Loading...
Loading...
24H Volume:
$83.9M
24H Txns:
57,508
Latest Block:3s ago
15,750,942
3s ago
Trending
#1MEWNB/WETHMewnbase
$0.001047
147
$12K
60
0%
1.06%
0.74%
13.16%
$192K
$717K
#2cbETH/WETHCoinbase Wrapped Staked ETH
$3,750.53
424
$1.2M
254
-0.13%
-0.02%
-0.04%
-3.74%
$361K
$636.4M
#3cbETH/WETHCoinbase Wrapped Staked ETH
$3,749.47
120
$140K
74
-0.37%
-0.07%
-0.32%
-3.49%
$173K
$636.3M
#4tBTC/WETHBase tBTC v2
$67,103.07
430
$42K
207
-0.26%
-0.22%
-0.21%
-3.06%
$65K
$3.1M
#5wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$4,083.06
246
$86K
163
-0.10%
-0.11%
0.02%
-3.44%
$48K
$56.1M
#6TOSHI/WETHToshi
$0.0003783
52
$758
47
0%
1.22%
1.75%
-16.22%
$3.5K
$159.1M
#7kat/USDCkitteh
$0.057132
6
$24
6
0%
-0.74%
-0.74%
-4.22%
$1.4K
$60K
#8OVN/USD+OVN
43.1039 USD+
3
-
3
0%
0%
0%
0.13%
-
-
#9WIZ/WETHWizard of Dog
$0.00008735
3
$312
3
0%
0%
0%
-2.48%
$22K
$698K
#10WETH/USDCWrapped Ether
$3,495.96
18,300
$6.9M
5,747
0%
-0.13%
-0.03%
-3.72%
$314K
$505.8M
#11WETH/USDbCWrapped Ether
$3,495.94
15,686
$4.6M
4,387
-0.02%
-0.16%
-0.04%
-3.69%
$238K
$505.8M
#12WETH/USDbCWrapped Ether
$3,495.73
3,243
$895K
977
-0.05%
-0.13%
-0.04%
-3.73%
$228K
$505.7M
#13DAI/USDbCDai Stablecoin
$0.9996
484
$72K
318
0%
0%
0%
0.02%
$110K
$3.1M
#14USDC/USDbCUSD Coin
$1.00
501
$533K
337
0%
0%
0%
0%
$273K
$32.45B
#15WETH/USDCWrapped Ether
$3,496.14
2,904
$548K
970
0%
-0.11%
0.01%
-3.62%
$128K
$505.8M
#16DAI/USDCDai Stablecoin
$0.9994
530
$133K
243
0%
0%
0%
0.01%
$96K
$3.1M
#17axlUSDC/USDbCAxelar Wrapped USDC
$1.00
1,019
$746K
594
0%
0.01%
0.01%
-0.01%
$229K
$1.5M
#18SABLE/WETHSABLE
$0.01338
30
$103
19
0%
0%
0.11%
-2.99%
$11K
$13K
#19BDRIP/WETHBaseDrip
$0.5436
11
$67
10
0%
0%
0.13%
-3.50%
$118K
$2.7M
#20BRETT/WETHBrett
$0.1449
79
$998
52
0%
-1.36%
-3.10%
-14.76%
$505
$1.43B
#21CATA/WETHCatamoto
$0.0003655
5
$18
5
0%
0%
-0.41%
-0.16%
$648
$7.3M
#22FRGX/WETHFRGX
$0.1092
2
$23
2
0%
0%
0%
0.05%
$7.0K
$17K
#23BASE/WETHBASE
$0.053140
8
$1
3
0%
0%
-1.40%
12.89%
$24
$2.9M
#24DACKIE/WETHDackie Token
$0.002204
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$69
$573K
#25DAI/WETHDai Stablecoin
$1.00
1,382
$41K
711
-0.12%
0.05%
0.02%
0.13%
$18K
$3.1M
#26cbETH/USDCCoinbase Wrapped Staked ETH
$3,751.36
13
$27
13
0%
0%
-0.24%
-3.47%
$20
$636.6M
#27ETH/bETHEthereum
0.2122 bETH
39
-
9
0%
-0.07%
-0.71%
-2.84%
-
-
#28ETH/WETHEthereum
0.9688 WETH
15
-
7
0%
0%
0.07%
-10.80%
-
-
#29USDC/ETHBase USDC
0.0002939 ETH
10
-
2
0%
0%
-0.03%
-0.18%
-
-
#300xETH❖/WETH0xEthereum☕| btcbr.info
3.42B WETH
2
-
2
0%
0%
0.08%
0.08%
-
-
#31USDC/BTCBRBase USDC
159.0451 BTCBR
6
-
1
0%
0%
0%
-2.78%
-
-
#32ETH/SATOSHI❖Ethereum
0.0104398 SATOSHI❖
8
-
7
0%
0.20%
0.21%
6.90%
-
-
#33BTCBR/BTCBitcoinBR | btcbr.info
13,065.54 BTC
2
-
2
0%
0%
0.25%
0.25%
-
-
#34USDT/ETHBase USDT
0.0002726 ETH
7
-
4
0%
0%
0.08%
0.10%
-
-
#350xETH❖/ETH0xEthereum☕| btcbr.info
3.44B ETH
10
-
5
0%
0%
0%
0.95%
-
-
#360xETH❖/0xBTC❖0xEthereum☕| btcbr.info
0.1386 0xBTC❖
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#370xETH❖/0xCrypto❖0xEthereum☕| btcbr.info
0.1518 0xCrypto❖
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#380xETH❖/BTCBR0xEthereum☕| btcbr.info
2.010Q BTCBR
8
-
3
0%
0%
0%
-18.23%
-
-
#390xETH❖/BTCBR0xEthereum☕| btcbr.info
8.66M BTCBR
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#400xETH❖/BTCBR0xEthereum☕| btcbr.info
1.96Q BTCBR
7
-
4
0%
0%
0%
7.72%
-
-
#410xETH❖/USDT0xEthereum☕| btcbr.info
12.38T USDT
6
-
4
0%
0%
0%
0.38%
-
-
#42BTCBR/SATOSHI❖BitcoinBR | btcbr.info
0.071772 SATOSHI❖
3
-
2
0%
0%
0%
4.34%
-
-
#43BTCBR/ANUNBitcoinBR | btcbr.info
6,253.79 ANUN
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#44BTCBR/BTCBRBitcoinBR | btcbr.info
221.020M BTCBR
4
-
4
0%
0%
0%
4.79%
-
-
#45BTCBR/bBTC❖BitcoinBR | btcbr.info
0.071521 bBTC❖
2
-
1
0%
0%
0%
-2.18%
-
-
#460xBTC❖/ETH0xBitcoin☕| btcbr.info
24.65B ETH
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#47USDT/BTCBRBase USDT
157.1574 BTCBR
28
-
10
0%
-0.06%
-0.06%
-0.68%
-
-
#48USDT/SATOSHI❖Base USDT
0.0131250 SATOSHI❖
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#49USDT/WETHBase USDT
0.0002723 WETH
4
-
2
0%
0%
0.02%
0.04%
-
-
#50ETH/WETHEthereum
1.0002 WETH
3
-
2
0%
0.03%
0.03%
0.01%
-
-
#51USDT/bBTC❖Base USDT
0.0131036 bBTC❖
6
-
4
0%
0%
0%
0.16%
-
-
#52USDT/0xCrypto❖Base USDT
0.0131220 0xCrypto❖
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#53ETH/bBTC❖Ethereum
0.0103856 bBTC❖
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#54ETH/0xCrypto❖Ethereum
0.0104410 0xCrypto❖
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#55bETH/WETHBase Ethereum
4.6646 WETH
37
-
11
0%
0.11%
0.40%
3.58%
-
-
#56SATOSHI❖/WETHSatoshi Nakamoto☕
22.54B WETH
2
-
2
0%
0%
0%
-0.11%
-
-
#57bBTC❖/WETHBase Bitcoin☕| btcbr.info
25.31B WETH
3
-
2
0%
0%
0.05%
0.11%
-
-
#580xCrypto❖/WETH0xCrypto☕| btcbr.info
22.74B WETH
5
-
3
0%
0%
0%
-0.22%
-
-
#590xCrypto❖/SATOSHI❖0xCrypto☕| btcbr.info
0.9846 SATOSHI❖
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#600xDeFi❖/SATOSHI❖0xDeFi☕| btcbr.info
1.3167 SATOSHI❖
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#610xDeFi❖/ETH0xDeFi☕| btcbr.info
29.55B ETH
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#620xDeFi❖/USDT0xDeFi☕| btcbr.info
107.010T USDT
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#630xDeFi❖/BTCBR0xDeFi☕| btcbr.info
16.050Q BTCBR
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#640xDeFi❖/WETH0xDeFi☕| btcbr.info
30.010B WETH
3
-
3
0%
0%
0%
-0.15%
-
-
#65DAI/WETHDai Stablecoin
$0.9977
11
$227
11
0%
0%
-0.19%
0.39%
$13
$3.1M
#66ETH/USDCEthereum
$3,732.63
35
$115
3
-2.80%
3.96%
4.65%
15.29%
$10
$645.74B
#67USDC/WETHBase USDC
$1.02
5
$1
2
0%
0%
-1.29%
-16.32%
$18
$7.14B
#68RDAT/WETHRData
$0.02203
16
$3
5
0%
-16.39%
-14.17%
-26.52%
$5
$613K
#69OVN/USDCOVN
$43.00
1
$4.1K
1
0%
0%
0%
0%
<$1
$19.1M
#70GB/WETHGrand
$0.002336
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
<$1
$104K
#71cbETH/WETHCoinbase Wrapped Staked ETH
$3,747.24
1
-
1
0%
0%
0%
0%
$1
$635.9M
#72MIM/WETHMagic Internet Money
$0.9912
5
<$1
5
0%
0%
0%
3.66%
$4
$29K
#73bBTC❖/WETHBase Bitcoin☕| btcbr.info
$95.55T
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$20
$95K
#74BTCBR/ETHERXBitcoinBR | btcbr.info
0.058313 ETHERX
2
-
2
0%
0.18%
0.18%
0.18%
-
-
#75BTCBR/WETHBitcoinBR | btcbr.info
0.051950 WETH
5
-
1
0%
0.31%
1.40%
1.40%
-
-
#76axlUSDC/WETHAxelar Wrapped USDC
$0.9994
142
$304
133
-0.10%
-0.17%
0.04%
0.05%
$391
$1.5M
#77BTCBR/WETHBitcoinBR | btcbr.info
0.051864 WETH
24
-
8
0%
0.09%
0.29%
-1.49%
-
-
#782G00/B4UJ 2G00
0.9271 B4UJ
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#79toby/WETHtoby
$0.072648
33
$116
22
0%
0%
0.91%
-8.96%
$91
$7.7M
#800xBASE❖/ETHERX0xBASE☕| btcbr.info
17.44B ETHERX
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#81BTCBR/CRVBitcoinBR | btcbr.info
0.03031 CRV
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#82BTCBR/bBTC❖BitcoinBR | btcbr.info
0.0166619 bBTC❖
2
-
2
0%
0%
-7.16%
-7.16%
-
-
#83BTCBR/WETHBitcoinBR | btcbr.info
$0.007047
45
$9
16
0%
4.72%
4.72%
-0.11%
$14
$7.0M
#84ATH/WETHAethir Token
$0.006095
7,439
$58.0M
3,006
-37.24%
43.29%
46.72%
170K%
$403K
$22.7M
#85WETH/USDbCWrapped Ether
$3,503.50
24
$4
22
-0.36%
-0.12%
0.03%
-3.41%
$665
$506.9M
#86USDC/bETHBase USDC
0.00005684 bETH
50
-
10
0%
0.04%
0.42%
1.93%
-
-
#87WETH/USDCWrapped Ether
$3,511.34
41
$3
41
-0.09%
0.16%
0.28%
-2.70%
$40
$508.0M
#88USDC/WETHBase USDC
0.0002726 WETH
9
-
4
0%
0%
0.10%
0.12%
-
-
#89USDT/bETHBase USDT
0.00005674 bETH
34
-
10
0%
0.12%
0.30%
1.71%
-
-
#90USDC/bBTC❖Base USDC
0.0131045 bBTC❖
6
-
4
0%
0%
0.03%
0.51%
-
-
#91USDC/BTCBRBase USDC
157.1821 BTCBR
22
-
8
0%
-0.11%
-0.11%
-0.66%
-
-
#92WETH/USDCWrapped Ether
$3,498.95
21
$3
17
0%
0%
0.03%
-2.11%
$188
$505.8M
#930xETH❖/USDC0xEthereum☕| btcbr.info
12.35T USDC
3
-
3
0%
-0.22%
-0.22%
-0.15%
-
-
#94USDC/USDTBase USDC
1.0003 USDT
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#95USDC/WETHBase USDC
$1.07
5
<$1
2
0%
0%
0%
2.07%
$3
$7.54B
#96USDC/SATOSHI❖Base USDC
0.0131250 SATOSHI❖
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#97USDC/0xCrypto❖Base USDC
0.0131220 0xCrypto❖
1
-
1
0%
0%
0%
0%
-
-
#98ETH/WETHEthereum
$3,704.50
14
$1
6
0%
0%
1.19%
-4.04%
$7
$640.87B
#990xETH❖/WETH0xEthereum☕| btcbr.info
$12.71T
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$6
$12K
#100USDT/USDCBase USDT
$0.9831
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$4
$6.88B
Showing pairs 1-100 of 173Pairs 101-200