Loading...
Loading...
24H Volume:
$1.0M
24H Txns:
2,376
Latest Block:1s ago
7,313,457
1s ago
Trending
#1TOSHI/WETHToshi
$0.00002130
95
$50K
75
0%
0.96%
3.53%
3.11%
$655K
$8.9M
#2MOCHI/WETHMochi
$0.069706
30
$7.9K
21
0%
-0.08%
-4.04%
2.75%
$100K
$970K
#3XEN/WETHXena
$0.03755
44
$22K
31
0%
0.18%
2.73%
8.55%
$1.2M
$37.5M
#4TOSHI/WETHToshi
$0.075524
6
$28
5
0%
0%
0%
10.56%
$781
$23K
#5KRAV/WETHKRAV
$0.002514
5
$6.5K
3
0%
0%
1.32%
6.59%
$645K
$25.1M
#6TOSHI/WETHToshi
$0.00002084
33
$1.5K
28
0%
0%
3.21%
1.81%
$6.1K
$8.7M
#7MOCHI/WETHMochi
$0.00006779
1
$2
1
0%
0%
0%
0%
$14K
$6.7K
#8YOU/WETHYoucoin
$0.0001992
3
$18
3
0%
0%
3.08%
3.15%
$107K
$199K
#9SMUDCAT/WETHSmudge Cat
$0.059554
4
$40
3
0%
0%
0%
-0.32%
$194K
$4.7M
#10AXL/WETHAxelar
$0.7189
16
$31
9
0%
-0.30%
1.27%
0.87%
$409
$100K
#11CBP/WETHCBB Point
$2.37
4
$1.9K
4
0%
0%
1.35%
-1.25%
$159K
$130K
#12MST/WETHMST
$0.06895
1
$8
1
0%
0%
0%
0%
$673
$689K
#13MOCHI/WETHMochi
$0.00002320
4
$12
4
0%
0%
90.66%
90.66%
$126
$2.3K
#14AXL/WETHAxelar
$0.7058
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$17
$98K
#15MOCHITOSHI/WETHMochi and Toshi
$0.0119069
3
$4
3
0%
0%
0%
0.21%
$4.5K
$9.0K
#16SUSHI/USDbCSushiToken
$1.15
20
$468
17
0%
0%
0%
18.03%
$7.5K
$34K
#17COIN/WETHCOIN
$0.0004006
2
$127
2
0%
0%
0%
-0.63%
$79K
$74K
#18BAPE/WETHBaseApe
$0.059602
2
$11
2
0%
0%
0%
0.88%
$22K
$9.6K
#19WETH/USDbCWrapped Ether
$2,096.10
1,280
$861K
540
-0.13%
0.20%
0.90%
2.96%
$514K
$67.7M
#20WETH/USDbCWrapped Ether
$2,094.31
22
$70
16
0%
0.11%
1.29%
3.15%
$2.0K
$67.6M
#21WETH/USDbCWrapped Ether
$2,095.56
41
$32
35
0%
0.62%
2.36%
3.38%
$579
$67.7M
#22WETH/USDbCWrapped Ether
$2,078.02
5
$16
5
0%
0%
1.21%
1.21%
$2.1K
$67.1M
#23DBC/WETHDigitalBay
$0.008255
1
$20
1
0%
0%
0%
0%
$9.6K
$825K
#24BSM/USDbCBsmToken
$0.2767
39
$4.1K
12
-0.18%
0.14%
-0.31%
-32.06%
$30K
$166K
#25KBOT/WETHKillBot
$0.00004765
11
$890
3
0%
0%
-5.55%
11.02%
$8.9K
$4.9K
#26GMR/WETHGAMER
$0.008227
1
$900
1
0%
0%
0%
0%
$193K
$2.7M
#27DAI/USDbCDai Stablecoin
$0.9994
175
$13K
125
0%
0%
0%
0%
$21K
$8.3M
#28AXL/WETHAxelar
$0.7998
2
<$1
1
0%
0%
0%
9.88%
$1
$111K
#29cbETH/WETHCoinbase Wrapped Staked ETH
$2,209.53
48
$14K
41
0%
-0.11%
0.93%
2.84%
$85K
$41.5M
#30DAI/WETHDai Stablecoin
$1.00
67
$1.3K
48
0%
0.29%
0.03%
0.78%
$28K
$8.4M
#31BALD/WETHBald
$0.01767
11
$12
10
0%
0%
2.94%
2.12%
$1.3K
$17.6M
#32FTT/WETHftc-test
$0.076380
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$10
$63
#33axlUSDC/USDbCAxelar Wrapped USDC
$0.9997
188
$37K
125
0%
0%
0%
0.02%
$221K
$1.8M
#34axlUSDC/WETHAxelar Wrapped USDC
$1.00
94
$250
86
0%
0.18%
0.38%
0.24%
$6.6K
$1.8M
#35axlUSDC/WETHAxelar Wrapped USDC
$1.00
61
$150
52
0%
0.32%
0.07%
0.46%
$8.0K
$1.8M
#36DAI/WETHDai Stablecoin
$0.9939
11
$4
10
0%
0%
-3.89%
-8.59%
$31
$8.3M
#37axlUSDC/WETHAxelar Wrapped USDC
$1.00
40
$775
27
0%
0.04%
-0.18%
0.12%
$10K
$1.8M
#38DAI/WETHDai Stablecoin
$1.00
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$24
$8.3M
#39axlUSDC/WETHAxelar Wrapped USDC
$1.00
1
$2
1
0%
0%
0%
0%
$676
$1.8M
#40axlUSDC/WETHAxelar Wrapped USDC
$1.00
2
<$1
2
0%
0%
0%
0.71%
$10
$1.8M