Loading...
Loading...
24H Volume:
$60.6M
24H Txns:
28,279
Latest Block:2s ago
157,667,772
2s ago
Trending
#1v3rDPX/WETHDopex Rebate Token
$7.47
312
$732K
175
-0.08%
-1.90%
-2.07%
-29.54%
$1.2M
$16.1M
#2v3MOZ/WETHMozaic Token
$0.09441
301
$402K
210
0%
0.32%
3.14%
-16.52%
$1.4M
$92.3M
#3v3WINR/USDCWINR
$0.09977
86
$211K
73
-0.04%
-0.24%
-1.66%
-5.22%
$5.3M
$26.4M
#4GENE/WETHGenomesDAO
$0.02756
143
$82K
82
0%
0.06%
-1.81%
-3.19%
$419K
$16.1M
#5SEN/WETHSeneca
$0.1929
95
$53K
76
0%
-0.13%
-1.16%
-6.22%
$654K
$11.8M
#6v3GRAIL/USDCCamelot token
$1,502.46
76
$262K
55
0%
0%
2.13%
0.72%
$10.7M
$110.8M
#7WINR/USDCWINR
$0.09942
100
$23K
85
0%
-1.04%
-1.49%
-5.69%
$94K
$26.3M
#8VELA/WETHVelaToken
$0.9267
127
$22K
67
0%
0.59%
-1.50%
5.73%
$106K
$14.6M
#9DMT/USDCDMT
$12.81
869
$23K
137
0%
-1.60%
-3.44%
0.01%
$179K
$12.8M
#10AIDOGE/WETHAIDOGE
$0.091671
502
$18K
141
0%
0.01%
0.99%
-1.89%
$1.7M
$31.5M
#11GRAIL/USDCCamelot token
$1,502.45
119
$34K
70
-0.15%
-0.15%
2.37%
0.39%
$452K
$110.8M
#12v3KUJI/USDCKujira native asset
$3.04
82
$77K
34
0%
-0.40%
-1.98%
-5.67%
$208K
$3.3M
#13PLS/WETHPlutus
$0.1922
61
$28K
54
0%
-0.50%
-0.37%
-3.36%
$599K
$19.2M
#14TROVE/WETHArbitrove Governance Token
$0.01857
83
$91K
41
0%
-0.12%
0.29%
7.60%
$2.4M
$18.0M
#15PENDLE/WETHPendle
$1.24
256
$175K
68
0%
0.09%
0.68%
-4.36%
$2.9M
$31.9M
#16JONES/WETHJones DAO
$1.28
204
$111K
45
-0.05%
-0.17%
8.72%
-1.62%
$1.8M
$12.8M
#17CHOKE/USDCChoke
$0.1050
41
$83K
31
0%
0%
0.75%
-7.24%
$536K
$7.1M
#18v3PNP/WETHPenpie Token
$3.48
81
$36K
71
0%
0.82%
1.28%
-3.83%
$1.6M
$33.2M
#19MOZ/WETHMozaic Token
$0.09009
50
$1.8K
37
0%
-2.31%
-0.58%
-20.03%
$3.6K
$88.1M
#20shibai/WETHShibai Token
$0.0101043
75
$12K
16
0%
0.01%
34.70%
34.48%
$168K
$2.0M
#21LODE/WETHLodestar
$0.2832
8
$280
8
0%
0%
0%
-3.76%
$7.1K
$5.6M
#22v3CONE/USDCCONE
$2.00
14
$23K
10
0%
0%
-3.85%
-10.23%
$500K
$609K
#23plsDPX/DPXPlutus DPX
$42.99
10
$5.6K
10
0%
0%
-4.17%
-17.96%
$94K
$1.4M
#24v3plsARB/ARBPlutus ARB
$0.5823
28
$66K
24
0%
0%
-0.55%
-2.05%
$800K
$5.5M
#25v3LODE/WETHLodestar
$0.2809
34
$13K
29
0%
0%
-0.26%
-0.74%
$388K
$5.6M
#26GOOD/USDCGood Entry
$0.1313
5,312
$1.6M
382
0%
0%
-72.29%
12.00%
$328K
$131.3M
#27v3DPX/WETHDopex Governance Token
$63.60
125
$154K
67
0%
0%
2.93%
-11.33%
$867K
$29.1M
#28EQB/WETHEquilibria Token
$0.1368
28
$8.1K
21
0%
-0.19%
2.54%
-0.10%
$504K
$2.9M
#29v3VELA/WETHVelaToken
$0.9239
276
$230K
96
0%
0.08%
-2.05%
6.67%
$551K
$14.5M
#30v3WINR/WETHWINR
$0.09969
70
$36K
58
0%
-0.49%
-0.98%
-5.27%
$126K
$26.3M
#31v3KUJI/WETHKujira native asset
$3.03
126
$132K
65
0%
-0.71%
-1.77%
-6.09%
$234K
$3.3M
#32PRY/USDCPerpy-Token
$0.003878
14
$5.0K
13
0%
0%
-0.02%
0.51%
$718K
$3.8M
#33v3DMT/USDCDMT
$12.85
35
$47K
26
0%
-1.22%
-2.23%
-0.54%
$316K
$12.8M
#34AISHIB/WETHAISHIB
$0.0111268
57
$1.0K
14
0%
0.59%
-0.33%
-2.29%
$59K
$203K
#35AIBB/WETHBullBear AI
$0.092499
5
$317
2
0%
0%
3.51%
4.22%
$21K
$561K
#36AICODE/WETHAICODE v2
$0.1600
24
$5.7K
18
0%
-0.82%
-0.41%
-10.85%
$155K
$3.3M
#37CHUNKS/USDCCHUNKS
$0.001510
10
$13K
9
0%
8.80%
8.80%
-7.80%
$135K
$732K
#38v3WINR/USDCWINR
$0.09911
3
$30
3
0%
0%
-4.35%
-4.35%
$502
$26.2M
#39FCTR/USDCFactor
$0.1253
1
$6
1
0%
0%
0%
0%
$2.4K
$12.5M
#40v3plsDPX/DPXPlutus DPX
$43.79
16
$30K
15
0%
0%
0.06%
-23.88%
$250K
$1.4M
#41v3TIG/WETHTigris
$1.48
10
$9.1K
10
0%
0%
0.52%
-4.79%
$190K
$2.8M
#42LEX/WETHLEX
$0.004514
9
$6.1K
8
0%
-0.04%
-3.02%
-3.05%
$531K
$2.7M
#43GOOD/USDCGood Entry
$0.03334
329
$298K
246
0%
-1.52%
-3.22%
-13.68%
$769K
$6.9M
#44v3RDNT/WETHRadiant
$0.2753
359
$800K
45
0%
0.03%
4.40%
4.18%
$1.3M
$236.0M
#45v3PENDLE/WETHPendle
$1.24
222
$384K
38
0%
0.31%
0.77%
-4.26%
$899K
$31.9M
#46NEU/WETHNEU
$0.2251
3
$653
3
0%
0%
0.19%
0.19%
$172K
$1.3M
#47v3GMBL/USDCGMBL COMPUTER CHiP
$0.1232
7
$2.6K
6
0%
0%
0%
0.04%
$1.8M
$11.9M
#48POT/USDTPOT Token
$0.006245
6
$716
6
0%
0%
-0.68%
-2.07%
$121K
$355K
#49GRAIL/ARBCamelot token
$1,499.95
80
$36K
58
-0.16%
-1.00%
1.86%
0.20%
$1.1M
$110.7M
#50RELAY/WETHRelay Token
$0.1246
7
$1.5K
6
0%
0%
1.61%
-2.22%
$123K
$407K
#51RDO/WETHRodeo
$0.08179
8
$3.3K
8
0%
0%
0.26%
-3.63%
$521K
$5.8M
#52SECT/WETHSector
$0.03345
4
$688
3
0%
0%
0%
0.88%
$629K
$3.3M
#53WINR/WETHWINR
$0.1041
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$10
$27.5M
#54v3USDC/USDCUSD Coin
$1.00
1,046
$5.5M
671
0%
0%
0%
0.01%
$2.0M
$394.6M
#55v3GMX/WETHGMX
$50.77
705
$1.9M
116
0%
-0.16%
0.78%
-2.48%
$5.3M
$496.7M
#56v3GRAIL/WETHCamelot token
$1,502.79
57
$65K
54
0%
0%
2.35%
0.15%
$830K
$110.9M
#57v3PREMIA/WETHPremia
$0.5705
3
$1.5K
3
0%
0%
0%
0.01%
$1.8M
$4.5M
#58XTOKEN/WETHX TOKEN
$0.053385
9
$590
3
0%
0.71%
3.80%
6.22%
$25K
$33K
#59PENDLE/GRAILPendle
$1.25
1
$2
1
0%
0%
0%
0%
$522
$32.2M
#60WETH/USDCWrapped Ether
$2,258.70
16
$894
11
0%
0%
1.13%
-0.68%
$20K
$534.6M
#61v3USDC/WETHUSD Coin
$0.9995
1,955
$11.2M
383
-0.04%
-0.10%
-0.10%
-0.12%
$5.7M
$394.4M
#62v3WBTC/WETHWrapped BTC
$43,937.93
712
$5.2M
211
0%
-0.15%
0.36%
0.81%
$6.3M
$479.8M
#63v3stEUR/USDCStaked agEUR
$1.08
263
$2.2M
54
0%
0%
0.15%
-0.62%
$3.5M
$4.4M
#64v3USDC/DAIUSD Coin
$1.00
156
$1.0M
91
0%
0%
0%
0%
$1.2M
$394.7M
#65v3LINK/WETHChainLink Token
$15.61
165
$432K
53
0%
-0.43%
1.54%
0.33%
$1.0M
$50.3M
#66v3MAGIC/WETHMAGIC
$0.8710
156
$151K
43
0%
-0.67%
0.03%
-1.75%
$409K
$251.9M
#67v3FCTR/USDCFactor
$0.1247
14
$9.1K
14
0%
0%
0.05%
-0.79%
$2.6M
$12.4M
#68WOM/USDTWombat Token
$0.03155
64
$11K
39
0%
-1.36%
1.62%
-5.56%
$46K
$1.0M
#69MIM/USDCMagic Internet Money
$0.9994
66
$70K
22
0%
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$403K
$50.8M
#70v3MIM/ARBMagic Internet Money
$0.9989
107
$53K
27
-0.04%
-0.14%
-0.14%
-0.14%
$123K
$50.8M
#71SPA/USDsSperax
$0.008802
164
$34K
12
1.18%
3.83%
1.16%
5.74%
$113K
$31.4M
#72v3BFR/WETHBuffer Token
$0.06527
17
$3.9K
15
0%
0%
1.03%
-1.69%
$204K
$5.2M
#73USH/WETHunshETHing_Token
$0.03819
18
$15K
10
0%
0%
-6.99%
-9.47%
$108K
$241K
#74ALTD/WETHAltitude
$0.01108
28
$2.5K
22
0%
0.60%
0.77%
-0.71%
$20K
$85K
#75rDPX/WETHDopex Rebate Token
$7.71
48
$1.4K
20
0%
-4.33%
-4.21%
-32.30%
$2.1K
$16.7M
#76AIEN/WETHAI Arb ENGLISH
$0.092565
3
$430
3
0%
0%
0%
-0.24%
$150K
$128K
#77v3Y2K/WETHY2K
$0.7739
8
$2.0K
7
0%
0%
-1.76%
0.10%
$50K
$15.4M
#78WETH/USDCWrapped Ether
$2,266.09
1,283
$142K
328
0%
0.09%
1.31%
-0.16%
$1.1M
$536.4M
#79v3WETH/USDCWrapped Ether
$2,263.88
905
$638K
537
-0.06%
-0.10%
1.00%
-0.30%
$299K
$535.9M
#80v3WETH/USDTWrapped Ether
$2,264.27
914
$2.9M
320
-0.04%
-0.12%
1.04%
-0.24%
$807K
$536.0M
#81v3SEN/WETHSeneca
$0.2029
2
$12
2
0%
0%
0%
-3.47%
$162
$12.4M
#82WETH/USDTWrapped Ether
$2,248.56
19
$271
10
0%
0%
0%
-41.59%
$730
$532.2M
#83GNOME/WETHGenomesDAO Governance
$0.2827
18
$6.5K
11
0%
0%
1.08%
1.73%
$623K
$1.4M
#84MOD/ARBModular
$0.03940
3
$31
3
0%
0%
0%
-0.94%
$66K
$587K
#85MOD/USDCModular
$0.03921
2
$29
2
0%
0%
0%
1.12%
$2.4K
$584K
#86v3SOL/USDCWrapped SOL
$63.25
110
$192K
30
0%
-0.14%
1.31%
-0.02%
$228K
$6.5M
#87DSQ/WETHDSquared Governance Token
$39.23
1
$5
1
0%
0%
0%
0%
$7.8K
$7.3M
#88UWU/USDCUnlimited Network Token
$0.02603
15
$3.2K
11
0%
0%
6.63%
-23.93%
$9.4K
$650K
#89SFUND/WETHSeedifyFund
$3.05
80
$116K
47
0%
1.18%
5.84%
20.18%
$1.7M
$1.6M
#90v3wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$2,599.88
204
$667K
160
0%
-0.19%
1.00%
-0.34%
$1.4M
$302.2M
#91v3stEUR/ARBStaked agEUR
$1.08
476
$563K
38
-0.03%
-0.03%
0.06%
-0.58%
$2.1M
$4.4M
#92v3stEUR/wstETHStaked agEUR
$1.08
139
$160K
26
0%
0%
0.17%
-0.63%
$1.0M
$4.4M
#93v3LUSD/USDCLUSD Stablecoin
$0.9941
16
$42K
13
0%
0%
0%
0%
$1.2M
$1.7M
#94v3JONES/WETHJones DAO
$1.27
46
$24K
31
0%
0%
7.73%
-3.38%
$321K
$12.7M
#95jUSDC/WETHJones USDC
$1.07
15
$4.8K
2
0%
-0.07%
1.44%
1.53%
$630K
$7.4M
#96USDs/USDCSperax USD
$0.9983
120
$45K
25
0%
0.01%
0.03%
0.51%
$356K
$1.1M
#97v3FCTR/WETHFactor
$0.1256
15
$3.9K
14
0%
-0.08%
1.57%
-0.12%
$521K
$12.5M
#98v3Silo/WETHSilo Governance Token
$0.07201
2
$1.7K
2
0%
0%
0%
-0.41%
$556K
$4.9M
#99Silo/WETHSilo Governance Token
$0.07107
5
$4.5K
5
0%
0%
-1.90%
-1.15%
$449K
$4.8M
#100fUSDC/USDCFluid USDC
$1.00
93
$22K
37
0%
0%
0.87%
0.92%
$18K
$96K
Showing pairs 1-100 of 250Pairs 101-200