Loading...
Loading...
24H Volume:
$12.7M
24H Txns:
810
Latest Block:12s ago
17,424,520
12s ago
#1v3WETH/USDTWrapped Ether
$1,882.90
285
$5.2M
199
0.12%
0.20%
1.03%
4.10%
$14.2M
$6.31B
#2v3WETH/USDCWrapped Ether
$1,880.86
88
$584K
64
0%
0.17%
1.07%
3.76%
$2.0M
$6.31B
#3v3PEPE/WETHPepe
$0.051202
53
$30K
47
0%
0.28%
2.49%
15.79%
$84K
$505.9M
#4SDAO/WETHSingularity Dao
$0.4625
49
$71K
19
0%
0%
7.96%
11.01%
$438K
$39.3M
#5v3Cake/WETHPancakeSwap Token
$1.62
35
$40K
30
-0.05%
-0.24%
1.54%
5.10%
$341K
$5.2M
#6WETH/USDCWrapped Ether
$1,880.27
34
$5.5K
33
0%
-0.15%
1.69%
3.90%
$252K
$6.31B
#7v3MASK/USDCMask Network
$4.31
31
$243K
10
0%
0%
2.56%
8.15%
$1.4M
$431.4M
#8v3USDC/USDTUSD Coin
$0.9999
28
$5.5M
23
0%
0%
0.02%
0.02%
$15.1M
$27.26B
#9v3STG/USDCStargateToken
$0.6397
19
$109K
13
0%
0.55%
1.43%
4.12%
$2.5M
$639.7M
#10WETH/USDTWrapped Ether
$1,877.82
16
$3.2K
15
0%
0%
1.81%
3.81%
$243K
$6.31B
#11STG/USDCStargateToken
$0.6409
15
$36K
13
0%
0.62%
1.57%
4.20%
$2.2M
$640.9M
#12v3GCR/FGCGlobal Currency Reserve
0.8692 FGC
13
-
1
0%
0%
0%
-30.98%
-
-
#13v3AXL/USDCAxelar
$0.4459
13
$30K
8
0%
0%
2.58%
11.73%
$100K
$14.4M
#14v3Cake/USDCPancakeSwap Token
$1.63
12
$31K
10
0%
0%
2.04%
4.81%
$239K
$5.3M
#15v3WBTC/WETHWrapped BTC
$27,027.59
10
$94K
8
0%
0.34%
5.34%
5.34%
$3.1M
$4.23B
#16v3MATIC/WETHMatic Token
$0.8204
10
$4.3K
9
0%
1.28%
1.28%
-2.48%
$52K
$8.19B
#17CAPS/WETHCapsule Coin
$0.01601
9
$11K
7
0%
0%
0%
-4.24%
$245K
$40.0M
#18v3unshETH/USDCunshETH Ether
$1,878.96
9
$71K
7
0%
0%
2.17%
9.01%
$86K
$34.2M
#19v3Brian/USDTBrian the Token
$0.056233
9
$1.9K
8
0%
0%
0%
0.02%
$9
$2.6M
#20v3rETH/WBTCRocket Pool ETH
$2,016.41
7
$68K
5
0%
-0.87%
3.90%
4.12%
$248K
$869.0M
#21v3BLUR/WETHBlur
$0.4564
6
$3.8K
6
0%
0%
0%
6.18%
$53K
$1.36B
#22v3GCR/WETHGlobal Currency Reserve
$2.34
6
$14
1
0%
0%
0%
14.41%
$98
$128.8M
#23v3FGC/WETHFantasyGold
$1.81
6
$17
1
0%
0%
0%
1.66%
$90
$141.4M
#24WBTC/WETHWrapped BTC
$26,722.58
4
$494
4
0%
0%
1.99%
3.22%
$259K
$4.18B
#25WEN/WETHWEN Token
$0.052543
4
$463
3
0%
-11.94%
-8.99%
-8.99%
$3.3K
$1.0M
#26v3USDT/USDTTether
$0.9025
4
$199
1
0%
-0.47%
-5.14%
-9.69%
$379
$18.9M
#27v3LINK/WETHChainLink Token
$6.06
3
$3.5K
2
0%
0%
0%
0.70%
$29K
$6.060B
#28v3ENS/WETHEthereum Name Service
$9.46
3
$6.0K
3
0%
0%
-0.19%
2.46%
$43K
$946.5M
#29v3LDO/WETHLido DAO Token
$2.35
3
$2.5K
3
0%
0%
0%
9.34%
$34K
$2.35B
#30v3wBETH/WETHWrapped Binance Beacon ETH
$1,820.28
3
$431K
2
0%
0%
0%
-0.01%
$2.2M
$37.8M
#31v3ALCX/alETHAlchemix
$15.24
2
$254
2
0%
0%
0%
-6.63%
$3.4K
$32.7M
#32v3wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$2,115.38
2
$6.4K
2
0%
0%
3.38%
3.38%
$585K
$3.88B
#33v3alETH/WETHAlchemix ETH
$1,803.01
2
$255
2
0%
0%
0%
0.16%
$695K
$87.4M
#34v3MTV/USDTmetaverse
$0.075000
2
$148
1
0%
-0.31%
-0.31%
-0.31%
$9.8K
$5.0K
#35v3WNCG/WETHWrapped NCG
$0.08492
2
$1.2K
2
0%
3.00%
3.00%
3.00%
$132K
$13.8M
#36v3rETH/WETHRocket Pool ETH
$1,936.74
2
$6.2K
2
0%
0%
0%
-0.27%
$2.2M
$834.6M
#37AGI/USDTAGI Token
$0.09655
1
$90
1
0%
0%
0%
0%
$1.8K
$289.6M
#38ANKR/ankrETHAnkr Network
$0.02395
1
$197
1
0%
0%
0%
0%
$15K
$233.8M
#39XEN/WETHXEN Crypto
$0.051447
1
$1
1
0%
0%
0%
0%
$101
$15.7M
#40BNB/WETHBNB
$1,422.34
1
$2
1
0%
0%
0%
0%
$51
$558.8M
#41MICRO/WETHMICROMINES
$0.051394
1
$65
1
0%
0%
0%
0%
$22
$25K
#42v3LV/USDTLOVE
$0.001897
1
$299
1
0%
0%
0%
0%
$27K
$7.2M
#43v3FXS/WETHFrax Share
$6.12
1
$487
1
0%
0%
0%
0%
$19K
$611.5M
#44v3DAI/USDCDai Stablecoin
$1.00
1
$24K
1
0%
0%
0%
0%
$544K
$4.59B
#45v3LV/WETHLOVE
$0.001814
1
$289
1
0%
0%
0%
0%
$166K
$6.8M
#46v3ankrETH/WETHAnkr Staked ETH
$2,022.98
1
$451
1
0%
0%
0%
0%
$121K
$82.9M
#47v3frxETH/WETHFrax Ether
$1,875.37
1
$5.6K
1
0%
0%
0%
0%
$208K
$443.4M