Loading...
Loading...
24H Volume:
$429.9M
24H Txns:
937,060
Latest Block:4s ago
28,994,784
4s ago
#101USDT/BUSDTether USD
$1.00
1,357
$343K
368
0%
0%
-0.11%
-0.01%
$13.2M
$3.38B
#102SHIB/WBNBSHIBA INU
$0.056811
1,344
$233K
464
0%
-0.32%
0.83%
-12.66%
$367K
$50.6M
#103v2CM/USDTCM
$9.83
1,337
$41K
298
0%
-3.32%
7.01%
-30.37%
$33K
$53K
#104v2PLAY/BUSDPLAY
$0.08404
1,328
$492K
819
0.09%
0.29%
0.87%
0.76%
$608K
$48.0M
#105v2POM/WBNBPOM
$0.00001243
1,321
$10K
134
3.33%
15.62%
112%
5,490%
$2.2K
$10K
#106v2PNIGGA/WBNBPepe Nigga
$0.054502
1,303
$95K
551
0%
-0.37%
-60.29%
24.41%
$5.6K
$4.5K
#107ETH/WBNBEthereum Token
$1,747.56
1,302
$1.3M
494
0%
-0.22%
0.44%
-5.12%
$8.5M
$1.050B
#108v2DEBT/USDTDEBT
$14.86
1,297
$526K
510
-0.05%
-0.06%
-3.22%
-5.72%
$7.6M
$743.4M
#109v3Cake/USDTPancakeSwap Token
$1.41
1,276
$1.7M
716
0%
-0.12%
0.31%
-8.56%
$2.5M
$549.8M
#110v2CHEEL/USDTCHEELEE
$12.70
1,265
$91K
362
0.10%
0.37%
0%
1.01%
$245K
$12.70B
#111v2LVL/WBNBLevel Token
$4.42
1,263
$1.1M
661
0%
-1.10%
-2.28%
-13.63%
$2.3M
$219.9M
#112MATIC/WBNBMatic Token
$0.6008
1,263
$1.4M
198
0%
-0.98%
1.56%
-15.43%
$346K
$35.4M
#113v2HWT/USDTHyper Wallet Token
$0.073399
1,256
$16K
770
0%
1.73%
142%
25.37%
$2.7K
$150K
#114SEG/DAOShoe Elimination Game
$1.14
1,245
$281K
991
-0.11%
-2.95%
-9.62%
-3.92%
$2.2M
$340.5M
#115v2LENDA/WBNBLenda
$0.0005583
1,244
$15K
687
0.03%
-0.27%
0.02%
-6.78%
$198K
$793K
#116v2MBOX/WBNBMobox
$0.3160
1,237
$1.1M
310
-0.02%
0.69%
1.30%
-7.86%
$15.1M
$127.1M
#117v2PAYU/WBNBPlatform of meme coins
$0.071270
1,235
$314K
524
0.01%
0.01%
-3.45%
-12.09%
$157K
$6.9M
#118v2VOTE/WBNBVotecoin
$0.0142784
1,220
$241K
279
0%
0%
0%
-100%
$1
-
#119v3ID/USDTSPACE ID
$0.2644
1,219
$409K
231
0%
-0.92%
-1.23%
-20.27%
$385K
$52.8M
#120v2.1BTC.b/WBNBBitcoin
$25,751.77
1,207
$143K
801
0.01%
-0.31%
0.49%
-2.54%
$163K
$337K
#121v3XRP/WBNBXRP Token
$0.5049
1,198
$1.3M
547
0%
-0.38%
0.68%
-5.71%
$2.1M
$139.8M
#122v1WBNB/USDTWrapped BNB
$237.96
1,193
$28K
936
0%
-0.36%
0.23%
-8.34%
$123K
$745.1M
#123v3ETH/WBNBEthereum Token
$1,745.35
1,189
$272K
757
-0.01%
-0.40%
0.35%
-5.13%
$37K
$1.050B
#124v3TRANS/WBNBTrans Pepe
$0.065934
1,188
$1.4M
37
0%
-0.53%
0.03%
-8.50%
$19K
$593.4M
#125v3BTCB/WBNBBTCB Token
$25,698.71
1,186
$7.6M
406
0%
-0.61%
0.26%
-2.65%
$13.5M
$1.55B
#126v2TWT/WBNBTrust Wallet
$0.7373
1,185
$518K
402
0%
-0.12%
1.81%
-16.75%
$819K
$737.3M
#127v2$GAL/WBNBGalio
$0.053806
1,178
$47K
482
0%
-6.06%
-3.58%
-94.56%
$2.6K
$3.5K
#128v2SFM/WBNBSafeMoon
$0.0001799
1,164
$52K
273
0%
-1.29%
0.04%
-9.45%
$5.1K
$100.5M
#129v2BPW/WBNBBaby Pepe Wagmi
$0.0153386
1,163
$210K
283
0%
0%
0%
-100%
<$1
-
#130v2PUMP/WBNBPUMP IT
$0.0126682
1,163
$38K
299
0%
-9.22%
-44.44%
-81.60%
$867
$668
#131v2BUSDHK/WBNBBUSD Hong Kong
$0.0138223
1,141
$433K
118
0%
0%
56.03%
-100%
$3
-
#132v2DragonKing/WBNBDragonKing
$0.061668
1,136
$190K
574
0.94%
21.38%
30.11%
145%
$216K
$1.4M
#133v2BNX/BUSDBinaryX
$0.2819
1,133
$2.2M
176
0%
-1.02%
0.07%
-28.57%
$10.8M
$129.3M
#134v2LINA/BUSDLinear Token
$0.009981
1,117
$194K
351
0.19%
-0.31%
0.38%
-20.12%
$166K
$99.8M
#135v2ACORNS/USDTAcorns Token
$16.87
1,107
$40K
2
0%
0.80%
1.07%
60.99%
$381K
$2.1M
#136v2Cake/BUSDPancakeSwap Token
$1.41
1,102
$459K
584
0%
0.01%
0.21%
-8.56%
$1.7M
$550.3M
#137v2HKB/USDTHKB
$0.001309
1,097
$237K
526
-0.30%
-1.61%
-1.99%
-97.13%
$88K
$58K
#138BSW/WBNBBiswap
$0.08617
1,082
$817K
436
-0.02%
-0.31%
0.42%
-14.65%
$5.5M
$43.0M
#139v2AiONE/WBNBAiONE
$0.0004532
1,082
$15K
65
0.01%
-0.31%
1.44%
-7.68%
$276K
$45.3M
#140v1ADA/WBNBCardano Token
$0.2679
1,078
$235K
262
0%
-1.85%
1.65%
-7.26%
$575K
$75.0M
#141v2MBANK/USDTMetaBank
$0.00006729
1,077
$7.4K
590
0%
-0.07%
-0.07%
-3.61%
$405K
$1.3M
#142v2XRP/WBNBXRP Token
$0.5060
1,054
$406K
483
0%
-0.20%
0.72%
-5.67%
$2.3M
$140.1M
#143v3LINK/WBNBChainLink Token
$5.19
1,052
$916K
307
0%
-0.87%
2.45%
-12.56%
$500K
$44.5M
#144v2BABY$POV/WBNBBABY$POV
$0.0114238
1,047
$34K
289
0%
-15.89%
-18.18%
170%
$1.5K
$1.7K
#145SOL/WBNBSOLANA
$15.52
1,043
$462K
430
0%
-0.40%
2.47%
-9.08%
$397K
$12.4M
#146v3ETH/WBNBEthereum Token
$1,744.03
1,040
$4.1M
402
0.01%
-0.58%
0.32%
-5.10%
$12.1M
$1.050B
#147BSW/USDTBiswap
$0.08608
1,038
$849K
403
0%
-0.45%
0.35%
-14.65%
$3.2M
$43.0M
#148FIST/USDTFistToken
$0.008279
1,035
$210K
566
0%
-1.33%
1.80%
-8.41%
$661K
$1.6M
#149BTCB/WBNBBTCB Token
$25,807.92
1,033
$1.3M
362
0%
-0.06%
0.65%
-2.50%
$10.0M
$1.56B
#150v3Cake/WBNBPancakeSwap Token
$1.41
1,032
$2.3M
521
-0.38%
-0.61%
-0.07%
-7.96%
$8.9M
$548.8M
#151IOTA/WBNBMIOTAC
$0.1581
1,026
$136K
134
0.49%
0.16%
2.29%
-8.43%
$54K
$4.5M
#152v2ARKFI/BUSDARK
$0.9911
991
$47K
864
0%
-0.32%
0.12%
-1.63%
$377K
$813K
#153v2KTalk DAPP/WBNBKTalk DAPP
$0.0002392
983
$301K
119
0.96%
3.59%
39.89%
231%
$172K
$191K
#154v2GSD/USDTGSD
$0.1591
978
$201K
420
-1.34%
-5.21%
-12.17%
-20.30%
$140K
$935K
#155v2PVU/USDTPlant vs Undead Token
$0.008842
970
$86K
601
-0.03%
-0.86%
-4.56%
-15.21%
$878K
$2.6M
#156v2LTC/WBNBLitecoin Token
$76.88
965
$534K
382
0%
-0.30%
0.79%
-13.40%
$661K
$55.7M
#157ONE/WBNBHarmony ONE
$0.01042
964
$64K
567
0%
-0.26%
-0.48%
-14.97%
$129K
$533K
#158v2CrazyBunny/WBNBCrazyBunny
$0.0195724
962
$85K
272
0%
0.94%
17.54%
50.55%
$100K
$384K
#159DAO/USDTDistributed Autonomous Organization
$1.06
958
$731K
534
-0.01%
-1.31%
-2.71%
12.14%
$3.3M
$106.2M
#160v2BLU/WBNBBLU
$0.064257
948
$62K
23
0%
-0.33%
0.44%
-8.16%
$115K
$425K
#161v2MMIT/WBNBMango Man Intelligent
$0.071168
942
$194K
404
-0.15%
-2.43%
-5.56%
-4.28%
$206K
$24.4M
#162v2MIC/USDTMIC
$1.92
935
$61K
306
0.16%
-13.15%
-3.93%
9.73%
$22K
$39K
#163v2GMT/USDCGreen Metaverse Token
$0.1876
933
$316K
257
0%
-0.93%
-0.11%
-16.70%
$1.4M
$9.9M
#164LINK/WBNBChainLink Token
$5.20
922
$340K
235
0%
-0.58%
2.60%
-11.95%
$1.6M
$44.5M
#165v3agEUR/USDTagEUR
$1.07
922
$168K
832
0%
0%
-0.03%
0.03%
$409K
$300K
#166v2TONCOIN/USDTWrapped TON Coin
$1.47
919
$331K
306
0%
-0.70%
-3.47%
-13.36%
$386K
$7.2M
#167XRP/WBNBXRP Token
$0.5048
915
$311K
274
0.03%
-0.34%
0.63%
-6.06%
$1.7M
$139.8M
#168v3PVC/BUSDPVC META
$11.20
915
$51K
787
0%
0%
0%
0%
$5.9M
$16.80B
#169v2ZangAi/WBNBZang Ai
$0.065461
910
$565K
459
0%
0%
-41.58%
-97.92%
$63
$32K
#170MATIC/WBNBMatic Token
$0.6004
905
$110K
363
0%
-1.05%
1.38%
-15.27%
$105K
$35.4M
#171v2CGPT/BUSDChainGPT
$0.09348
904
$195K
252
0%
-0.27%
-0.78%
-15.33%
$167K
$93.4M
#172USDT/BUSDTether USD
$1.00
889
$1.3M
575
0%
0%
0.01%
0.06%
$797K
$3.38B
#173v2DRIP/DEBTDrip
$0.1365
887
$25K
33
-1.86%
-1.26%
-5.48%
-1.35%
$190K
$204.8M
#174v2ALUM/DEBTAluminum
$0.004085
886
$19K
49
-0.06%
0.35%
-0.40%
-0.59%
$227K
$4.56B
#175v2Spider/WBNBSpider Man
$0.03236
882
$17K
299
0%
8.96%
20.94%
351%
$2.0K
$2.4K
#176v2XVS/WBNBVenus
$3.34
882
$358K
413
0.11%
0.22%
2.10%
-15.97%
$534K
$99.5M
#177v2Mars/USDTMars
$0.00004182
875
$436K
719
0.65%
2.92%
6.37%
7.16%
$1.3M
$33.0M
#178v2SFP/WBNBSafePal Token
$0.3615
874
$382K
174
0.06%
-1.69%
0.08%
-3.68%
$2.5M
$180.7M
#179GMT/USDCGreen Metaverse Token
$0.1885
874
$48K
651
0%
-0.77%
-0.70%
-16.71%
$68K
$10.0M
#180GST/USDCGreenSatoshiToken
$0.01595
873
$21K
717
0.02%
1.66%
4.19%
-17.77%
$121K
$2.1M
#181v2BabyDoge/WBNBBaby Doge Coin
$0.081467
867
$112K
751
0.01%
-0.32%
0.27%
-8.81%
$13.6M
$314.0M
#182v2ALU/WBNBAltura
$0.02631
863
$420K
502
0%
-0.12%
1.14%
-15.38%
$1.0M
$34.7M
#183v2LBlock/WBNBLuckyBlock
$0.00001230
863
$33K
55
-0.13%
-0.62%
-0.33%
-2.10%
$487K
$1.1M
#184v2PEPEInu/WBNBPEPEInu
$0.0148157
859
$165K
260
0%
0%
0%
-100%
$2
-
#185v2HABIBI/WBNBYALLA HABIBI
$0.0112036
853
$27K
265
0%
0%
-40.78%
-94.49%
$473
$327
#186v3SFM/WBNBSafeMoon
$0.0001845
849
$152K
425
0%
-0.42%
1.97%
-6.53%
$4.4M
$103.1M
#187v2INJ/WBNBInjective Protocol
$5.64
847
$159K
259
0%
-1.05%
1.06%
-16.94%
$273K
$42.3M
#188v2UNI/WBNBUniswap
$4.06
840
$704K
358
0%
-0.13%
1.06%
-10.95%
$1.3M
$19.9M
#189v2GROW/DEBTGROW
$0.4528
839
$42K
80
-0.03%
0.82%
0.25%
-4.29%
$361K
$452.8M
#190v2XQJ/USDTXQJ
$3.51
832
$326K
537
-0.06%
-2.25%
-3.83%
20.08%
$1.0M
$3.1M
#191UNI/WBNBUniswap
$4.06
832
$520K
286
0%
-0.23%
0.99%
-11.02%
$1.3M
$19.8M
#192v2PEPE/WBNBREI PEPE
$1.31
830
$81K
319
6.88%
-10.39%
2,044%
2,044%
$2.3K
$7.8K
#193v2YLBS2/USDTYLBS2
$217.44
822
$61K
216
0%
-5.49%
-9.07%
910%
$47K
$193K
#194ETH/USDTEthereum Token
$1,747.64
818
$707K
341
0%
-0.30%
0.55%
-5.10%
$5.4M
$1.050B
#195v3DOT/WBNBPolkadot Token
$4.49
815
$676K
332
0%
-0.42%
0.66%
-9.13%
$647K
$71.9M
#196v2TRUSTCZ/WBNB In CZ We Trust
$0.095520
813
$5.1K
143
0%
0%
-1.79%
46.37%
$904
$552
#197v2BEV/DEBTBeverage
$0.1929
810
$26K
55
0.13%
1.82%
0.34%
-0.82%
$124K
$2.18B
#198v2EZY/USDTEZZY game token
$0.01549
810
$68K
555
0%
-0.45%
-4.84%
-0.17%
$69K
$619K
#199NEAR/WBNBNEAR Protocol
$1.20
810
$280K
310
0%
0%
0.37%
-12.40%
$172K
$11.8M
#200ADA/ETHCardano Token
$0.2681
785
$80K
171
0%
-1.92%
2.38%
-6.83%
$130K
$75.0M
Showing pairs 101-200 of 22,668Pairs 1-100Pairs 201-300