Loading...
Loading...
24H Volume:
$52.1M
24H Txns:
43,946
Latest Block:2s ago
225,182,874
2s ago
Trending
#1Boop/WETHBoop
$0.00007613
292
$83K
93
-0.31%
-5.27%
-14.67%
-26.08%
$383K
$7.5M
#2v3WINR/USDCWINR
$0.03684
50
$14K
37
0%
-0.65%
-0.87%
-1.49%
$3.7M
$13.9M
#3v3MOZ/WETHMozaic Token
$0.03229
25
$15K
18
-2.59%
-2.59%
-3.04%
-0.96%
$614K
$3.0M
#4EMC/WETHEdgeMatrix Computing network
$0.1895
91
$18K
27
0.38%
0.36%
-0.91%
-3.20%
$553K
$6.7M
#5v3PRY/WETHPerpy-Token
$0.002453
26
$10K
15
0%
-1.33%
-2.06%
-5.17%
$458K
$1.4M
#6SAIX/WBTCXSaiyan.tech
$0.0003773
1
$25
1
0%
0%
0%
0%
$571K
$351K
#7SYK/WETHStrykeToken
$0.1245
17
$31K
14
0%
-3.39%
-13.96%
-16.25%
$934K
$3.0M
#8v3Boop/WETHBoop
$0.00007534
49
$8.2K
33
-1.83%
-6.15%
-15.20%
-26.03%
$192K
$7.5M
#9v3DMT/USDCDMT
$95.45
230
$917K
91
0.40%
-7.10%
-15.70%
-21.01%
$1.5M
$57.4M
#10DMT/USDCDMT
$95.88
669
$44K
150
-0.67%
-7.21%
-15.22%
-21.17%
$194K
$57.6M
#11v3wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,849.46
664
$2.2M
408
0.25%
-2.87%
-3.39%
-5.95%
$1.6M
$241.3M
#12v3Bonsai/WETHBonsai
$0.3111
45
$2.6K
11
0%
-2.92%
-3.86%
-6.59%
$442K
$3.1M
#13PENDLE/WETHPendle
$5.38
785
$380K
206
0.24%
-2.23%
-2.83%
-12.73%
$5.6M
$834.8M
#14GAMEBUD/WETHGameBud AI
$0.065956
1,396
$3.4M
113
2.57%
19.80%
109%
4,202%
$187K
$536K
#15v3ezETH/WETHRenzo Restaked ETH
$3,319.50
615
$930K
483
0.52%
-2.94%
-3.35%
-5.92%
$387K
$3.30B
#16v3PENDLE/WETHPendle
$5.37
742
$951K
121
0.09%
-2.47%
-3.13%
-13.01%
$1.6M
$832.8M
#17v3VELA/WETHVelaToken
$0.3229
34
$10K
13
0.21%
-2.31%
-3.06%
-2.50%
$162K
$6.5M
#18v3USDe/USDCUSDe
$1.00
491
$338K
361
0%
0%
-0.02%
-0.03%
$10.2M
$23.1M
#19AIDOGE/WETHAIDOGE
$0.093173
434
$2.9K
141
0%
-0.26%
-0.83%
-3.56%
$2.8M
$59.7M
#20v3weETH/WETHWrapped eETH
$3,412.29
292
$1.1M
225
-1.23%
-2.81%
-3.40%
-5.98%
$1.5M
$411.8M
#21v3GRAIL/USDCCamelot token
$845.27
143
$101K
85
0%
-0.42%
-3.07%
-4.95%
$6.3M
$15.8M
#22v3VRTX/USDCVertex
$0.1087
151
$56K
89
0.02%
0.08%
-2.08%
-3.03%
$229K
$27.4M
#23v3XAI/WETHXai
$0.4612
251
$52K
53
0.24%
-0.29%
-1.86%
-7.75%
$615K
$127.8M
#24v3LINK/WETHChainLink Token
$12.89
174
$210K
78
0.17%
-1.24%
-2.13%
-4.51%
$1.1M
$7.84B
#25CU/WETHCrypto Unicorns
$0.2335
37
$4.8K
24
-0.61%
-2.63%
-3.51%
-5.67%
$2.5M
$9.7M
#26v3GMX/WETHGMX
$27.31
548
$587K
125
-1.70%
-3.14%
-5.33%
-6.55%
$493K
$260.6M
#27EQB/WETHEquilibria Token
$0.3858
51
$2.7K
38
0%
-2.84%
-4.32%
-7.34%
$607K
$11.4M
#28v3GRAIL/WETHCamelot token
$836.88
94
$44K
60
0%
-0.73%
-4.42%
-5.42%
$478K
$15.6M
#29v3SOL/USDCWrapped SOL
$125.18
112
$31K
41
0%
-0.52%
-1.94%
-7.27%
$208K
$9.3M
#30v3ECLIP/WETHEclipse Fi
$0.05747
112
$9.6K
82
0%
-2.37%
-2.73%
-5.87%
$267K
$2.4M
#31YSARB/USDTlucky money Arb
$0.00002540
289
$41K
48
0%
0.93%
-0.72%
-1.50%
$225K
$15.8M
#32JONES/WETHJones DAO
$0.5587
29
$11K
20
0%
-2.43%
-3.73%
-8.38%
$1.4M
$2.8M
#33v3LOCUS/WETHLocus Token
$0.5547
291
$26K
12
0.36%
-3.21%
-4.26%
-5.95%
$278K
$1.7M
#34GRAIL/ARBCamelot token
$849.48
74
$12K
30
1.21%
-0.97%
-2.16%
-3.60%
$288K
$15.8M
#35SIZE/WETHSize
$0.058486
13
$1.3K
5
0%
0%
-1.24%
-4.11%
$270K
$848K
#36v3GG/WETHGG
$0.04271
36
$5.4K
10
0%
-2.37%
-4.50%
-6.93%
$487K
$7.0M
#37v3USDV/USDCUSDV
$0.9990
50
$7.3K
44
0%
-0.03%
-0.01%
0%
$893K
$2.7M
#38v3FCTR/USDCFactor
$0.09342
36
$6.8K
18
0%
-0.55%
-0.74%
-1.27%
$2.2M
$1.4M
#39v3APEX/WETHApeX Token
$2.58
244
$118K
21
0%
0.27%
-3.31%
-12.50%
$534K
$122.0M
#40v3FCTR/WETHFactor
$0.09318
31
$6.4K
13
0%
-0.41%
-0.24%
-0.91%
$544K
$1.3M
#41Silo/WETHSilo Governance Token
$0.04572
29
$7.0K
22
0%
0.14%
-1.25%
-4.22%
$445K
$14.5M
#42TROVE/WETHArbitrove Governance Token
$0.004421
19
$608
9
0%
0%
-0.36%
-3.11%
$1.4M
$1.3M
#43v3flrEUR/USDCFlorence Finance flrEUR
$1.06
22
$5.8K
6
0%
0%
-0.06%
-0.09%
$225K
$3.9M
#44wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,858.72
19
$264
11
0%
-0.38%
-1.58%
-3.81%
$210K
$241.9M
#45v3PREMIA/WETHPremia
$0.2498
1
$1.8K
1
0%
0%
0%
0%
$1.3M
$9.8M
#46v3D2/USDCD2
$0.7865
3
$43
3
0%
0%
-0.07%
-0.10%
$4.1M
$39.3M
#47SFUND/WETHSeedifyFund
$1.63
10
$6.7K
7
0%
0%
-1.78%
-1.73%
$1.3M
$104.2M
#48v3ODG/WETHOpen Dollar Governance
$3.36
1
$1
1
0%
0%
0%
0%
$221K
$399K
#49v3xD2/D2xD2
$0.7786
1
$1
1
0%
0%
0%
0%
$3.7M
$3.8M
#50v3Silo/WETHSilo Governance Token
$0.04636
11
$7.1K
10
0%
0%
0%
-3.64%
$300K
$14.7M
#51v3MAGIC/WETHMAGIC
$0.5588
465
$84K
139
0.78%
-1.08%
-4.73%
-6.89%
$188K
$147.4M
#52OHM/WETHOlympus
$11.68
9
$1.0K
6
0%
-2.32%
-3.71%
-4.11%
$231K
$190.7M
#53SMOL/WETHSmolcoin
$0.051568
35
$11K
20
-1.94%
-2.18%
-3.19%
-13.05%
$185K
$1.5M
#54LEX/WETHLEX
$0.002805
1
$3
1
0%
0%
0%
0%
$513K
$1.7M
#55v3RDP/WETHRadpie
$0.3357
6
$48
6
0%
0%
-0.63%
-3.15%
$399K
$2.9M
#56ePendle/ARBEquilibria Pendle
$1.63
34
$6.9K
16
-2.87%
-2.87%
-4.72%
-8.59%
$920K
$1.5M
#57SECT/WETHSector
$0.03576
2
$5
2
0%
0%
-1.90%
-1.90%
$791K
$334K
#58iFARM/WETHiFARM
$73.86
34
$31
2
0%
0%
-1.23%
-3.43%
$202K
$122K
#59SEN/WETHSeneca
$0.005222
1
$7
1
0%
0%
0%
0%
$135K
$107K
#60v3PEAS/WETHPeapods
$3.13
13
$8.5K
9
0%
1.38%
-1.39%
-0.64%
$668K
$6.9M
#61v3RDO/WETHRodeo
$0.02789
6
$63
4
0%
0%
-1.99%
-4.13%
$260K
$2.2M
#62RDO/WETHRodeo
$0.02816
2
$195
2
0%
-1.27%
-1.27%
-1.27%
$380K
$2.2M
#63shibai/WETHShibai Token
$0.0117358
55
$4.3K
16
0%
0%
-1.51%
5.09%
$174K
$1.4M
#64PLS/WETHPlutus
$0.03516
2
$15
2
0%
0%
-2.52%
-2.52%
$172K
$380K
#65v3MOON/WETHMoons
$0.1516
20
$10K
5
0%
-3.63%
-3.63%
-3.01%
$354K
$1.0M
#66v3AURY/USDCAury
$0.3454
2
$363
1
0%
0%
-0.14%
-0.14%
$239K
$20.3M
#67v3LODE/WETHLodestar
$0.07607
23
$1.0K
18
0%
0%
-1.59%
-4.01%
$162K
$807K
#68THALES/WETHThales DAO Token
$0.2520
4
$233
4
0%
0%
-1.12%
-3.17%
$157K
$13.9M
#69v3IPOR/WETHIPOR Token
$0.7049
16
$17K
11
0%
-1.85%
-1.90%
-0.97%
$225K
$12.8M
#70MIM/USDCMagic Internet Money
$0.9939
24
$3.0K
17
0%
-0.11%
-0.22%
-0.18%
$155K
$62.4M
#71SDL/WETHstake.link
$0.3768
1
$12
1
0%
0%
0%
0%
$595K
$823K
#72v3ALGB/WETHAlgebra
$0.009357
2
$1.3K
2
0%
0%
0%
1.16%
$228K
$316K
#73v3RDNT/WETHRadiant
$0.1164
137
$59K
61
1.17%
-2.24%
-3.58%
-7.91%
$149K
$67.0M
#74wstLINK/LINKWrapped stLINK
$15.08
12
$1.0K
4
0%
0%
-1.61%
-4.26%
$1.6M
$956K
#75v3OD/WETHOpen Dollar
$0.8891
12
$4.0K
4
0.44%
-1.91%
-2.55%
-5.12%
$376K
$328K
#76apEMPxPEAS/PEASEmpyreal w PEAS pair pod
$25.62
6
$1.1K
1
0%
0.69%
-2.30%
-1.74%
$223K
$181K
#77v3MIM/USDCMagic Internet Money
$0.9957
56
$54K
24
0.10%
-0.04%
-0.12%
-0.08%
$147K
$62.5M
#78PRY/USDCPerpy-Token
$0.002485
21
$3.7K
12
0%
-1.49%
-2.22%
-6.54%
$107K
$1.4M
#79KNOW/WETHKNOW
$0.0006854
9
$296
6
0%
0%
0%
-1.29%
$142K
$651K
#80v3RBC/WETHRUBIC TOKEN
$0.01694
7
$1.6K
7
0%
0%
0%
3.30%
$124K
$909K
#81SPOOL/WETHSpool DAO Token
$0.1518
1
$1.0K
1
0%
0%
0%
0%
$162K
$6.0M
#82v3taoUSD/USDCtaoUSD
$0.9879
2
$1.6K
1
0%
0%
0%
-0.20%
$128K
$105K
#83YAK/WETHYak Token
$367.70
120
$2.5K
17
0%
-0.38%
-1.04%
-3.76%
$160K
$518K
#84v3fUSDC/USDCFluid USDC
$1.00
3,765
$2.7M
745
0%
0%
0.05%
-0.02%
$73K
$235K
#85v3STEAK/WETHSTEAK
$0.3307
13
$2.6K
8
0%
0%
-0.86%
-3.53%
$107K
$121K
#86v3plsARB/ARBPlutus ARB
$0.8007
5
$4.5K
4
0%
0%
0%
2.20%
$105K
$998K
#87v3milkTIA/TIA.nmilkTIA
$6.37
22
$892
12
0%
0%
-0.40%
-6.73%
$111K
$61K
#88GRAIL/USDCCamelot token
$849.73
63
$1.2K
23
0%
0%
-2.81%
-4.53%
$100K
$15.8M
#89pxGMX/WETHPirex GMX
$21.90
3
$6
1
0%
-1.66%
-1.66%
-2.89%
$133K
$192K
#90v3TIA.n/WETHTIA
$6.03
218
$41K
162
1.20%
-1.39%
-0.83%
-7.06%
$82K
$1.6M
#91v3JONES/WETHJones DAO
$0.5554
10
$665
8
0%
-4.57%
-4.77%
-8.45%
$87K
$2.8M
#92YSARB/WETHlucky money Arb
$0.00002546
84
$14K
26
0%
1.46%
-0.44%
-1.34%
$84K
$15.8M
#93v3Silo/wstETHSilo Governance Token
$0.04570
6
$551
6
0%
-1.76%
-1.76%
-3.83%
$85K
$14.5M
#94PYTH/USDCPyth Network
$0.2980
26
$8.5K
9
0%
-0.56%
-2.13%
-6.53%
$81K
$221K
#95NEU/WETHNEU
$0.1266
7
$37
3
0%
0%
-1.27%
-3.05%
$79K
$251K
#96v3PLS/WETHPlutus
$0.03484
12
$206
12
0%
0%
-1.58%
-3.69%
$75K
$377K
#97HTB/WETHHotbit Token
$0.001616
1
$594
1
0%
0%
0%
0%
$72K
$3.3M
#98v3Bonk/WETHBonk
$0.00001898
90
$15K
27
0%
-1.51%
-3.58%
-9.60%
$69K
$1.25B
#99MZR Token/WETHMZR
$0.0003667
2
$190
1
0%
0%
-1.35%
-1.35%
$69K
$1.9M
#100v3axlUSDC/USDCAxelar Wrapped USDC
$1.00
41
$24K
30
0%
-0.01%
-0.01%
0%
$66K
$628K
Showing pairs 1-100 of 336Pairs 101-200