Loading...
Loading...
24H Volume:
$1.30B
24H Txns:
268,778
Latest Block:8s ago
18,730,049
8s ago
Trending
#1v2GEMINI/WETHGemini AI
$0.057210
4,327
$5.4M
1,614
16.27%
24.66%
10,323%
172K%
$231K
$4.9M
#2v3MUBI/WETHMUBI
$0.08670
4,072
$23.5M
2,126
0.11%
-11.44%
7.52%
14.56%
$3.8M
$78.5M
#3v2GEC/WETHGEC
$3.24
1,671
$5.4M
1,024
0.62%
-6.89%
34.30%
84.05%
$1.9M
$32.4M
#4v3BSSB/WETHBSSB
$2.59
4,202
$18.1M
2,063
0.01%
-15.88%
16.49%
7.31%
$2.2M
$23.9M
#5v2ORDIBOT/WETHOrdiBot
$0.001149
2,416
$2.7M
1,352
-1.04%
-24.68%
-16.76%
-49.07%
$126K
$1.1M
#6v2DEXAI/WETHDEX AI
$0.005505
1,322
$948K
753
9.43%
7.68%
102%
1,459%
$65K
$527K
#7v3TURT/WETHTURT
$0.02372
2,447
$8.4M
1,367
0%
5.19%
13.19%
2.47%
$1.0M
$7.4M
#8v2GROK/WETHGROK
$0.01298
1,729
$6.3M
909
-1.05%
0.06%
5.74%
-23.10%
$2.5M
$85.6M
#9v2BEL/WETHBells
$0.0005685
2,252
$1.9M
753
12.68%
118%
7,788%
7,788%
$101K
$284K
#10v3INSP/USDTInspect
$0.2586
1,047
$3.2M
272
-3.53%
-8.03%
31.17%
41.84%
$394K
$258.6M
#11v3TITANX/WETHTITAN X
$0.059788
561
$1.4M
296
0%
-2.44%
12.36%
-19.46%
$671K
$6.3M
#12v2BTC/WETHDeFi Bitcoin
$0.2192
1,615
$2.2M
950
1.54%
2.35%
3.74%
116%
$271K
$3.4M
#13v2KEK/WETHEI Risitas
$0.052296
2,509
$3.9M
1,086
-2.77%
-24.71%
-37.79%
-65.00%
$173K
$1.5M
#14v3DOVA/WETHDOVA
$0.008980
2,165
$4.7M
1,164
-3.64%
-8.03%
20.89%
-14.63%
$703K
$4.9M
#15v2GFY/WETHgo fu*k yourself.
$0.00001029
1,154
$2.1M
597
1.06%
12.84%
-2.52%
-13.88%
$401K
$7.0M
#16v2WASH/WETHWasher
$0.0009869
574
$343K
347
0.54%
-18.71%
-72.26%
110%
$28K
$98K
#17v2OLAS/WETHAutonolas
$5.64
1,983
$12.1M
1,416
0.13%
-0.12%
7.09%
25.97%
$15.9M
$3.020B
#18v2OIB/WETHOrdinals Inscription Bot
$0.003195
2,292
$1.5M
835
-6.24%
3.49%
-13.36%
3.78%
$61K
$317K
#19v2ENSAI/WETHExens Ai
$0.002967
643
$402K
435
8.81%
-11.41%
-12.15%
-10.33%
$56K
$296K
#20v2BRCINU/WETHBRC INU
$0.002307
1,193
$600K
521
7.86%
-70.79%
1,435%
1,435%
$14K
$48K
#21v2DMIND/WETHDecentraMind
$0.5802
532
$762K
387
0.55%
-13.96%
6.92%
16.36%
$469K
$5.8M
#22v2INSP/USDTInspect
$0.2562
1,346
$3.0M
305
-5.19%
-9.86%
28.71%
14.88%
$245K
$256.2M
#23v3GEMINI/WETHGemini AI
$0.057221
171
$138K
120
14.92%
30.36%
82.69%
82.69%
$40K
$4.9M
#24v2BITCOIN/WETHHarryPotterObamaSonic10Inu
$0.1211
454
$2.9M
301
0%
-3.12%
-5.67%
-18.16%
$4.9M
$121.1M
#25v2NUDE/WETH0xNude
$0.002508
535
$581K
352
-4.83%
-13.10%
42.85%
59.84%
$174K
$2.5M
#26v3AGRS/WETHAgoras Token
$7.47
1,035
$6.1M
624
-0.34%
-1.75%
-4.72%
16.75%
$1.4M
$314.0M
#27v3NHUB/WETHNHUB
$0.1409
948
$1.9M
553
0%
-16.47%
5.84%
-40.71%
$288K
$2.0M
#28v2MIND/WETHEternal AI
$0.2574
532
$675K
381
1.79%
12.75%
-11.83%
53.85%
$303K
$2.5M
#29v3BIGTIME/WETHBig Time
$0.6949
600
$3.1M
345
0%
-0.59%
2.71%
-10.93%
$726K
$3.47B
#30v3PEPE/WETHPepe
$0.051522
1,013
$14.9M
547
0.12%
-3.11%
-1.32%
-3.96%
$4.6M
$629.8M
#31v3RBX/WETHRabbitX
$0.1612
549
$6.7M
314
3.61%
7.07%
4.78%
31.67%
$9.2M
$161.2M
#32v2$PAAL/WETHPAAL AI
$0.1628
554
$1.3M
391
-0.23%
-3.94%
4.06%
-3.68%
$3.6M
$162.8M
#33v2OPTIMUS/WETHOptimus
$0.3205
433
$713K
340
1.73%
1.62%
3.99%
31.23%
$1.1M
$32.0M
#34v3RLB/WETHRollbit Coin
$0.1474
1,029
$13.5M
628
0%
-1.32%
-2.23%
-7.47%
$11.2M
$451.4M
#35v2ALICE/WETHWonderland
$1.58
872
$471K
415
-11.06%
-58.29%
4,462%
4,462%
$38K
$158K
#36v2CRE/WETHCRESO
$0.0004829
530
$1.1M
419
0%
-0.50%
9.02%
-5.45%
$1.2M
$34.7M
#37v2HID/WETHHypersign Identity Token
$0.01819
739
$1.3M
247
-0.77%
-7.45%
-49.43%
25.11%
$177K
$909K
#38v2JOE/WETHJoe Coin
$0.005246
364
$785K
220
0.52%
-1.62%
-7.93%
-22.20%
$607K
$5.2M
#39v2AEGIS/WETHAegis Ai
$0.1641
330
$561K
200
0.06%
-2.92%
3.93%
-1.30%
$821K
$16.4M
#40v2HILO/USDCHILO
$0.2878
149
$421K
128
-0.39%
0.60%
4.44%
-13.19%
$1.1M
$27.8M
#41v2BEAM/WETHBeam
$0.01569
1,816
$12.3M
889
0.58%
-1.29%
4.95%
14.56%
$6.9M
$834.7M
#42v2GEMINI/WETHGemini
$0.074375
1,142
$1.0M
455
0%
-28.84%
-86.54%
913%
$15K
$30K
#43v2FROGE/WETHFroge
$0.082700
1,031
$2.5M
506
1.67%
-2.71%
-18.47%
-53.55%
$590K
$1.8M
#44v2Mog/WETHMog Coin
$0.074505
541
$1.9M
323
-0.73%
3.23%
5.18%
5.63%
$1.3M
$16.2M
#45v2Bells/WETHBel
$0.0003494
1,497
$1.2M
533
-40.97%
-45.91%
5,529%
5,529%
$37K
$174K
#46v2UNIBOT/WETHUnibot
$61.51
173
$479K
131
-0.23%
-1.25%
-6.99%
-8.65%
$6.2M
$61.5M
#47v2EYEBOT/WETHEyeBot
$0.009725
352
$342K
249
-11.08%
-4.77%
-9.11%
-36.47%
$135K
$972K
#48v2ATOR/WETHAirTor Protocol
$0.8940
281
$539K
180
0%
-2.13%
-3.43%
3.68%
$3.7M
$89.4M
#49v2ROBO/WETHRobotrade
$0.007506
186
$236K
139
0%
-0.90%
22.84%
20.98%
$203K
$1.8M
#50v2SOLAR/WETHSolareum
$1.40
376
$383K
266
0.45%
9.94%
-8.70%
-19.44%
$253K
$1.4M
#51v3RSC/WETHResearchCoin
$0.5991
499
$2.4M
354
0.21%
2.56%
5.02%
-11.25%
$2.1M
$599.1M
#52v2ZETA/WETHstoicDAO
$0.005578
249
$351K
204
0.26%
0.65%
-13.29%
-8.22%
$617K
$5.5M
#53v2D/ACC/WETHd/acc
$0.0002222
850
$1.1M
481
0%
6.78%
-19.09%
157%
$219K
$2.2M
#54v2GDAG/WETHGHOSTDAG
$0.0003284
351
$692K
262
-0.24%
4.53%
1.23%
-4.56%
$1.8M
$9.4M
#55v2pepecoin/WETHpepeCoin
$0.2082
512
$1.5M
298
2.71%
-3.37%
26.01%
53.86%
$1.3M
$27.8M
#56v2NEBULA/WETHNebula
$0.03338
158
$149K
137
3.03%
3.48%
39.97%
30.38%
$283K
$3.3M
#57v2FLASH/WETHFlashMEV
$1.23
1,126
$1.1M
508
-8.06%
-14.12%
3.66%
151%
$131K
$1.2M
#58v2шайлушай/WETHReal Smurf Cat
$0.0001191
255
$534K
180
-0.24%
0.49%
-1.24%
-8.07%
$970K
$11.9M
#59v2BRCBOT/WETHBRC20 BOT
$0.0001157
1,564
$783K
674
1.37%
26.81%
-44.35%
3,967%
$31K
$115K
#60v2DAWG/WETHDawg Coin
$0.008095
782
$1.5M
513
-0.44%
1.42%
1.12%
-14.05%
$320K
$7.7M
#61v2GEMINI/WETHGemini AI
$0.0009168
456
$584K
218
0%
-22.56%
-39.97%
157%
$30K
$88K
#62v2CAPO/WETHInverse Capo ETF
$0.0004515
1,532
$1.2M
701
5.27%
-9.62%
-34.41%
168%
$92K
$451K
#63v2MAIL/WETHCHAINMAIL
$0.001021
375
$289K
285
3.68%
7.55%
3.00%
19.20%
$188K
$1.0M
#64v2CROC/WETHCrocBot
$0.003192
576
$454K
426
0%
-10.14%
-11.79%
83.27%
$395K
$3.1M
#65v2APPLE MLX/WETHApple MLX
$0.071853
836
$476K
383
-3.10%
-91.36%
341%
341%
$10K
$12K
#66v2CEX/WETHChainEx
$0.1618
100
$99K
81
0%
-1.35%
-17.51%
-21.09%
$235K
$1.6M
#67v20x0/WETH0x0.ai: AI Smart Contract Auditor
$0.1084
235
$574K
197
0%
-0.23%
2.14%
2.63%
$5.9M
$96.6M
#68v2GTRON/WETHGravitron
$0.0001098
665
$234K
357
-2.82%
24.37%
33.32%
4,313%
$23K
$109K
#69v2Deflect/WETHDeflect Harbor AI
$0.001345
555
$288K
309
0%
-29.05%
-47.82%
-79.01%
$35K
$123K
#70v2KNDX/WETHKondux
$0.02775
592
$968K
417
0.29%
0.79%
1.48%
11.00%
$1.0M
$26.1M
#71v2JESUS/WETHJesus Coin
$0.063082
568
$1.2M
408
-0.84%
-2.96%
-3.12%
-5.90%
$2.5M
$239.7M
#72v2GTX/WETHGigantix Wallet Token
$0.02640
318
$288K
244
0%
-2.38%
-10.62%
-8.80%
$230K
$2.6M
#73v2Kekec/WETHThe Balkan Dwarf
$0.00009831
217
$349K
128
0.39%
-0.76%
-14.77%
-10.98%
$344K
$3.8M
#74v2CRAZY/WETHCrazy Frog
$0.0001342
1,183
$697K
559
-4.42%
21.14%
-39.18%
-85.06%
$36K
$134K
#75v2VRD/WETHViridis Network
$0.01018
207
$227K
172
0%
1.71%
2.17%
7.53%
$491K
$10.1M
#76v2BTCS/USDTBitcoin Spark
$0.2127
43
$19K
37
0%
0%
15.53%
19.73%
$30K
$914K
#77v2SYNC/WETHSyncus
$0.0001435
209
$577K
146
0%
-28.24%
26.69%
26.69%
$508K
$574K
#78v2$OMNIX/WETHOmniBotX
$0.1137
256
$248K
212
0%
-6.11%
-19.18%
-20.05%
$313K
$11.3M
#79v2SPX/WETHSPX6900
$0.006954
172
$461K
107
0%
-2.75%
-5.69%
-6.85%
$587K
$6.4M
#80v2BBANK/WETHBlockBank
$0.06465
243
$878K
189
0%
-1.25%
0.03%
7.80%
$782K
$25.8M
#81v3HEX/WETHHEX
$0.004551
246
$566K
132
0%
-3.39%
-9.29%
-15.37%
$536K
$2.69B
#82v2DEAL/WETHStealth Deals
$1.14
289
$302K
200
-3.78%
29.54%
15.14%
-16.08%
$133K
$1.1M
#83v2PALM/WETHPaLM AI
$0.06674
237
$324K
178
0%
-4.26%
-4.27%
60.45%
$311K
$5.3M
#84v3AMO/WETHAmino
$0.002637
245
$440K
188
1.69%
1.20%
-3.57%
-11.21%
$1.4M
$131.8M
#85v2MBX/WETHMetaBlox
$0.1087
103
$171K
80
-9.62%
-10.98%
2.00%
-4.56%
$303K
$4.6M
#86v2$ENCR/WETHENCRYPT
$0.006653
602
$471K
287
-3.61%
67.42%
12,510%
12,510%
$106K
$665K
#87v2OTSea/WETHOTSea
$0.2160
153
$200K
129
-1.44%
-2.60%
-8.75%
-14.19%
$1.0M
$21.2M
#88v2ZYN/WETHZynCoin
$0.002277
375
$827K
182
0.76%
9.19%
-11.28%
37.46%
$229K
$2.0M
#89v2BANANA/WETHBanana
$16.21
168
$351K
124
0%
-0.64%
-1.14%
-2.04%
$4.3M
$159.5M
#90v2PEPE/WETHPepe
$0.051524
963
$6.0M
596
-0.01%
-3.04%
-1.11%
-4.22%
$12.4M
$630.8M
#91v2HYPR/WETHHYPR
$0.09056
114
$215K
93
0%
3.91%
-10.58%
4.61%
$574K
$9.0M
#92v2AIX/WETHAIgentX
$0.2043
241
$304K
197
0%
-0.63%
-3.61%
-12.76%
$970K
$18.1M
#93v2ORD/WETHordinex
$0.055954
604
$1.3M
331
0.99%
-1.31%
16.30%
0.90%
$651K
$5.9M
#94v3FLIP/WETHChainflip
$5.93
681
$6.8M
264
0.20%
-0.05%
6.38%
-4.18%
$1.8M
$535.2M
#95v2IWND/WETHIWillNeverDie
$0.058788
614
$533K
285
0%
-2.57%
272%
272%
$9.1K
$8.7K
#96v2SCOPE/WETHScope Sniper
$0.0002573
148
$50K
95
-9.02%
8.90%
167%
70.13%
$62K
$254K
#97v3PRIME/WETHPrime
$8.14
65
$1.0M
49
0%
-0.38%
-0.20%
5.96%
$4.9M
$904.6M
#98v3XEN/WETHXEN Crypto
$0.066161
295
$623K
188
0%
-0.20%
6.59%
-7.99%
$1.3M
$24.4M
#99v2Doge-1/WETHSatellite Doge-1 Mission
$0.001776
225
$232K
133
0%
-4.97%
-26.41%
-2.07%
$168K
$1.7M
#100v2ZENIT/WETHZenit Chain
$0.0003601
240
$67K
136
0%
-16.11%
-27.06%
-79.73%
$24K
$61K
Showing pairs 1-100 of 5,320Pairs 101-200