• Latest Block:
    15,620,383
  • 24H Txns:
    2,231
    24H Volume:
    $9.7K
Activity
Price Change
#1WETH/USDCWrapped Ether
$10.53
394
$3.2K
0%
4.00%
-3.59%
2.18%
$13K
$27.6M
#2USDT/WETHTether USD
$0.00003400
324
$1.4K
0%
7.08%
2.23%
-2.91%
$10K
$1.0M
#3WBTC/WETHWrapped BTC
$0.7650
275
$755
0%
-3.17%
-2.34%
-4.76%
$10K
$190K
#4DAI/WETHDai Stablecoin
$0.00003374
177
$723
0%
3.13%
1.41%
-3.01%
$4.2K
$213K
#5BTCTRADE/WETHBitcoin Trade
$116.54K
113
$21
0%
0%
19.88%
14,811%
$8
$>999Q
#6BTCBR/WETHBitcoinBR
$0.051832
68
$80
0%
-0.31%
4.53%
25,155%
$1
$38K
#7SHIB/WETHSHIBA INU
$0.075894
28
$3
0%
1.18%
122%
151%
$14
$58.9M
#8SYN/WETHSynapse
$0.003431
28
$134
0%
3.92%
-3.84%
3.87%
$46K
$458K
#9BTCBR/BTCTRADEBitcoinBR
$0.051952
28
$2
0%
32.43%
32.77%
2,871%
$2
$40K
#10LINK/WETHChainLink Token
$0.0005855
28
$914
1.13%
1.13%
0.57%
-4.21%
$2.0K
$585K
#11MM/WETHMillion
$0.01280
24
$6
0%
0%
36.06%
121%
$6
$12K
#12OHM/WETHOlympus
$0.009450
23
$288
0%
3.87%
-1.67%
1.61%
$7.7K
$270K
#13SUSHI/BTCTRADESushiToken
$0.001864
21
$1
0%
0%
-2.56%
-14.71%
$3
$455K
#14WBTC/ROBOWrapped BTC
$0.9832
20
$1
0%
0%
-7.91%
29.14%
$76
$245K
#15SUSHI/BTCBRSushiToken
$0.001554
19
$3
0%
0%
0%
-99.24%
<$1
$380K
#16AXS/WETHAxie Infinity Shard
$0.008600
16
$40
0%
0%
0%
-35.16%
$123
$2.3M
#17SUSHI/WETHSushiToken
$0.001809
16
$3
0%
0%
-1.88%
6.42%
$25K
$442K
#18WBTC/BTCBRWrapped BTC
$1.06
15
$8
0%
0%
0%
32.02%
<$1
$266K
#19LON/USDTTokenlon
$0.0004436
15
$42
0%
1.63%
-3.47%
7.35%
$1.0K
$54K
#20WBTC/BTCTRADEWrapped BTC
$0.9733
15
<$1
0%
0%
7.43%
-11.28%
$1
$242K
#21UST/WETHWrapped UST Token
$0.00003513
14
$31
0%
0%
0%
-21.45%
$108
$15K
#22MKR/WETHMaker
$0.02747
14
$20
0%
0%
3.37%
9.48%
$176
$26K
#23NU/WETHNuCypher
$0.0006328
13
$6
0%
0%
-5.94%
2.59%
$25
$2.4M
#24EFI/WETHEfinity Token
$0.00001251
13
$23
0%
1.56%
-10.77%
14.04%
$117
$25K
#25SYN/USDCSynapse
$0.003450
12
$59
0%
3.91%
-4.05%
6.63%
$1.1K
$461K
#26OHM/DAIOlympus
$0.009247
12
$40
0%
0%
-5.22%
2.01%
$1.2K
$264K
#27MANA/DAIDecentraland MANA
$0.00005195
12
$15
0%
-0.50%
2.13%
4.88%
$174
$113K
#28PEAK/WETHPEAKDEFI
$0.00004357
12
<$1
0%
0%
0%
7.00%
$164
$76K
#29PROS/WETHProsper
$0.001465
11
$5
0%
4.50%
4.50%
4.18%
$275
$146K
#30MANA/WETHDecentraland MANA
$0.00005096
11
$42
0%
1.83%
1.83%
3.36%
$814
$111K
#31RGT/WETHRari Governance Token
$0.008412
10
$54
0%
0%
-0.30%
-13.63%
$597
$105K
#32MATIC/WETHMatic Token
$0.00005636
10
$3
0%
0%
4.77%
16.43%
$32
$563K
#33MIM/WETHMagic Internet Money
$0.00003232
9
$43
0%
-3.40%
-3.40%
-5.45%
$198
$58K
#34APE/WETHApeCoin
$0.004191
9
$6
0%
0%
-8.03%
1.89%
$142
$4.1M
#35INV/WETHInverse DAO
$0.03709
9
$59
0%
0%
0%
9.55%
$191
$7.0K
#36MULTI/WETHMultichain
$0.006013
9
$66
0%
1.21%
-3.74%
3.90%
$13K
$599K
#371INCH/WETH1INCH Token
$0.00005526
9
$2
0%
0%
0%
34.19%
$6
$82K
#38MULTI/USDCMultichain
$0.006054
9
$65
0%
1.47%
-2.28%
6.63%
$1.4K
$603K
#39APE/USDTApeCoin
$0.004379
8
$5
0%
0%
0.07%
10.93%
$93
$4.3M
#40YFI/WETHyearn.finance
$6.99
7
$25
0%
0%
0%
10.14%
$11K
$256K
#41FXS/WETHFrax Share
$0.0002465
7
$1
0%
0%
0%
7.88%
$10
$24K
#42sil/WETHSushiswapV2 IL Protection
$0.0002183
7
<$1
0%
0%
0%
19.21%
$1
$32
#43FODL/USDCFodl
$0.00001658
7
$4
0%
0%
-2.81%
6.78%
$103
$16K
#44WXRP/WETHWrapped XRP
$0.001797
7
$10
0%
-3.98%
-3.98%
4.40%
$41K
$32K
#45ALCX/WETHAlchemix
$0.1306
7
$13
0%
0%
0%
-0.33%
$44K
$226K
#46LDO/WETHLido DAO Token
$0.002026
7
$239
0%
-2.47%
-2.47%
0.66%
$19K
$2.0M
#47FODL/WETHFodl
$0.00001639
7
$4
0%
0%
-2.38%
2.54%
$1.1K
$16K
#48WXRP/USDCWrapped XRP
$0.001812
7
$10
0%
-3.37%
-3.37%
9.03%
$226
$32K
#49PRIMATE/APEPRIMATE
$0.00002366
7
$3
0%
0%
-5.08%
5.57%
$1.6K
$48K
#50SDL/WETHSaddle DAO
$0.055993
6
$713
0%
0%
0%
-94.26%
$401
$5.9K
#51PRIMATE/WETHPRIMATE
$0.00002456
6
$3
0%
0%
0%
7.47%
$92
$50K
#52SDT/WETHStake DAO Token
$0.0005854
6
$105
0%
0%
0%
-78.73%
$144
$34K
#53EFI/USDTEfinity Token
$0.00001272
6
$3
0%
-3.14%
2.51%
19.03%
$33
$25K
#54IQ/WETHEveripedia IQ
$0.051341
6
$11
0%
4.13%
4.13%
0.82%
$732
$3.4K
#55MIR/WETHWrapped MIR Token
$0.0002482
5
$2
0%
0%
0%
-3.69%
$9
$28K
#56AMP/WETHAmp
$0.00002862
5
<$1
0%
3.55%
-3.04%
-3.04%
$853
$2.8M
#57INV/DOLAInverse DAO
$0.03496
5
$16
0%
0%
0%
0.55%
$48
$6.6K
#58TUSD/WETHTrueUSD
$0.00003152
5
$2
0%
0%
0%
-4.28%
$70
$23K
#59SNX/WETHSynthetix Network Token
$0.001277
5
$99
0%
0%
0%
-15.73%
$1.3K
$380K
#60VITE/USDTVite
$0.00008409
5
$1
0%
0%
0%
13.44%
$35
$5.6K
#61BAND/WETHBandToken
$0.002532
5
$21
0%
0%
-4.54%
6.56%
$1.5K
$253K
#62VITE/WETHVite
$0.00008309
5
$1
0%
0%
0%
8.77%
$1.9K
$5.5K
#63POND/WETHMarlin POND
$0.00002216
5
$3
0%
0%
-5.32%
3.03%
$1.3K
$111K
#64USDC/BTCTRADEUSD Coin
$0.00003285
5
<$1
0%
0%
0%
6.45%
<$1
$1.3M
#65UMA/WETHUMA Voting Token v1
$0.01035
4
$2
0%
0%
0%
-2.71%
$1.7K
$1.1M
#66USDT/BTCTRADETether USD
$0.00003278
4
<$1
0%
0%
0%
6.11%
<$1
$1.0M
#67SHIB/LRCSHIBA INU
$0.075603
4
<$1
0%
0%
119%
119%
$1
$56.0M
#68USDC/BTCBRUSD Coin
$0.00003300
4
$4
0%
0%
0%
2.85%
<$1
$1.3M
#69WBTC/POLYWrapped BTC
$1.09
4
<$1
0%
0%
-0.11%
39.75%
$3
$273K
#70EFI/USDCEfinity Token
$0.00001283
4
$2
0%
0%
-2.39%
28.38%
$18
$25K
#71RAIL/WETHRail
$0.003376
4
$1
0%
0%
0%
0.21%
$2.6K
$194K
#72DAI/BTCBRDai Stablecoin
$0.00004016
4
$4
0%
0%
24.42%
21.60%
<$1
$254K
#73FRAX/WETHFrax
$0.00003062
4
$2
0%
0%
0%
-8.90%
$45
$43K
#74BAO/USDCBaoToken
$0.065218
3
$2
0%
7.93%
7.93%
8.55%
$68
$512K
#75ZRX/WETH0x Protocol Token
$0.00001139
3
<$1
0%
0%
0%
3.13%
$11
$11K
#76PYRO/SHIBPYRO Network
$0.067846
3
<$1
0%
0%
5.05%
5.05%
$1
$620
#77agEUR/ANGLEagEUR
$0.00003104
3
$2
0%
0%
0%
4.76%
$68
$1.3K
#78PROS/USDCProsper
$0.001509
3
<$1
0%
12.47%
12.47%
13.27%
$13
$150K
#79xSUSHI/WETHSushiBar
$0.002580
3
<$1
0%
0%
0%
11.12%
$4.3K
$130K
#80BMI/WETHBridge Mutual
$0.00009036
3
<$1
0%
0%
-4.23%
7.41%
$759
$14K
#81CRV/WETHCurve DAO Token
$0.0001959
3
<$1
0%
0%
0%
3.71%
$2.2K
$357K
#82IOTX/USDTIoTeX Network
$0.0001493
3
$1
0%
0%
0%
36.55%
$30
$1.3M
#83DAO/WETHDAO Maker
$0.0006386
3
$3
0%
0%
0%
2.79%
$232
$175K
#84INSUR/WETHInsurAce
$0.00003705
3
<$1
0%
4.38%
4.38%
2.39%
$62
$3.7K
#85DIA/USDCDIAToken
$0.002058
3
$1
0%
8.98%
8.98%
11.15%
$29
$356K
#86HXRO/WETHHxro
$0.0003756
3
$1
0%
0%
0%
7.32%
$258
$375K
#87sUSD/WETHSynth sUSD
$0.00003287
3
$9
0%
0%
0%
-13.44%
$142
$2.4K
#88ANGLE/WETHANGLE
$0.052051
3
$2
0%
0%
0%
11.86%
$10
$2.0K
#89DAI/IDLEDai Stablecoin
$0.00002996
2
<$1
0%
0%
0%
0%
$3
$189K
#90USDC/silUSD Coin
$0.00002984
2
<$1
0%
0%
0%
-3.25%
$3
$1.2M
#91SHIB/L1SHIBA INU
$0.075570
2
<$1
0%
0%
44.62%
44.62%
<$1
$55.7M
#92DCMC/WETHDCMC
$0.00007051
2
<$1
0%
0%
0%
-8.46%
$17
$38K
#93MM/WETHMMToken
$0.00002639
2
<$1
0%
0%
0%
-1.12%
<$1
$18
#94YFI/silyearn.finance
$7.15
2
<$1
0%
0%
0%
12.18%
$11
$262K
#95USDC/QUADUSD Coin
$0.00002916
2
<$1
0%
0%
0%
-5.38%
$20
$1.2M
#96RAIL/renBTCRail
$0.003270
2
<$1
0%
0%
0%
0.56%
$30
$188K
#97AUC/WETHAuctus Token
$0.053608
2
<$1
0%
0%
0%
-56.21%
$1
$237
#98BOND/WETHBarnBridge Governance Token
$0.001894
2
<$1
0%
0%
0%
-6.10%
$17
$18K
#99ILV/WETHIlluvium
$0.4524
2
$12
0%
0%
0%
-8.76%
$475K
$3.2M
#100STZ/WETH99Starz
$0.0002085
2
<$1
0%
0%
0%
15.70%
$455
$20K
Showing pairs 1-100 of 208Pairs 101-200