Loading...
Loading...
24H Volume:
$85.8M
24H Txns:
10,397
Latest Block:(7s ago)
16,591,143
(7s ago)
#1WETH/USDCWrapped Ether
$1,634.60
1,261
$4.5M
0%
0.13%
0.55%
-2.40%
$52.1M
$6.39B
#2WETH/USDTWrapped Ether
$1,637.18
918
$2.0M
0.12%
0.19%
0.66%
-2.28%
$19.7M
$6.40B
#3ILV/WETHIlluvium
$84.86
557
$5.3M
-0.05%
-0.33%
-0.10%
-11.75%
$67.8M
$634.8M
#4FXS/WETHFrax Share
$12.93
454
$2.0M
-0.28%
-2.25%
-0.83%
5.15%
$4.3M
$1.29B
#5SYN/WETHSynapse
$1.14
382
$3.8M
0%
0.32%
2.20%
-8.46%
$10.3M
$161.7M
#6JPEG/WETHJPEG’d Governance Token
$0.001434
311
$1.7M
0.26%
0.95%
6.06%
-8.77%
$7.2M
$99.5M
#7TOKE/WETHTokemak
$1.65
283
$2.4M
0%
-0.40%
0.94%
6.19%
$7.8M
$165.4M
#8LDO/WETHLido DAO Token
$2.72
229
$1.8M
0%
0.85%
-1.20%
5.36%
$1.6M
$2.72B
#9FOLD/WETHManifold Finance
$31.18
210
$1.2M
0%
0.62%
2.36%
-6.68%
$2.7M
$62.3M
#10SYN/USDCSynapse
$1.13
190
$811K
0%
0%
1.95%
-8.64%
$2.0M
$161.0M
#11IQ/WETHEveripedia IQ
$0.006994
183
$493K
0%
-0.76%
-0.34%
5.32%
$704K
$26.4M
#12SUSHI/WETHSushiToken
$1.40
181
$1.1M
0%
0.42%
0.28%
-6.48%
$13.2M
$347.2M
#13WETH/DAIWrapped Ether
$1,631.25
173
$234K
0%
-0.04%
0.40%
-2.57%
$7.5M
$6.37B
#14PENDLE/WETHPendle
$0.08791
160
$432K
0%
0.77%
7.94%
-18.50%
$702K
$20.3M
#15MASQ/WETHMASQ
$0.4252
111
$204K
0%
-2.26%
1.91%
-15.00%
$857K
$15.9M
#16ALCX/WETHAlchemix
$21.30
109
$752K
0%
-0.27%
-1.80%
-6.92%
$7.4M
$41.3M
#17SGT/WETHSharedstake.finance
$0.6989
107
$89K
0%
0%
11.87%
-7.42%
$95K
$6.2M
#18CQT/USDCCovalent Query Token
$0.1665
104
$101K
0%
0%
1.00%
-9.08%
$483K
$166.5M
#19LINK/WETHChainLink Token
$7.54
99
$225K
0%
-0.31%
6.76%
4.71%
$1.9M
$7.54B
#20CVX/WETHConvex Token
$6.14
94
$159K
0%
-0.30%
0.48%
-6.09%
$879K
$598.2M
#21IMX/WETHImmutable X
$1.02
94
$139K
0%
1.00%
2.95%
-7.08%
$691K
$2.050B
#22APE/WETHApeCoin
$5.63
93
$102K
0%
0.51%
1.91%
-6.88%
$37K
$5.63B
#23NEWO/USDCNew Order
$0.03741
89
$380K
0%
-1.80%
-6.18%
-19.90%
$2.0M
$29.9M
#24CRV/WETHCurve DAO Token
$1.06
88
$124K
0%
-0.46%
0.54%
-5.60%
$491K
$2.010B
#25GRT/WETHGraph Token
$0.1790
82
$117K
0%
0.60%
1.01%
-8.42%
$111K
$1.89B
#26THOR/WETHTHORSwap Token
$0.3096
81
$334K
0%
-0.14%
1.15%
-11.04%
$1.4M
$154.8M
#27YFI/WETHyearn.finance
$7,531.44
79
$529K
0%
0.19%
-0.84%
-4.10%
$9.6M
$276.1M
#28DOSE/WETHDOSE
$0.009160
75
$60K
0%
0%
-2.14%
11.50%
$92K
$45.8M
#29RLC/WETHiEx.ec Network Token
$2.18
74
$67K
0%
1.46%
0.83%
0.94%
$203K
$190.1M
#30MATIC/WETHMatic Token
$1.33
72
$9.5K
0.65%
0.90%
6.20%
2.81%
$59K
$13.35B
#31OCEAN/WETHOcean Token
$0.5289
71
$63K
0%
0.27%
2.60%
3.19%
$291K
$323.7M
#32INJ/WETHInjective Token
$3.52
65
$62K
0%
0%
-0.95%
-13.66%
$193K
$352.4M
#33COMP/WETHCompound
$54.45
63
$225K
0%
-0.57%
0.36%
-5.05%
$4.9M
$544.5M
#34MASK/USDCMask Network
$4.02
58
$136K
-0.51%
0.50%
0.33%
-11.89%
$1.3M
$402.1M
#35ANGLE/WETHANGLE
$0.05271
58
$5.8M
0%
-8.06%
-9.89%
7.75%
$20K
$52.7M
#36LYRA/WETHLyra Token
$0.1807
57
$55K
0%
0%
1.20%
-13.58%
$156K
$180.7M
#37SWINGBY/WETHSWINGBY token
$0.003682
56
$31K
0%
0%
10.51%
-4.84%
$55K
$2.2M
#38TRU/WETHTruebit
$0.1776
56
$6.3M
0%
0.49%
6.11%
1.44%
$46K
$49.7M
#39GNYerc20/WETHGNYerc20
$0.1479
54
$21K
0%
0%
5.07%
18.55%
$22K
$59.1M
#40ANGLE/agEURANGLE
$0.05147
54
$154K
0%
-10.66%
-10.03%
3.49%
$883K
$51.4M
#41EDEN/WETHEden Back Inu
$0.08273
53
$186K
0%
0.92%
0.92%
-6.92%
$1.6M
$11.8M
#42TRU/WETHTrueFi
$0.04455
50
$79K
0%
0%
2.39%
-12.09%
$1.0M
$53.4M
#43BAND/WETHBandToken
$2.22
48
$87K
0%
0%
5.99%
-1.67%
$828K
$222.2M
#44QUARTZ/USDCSandclock
$0.4971
47
$86K
0%
-1.35%
-5.58%
-11.24%
$1.4M
$49.7M
#45FTX Token/WETHFTT
$1.81
47
$49K
0%
0%
1.90%
-15.43%
$246K
$597.8M
#46FTM/WETHFantom Token
$0.5143
43
$65K
0%
1.02%
2.02%
-8.33%
$349K
$1.090B
#47WBTC/WETHWrapped BTC
$22,368.23
41
$116K
0%
0%
-1.18%
-3.38%
$18.7M
$3.94B
#48SPELL/WETHSpell Token
$0.0008191
41
$114K
0%
-0.52%
0.61%
-3.62%
$2.1M
$296.6M
#49GOG/WETHGuild of Guardians
$0.08357
40
$43K
0%
1.67%
8.61%
0.06%
$338K
$83.5M
#50VEGA/WETHVEGA
$1.48
39
$70K
-0.03%
4.86%
4.29%
1.69%
$555K
$96.5M
#51DYDX/WETHdYdX
$2.92
36
$5.9M
0%
0.96%
2.65%
-3.52%
$177K
$2.92B
#52xSUSHI/WETHSushiBar
$1.89
33
$115K
0%
0%
0.79%
-6.44%
$1.6M
$87.9M
#53YGG/WETHYield Guild Games Token
$0.3116
33
$39K
0%
0.03%
1.71%
-7.78%
$963K
$311.6M
#54BIT/WETHBitDAO
$0.5908
32
$53K
0%
0.95%
3.24%
1.01%
$874K
$5.60B
#55VSP/WETHVesperToken
$0.4060
31
$15K
0%
0%
7.41%
-21.63%
$36K
$4.0M
#56ICE/WETHIceToken
$0.4310
31
$66K
-0.58%
-0.58%
0.16%
-4.03%
$510K
$9.1M
#57PSP/WETHParaSwap
$0.03996
30
$3.3K
0%
0.46%
-0.60%
-1.27%
$57K
$79.9M
#58HOP/WETHHop
$0.1041
29
$24K
0%
-1.92%
0.42%
-9.82%
$173K
$104.1M
#59XFT/WETHOffshift
$2.21
29
$76K
0%
0%
-6.88%
-11.64%
$247K
$22.1M
#60TORN/WETHTornadoCash
$7.75
29
$13K
0%
0%
4.26%
-6.48%
$40K
$77.5M
#61FRAX/WETHFrax
$0.9936
29
$148K
0%
0%
0.19%
-57.12%
$97K
$1.010B
#62STRP/USDCStrips Token
$0.6849
28
$167K
0%
0%
0.48%
3.37%
$1.6M
$68.4M
#63PAD/USDTNearPad Token
$0.02324
28
$59K
0%
0%
0%
0.31%
$342K
$3.4M
#64SHIB/WETHSHIBA INU
$0.00001328
27
$21K
0%
0%
0%
-36.08%
$7.2K
$13.28B
#65GODS/WETHGods Unchained
$0.2862
27
$32K
0%
0%
0.87%
-7.01%
$176K
$143.1M
#66SMART/USDTSmart game
$4.85
26
$6.9K
0%
16.57%
120%
95.86%
$6.9K
$3.020B
#67C98/WETHCoin98
$0.2835
26
$18K
0%
0%
1.09%
-2.23%
$192K
$49.8M
#68WFLOW/WETHWrapped Flow
$1.08
26
$36K
0%
0%
2.15%
-9.12%
$267K
$2.8M
#69ZOO/DAIZooDAO
$0.06817
26
$7.8K
0%
69.56%
183%
405%
$19K
$6.8M
#70SNX/WETHSynthetix Network Token
$2.62
26
$116K
0%
0.52%
0.66%
-5.83%
$455K
$825.5M
#71APE/USDTApeCoin
$5.64
26
$15K
0%
0.67%
1.27%
-6.30%
$171K
$5.64B
#72UST/WETHWrapped UST Token
$0.02762
25
$10K
0%
-3.89%
-0.09%
-11.18%
$35K
$8.2M
#73APW/WETHAPWine Token
$0.2812
24
$52K
0%
0%
7.86%
14.41%
$407K
$14.0M
#74REN/WETHRepublic Token
$0.09108
23
$14K
0%
0%
0.94%
-5.81%
$97K
$91.0M
#75LUNA/WETHWrapped LUNA Token
$0.0001696
23
$45K
0%
0%
0.72%
-85.67%
$9.9K
$49.3M
#76MKR/WETHMaker
$771.99
23
$25K
0%
-0.71%
-0.96%
-2.44%
$481K
$754.7M
#77SDL/WETHSaddle DAO
$0.007732
22
$18K
0%
0%
-4.74%
-12.97%
$67K
$7.7M
#78MANA/WETHDecentraland MANA
$0.7402
22
$6.6K
0%
0%
1.47%
-5.78%
$207K
$1.62B
#79PREMIA/WETHPremia
$0.8317
22
$66K
0%
0%
0.65%
-8.88%
$874K
$83.1M
#80XRUNE/WETHXRUNE Token
$0.01415
21
$62K
0%
0%
0.44%
-0.50%
$575K
$8.5M
#81KP3R/LDOKeep3rV1
$81.41
20
$24K
0%
0%
-1.96%
-3.11%
$203K
$38.9M
#82INDEX/WETHIndex
$1.70
20
$8.9K
0%
1.10%
1.68%
-0.78%
$49K
$17.0M
#83SOS/WETHSOS
$0.061765
20
$12K
0%
0%
-1.14%
-5.22%
$1.0M
$17.6M
#84TLOS/WETHpTokens TLOS
$0.1522
20
$28K
0%
0%
-2.14%
-8.16%
$192K
$4.1M
#85GALA/WETHGala
$0.04946
20
$2.1K
0%
-1.28%
-1.62%
-8.24%
$21K
$1.93B
#86Metis/WETHMetis Token
$32.22
19
$1.1M
0%
-2.19%
3.98%
-4.62%
$24K
$174.3M
#87OHM/DAIOlympus
$10.18
18
$12K
0%
-0.15%
0.30%
0.76%
$321K
$293.3M
#88MODA/WETHmoda
$0.5037
18
$32K
0%
0%
0%
7.65%
$336K
$2.3M
#89INV/WETHInverse DAO
$60.98
18
$17K
0%
0.21%
0.79%
-1.93%
$91K
$18.5M
#90MULTI/WETHMultichain
$9.59
18
$213K
0%
0%
0.55%
-1.67%
$6.7M
$956.9M
#91CRU/USDTCRUST
$2.28
18
$6.7K
0%
-1.81%
11.87%
13.88%
$22K
$42.0M
#92API3/WETHAPI3
$1.89
18
$9.8K
0%
0%
3.28%
6.51%
$69K
$229.2M
#93AAVE/WETHAave Token
$83.19
18
$30K
0%
-0.43%
0.55%
-7.09%
$1.7M
$1.33B
#94OOKI/WETHOoki Token
$0.004510
18
$15K
0%
-1.53%
1.36%
-4.46%
$241K
$21.8M
#95RUNE/WETHTHORChain ETH.RUNE
$1.16
18
$21K
0%
0%
-13.59%
-24.53%
$126K
$4.0M
#96Auction/WETHBounce Token
$5.83
17
$19K
0%
0%
1.15%
-6.13%
$594K
$44.5M
#97GOS/USDTGoldOnSteroids
$43.56
17
$23K
0%
0%
5.30%
6.88%
$195K
$969K
#98NU/WETHNuCypher
$0.1576
16
$45K
0%
0.45%
0.45%
-85.46%
$7.7K
$612.4M
#99RGT/WETHRari Governance Token
$0.4163
16
$8.6K
0%
0%
2.27%
-7.08%
$45K
$5.1M
#100cvxCRV/WETHConvex CRV
$0.8756
16
$4.2K
0%
0%
0.08%
-4.96%
$62K
$253.6M
Showing pairs 1-100 of 404Pairs 101-200