Loading...
Loading...
24H Volume:
$14.0M
24H Txns:
2,515
Latest Block:(10s ago)
16,587,084
(10s ago)
#1BONE/WETHBONE SHIBASWAP
$1.75
454
$2.1M
0%
-0.82%
2.76%
-2.44%
$9.5M
$403.9M
#2PAW/WETHPAWSWAP
$0.085407
416
$504K
0%
-6.79%
3.41%
6.60%
$326K
$5.4M
#3SHIZ/WETHShiza Inu
$0.091324
238
$99K
0%
3.75%
-6.54%
-56.32%
$22K
$72K
#4TREAT/WETHTreat
$0.0002982
214
$124K
0%
2.85%
-14.53%
0.04%
$56K
$901K
#5WETH/USDTWrapped Ether
$1,648.98
167
$230K
0%
0.48%
0.88%
-1.12%
$530K
$6.44B
#6SHIB/WETHSHIBA INU
$0.00001365
144
$603K
0.03%
-0.12%
0.44%
-4.32%
$7.4M
$13.65B
#7VXV/WETHVectorspaceAI
$0.9481
128
$88K
0%
-3.91%
4.59%
-19.81%
$104K
$47.4M
#8WETH/USDCWrapped Ether
$1,653.39
127
$176K
0%
0.65%
1.21%
-1.09%
$584K
$6.46B
#9GOUDA/WETHGOUDA
$0.077218
97
$30K
0%
-6.28%
-38.31%
-46.04%
$29K
$72K
#10LEASH/WETHDOGE KILLER
$474.83
67
$160K
0%
-0.35%
2.38%
-2.84%
$2.2M
$51.0M
#11SHIB/BONESHIBA INU
$0.00001360
54
$232K
0%
0.43%
0.47%
-5.86%
$4.8M
$13.60B
#12SHIBFOOD/WETHPedigree
$0.09796
35
$13K
0%
0%
-27.73%
-39.21%
$27K
$97K
#13LEASH/BONEDOGE KILLER
$472.47
31
$78K
0%
-0.17%
1.24%
-3.57%
$3.8M
$50.8M
#14WETH/DAIWrapped Ether
$1,644.86
28
$3.8K
0%
0%
-1.79%
-1.97%
$76K
$6.43B
#15xFUND/WETHunification.com/xfund
$1,371.73
23
$26K
0%
0.77%
-0.09%
-2.34%
$542K
$13.6M
#16SHIB/USDCSHIBA INU
$0.00001363
20
$9.2K
0%
0%
-0.97%
-5.49%
$239K
$13.63B
#17F9/WETHFalcon 9
$0.002428
19
$24K
0%
0%
-11.59%
-9.88%
$64K
$2.4M
#18ELON/WETHDogelon
$0.063975
17
$7.4K
0%
0%
-4.44%
-5.11%
$221K
$397.5M
#19SHI/WETHShina Inu
$0.052008
17
$3.8K
0%
0%
-1.01%
2.88%
$38K
$28.3M
#20VERSE/WETHShibaverse
$0.003491
16
$12K
0%
0%
0.89%
-9.41%
$163K
$3.4M
#21LEASH/SHIBDOGE KILLER
$477.49
14
$53K
0%
0%
2.74%
-2.63%
$1.8M
$51.3M
#22RYOSHI/WETHRyoshis Vision
$0.071522
14
$12K
0%
0%
-2.02%
-2.50%
$896K
$14.6M
#23UFO/WETHTHE TRUTH
$0.051815
14
$61K
0%
0%
0%
-7.50%
$33K
$93.5M
#24SHIB/USDTSHIBA INU
$0.00001375
13
$3.2M
0%
-0.92%
0.28%
-5.33%
$82K
$13.74B
#25VXL/WETHVoxel X Network
$0.008146
13
$11K
0%
0%
-2.22%
-3.73%
$213K
$4.0M
#26GRT/WETHGraph Token
$0.1782
12
$2.7K
0%
0%
5.02%
-10.58%
$7.8K
$1.88B
#27MBET/WETHMetaBET
$0.009534
12
$5.8K
0%
0%
0.04%
-0.61%
$439K
$953K
#28SHIBASNIPE/WETHShiba Army
$0.0001011
9
$3.5K
0%
0%
18.32%
9.22%
$25K
$98K
#29HEEL/WETHGood Dog
$0.9437
9
$6.3K
0%
0%
-10.44%
-3.88%
$25K
$939K
#30SPOWER/WETHSHIBAPOWER
$0.00001389
8
$772
0%
0%
-11.73%
-23.56%
$7.9K
$13K
#31MATIC/WETHMatic Token
$1.29
8
$695
0%
0%
-0.06%
-4.06%
$6.9K
$12.92B
#32STARL/WETHStarLink
$0.053970
6
$1.2K
0%
0%
-0.09%
-7.69%
$20K
$39.6M
#33COLLAR/WETHDOG COLLAR
$0.084588
6
$2.0K
0%
0%
-1.94%
-1.48%
$279K
$4.5M
#34LINK/WETHChainLink Token
$7.17
6
$2.7K
0%
0%
-0.54%
6.16%
$65K
$7.17B
#35$SHIPAD/WETHShibPad
$0.089178
5
$313
0%
0%
-0.47%
-6.14%
$11K
$9.1K
#36SHIB/MATICSHIBA INU
$0.00001375
5
$2.1K
0%
0%
-4.32%
-5.43%
$95K
$13.75B
#37TRR/USDTTERRAN
$0.9851
4
$1.6K
0%
0%
0%
-7.28%
$24K
$9.85B
#38TST/WETHTrillion Shib Token
$0.072416
4
$1.8K
0%
0%
0%
-31.45%
$16K
$24K
#39HOERU/WETHShiba inu Origins
$0.0101683
3
$350
0%
0%
-5.82%
2.30%
$7.8K
$16K
#40UFO/SHIBTHE TRUTH
$0.051925
3
$737
0%
0%
0%
-2.10%
$15K
$99.1M
#41xSHIB/WETHxShib Staked Shiba Inu
$0.00001353
3
$4.5K
0%
0%
-3.46%
2.03%
$116K
$234.9M
#42Memeshi/WETHFor the Culture
$0.00001095
2
$100
0%
0%
0%
7.39%
$3.1K
$10K
#43PUSUKE/WETHPusuke Inu
$0.008300
2
$1.3K
0%
0%
-3.79%
-3.79%
$53K
$83K
#44UNI/WETHUniswap
$6.82
2
$191
0%
0%
-1.33%
-1.33%
$64K
$6.82B
#45BANK/WETHBankless Token
$0.007992
2
$12K
0%
0%
0%
-79.73%
$13K
$7.9M
#46SAITAMA/WETHSaitama Inu
$0.0103124
2
$172
0%
0%
0%
-0.51%
$19K
$1.2M
#47SNX/WETHSynthetix Network Token
$2.84
2
$6.0M
0%
0%
0%
-100%
$3.0M
$890.6M
#48VERSE/LEASHShibaverse
$0.003422
1
$815
0%
0%
0%
0%
$6.2K
$3.4M
#49SHIB/ELONSHIBA INU
$0.00001359
1
$68
0%
0%
0%
0%
$84K
$13.59B
#50F9/USDCFalcon 9
$0.002749
1
$30
0%
0%
0%
0%
$271
$2.7M
#51HONR/WETHDeltaFlare
$0.01025
1
$32
0%
0%
0%
0%
$191
$1.0M
#52BONE/DAIBONE SHIBASWAP
$1.48
1
-
0%
0%
0%
0%
$16
$342.2M
#53MANA/WETHDecentraland MANA
$0.7683
1
$13
0%
0%
0%
0%
$6.4K
$1.68B
#54SUSHI/WETHSushiToken
$1.41
1
$144
0%
0%
0%
0%
$13K
$350.2M
#55SAND/WETHSAND
$0.8286
1
$6
0%
0%
0%
0%
$149
$2.48B
#56WBTC/WETHWrapped BTC
$23,377.38
1
$211
0%
0%
0%
0%
$95K
$4.12B
#57AKITA/WETHAkita Inu
$0.062214
1
$24
0%
0%
0%
0%
$382
$21.0M
#580NE/BONEStone
$0.088929
1
$725
0%
0%
0%
0%
$14K
$1.7M
#59KISHU/WETHKishu Inu
$0.097418
1
$24
0%
0%
0%
0%
$4.5K
$71.7M
#60Kitty Dinger/WETHSchrodinger
$0.069809
1
$147
0%
0%
0%
0%
$9.8K
$975K
#61VEMP/CULTvEmpire Gamer Token
$0.01849
1
$179
0%
0%
0%
0%
$5.4K
$14.9M
#62CULT/WETHCult DAO
$0.059215
1
$49
0%
0%
0%
0%
$3.4K
$45.8M
#63RBIF/WETHROBO INU
$0.091953
1
$103
0%
0%
0%
0%
$1.5K
$11.3M
#64SHIB/LINKSHIBA INU
$0.00001420
1
$126
0%
0%
0%
0%
$7.8K
$14.20B
#65VEMP/WETHvEmpire Gamer Token
$0.01865
1
$46
0%
0%
0%
0%
$3.1K
$15.1M
#66DUCK/WETHUnit Protocol
$0.007377
1
$52
0%
0%
0%
0%
$2.5K
$4.6M
#67PINU/WETHPiccolo Inu
$0.071303
1
$146
0%
0%
0%
0%
$3.0K
$1.3M