Loading...
Loading...
24H Volume:
$20.1M
24H Txns:
23,484
Latest Block:3s ago
136,694,694
3s ago
#1FTC/WETHFriendTech
$0.0006832
12,834
$16.7M
605
3.33%
17.86%
63.78%
3,255%
$187K
$683K
#2TIA/WETHCelestia
$0.0231933
2,046
$756K
605
0%
0%
0%
-100%
<$1
-
#3WETH/USDCWrapped Ether
$1,721.76
786
$209K
577
0%
0.18%
-0.22%
2.53%
$4.9M
$494.3M
#4v3WETH/USDCWrapped Ether
$1,723.98
736
$385K
372
0.03%
0.24%
-0.03%
2.67%
$494K
$494.9M
#5DMT/WETHDarkMeta
$0.004251
668
$202K
48
-0.02%
-1.09%
-4.88%
15.85%
$375K
$4.2M
#6MAGIC/WETHMAGIC
$0.5729
657
$681K
156
0.01%
0.81%
0.01%
1.11%
$11.5M
$152.4M
#7WETH/USDTWrapped Ether
$1,729.16
440
$37K
327
0%
0.48%
0.11%
3.17%
$839K
$496.4M
#8ARB/WETHArbitrum
$0.9567
420
$50K
326
0%
0.65%
-0.73%
2.18%
$746K
$9.56B
#9v3USDC/WETHUSD Coin
$0.9999
272
$26K
211
0%
-0.03%
-0.08%
0.01%
$179K
$190.0M
#10SUNDAE/WETHSundae Token
$1.70
245
$57K
40
0.98%
1.37%
13.40%
-3.36%
$197K
$17.0M
#11v3USDT/USDCTether USD
$1.00
221
$131K
150
0%
0%
0.01%
0.01%
$154K
$856.0M
#12SUSHI/WETHSushiToken
$0.6137
194
$6.0K
108
0.01%
0.17%
0.33%
2.16%
$85K
$453K
#13STG/WETHStargateToken
$0.4866
181
$1.5K
170
0%
-0.03%
-0.86%
1.97%
$21K
$14.9M
#14HAMBURGLAR/WETHHamburglar Token
$1.71
178
$24K
91
0%
-1.47%
8.23%
8.27%
$31K
$17.1M
#15v3ARB/WETHArbitrum
$0.9545
176
$72K
61
0%
0.05%
-0.96%
2.01%
$282K
$9.54B
#16v3WETH/USDTWrapped Ether
$1,721.94
153
$2.2K
109
0%
0.30%
-0.28%
2.25%
$8.4K
$494.4M
#17W3N/WETHWeb3 No Value
$0.071147
145
$7.0K
94
-0.15%
0.24%
-0.28%
2.54%
$215K
$24.1M
#18MIM/WETHMagic Internet Money
$0.9951
141
$6.9K
109
0%
0.01%
-0.74%
-0.52%
$164K
$46.3M
#19WETH/DAIWrapped Ether
$1,726.86
130
$2.5K
113
0%
0.28%
0.08%
3.14%
$81K
$495.8M
#20DPX/WETHDopex Governance Token
$84.44
129
$111K
87
-0.07%
-0.11%
0.09%
8.97%
$2.7M
$38.7M
#21v3MAGIC/WETHMAGIC
$0.5723
126
$20K
40
0%
1.15%
-0.01%
1.42%
$169K
$152.2M
#22McCHEESE/WETHMayor McCheese Token
$0.02239
122
$11K
62
0%
0%
-10.66%
12.85%
$12K
$2.2M
#23WBTC/WETHWrapped BTC
$28,147.67
105
$13K
93
0%
1.06%
0.98%
4.02%
$795K
$296.9M
#24GSWIFT/USDCGameSwift
$0.07406
104
$2.2K
72
0%
0.55%
2.76%
21.03%
$3.2K
$103.4M
#25v3USDC/USDCUSD Coin
$0.9997
100
$15K
88
0%
0%
0%
0.01%
$234K
$189.9M
#26SEX/WETHSEX
$120.16M
96
$16K
20
0%
4.51%
6.05%
-3.45%
$188K
$120.1M
#27RDPX/WETHDopex Rebate Token
$21.18
89
$267K
40
-0.08%
-0.08%
0.80%
3.58%
$4.1M
$46.7M
#28BIGMAC/WETHOfficer Big Mac Token
$0.02444
87
$6.2K
60
-3.32%
-0.45%
-0.55%
12.60%
$13K
$2.4M
#29FRYKIDS/WETHFry Kids Token
$0.02442
86
$8.3K
43
0%
0.75%
-1.72%
10.07%
$13K
$2.4M
#30RONALD/WETHRonald McDonald Token
$49.70
80
$8.3K
45
0%
1.43%
0.64%
1.54%
$18K
$4.9M
#31MCNUGGET/WETHMcNugget Buddies Token
$0.02710
79
$5.4K
52
0%
0.49%
4.05%
10.18%
$14K
$2.7M
#32Finance X/WETHFinance X
$0.064305
75
$81K
2
0%
0%
0%
-99.95%
$8
$2.1K
#33wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$1,957.40
72
$12K
64
0%
-0.29%
-0.32%
2.58%
$18K
$168.1M
#34HAPPYMEAL/WETHHappy Meal Box Token
$0.02208
68
$5.3K
45
0%
0%
-4.87%
3.71%
$12K
$2.2M
#35RDNT/WETHRadiant
$0.2554
68
$3.5K
45
0%
0.44%
0.57%
1.24%
$74K
$233.0M
#36FOREX/WETHhandleFOREX
$0.01665
60
$890
40
0%
-6.99%
-7.55%
10.42%
$1.4K
$896K
#37v3WETH/USDCWrapped Ether
$1,720.40
59
$27K
33
0%
0%
-0.37%
2.61%
$146K
$493.9M
#38SPELL/WETHSpell Token
$0.0005036
49
$6.4K
25
0.17%
-0.21%
0.04%
2.33%
$306K
$794K
#39McDonalds/WETHMcDonalds Token
$4.05M
47
$4.4K
26
0%
0%
3.87%
4.13%
$17K
$4.0M
#40GMX/USDCGMX
$42.28
47
$2.9K
39
0%
0%
0.11%
-0.24%
$70K
$403.5M
#41RDNT/WETHRadiant
$0.2558
39
$12K
29
0%
0%
0.33%
2.02%
$156K
$109.3M
#42ROSX/WETHRoseon
$0.01106
39
$5.5K
16
0%
-8.49%
-11.15%
-15.07%
$47K
$744K
#43LINK/WETHChainLink Token
$8.02
37
$1.2K
34
0%
1.63%
0.63%
-1.68%
$39K
$23.2M
#44SUSHI/USDCSushiToken
$0.6129
37
$51
35
0%
-0.64%
0.01%
0.90%
$930
$452K
#45MTD/USDTMTD
$0.00002720
36
$16K
6
0%
0%
-99.32%
-98.96%
$5
$2.7K
#46gOHM/WETHGovernance OHM
$3,074.23
35
$31K
20
0%
0%
0.67%
-0.41%
$2.3M
$12.6M
#47PLS/WETHPlutus
$0.2121
33
$1.0K
19
0%
0.41%
-0.21%
8.93%
$17K
$21.2M
#48v3SUSHI/WETHSushiToken
$0.6135
31
$4.6K
22
0%
0.23%
-0.51%
1.94%
$112K
$453K
#49ARB/USDCArbitrum
$0.9612
31
$10
31
0%
0%
-0.28%
4.11%
$361
$9.61B
#50MPT/USDTMPT
$0.1126
30
$4.9K
15
0%
0%
-16.80%
-20.87%
$6.7K
$112.6M
#51USDC/WETHUSD Coin
$1.00
29
$81
21
0%
0%
-0.13%
0.77%
$503
$190.5M
#52v3RDNT/WETHRadiant
$0.2552
28
$1.2K
23
0%
-0.40%
0.36%
0.99%
$6.6K
$232.8M
#53JONES/WETHJones DAO
$1.47
27
$3.8K
26
0%
-1.17%
-2.76%
-3.40%
$56K
$14.7M
#54SUSHI/MAGICSushiToken
$0.6498
26
$135
11
6.47%
6.47%
6.64%
-0.79%
$364
$480K
#55HWT/WETHHonorWorld Token
$0.008798
25
$387
23
0%
0%
-0.50%
1.49%
$113K
$3.3M
#56JONES/USDCJones DAO
$1.47
21
$1.5K
19
0%
-1.04%
-2.43%
-3.40%
$20K
$14.7M
#57v3GMX/WETHGMX
$42.38
21
$667
18
-0.38%
-0.38%
-0.31%
0.47%
$9.1K
$404.5M
#58PREMIA/WETHPremia
$0.4743
21
$115
21
0%
0.57%
-0.10%
3.54%
$17K
$3.0M
#59v3RDPX/WETHDopex Rebate Token
$21.10
20
$1.5K
15
0%
0%
0.37%
3.17%
$41K
$46.5M
#60MPCKT/WETHMetaPocket
$0.01427
19
$707
13
0%
0%
-0.55%
18.84%
$18K
$38K
#61v3GSWIFT/USDTGameSwift
$0.07519
19
$176
17
0%
0%
6.65%
22.90%
$562
$105.0M
#62GMX/WETHGMX
$42.42
18
$154
15
0%
0%
-0.45%
0.16%
$8.8K
$404.9M
#63v3DPX/WETHDopex Governance Token
$83.93
16
$353
15
-0.62%
-0.62%
-0.58%
4.14%
$5.7K
$38.4M
#64USDT/USDCTether USD
$0.9979
13
$24
12
0%
0%
0%
-0.32%
$10K
$854.2M
#65v3DAI/USDCDai Stablecoin
$0.9998
12
$10K
10
0%
0%
0%
-0.01%
$75K
$84.3M
#66v3axlUSDC/USDCAxelar Wrapped USDC
$0.9996
12
$5.8K
10
0%
0%
-0.03%
0.01%
$33K
$782K
#67plsDPX/DPXPlutus DPX
$66.31
12
$568
11
0%
0.19%
0.52%
6.16%
$35K
$2.1M
#68STG/USDCStargateToken
$0.4837
12
$7
12
0%
-0.93%
-0.75%
1.47%
$376
$14.8M
#69QUICKI/WETHQuick Intel
$0.069453
11
$2.7K
9
0%
0%
-0.03%
1.65%
$120K
$706K
#70v3RDPX/WETHDopex Rebate Token
$21.09
11
$271
10
0%
0%
0%
2.80%
$7.6K
$46.5M
#71NYAN/WETHArbiNYAN
$0.001835
11
$190
11
0%
0%
0%
1.28%
$36K
$183K
#72v3MAGIC/WETHMAGIC
$0.5695
11
$121
11
0%
0%
-0.93%
1.85%
$5.3K
$151.5M
#73v3PEPE/WETHPepe
$0.067843
10
$97
7
0%
0%
0%
0.57%
$1.2K
$87K
#74MFERC/WETHmFERC
$0.00001735
9
$387
8
0%
0%
0%
2.07%
$67K
$147K
#75FRAX/WETHFrax
$0.9814
9
$2
9
0%
0%
-0.51%
-3.77%
$79
$26.1M
#76ADoge/WETHArbiDoge
$0.072250
8
$683
6
0%
2.40%
6.55%
5.72%
$64K
$180K
#77BTTY/WETHBitcointry Token
$0.0002328
7
$665
3
0%
0%
0%
7.59%
$7.9K
$42K
#78v3WBTC/WETHWrapped BTC
$28,144.06
7
$429
6
0%
0.52%
0.81%
3.47%
$77K
$296.9M
#79GBOT/USDCGBOT
$31.45
7
$255
7
0%
-0.11%
-0.11%
-0.19%
$535K
$553K
#80v3WBTC/USDCWrapped BTC
$28,009.62
7
$64
6
0%
0.14%
0.14%
3.45%
$5.7K
$295.5M
#81LODE/WETHLodestar
$0.3381
7
$62
6
0%
0%
-0.82%
9.01%
$658
$6.7M
#82DAI/USDCDai Stablecoin
$1.00
7
$18
7
0%
0%
0%
-0.43%
$5.3K
$84.5M
#83YDF/WETHYieldification
$0.004280
6
$6.6K
6
0%
0%
0%
3.77%
$440K
$1.7M
#84GOB/WETHGoons of Balatroon
$0.0007834
6
$1.7K
5
0%
0%
0%
-1.46%
$78K
$161K
#85MTC/USDCMetaCity Token
$0.01352
6
$672
1
0%
0%
-11.95%
-11.95%
$20K
$67K
#86SIS/WETHSymbiosis
$0.1556
6
$503
6
0%
0%
2.51%
4.53%
$38K
$46K
#87CRV/WETHCurve DAO Token
$0.5333
6
$44
5
0%
0%
2.06%
0.47%
$5.4K
$1.4M
#88FLASH/WETHFlashstake
$0.007297
6
$40
4
0%
0%
2.15%
3.06%
$26K
$60K
#89BIFI/WETHbeefy.finance
$399.52
6
$35
4
0%
0%
0%
7.13%
$373
$2.2M
#90v3RDNT/WETHRadiant
$0.2502
6
$29
6
0%
0%
0%
-0.02%
$490
$106.9M
#91v3HDN/WETHHydranet
$0.1075
6
$26
5
0%
0%
0%
13.17%
$158
$32.2M
#92DPX/USDCDopex Governance Token
$84.62
6
$7
6
0%
0%
0%
6.37%
$192
$38.7M
#93SUSHI/USDTSushiToken
$0.6127
6
<$1
4
0%
0%
0%
1.44%
$130
$452K
#94LIQD/WETHLiquid
$1,038.42
5
$1.6K
5
0%
0%
0.39%
0.28%
$251K
$839K
#95bAyc/WETHBoredArbYachtClub
$0.0003029
5
$609
4
0%
0%
0%
-3.56%
$7.9K
$30K
#96TROVE/WETHArbitrove Governance Token
$0.01494
5
$41
5
0%
0%
0%
-0.20%
$601
$14.6M
#97plsDPX/WETHPlutus DPX
$63.88
5
$11
4
0%
0%
0%
10.09%
$21
$2.1M
#98GOVI/WETHGOVI
$0.1614
4
$6.2K
4
0%
0%
0%
3.55%
$312K
$1.1M
#99wBAN/WETHWrapped Banano
$0.003960
4
$652
2
0%
0%
0%
0.06%
$75K
$80K
#100CVI/USDCCrypto Volatility Token
$40.23
4
$545
1
0%
0.32%
4.24%
3.97%
$188K
$94K
Showing pairs 1-100 of 222Pairs 101-200