• Latest Block:
    15,642,210
  • 24H Txns:
    8,612
    24H Volume:
    $650K
Activity
Price Change
#1V2HEX/WETHHEX
$0.001167
1,525
$251K
-0.78%
-12.30%
-15.13%
-24.89%
$58K
$679.2M
#2V3HEX/WETHHEX
$0.001172
749
$213K
-0.38%
-12.33%
-15.92%
-24.28%
$189K
$682.1M
#3V2WBTC/WETHWrapped BTC
$1.03
496
$1.7K
0%
0%
0.83%
13.82%
$7.0K
$258K
#4V2POW/WETHPowswap
$0.0006648
337
$1.6K
-3.76%
-12.02%
-19.74%
-34.00%
$954
$396K
#5V2WETH/USDCWrapped Ether
$11.86
325
$13K
0.17%
0.18%
1.03%
1.00%
$57K
$31.5M
#6V2HDRN/WETHHedron
$0.061273
307
$4.6K
0.07%
-10.31%
-13.49%
-17.47%
$2.3K
$13.8M
#7V2HEX/HDRNHEX
$0.001165
304
$19K
-1.07%
-12.67%
-16.19%
-24.72%
$67K
$678.1M
#8V3HEX/WETHHEX
$0.001168
199
$43K
-0.23%
-12.52%
-15.63%
-25.70%
$93K
$679.9M
#9V3HEX/HDRNHEX
$0.001167
187
$19K
-1.45%
-12.26%
-15.90%
-24.64%
$116K
$679.5M
#10V2USDT/WETHTether USD
$0.00005151
160
$3.6K
0%
-0.23%
-0.58%
25.02%
$19K
$1.6M
#11V3SHIB/WETHSHIBA INU
$0.077741
154
$7.0K
-0.09%
-1.55%
-1.23%
-4.28%
$9.0K
$77.4M
#12V3HDRN/WETHHedron
$0.061261
152
$8.6K
-0.92%
-10.50%
-14.16%
-17.43%
$18K
$13.7M
#13V2HEX/USDCHEX
$0.001184
149
$4.5K
0%
-5.14%
-15.75%
-21.24%
$1.4K
$689.3M
#14V2SHIB/WETHSHIBA INU
$0.077735
128
$1.2K
0.16%
-1.53%
-2.23%
-4.58%
$11K
$77.3M
#15V3HDRN/WETHHedron
$0.061262
121
$1.2K
-1.86%
-10.79%
-14.40%
-18.38%
$740
$13.7M
#16V2HDRN/USDCHedron
$0.061261
110
$560
-1.90%
-12.34%
-15.22%
-18.22%
$767
$13.7M
#17V2DAI/WETHDai Stablecoin
$0.00005155
101
$2.3K
0%
-0.43%
-0.87%
25.31%
$9.7K
$326K
#18V2HXY/WETHHEX Money
$0.00006566
92
$13
0%
-37.23%
-40.64%
-49.84%
$3
$3.9K
#19V2DODECA/WETHDodeca
$0.02854
89
$669
0%
-1.82%
-3.42%
-10.06%
$11K
$89K
#20V2DRAK/WETHDrakonium
$0.1460
75
$651
0%
-9.18%
-14.33%
14.29%
$753
$48K
#21V3WETH/USDCWrapped Ether
$11.81
65
$300
0%
-1.33%
0.17%
-0.02%
$19K
$31.3M
#22V3POW/WETHPowswap
$0.0008962
57
$691
0%
0%
-0.67%
-10.97%
$3.1K
$534K
#23V3PLSD/WETHPulseDogecoin
$0.05726
55
$1.0K
-0.31%
5.52%
3.46%
2.70%
$8.7K
$346K
#24V2HEX/HXYHEX
$0.001219
52
$1.2K
0%
-13.19%
-12.53%
-20.58%
$70
$709.6M
#25V2MATIC/WETHMatic Token
$0.0001038
51
$143
0%
0%
1.94%
12.39%
$1.0K
$1.0M
#26V2POW/SHIBPowswap
$0.0006602
51
$55
-5.51%
-14.70%
-19.37%
-35.63%
$108
$393K
#27V3USDC/USDTUSD Coin
$0.00005179
47
$741
0%
0.41%
-0.20%
24.92%
$6.7K
$2.1M
#28V3WBTC/USDCWrapped BTC
$1.19
42
$960
0%
-4.28%
24.05%
19.24%
$1.7K
$298K
#29V2MORE/WETHMore
$0.01918
40
$39
-0.53%
-3.31%
-3.19%
-3.04%
$287
$402K
#30V2MKR/WETHMaker
$0.3180
40
$365
0%
0%
0%
-10.56%
$2.9K
$310K
#31V3HEX/DRAKHEX
$0.001181
37
$311
0%
-11.72%
-16.63%
-19.84%
$3.0K
$687.8M
#32V2PLSD/WETHPulseDogecoin
$0.05830
37
$9
0%
1.88%
2.96%
2.65%
$8
$352K
#33V3HEX/HDRNHEX
$0.001224
36
$1.5K
0%
-8.51%
-12.70%
-20.17%
$11K
$712.6M
#34V3DAI/USDCDai Stablecoin
$0.00005181
35
$627
0%
-0.20%
-0.20%
25.55%
$45K
$328K
#35V3DAI/WETHDai Stablecoin
$0.00005132
33
$376
0%
-4.50%
-2.64%
24.16%
$3.0K
$325K
#36V2POWGE/WETHpowgecoin
$0.0001626
30
$1.6K
0%
0%
2.09%
-14.66%
$16K
$162K
#37V3PLSD/HDRNPulseDogecoin
$0.05694
29
$391
-1.27%
3.84%
3.99%
1.02%
$8.3K
$344K
#38V3WETH/USDCWrapped Ether
$11.82
27
$41
0%
-0.06%
-0.54%
0.10%
$20K
$31.3M
#39V2POW/HDRNPowswap
$0.0007549
24
$10
0%
1.28%
-14.44%
-27.33%
$34
$450K
#40V3SHIB/WETHSHIBA INU
$0.077706
24
$825
0%
-0.67%
-2.67%
-4.01%
$8.2K
$77.0M
#41V2HEX/DODECAHEX
$0.001135
22
$240
0%
-16.00%
-19.14%
-23.61%
$2.5K
$660.6M
#42V3HEX/ICSAHEX
$0.001218
21
$1.1K
0%
-10.21%
-12.99%
-18.21%
$5.3K
$709.1M
#43V2POW/HEXPowswap
$0.0007470
19
$15
0%
-0.71%
-15.83%
-29.32%
$12
$445K
#44V2MAXI/HEXMaximus
$0.002853
19
$1.1K
0%
-10.19%
-10.19%
-23.97%
$1.1K
$808K
#45V3MAXI/HEXMaximus
$0.002847
17
$4.0K
0%
0%
-6.81%
-15.64%
$18K
$807K
#46V2UFO/WETHTHE TRUTH
$0.086547
17
$4.8K
0%
0%
0%
-48.11%
$26K
$337K
#47V2DAI/USDCDai Stablecoin
$0.00005317
16
$36
0%
0%
0%
29.18%
$1.9K
$337K
#48V2USDC/MOREUSD Coin
$0.00005151
15
$7
0%
0.40%
-0.95%
23.55%
$71
$2.1M
#49V3HDRN/ICSAHedron
$0.061325
15
$643
0%
-7.80%
-15.05%
-12.63%
$11K
$14.4M
#50V2SOTU/WETHSeed Of The Universe
$3,792.83
15
$4
0%
-0.39%
-0.83%
-2.40%
$253
$3.7K
#51V2HEX/HINUHEX
$0.001248
14
$2.5K
0%
-14.40%
-14.40%
-12.26%
<$1
$726.7M
#52V2ACR/WETHAcreage
$0.00005661
14
$1
0%
-12.75%
-12.75%
-6.47%
$2
$56K
#53V2UNI/WETHUniswap
$0.002384
14
$58
0%
-0.47%
-0.59%
-1.29%
$33K
$2.3M
#54V2WBTC/USDCWrapped BTC
$1.19
13
$4
0%
0%
-1.69%
14.41%
$14
$298K
#55V2USDC/USDTUSD Coin
$0.00005159
13
$47
0%
-1.22%
-0.57%
-5.30%
$723
$2.1M
#56V3HEX/PLSDHEX
$0.001171
13
$68
-6.25%
-10.70%
-13.85%
-20.93%
$2.0K
$681.6M
#57V2LINK/WETHChainLink Token
$0.0006738
13
$83
0%
0%
0%
2.43%
$2.0K
$673K
#58V2HEX/USDTHEX
$0.001172
13
$4
0%
-16.58%
-18.66%
-21.08%
$17
$682.5M
#59V3MKR/WETHMaker
$0.3205
13
$70
0%
0%
0%
-10.18%
$1.9K
$313K
#60V3AVINOC/WETHAVINOC Token
$0.00003093
12
$144
0%
0%
0%
14.06%
$1.6K
$30K
#61V3MATIC/WETHMatic Token
$0.0001042
12
$28
0%
0%
3.84%
16.18%
$2.0K
$1.0M
#62V3FRAX/WETHFrax
$0.00005212
12
$214
0%
-0.14%
-0.14%
23.26%
$2.2K
$74K
#63V2DRAK/USDTDrakonium
$0.1497
12
$6
0%
-9.04%
-13.02%
10.38%
$27
$49K
#64V2SUPER/WETHSuperFarm
$0.0008495
11
$887
0%
0%
0%
1.01%
$34K
$849K
#65V21INCH/WETH1INCH Token
$0.00006394
11
$15
0%
0%
-4.89%
7.25%
$226
$95K
#66V2HEX/USDTHEX
$0.001191
11
$3
-5.15%
-14.88%
-15.14%
-19.71%
$17
$693.3M
#67V2REQ/WETHRequest Token
$0.0002118
11
$30
0%
0%
0%
2.32%
$4.9K
$211K
#68V3PLP/WETHPulse Little Pickels
$0.051097
11
$34
0%
0%
-20.81%
-20.81%
$160
$6.5K
#69V2HEX/DAIHEX
$0.001380
11
$2
0%
0%
-4.97%
-10.28%
$14
$803.5M
#70V2HEX/M3M3HEX
$0.001253
10
$1.8K
0%
-10.39%
-10.39%
-10.39%
<$1
$729.4M
#71V2PZEN/USDCPLSZEN
$0.0001364
10
$65
0%
0%
-11.43%
27.59%
$654
$120K
#72V2PLSD/HDRNPulseDogecoin
$0.05400
10
$2
-1.22%
-4.54%
-4.54%
-2.38%
$15
$326K
#73V2XCAD/WETHXCAD Token
$0.0003087
10
$21
0%
0%
0%
11.78%
$343
$61K
#74V2ALBT/WETHAllianceBlock Token
$0.0001302
10
$49
0%
0%
0%
1.30%
$4.8K
$130K
#75V3FRAX/USDCFrax
$0.00005170
10
$2.2K
0%
-1.43%
-1.43%
-9.20%
$6.0K
$73K
#76V2ALBT/USDTAllianceBlock Token
$0.0001319
9
$36
0%
0%
0%
-7.85%
$180
$131K
#77V2uETH/WETHmicroETH
$0.00001167
9
$137
0%
17.00%
17.00%
4.49%
$321
$294
#78V3USDT/WETHTether USD
$0.00005278
9
$34
0%
0%
0.34%
8.98%
$11K
$1.7M
#79V3USDC/USDTUSD Coin
$0.00005154
9
$53
0%
0%
-2.68%
23.35%
$789
$2.1M
#80V2USDC/CAWUSD Coin
$0.00004155
9
$28
0%
0%
0%
0%
$415
$1.7M
#81V3UFO/WETHTHE TRUTH
$0.089533
9
$14
0%
0%
0%
-36.20%
$389
$491K
#82V3DAI/FRAXDai Stablecoin
$0.00005166
9
$353
0%
-0.48%
-0.48%
-11.12%
$1.3K
$327K
#83V2sUSD/WETHSynth sUSD
$0.00005378
9
$40
0%
0%
0%
10.21%
$233
$4.0K
#84V2HEZ/WETHHermez Network Token
$0.001901
8
$57
0%
0%
0%
7.03%
$2.0K
$98K
#85V3USDT/AVINOCTether USD
$0.00005220
8
$106
0%
0%
0%
26.04%
$785
$1.6M
#86V2HEX/SCXHEX
$0.001248
8
$2.9K
0%
-13.10%
-13.10%
-13.10%
<$1
$726.2M
#87V2HEX/POWERHEX
$0.001421
8
$613
0%
0%
0%
-8.60%
<$1
$827.3M
#88V2ELON/WETHDogelon
$0.096815
8
$55
0%
-1.13%
-1.13%
0.35%
$47K
$681K
#89V3SHIB/BONESHIBA INU
$0.077754
8
$32
0%
0%
0.37%
-4.20%
$516
$77.5M
#90V2HEX/iETHHEX
$0.001177
8
$62
0%
-12.50%
-14.43%
-20.36%
$31
$685.4M
#91V2DFI/WETHDeFiChain Token
$0.002595
8
$58
0%
0%
0%
2.37%
$16K
$21K
#92V2M87/WETHMESSIER
$0.072556
7
$6
0%
0%
0%
-2.13%
$3.1K
$24K
#93V2PZEN/WETHPLSZEN
$0.0001425
7
$5
0%
0%
-7.76%
31.62%
$31
$125K
#94V2SYLO/WETHSylo
$0.058446
7
$5
0%
0%
-2.03%
-3.31%
$2.6K
$84K
#95V2TOWER/WETHTOWER
$0.059550
7
$7
0%
0%
0%
1.86%
$290
$95K
#96V2AGIX/USDTSingularityNET Token
$0.0001988
7
$20
0%
0%
0%
-18.25%
$123
$207K
#97V3DAI/USDCDai Stablecoin
$0.00005139
7
$1.4K
0%
0%
-3.12%
25.30%
$21K
$325K
#98V2WBTC/SYLOWrapped BTC
$0.7932
7
$7
0%
0%
-40.04%
-26.41%
$128
$197K
#99V2DYP/WETHDeFiYieldProtocol
$0.0005026
7
$2
0%
0%
-0.61%
0.59%
$319
$12K
#100V2USDC/DRAKUSD Coin
$0.00005159
7
$5
0%
-0.61%
-0.61%
21.55%
$28
$2.1M
Showing pairs 1-100 of 863Pairs 101-200