Loading...
Loading...
24H Volume:
$6.8M
24H Txns:
42,076
Latest Block:13s ago
15,750,825
13s ago
Trending
#1BRETT/WETHBrett
$0.1447
6,204
$2.8M
2,021
-0.66%
-0.99%
-2.86%
-15.85%
$5.4M
$1.43B
#2NORMIE/WETHNormie
$0.02365
2,371
$606K
339
0%
4.49%
-7.19%
-18.52%
$957K
$23.0M
#3KEPT/WETHKeptChain
$0.005352
7,062
$66K
2,398
0%
-3.90%
-5.82%
-14.74%
$114K
$535K
#4ANDY/WETHAndy
$0.03137
2,187
$240K
554
-0.19%
-3.41%
-11.01%
-21.04%
$815K
$31.3M
#5TYBG/WETHBase God
$0.0001363
394
$145K
180
0%
-1.03%
-1.73%
-18.23%
$661K
$16.7M
#6HAROLD/WETHHAROLD
$0.00001533
3
$648
3
0%
0%
-0.26%
-2.34%
$80K
$117K
#7WARPIE/WETHWarpie
$0.0002198
999
$105K
65
-0.86%
-0.20%
-3.54%
-13.58%
$298K
$2.1M
#8PIZZA/WETHPizza
$0.054877
2,616
$38K
1,061
-0.52%
-0.02%
-1.20%
-4.29%
$99K
$487K
#9MONC/WETHMoncat
$0.02195
40
$24K
28
0%
0%
-6.89%
-43.01%
$119K
$482K
#10BRETT/WETHBrett
$0.1455
169
$4.4K
84
0%
-1.28%
-3.04%
-13.59%
$281K
$1.44B
#11OMNI/WETHOmniCat
$0.0003080
188
$18K
163
0%
2.23%
7.72%
-0.32%
$266K
$12.8M
#12toby/WETHtoby
$0.072633
717
$67K
519
0%
0.88%
-1.87%
-9.21%
$298K
$7.7M
#13KRAV/WETHKRAV
$0.009232
13
$8.6K
12
0%
0.24%
1.38%
-1.50%
$1.6M
$8.1M
#14BAPE/WETHBaseApe
$0.0001975
7
$1.0K
7
0%
0%
0%
-3.74%
$128K
$197K
#15FRENZ/WETHFRENZ
$0.01548
13
$1.9K
11
0%
-0.70%
-0.68%
-2.27%
$142K
$1.0M
#16FELLA/WETHFELLA
$0.006771
25
$3.3K
9
0%
0%
0.07%
-3.39%
$155K
$677K
#17AYB/WETHAll Your Base
$0.051800
1,006
$93K
319
-0.39%
0.96%
-0.96%
2.61%
$271K
$3.5M
#18BROGE/WETHBroge
$0.094504
92
$5.5K
62
-1.84%
-3.34%
-4.56%
-15.91%
$81K
$310K
#19BEPE/WETHBEPE
$0.003384
97
$22K
73
-0.23%
-0.08%
-2.72%
-5.63%
$92K
$3.3M
#20KIBBLE/WETHKibble
$0.01507
38
$8.6K
29
1.16%
0.62%
0.30%
-7.00%
$449K
$1.3M
#21GMR/WETHGAMER
$0.007183
167
$7.3K
3
-0.54%
-0.09%
0.14%
-4.35%
$180K
$2.3M
#22MOCHI/WETHMochi
$0.00002604
278
$18K
204
0%
-0.43%
-1.21%
-13.67%
$57K
$26.0M
#23cbETH/WETHCoinbase Wrapped Staked ETH
$3,777.05
113
$148K
91
0%
0.01%
0.36%
-3.01%
$83K
$640.9M
#24TOSHE/WETHTOSHE
$0.082885
13
$413
9
0%
-2.24%
-2.24%
-2.79%
$60K
$310K
#25$BOON/WETHBase Baboon
$0.063888
2
$396
2
0%
0%
1.12%
1.12%
$55K
$141K
#26HIGH/WETHHigh
$0.001258
91
$11K
54
0%
0%
12.59%
3.40%
$77K
$528K
#27JELLY/WETHJelly
$0.03149
5
$7
3
0%
0%
-0.49%
-3.18%
$60K
$303K
#28MOCHI/WETHMochi
$0.001021
5
$136
3
0%
0%
-0.26%
-0.90%
$52K
$102K
#29SEAM/WETHSeamless
$4.57
160
$5.0K
81
0.09%
-1.83%
-3.16%
-4.57%
$40K
$46.8M
#30SNSY/WETHSensay
$0.0008277
4
$1.3K
3
0%
-2.46%
-2.46%
-2.46%
$83K
$6.8M
#31BROKIE/WETHBrokie
$0.056997
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$60K
$46K
#32BOATY/USDCBOATY
$0.00009554
4
$114
4
0%
0%
-0.01%
-0.31%
$37K
$6.6M
#33SMUDCAT/WETHSmudge Cat
$0.068319
7
$238
5
0%
0%
-0.83%
-4.26%
$76K
$415K
#34YOU/WETHYoucoin
$0.00003370
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$55K
$33K
#35WARPIE/WETHWarpie
$0.0002320
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$30K
$2.3M
#36KOMPETE/USDCKOMPETE Token
$0.02303
6
$130
6
0%
0%
-0.27%
-0.76%
$51K
$15.5M
#37KOMPETE/WETHKOMPETE Token
$0.02260
4
$62
4
0%
0%
-0.14%
-3.54%
$49K
$15.2M
#38BMONEY/WETHBrettIsBased
$0.053820
1
$11
1
0%
0%
0%
0%
$48K
$38K
#39HAM/WETHHAM
$0.00006656
8
$18
6
0%
0%
-0.81%
-3.13%
$47K
$66K
#40CHIBI/WETHChibi
$0.083511
4
$58
4
0%
0%
0%
-1.41%
$20K
$351K
#41TOCHI/WETHTochi Base
$0.092965
14
$1.5K
5
0%
0%
0%
-10.34%
$19K
$29K
#42DIK/WETHDikPikPenguins
$0.054853
1
$3
1
0%
0%
0%
0%
$26K
$48K
#43TOSHI/WETHToshi
$0.0003755
175
$1.0K
125
0.07%
0.07%
1.84%
-16.40%
$5.2K
$157.9M
#44RIZZ/WETHRIZZLER
$0.00004502
48
$330
34
-4.42%
-7.85%
-28.66%
-19.47%
$1.0K
$43K
#45SHIBA/WETHShiba Armstrong
$0.0009772
3
$13
3
0%
0%
0%
-2.17%
$8.3K
$9.7M
#46XEN/WETHXena
$0.001157
11
$1.2K
9
0%
-0.22%
1.06%
-22.49%
$15K
$215K
#47cbETH/WETHCoinbase Wrapped Staked ETH
$3,744.29
27
$72
26
0%
0%
-0.60%
-3.78%
$14K
$635.4M
#48SPARTANS/TYBG300 Based Spartans
$136.26
39
$355
27
0%
-0.67%
-1.37%
-7.24%
$7.1K
$39K
#49TYBG/WETHBase God
$0.0001402
6
$2
6
0%
0%
0%
-11.24%
$5.4K
$17.2M
#50ALB/WETHAlienBase Token
$0.04135
9
$39
9
0%
-0.57%
-0.57%
-1.65%
$5.1K
$4.1M
#51PRESI/WETHTurbo Trump
$0.001221
46
$3.3K
22
0%
0%
-6.07%
37.78%
$17K
$43K
#52kat/WETHkitteh
$0.057372
1
$21
1
0%
0%
0%
0%
$1.7K
$63K
#53MOCHI/WETHMochi
$0.00002622
22
$89
17
0%
0%
-2.18%
-12.92%
$1.6K
$26.2M
#54TOSHI/WETHToshi
$0.0004599
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$1.4K
$193.4M
#55TOSHI/WETHToshi
$0.0003726
32
$138
31
0%
0%
-0.09%
-16.47%
$1.1K
$156.7M
#56MIM/WETHMagic Internet Money
$0.9991
54
$764
44
0%
0.21%
0.40%
-0.32%
$6.4K
$29K
#57MOCHITOSHI/WETHMochi and Toshi
$0.0101684
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$8.1K
$16K
#58potato/WETHbased potato
$27,306.43
1
$52
1
0%
0%
0%
0%
$24K
$25K
#59BBB/WETHBased Baby
$0.062214
9
$187
7
0%
4.05%
1.53%
-0.76%
$12K
$22K
#60YANKEE/USDCYANKEE BASE
$0.05505
5
$204
2
0%
0%
0%
-17.49%
$4.0K
$55K
#61DB/DAIDegen Base
$0.02023
1
$1
1
0%
0%
0%
0%
$2.1K
$6.9K
#62BALD/WETHBald
$0.03018
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$1.7K
$8.3M
#63$DOCAT/WETHBaseDoodleCat
$0.00004325
2
$42
1
0%
0%
0.47%
0.47%
$16K
$39K
#64WIZ/WETHWizard of Dog
$0.00008725
4
$257
3
0%
0%
-0.19%
-2.38%
$20K
$698K
#65BALD/WETHBrianArmstrongLovesDegenspartan
$0.00002982
3
$7
3
0%
0%
-0.34%
-1.82%
$20K
$29K
#66MILKRS/WETHMILKRS
$0.0002800
15
$165
13
0%
0%
-1.00%
-7.53%
$10K
$28K
#67BROG/WETHBrog The Blue Frog
$0.0001172
2
<$1
1
0%
0%
0%
0.02%
$12K
$10K
#68NANG/WETHBase Balloons
$0.058922
3
$1
2
0%
0%
0%
0.10%
$7.4K
$7.5K
#69GUAC/WETHFREE GUAC
$0.0001759
2
$4
2
0%
0%
0%
-1.90%
$21K
$33K
#70DIK/WETHDikPikPenguins
$0.054780
1
$11
1
0%
0%
0%
0%
$2.6K
$47K
#71MONKE/WETHMonke
$0.007868
243
$265K
142
0%
-4.03%
19.67%
-57.59%
$369K
$7.8M
#72baldcat/WETHBaldcat
$0.00005586
9
$28
6
0%
0%
0.03%
-3.30%
$15K
$51K
#73WETH/USDCWrapped Ether
$3,495.95
5,866
$956K
2,519
-0.40%
0.02%
-0.13%
-3.93%
$110K
$505.4M
#74BASED/WETHBase is so Based
$0.0001030
2
<$1
1
0%
0%
0%
-0.01%
$8.9K
$10K
#75BOLF/WETHBasedWolf
$0.055258
1
$10
1
0%
0%
0%
0%
$4.1K
$5.2K
#76SONIC/WETHSonic
$0.067932
1
$12
1
0%
0%
0%
0%
$10K
$7.9K
#77WETH/USDbCWrapped Ether
$3,497.56
3,226
$496K
1,262
-0.33%
0.04%
-0.06%
-3.95%
$88K
$505.6M
#78BEPE/WETHBEPE
$0.004245
3
<$1
1
-0.09%
-0.09%
-0.09%
-0.09%
$9.9K
$4.2M
#79MEGA/WETHMega Based
$0.00006138
2
$24
2
0%
0%
-0.03%
-0.03%
$9.6K
$6.1K
#80BREOG/WETHBRETTMOG
$0.074416
2
<$1
1
0%
0%
0%
-0.01%
$7.8K
$4.4K
#81BRETT2.0/WETHBrett 2.0
$0.056235
1
$3
1
0%
0%
0%
0%
$8.3K
$6.2K
#82USDC/USDbCUSD Coin
$1.00
853
$441K
533
0%
0%
0%
0%
$58K
$32.30B
#83AMOGUS/WETHAMOGUS
$0.053821
2
<$1
1
0%
0%
0%
0.05%
$6.7K
$3.8K
#84PEDRO/WETHPedro The Raccoon
$0.071338
1
$4
1
0%
0%
0%
0%
$7.1K
$9.3K
#85BASU/WETHBased Summer
$0.003514
2
<$1
1
0%
0%
0%
-0.10%
$6.6K
$3.5K
#86BMG/WETHBluManGroupBase
$0.054012
1
$1
1
0%
0%
0%
0%
$5.7K
$3.2K
#87NORMIE/USDCNormie
$0.02345
25
$55
16
0%
2.20%
-9.15%
-16.67%
$326
$22.8M
#88PUBES/WETHPubes
$0.0101549
2
<$1
1
0%
0%
0%
0.09%
$6.4K
$5.8K
#89SPARTANS/USDC300 Based Spartans
$139.20
7
$14
7
0%
0%
0%
-6.50%
$422
$40K
#90BLERF/USDCBLERF
$0.059336
2
$3
2
0%
0%
0%
5.11%
$227
$93K
#91member/WETHmember
$0.00006182
3
<$1
3
0%
0%
-2.87%
-2.87%
$60
$248K
#92MOCHI/TOSHIMochi
$0.00002626
2
$2
2
0%
0%
0%
-2.79%
$107
$26.2M
#93BENTO/WETHBento
$0.072409
6
$1
3
0%
0%
0%
0.56%
$51
$1.9M
#94BONK/WETHBonk
$0.071504
5
$2
4
0%
0%
0%
-10.27%
$50
$1.4M
#95QUACK/WETHQUACK
$0.0001999
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$13
$1.3M
#96CODZ/WETHCodCoinz
$0.00001259
1
$67
1
0%
0%
0%
0%
$6.0K
$12K
#97Bloozoo/WETHBloozoo
$0.003763
2
<$1
1
0%
0%
0%
-0.12%
$5.6K
$3.7K
#98AXL/WETHAxelar
$0.8507
51
$272
31
0%
-0.08%
0.63%
5.63%
$505
$583.1M
#99doginme/WETHdoginme
$0.0002772
110
$609
63
0%
-0.80%
-1.15%
-14.42%
$3.6K
$18.7M
#100TOSHI/WETHToshi
$0.061958
7
$3
5
0%
0%
6.00%
-0.77%
$729
$82K
Showing pairs 1-100 of 243Pairs 101-200