Loading...
Loading...
24H Volume:
$136.3M
24H Txns:
104,963
Latest Block:8s ago
222,382,752
8s ago
Trending
#1TAP/WETHTapToken
$1.59
558
$1.1M
355
0.23%
0.69%
19.18%
18.49%
$4.0M
$12.7M
#2MOR/WETHMOR
$34.24
78
$188K
59
0%
0.18%
-0.48%
11.51%
$5.5M
$16.1M
#3NST/WETHNinja Squad Token
$2.77
86
$48K
62
0%
0.56%
0.26%
6.52%
$494K
$10.6M
#4PENDLE/WETHPendle
$5.38
5,330
$2.8M
594
0.03%
1.53%
1.00%
5.76%
$707K
$830.8M
#5EMC/USDTEdgeMatrix Computing network
$0.3505
55
$10K
28
0%
0%
0%
-2.23%
$986K
$11.6M
#6EMP/WETHEmpyreal
$31.04
91
$58K
28
0%
0%
1.73%
9.19%
$646K
$4.9M
#7VKA/WETHVKA
$0.07169
66
$5.1K
37
0%
0.19%
0.11%
-0.08%
$769K
$2.1M
#8v2RWAS/USDTReal World Assetss
$0.1545
84
$51K
71
0%
-0.40%
-1.56%
-3.67%
$3.3M
$40.3M
#9HMX/WETHHMX
$4.04
54
$13K
46
0%
0%
0.02%
-0.91%
$1.3M
$7.5M
#10Boop/WETHBoop
$0.00006354
34
$2.9K
26
0%
0%
-0.64%
-4.92%
$216K
$6.3M
#11MOR/WETHMOR
$34.09
19
$2.1K
16
0%
0%
-0.13%
10.18%
$307K
$16.0M
#12BONZAI/WETHBonzAI DePIN
$0.09813
1
$1.1K
1
0%
0%
0%
0%
$762K
$1.3M
#13FFM/WETHFlorence Finance Medici
$0.03171
21
$3.9K
16
0%
0%
0%
-0.33%
$514K
$2.5M
#14ASCN/WETHAlphaScan
$0.04911
1
$83
1
0%
0%
0%
0%
$209K
$1.1M
#15PENDLE/WETHPendle
$5.36
2,022
$3.8M
260
0%
1.31%
0.78%
5.61%
$6.5M
$828.4M
#16OSAK/WETHOsaka Protocol
$0.062721
13
$1.6K
13
0%
0%
-0.01%
4.59%
$187K
$1.6M
#17GRT/WETHGraph Token
$0.2362
1,397
$69K
1,245
0%
0.21%
0.08%
-1.65%
$1.9M
$2.24B
#18BONER/WETHBoner
$0.00005750
19
$4.1K
17
0%
-2.07%
-2.07%
-6.58%
$167K
$391K
#19weETH/WETHWrapped eETH
$3,701.53
637
$300K
528
0%
0.20%
0.33%
0.81%
$1.3M
$453.0M
#20wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$4,174.53
401
$554K
270
0%
0.15%
0.30%
0.65%
$6.9M
$271.4M
#21CRYSTAL/WETHCrystal
$114.47
2
$4.8K
2
0%
0%
-0.10%
-0.10%
$464K
$480K
#22REUNI/USDTReunit Token
$0.7577
28
$2.3K
23
0%
1.47%
0.50%
-1.45%
$158K
$1.8M
#23GMX/WETHGMX
$32.35
678
$336K
178
0%
0.05%
-0.48%
-1.32%
$1.6M
$324.6M
#24axlUSDC/USDCAxelar Wrapped USDC
$0.9999
743
$607K
401
0%
0%
0.02%
0.01%
$457K
$599K
#25LINK/WETHChainLink Token
$14.77
393
$496K
97
0.06%
0.22%
0.12%
-1.68%
$3.9M
$8.67B
#26MAGIC/WETHMAGIC
$0.6928
318
$80K
157
0%
0.21%
0.26%
-2.67%
$669K
$182.5M
#27XAI/WETHXai
$0.6052
669
$478K
221
0%
1.22%
1.87%
0.12%
$347K
$167.7M
#28BPET/WETHBPET
$0.02806
37
$4.7K
31
0%
0.05%
1.17%
0.08%
$620K
$3.2M
#29GNB/USDTGNB
$0.007033
254
$85K
170
-0.01%
-0.02%
-2.08%
-4.80%
$677K
$69.3M
#30GNS/WETHGains Network
$3.03
428
$194K
109
0%
0.24%
-2.27%
-1.53%
$316K
$77.1M
#31RWA/WETHXend Real World Asset
$0.09849
203
$91K
38
0%
0.84%
-1.07%
-19.50%
$1.1M
$11.9M
#32wstETH/USDCWrapped liquid staked Ether 2.0
$4,171.90
555
$248K
176
0%
0.15%
0.29%
0.73%
$382K
$271.2M
#33GMX/WETHGMX
$32.52
243
$80K
60
0%
0%
-0.50%
-1.61%
$23.3M
$326.3M
#34UNI/WETHUniswap
$11.47
295
$255K
118
0%
1.18%
0.83%
4.93%
$1.3M
$8.64B
#35RDNT/WETHRadiant
$0.1519
224
$64K
118
0%
0.39%
-0.15%
-1.55%
$295K
$87.3M
#36XPET/WETHxPet.tech Token
$0.1313
24
$4.2K
21
0%
0.43%
-0.30%
-0.55%
$2.2M
$39.3M
#37LUAUSD/LUALumi Finance USD
$0.9992
25
$14K
25
0%
-0.09%
-0.09%
0.12%
$2.5M
$6.0M
#38LUA/WBTCLumi Finance Token
$5.02
57
$29K
46
0%
0%
-0.32%
1.39%
$685K
$12.1M
#39LPT/WETHLivepeer Token
$21.80
314
$183K
68
0%
1.91%
0.90%
-1.87%
$840K
$334.7M
#40LUAUSD/USDTLumi Finance USD
$1.00
70
$22K
58
0%
-0.01%
0.01%
-0.01%
$222K
$6.0M
#41BTC.b/WBTCBitcoin
$66,206.50
57
$8.8K
42
0%
0.02%
-0.19%
0.21%
$361K
$1.9M
#42TRUF/WETHTruflation
$0.3016
72
$14K
26
0%
0.12%
-2.26%
-1.83%
$1.4M
$38.1M
#43LDO/WETHLido DAO Token
$1.99
167
$49K
73
0%
0.40%
-0.42%
-3.25%
$273K
$1.78B
#44v2BO/WETHBOBOTRUM
$0.00007071
9
$3.7K
8
0%
0%
0%
-1.06%
$181K
$6.2M
#45pogai/WETHpoor guy
$0.00005274
61
$8.0K
11
0%
-0.05%
-0.24%
2.57%
$1.1M
$5.2M
#46KNS/WETHKenshi
$0.01985
7
$1.9K
6
0%
0%
0%
1.16%
$1.8M
$17.0M
#47rETH/WETHRocket Pool ETH
$3,950.03
65
$7.5K
13
0%
0.42%
0.21%
1.25%
$234K
$41.3M
#48GRAI/USDCGravita Debt Token
$0.9820
122
$46K
72
0%
0.02%
0%
0%
$338K
$2.4M
#49PEPE/WETHPepe
$0.00001181
103
$33K
38
0%
1.16%
0.61%
-1.23%
$212K
$1.7M
#50USDV/USDCUSDV
$0.9991
80
$16K
51
0%
0.01%
0.01%
-0.01%
$506K
$2.6M
#51USDV/USDTUSDV
$0.9991
67
$23K
37
0%
0%
0%
0%
$329K
$2.6M
#52Silo/WETHSilo Governance Token
$0.05249
69
$3.2K
63
0%
0.20%
0.23%
0.51%
$1.0M
$16.7M
#53ezETH/wstETHRenzo Restaked ETH
$3,546.85
55
$175K
28
0%
0%
-0.27%
0.41%
$245K
$3.53B
#54NUMA/DAINUMA
$0.3969
19
$10K
12
0%
0.55%
-0.56%
0.59%
$237K
$3.1M
#55CRYPTO/WETHNew Crypto Space
$0.6666
28
$14K
24
0%
0.10%
0.20%
0.90%
$36.1M
$66.5M
#56G3/WETHGAM3S.GG
$0.1211
38
$8.1K
31
0%
0%
-0.44%
-0.10%
$520K
$121.1M
#57NEXT/WETHConnext
$0.2510
18
$3.7K
13
0%
0.38%
-0.03%
0.35%
$995K
$26.8M
#58ARBI/USDCArbipad
$0.0001410
4
$444
3
0%
0%
-0.99%
-0.99%
$201K
$769K
#59rETH/WETHRocket Pool ETH
$3,950.87
13
$1.0K
11
0%
0.01%
-0.01%
0.94%
$315K
$41.3M
#60pogai/USDTpoor guy
$0.00005265
13
$344
9
0%
0%
0.03%
1.65%
$1.3M
$5.2M
#61ARCHI/WETHArchi token
$0.04275
2
$32
2
0%
-0.08%
-0.08%
-0.08%
$288K
$119K
#62weETH/WETHWrapped eETH
$3,685.93
6
$24
1
0%
0%
-0.25%
0.67%
$815K
$451.1M
#63EQU/WETHEquation
$8.11
3
$120
3
0%
0%
0%
0.29%
$1.0M
$1.8M
#64ZPC/WETHZenPandaCoin
$0.093451
1
$25
1
0%
0%
0%
0%
$234K
$306K
#65PREMIA/WETHPremia
$0.2669
5
$300
3
0%
0%
0%
0.01%
$204K
$10.4M
#66HEGIC/WETHHegic
$0.02359
3
$4.7K
3
0%
0%
0%
0.48%
$3.1M
$14.5M
#67PEPER/WETHPeper
$0.093493
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$211K
$146K
#68ARC/WETHArcadeum
$0.03317
1
$705
1
0%
0%
0%
0%
$503K
$322K
#69AFC/WETHArmy of Fortune Coin
$0.058626
2
$2.2K
2
0%
0%
0%
0.84%
$705K
$870K
#70MCB/WETHMUX Protocol
$4.98
11
$1.0K
8
0%
0%
0%
0.15%
$476K
$18.9M
#71MCB/USDCMUX Protocol
$4.92
8
$3.6K
8
0%
0%
0%
-0.54%
$512K
$18.7M
#72LILAI/WETHLilAI
$0.003180
5
$1.4K
4
0%
0.07%
0.13%
-1.35%
$348K
$2.2M
#73LUA/USDTLumi Finance Token
$5.02
42
$8.0K
38
0%
0.18%
-0.38%
1.28%
$190K
$12.1M
#74BETS/WETHBetSwirl v2
$0.0005056
1
$6
1
0%
0%
0%
0%
$485K
$2.4M
#75v2YAKS/WETHYak DAO
$0.02620
4
$118
4
0%
0%
-0.07%
0.19%
$144K
$2.6M
#76WNT/USDTWicrypt Network Token
$0.08030
62
$11K
15
0%
0.51%
-0.26%
-1.89%
$423K
$3.3M
#77tBTC/WBTCArbitrum tBTC v2
$65,898.48
18
$2.2K
10
0%
0%
-0.29%
-0.09%
$592K
$4.3M
#78GG/WETHGG
$0.04984
17
$2.8K
13
0%
0%
-1.19%
0.28%
$177K
$8.2M
#79GMX/USDCGMX
$32.29
12
$210
9
0%
0%
-1.15%
-0.98%
$177K
$324.0M
#80svETH/frxETHSavvy ETH
$3,480.48
9
$692
2
0%
0.41%
-0.05%
0.82%
$229K
$408K
#81aZVT/WETHZombie Virus Token
$0.01571
5
$8.0K
4
0%
0%
0.29%
0.59%
$262K
$340K
#82ORB/WETHOrbitrum
$0.0001165
4
$16
2
0%
0.02%
0.02%
1.25%
$170K
$1.1M
#83TGT/WETHTHORWallet Governance Token
$0.03030
18
$8.3K
10
0%
0%
0.26%
-2.94%
$284K
$15.6M
#84SEED/WETHSEED
$0.1581
1
$1.5K
1
0%
0%
0%
0%
$307K
$2.4M
#85v2DISN/USDTDISN
$0.5943
49
$8.2K
45
0%
0.70%
1.60%
0.33%
$167K
$5.9M
#86STFX/WETHSTFX
$0.01912
3
$2.3K
3
0%
0%
0%
3.51%
$224K
$12.4M
#87X404/WETHX404 xPet.tech
$34.71
2
$207
2
0%
0%
0%
-0.56%
$523K
$1.3M
#88ROSNET/WETHRosnet
$0.1943
7
$155
5
0%
0%
-0.05%
-0.77%
$122K
$160K
#89BDT/WETHBlackDragon Token
$2.06
1
$4.8K
1
0%
0%
0%
0%
$509K
$4.1M
#90SPA/USDsSperax
$0.009832
41
$4.3K
13
0%
0%
0.18%
-5.45%
$162K
$16.6M
#91GRIMACE/WETHGRIMACE COIN
$7.64
73
$11K
33
0%
0.46%
4.53%
2.62%
$107K
$7.6M
#92SANCTA/WETHSanctum Coin
$0.003331
1
$594
1
0%
0%
0%
0%
$437K
$3.3M
#93ASTRADAO/WETHAstra DAO
$0.072367
12
$1.4K
7
0%
0%
0.11%
0.38%
$158K
$2.1M
#94LADYS/WETHMilady
$0.061742
57
$11K
21
0%
2.25%
3.53%
2.07%
$155K
$774K
#95ENO/USDTEnoToken
$1.01
6
$1.1K
2
0%
0.10%
0.10%
0.61%
$402K
$3.6M
#96GSWIFT/WETHGameSwift
$0.2123
122
$32K
55
0%
0%
-0.01%
-4.39%
$156K
$11.9M
#97CNFI/WETHConnect Financial
$0.08392
1
$70
1
0%
0%
0%
0%
$843K
$2.0M
#98eUSD/USDCElectronic Dollar
$1.00
41
$90K
27
0%
0%
0.01%
0.13%
$848K
$2.5M
#99WSG/WETHWall Street Games
$0.006861
41
$3.5K
21
0%
-0.15%
0.02%
-4.57%
$112K
$2.3M
#100KNOX/eUSDKNOX Dollar
$1.00
15
$13K
7
0%
0.01%
0.01%
0.11%
$1.2M
$1.2M
Showing pairs 1-100 of 855Pairs 101-200