0.05%
-0.18%
-3.45%
$157K
$225K
#14v2PAC/WETHPacMoon
$0.2052
157
$6.9K
144
0%
-1.27%
-7.79%
-3.21%
$78K
$57.3M
#15v2$PACM/WETHP@cman Blastoff
$0.063576
9
$35
8
0%
0.15%
-0.22%
-0.77%
$129K
$712K
#16v3PAC/WETHPacMoon
$0.2051
80
$17K
68
0%
-1.75%
-7.67%
-3.32%
$102K
$57.3M
#17v3YIELD/WETHYield Token
$0.4621
189
$2.6K
130
0.16%
0.18%
3.11%
-3.75%
$88K
$12.0M
#18v3JUICE/WETHJuice
$0.09284
405
$15K
374
-0.05%
-0.15%
-0.66%
-0.21%
$71K
$14.7M
#19v2BIG/WETHBIG
$0.00003392
78
$4.4K
74
0%
0.04%
-10.75%
-20.86%
$57K
$339K
#20v2dogpac/WETHdogpac
$0.0003645
4
$4.4K
4
0%
-14.81%
-14.81%
-14.81%
$108K
$364K
#21v3AI/WETHAny Inu (non-ITS)
$0.00002103
19
$640
11
0%
-0.04%
-0.95%
-1.32%
$62K
$142K
#22v3ANDY/WETHAndy
$0.1648
61
$6.7K
48
0%
0%
0.86%
-8.23%
$61K
$16.0M
#23v2PAC/WETHPacMoon
$0.2038
453
$11K
294
0%
-1.95%
-8.78%
-3.61%
$40K
$56.9M
#24v3YES/WETHYES
$3.88
556
$11K
362
-0.01%
-0.13%
-0.75%
-0.12%
$16K
$56.3M
#25v3ANDY/WETHAndy
$0.1650
164
$18K
108
0%
-0.19%
0.93%
-8.76%
$34K
$16.0M
#26v3USDB/WETHUSDB
$1.00
15,665
$23.8M
6,046
0.04%
-0.09%
-0.25%
-0.17%
$31.9M
$357.4M
#27v3PAC/USDBPacMoon
$0.2035
203
$7.8K
80
0%
-2.30%
-8.94%
-3.62%
$14K
$56.8M
#28v2PEACE/WETHWORLD PEACE
$0.0001225
20
$3.1K
16
0%
0.19%
-0.35%
-6.65%
$44K
$95K
#29v3PAC/WETHPacMoon
$0.2038
2,129
$355
1,977
0%
-1.91%
-8.65%
-3.68%
$2.3K
$56.9M
#30v3ORBIT/WETHOrbit Protocol
$0.2192
261
$5.3K
184
0.03%
0.42%
0.48%
-0.56%
$12K
$21.4M
#31v2PAC/USDBPacMoon
$0.2048
74
$373
27
0%
-2.05%
-7.71%
-3.15%
$5.1K
$57.2M
#32v2BB/WETHBirbBucks
$0.068716
5
$86
4
0%
0%
-1.72%
-2.25%
$13K
$48K
#33v3JUICE/WETHJuice
$0.09290
480
$785
438
-0.20%
0%
-0.98%
-0.19%
$1.1K
$14.7M
#34v3BAJA/WETHBaja
$0.062971
86
$839
45
0%
-0.02%
-3.60%
-16.12%
$8.4K
$1.4M
#35v2BMOON/WETHBlastMoon
$0.0003837
1
$2
1
0%
0%
0%
0%
$8.9K
$38K
#36v2MIA/WETHMia
$0.003313
2
$45
1
0%
0%
0%
0.82%
$8.2K
$3.3M
#37v3DUCKIE/WETHDUCKIE
$0.001164
4
$24
4
0%
0%
0.21%
1.92%
$4.6K
$1.1M
#38v3EARLY/WETHEARLY Token
$0.02466
40
$77
32
0%
0.04%
-0.19%
1.31%
$6.4K
$24.6M
#39v2MAYBE/WETHMaybe
$0.06536
1
$280
1
0%
0%
0%
0%
$50K
$147K
#40v2BAJA/WETHBaja
$0.062998
12
$232
8
0%
-1.02%
-2.60%
-13.46%
$5.3K
$1.4M
#41v3ANDY/YESAndy
$0.1637
55
$176
46
0%
0.19%
-0.66%
-9.90%
$3.3K
$15.9M
#42v2$HOGE/WETHBlastHoge
$0.054023
21
$298
11
0%
0%
6.88%
22.57%
$3.4K
$2.0M
#43v3MIA/PACMia
$0.003238
6
$66
3
0%
0%
-3.79%
-3.71%
$3.3K
$3.2M
#44v3MIA/WETHMia
$0.003285
34
$123
28
0%
0%
-0.88%
-1.71%
$2.5K
$3.2M
#45v3BEPE/WETHBlast Pepe
$0.055940
20
$97
14
0%
0%
-3.25%
4.82%
$1.8K
$594K
#46v3ORBIT/YESOrbit Protocol
$0.2202
7
$12
7
0%
0%
0%
-0.41%
$2.2K
$21.5M
#47v3BAJA/YESBaja
$0.063011
22
$116
9
0%
0%
-3.46%
-13.28%
$1.9K
$1.5M
#48v2BOGE/WETHBlast Doge
$0.0009011
7
$174
3
0%
0%
0%
-0.30%
$34K
$90K
#49v3PEACE/PUMPWORLD PEACE
$0.0001243
6
$334
3
0%
0%
0.40%
-5.89%
$6.7K
$96K
#50v3PEACE/WETHWORLD PEACE
$0.0001247
1
$3
1
0%
0%
0%
0%
$2.5K
$97K
#51v2NPTX/WETHNeptuneX
$0.03455
42
$3.3K
15
0%
0.75%
0.60%
-15.52%
$14K
$3.4M
#52v2FUCK/WETHFuck Blast
$0.0001129
1
$224
1
0%
0%
0%
0%
$12K
$11K
#53v2OLE/WETHOLE token powering both DistrictOne and OpenLeverage
$0.1072
4,774
$957K
2,943
0.01%
-0.16%
2.97%
6.40%
$3.5M
$15.0M
#54v3bWOOL/WETHbWOOL
$0.02367
1,057
$366K
718
1.38%
-0.19%
12.98%
69.11%
$90K
$14.6M
#55v3BAG/WETHBag
$0.003586
664
$53K
520
-0.06%
-0.31%
-0.74%
1.03%
$288K
$6.1M
#56v3USDB/WETHUSDB
$1.00
584
$1.1M
469
-0.03%
-0.16%
-0.57%
-0.41%
$28.6M
$356.9M
#57v3ezETH/WETHRenzo Restaked ETH
$3,039.78
1,148
$1.4M
604
0.02%
-0.25%
-0.72%
-0.25%
$166.4M
$3.030B
#58v2NYAN/WETHNyan Heroes
$0.066045
2,608
$3.6M
118
0.04%
14.02%
84.09%
5,100%
$185K
$544K
#59v2USDB/WETHUSDB
$1.00
348
$229K
257
0%
0.01%
-0.11%
-0.03%
$16.7M
$358.3M
#60v3PUMP/WETHPump
$0.3190
112
$12K
67
0%
0.12%
-0.10%
2.24%
$211K
$6.6M
#61v2GLORY/WETHGLORY
$0.004937
154
$14K
81
0%
0.02%
-2.10%
2.30%
$477K
$4.9M
#62v2ESE/WETHeesee
$0.06258
239
$14K
172
0%
0.11%
-0.87%
-3.60%
$360K
$1.7M
#63v3wrsETH/WETHrsETHWrapper
$3,139.68
197
$402K
142
-0.15%
-0.08%
-0.75%
-0.04%
$15.8M
$19.6M
#64v2OHNO/WETHOh No
$0.0002478
34
$3.3K
22
0%
0%
1.38%
1.11%
$652K
$2.4M
#65v3WBTC/WETHWrapped BTC
$67,630.83
248
$173K
195
0%
0.15%
-0.40%
-0.03%
$3.3M
$6.2M
#66v3ezETH/WETHRenzo Restaked ETH
$3,063.42
106
$53K
61
0%
0%
0.07%
0.27%
$41.4M
$3.050B
#67v2ezETH/WETHRenzo Restaked ETH
$3,032.94
4
$19
4
0%
0%
-0.33%
-0.20%
$462K
$3.020B
#68v3wrsETH/WETHrsETHWrapper
$3,142.67
1
$13K
1
0%
0%
0%
0%
$4.4M
$19.6M
#69v3mwstETH-WPUNKS:40/WETHMetaStreet V2 Deposit: WPUNKS-wstETH:40
$3,293.04
13
$28K
9
0%
-0.32%
-0.01%
-0.42%
$506K
$5.0M
#70v3mwstETH-WPUNKS:40/WETHMetaStreet V2 Deposit: WPUNKS-wstETH:40
$3,316.32
9
$43K
9
0%
0%
0.25%
-0.26%
$5.0M
$5.0M
#71v3USDB/WETHUSDB
$1.01
7
$3.7K
6
0%
0%
0%
-0.05%
$179K
$360.8M
#72v3DETH/WETHDuo ETH
$2,999.79
42
$264K
27
0%
0.14%
-0.35%
-0.14%
$2.9M
$59.3M
#73v3mwstETH-WPUNKS:20/WETHMetaStreet V2 Deposit: WPUNKS-wstETH:20
$3,594.56
22
$58K
8
0%
0%
0.16%
-0.40%
$2.4M
$2.7M
#74v3mwstETH-WPUNKS:20/WETHMetaStreet V2 Deposit: WPUNKS-wstETH:20
$3,593.39
15
$101K
5
0%
0%
0.16%
0.26%
$2.6M
$2.7M
#75v3axlUSDC/USDBAxelar Wrapped USDC
$1.00
141
$481K
70
-0.12%
-0.08%
-0.13%
-0.03%
$345K
$242K
#76v3sfrxETH/WETHStaked Frax Ether
$3,381.93
25
$76K
21
0%
0%
-0.40%
-0.64%
$4.9M
$284K
#77v3sFRAX/USDBStaked FRAX
$1.05
27
$141K
15
0%
-0.15%
-0.26%
-0.35%
$2.8M
$1.1M
#78v3inETH/WETHInceptionLRT restaked ETH
$3,139.33
6
$3.2K
5
0%
0%
0%
0.19%
$737K
$127K
#79v2BND/USDBBlastName Dot
$1.25
15
$455
11
0%
0%
-0.35%
-0.43%
$189K
$418K
#80v2USB/USDBWand USB
$0.9987
3
$361
2
0%
0%
0%
-0.65%
$141K
$1.5M
#81v2ETHx/WETHWand ETHx
$2,183.18
2
$1.2K
2
0%
0%
0%
0.65%
$147K
$597K
#82v3BAG/USDBBag
$0.003611
27
$38
22
0%
-0.97%
0.63%
1.71%
$107K
$6.1M
#83v3YES/WETHYES
$3.87
334
$330
259
-0.20%
-0.21%
-0.85%
-0.42%
$698
$56.1M
#84v3PUMP/WETHPump
$0.3165
8
$216
4
0%
0%
0.27%
2.03%
$91K
$6.6M
#85v3PAC/USDBPacMoon
$0.2113
4
<$1
4
0%
0%
-2.28%
0.30%
$911
$59.0M
#86v3PAC/USDBPacMoon
$0.2174
17
$9
16
0%
0%
-1.89%
5.46%
$87
$60.7M
#87v2PAC/OLEPacMoon
$0.2111
2
<$1
2
0%
0%
0%
-5.15%
$19
$59.0M
#88v2ANDY/WETHAndy
$0.1666
56
$150
43
0%
0%
0.89%
-7.43%
$978
$16.2M
#89v3SSS/WETHSSS
$0.089340
62
$345
61
0%
-1.60%
-2.49%
-2.22%
$337
$5.1M
#90v2JUICE/WETHJuice
$0.09694
46
$4
46
0%
0%
1.21%
3.73%
$52
$15.3M
#91v3ANDY/PACAndy
$0.1623
11
$64
5
0%
0%
-2.69%
-12.80%
$738
$15.8M
#92v3JUICE/USDBJuice
$0.09285
17
$25
16
0%
0%
0.06%
-0.53%
$516
$14.7M
#93v3BAJA/WETHBaja
$0.063000
11
$23
3
0%
0%
-2.29%
-13.41%
$619
$1.5M
#94v3BINU/PACBlast Inu
$0.0001645
4
$21
2
0%
0%
0.83%
-3.29%
$552
$164K
#95v3FINGER/PACFinger Blast
$0.066596
4
$20
1
0%
0%
4.79%
-2.80%
$330
$457K
#96v3YIELD/WETHYield Token
$0.4773
6
<$1
6
0%
0%
0%
1.63%
$554
$12.4M
#97v2BINU/WETHBlast Inu
$0.0001719
4
$10
4
0%
0%
3.42%
106%
$32
$171K
#98v3BEPE/PACBlast Pepe
$0.056239
4
$13
2
0%
0%
0%
6.44%
$326
$623K
#99v3CORE/YESCore Markets
$0.007119
3
$6
3
-16.39%
-16.39%
-16.39%
-16.75%
$120
$193K
#100v2BEPE/WETHBlast Pepe
$0.056081
4
$2
4
0%
0%
-0.98%
2.58%
$95
$608K
Showing pairs 1-100 of 217Pairs 101-200