Loading...
Loading...
24H Volume:
$44.2M
24H Txns:
24,689
Latest Block:3s ago
75,046,517
3s ago
#1V2JOE/WETHJoeToken
$0.5821
3,950
$6.1M
0.07%
1.89%
-2.74%
16.11%
$1.2M
$17.1M
#2V2ARB/WETHArbitrum
$1.21
3,240
$18.2M
0.04%
-0.53%
-0.28%
2.11%
$12.7M
$12.11B
#3V2BTC.b/WETHBitcoin
$27,909.07
2,612
$22K
0%
0.93%
-2.61%
2.09%
$285K
$68K
#4V2ARB/USDCArbitrum
$1.21
2,183
$5.3M
0.20%
-0.20%
0%
2.02%
$1.8M
$12.14B
#5V2WETH/USDCWrapped Ether
$1,791.16
1,897
$9.2M
0.15%
-0.75%
-0.75%
1.21%
$4.4M
$635.5M
#6V2WETH/USDTWrapped Ether
$1,788.48
1,390
$293K
0%
-0.90%
-0.75%
1.05%
$75K
$634.5M
#7V2JOE/USDCJoeToken
$0.5834
1,307
$480K
0.25%
2.27%
-2.22%
16.45%
$216K
$17.1M
#8V2STG/WETHStargateToken
$0.6874
1,296
$34K
0%
-0.08%
2.71%
6.18%
$9.3K
$9.9M
#9V2MAGIC/WETHMAGIC
$1.41
936
$705K
0.04%
-1.33%
-0.39%
4.24%
$470K
$367.7M
#10V2GMX/WETHGMX
$75.30
706
$820K
0%
-0.38%
-1.12%
-2.46%
$738K
$688.4M
#11V2USDT/USDCTether USD
$1.00
564
$589K
0%
0%
-0.02%
-0.01%
$2.7M
$451.3M
#12V2RDNT/WETHRadiant
$0.3435
525
$50K
0%
-1.20%
-3.28%
1.89%
$15K
$332.1M
#13JOE/WETHJoeToken
$0.5826
438
$52K
0.36%
2.35%
-2.50%
16.42%
$173K
$17.1M
#14V2WBTC/USDCWrapped BTC
$28,292.43
362
$18K
0%
-0.30%
-0.30%
3.76%
$12K
$247.4M
#15V2RDNT/WETHRadiant
$0.3435
359
$182K
0%
-0.96%
-3.71%
1.40%
$88K
$146.7M
#16V2ARB/USDCArbitrum
$1.20
320
$1.1M
0%
-0.99%
0%
1.00%
$3.3M
$12.060B
#17V2GNS/WETHGains Network
$7.65
311
$212K
-0.49%
-0.97%
-0.78%
3.09%
$462K
$129.6M
#18V2LINK/WETHChainLink Token
$7.37
271
$2.5K
-0.06%
-1.22%
0.61%
6.21%
$3.3K
$15.2M
#19VSTA/WETHVesta
$0.5732
178
$2.7K
-0.28%
-0.36%
-0.16%
0.30%
$13K
$57.3M
#20V2WBTC/WETHWrapped BTC
$28,244.98
170
$21K
0%
-0.57%
-0.65%
3.27%
$44K
$247.0M
#21V2VELA/WETHVelaToken
$5.64
147
$2.2K
0%
1.11%
0.77%
-2.68%
$2.8K
$58.9M
#22V2STG/USDCStargateToken
$0.6886
120
$347
0%
0.40%
2.84%
-39.92%
$1.0K
$9.9M
#23agEUR/USDCagEUR
$1.03
119
$872
0.10%
0.10%
-0.20%
-0.25%
$6.2K
$956K
#24V2RDNT/WETHRadiant
$0.3460
114
$219K
0%
0%
-2.23%
2.31%
$630K
$334.6M
#25V2GRAIL/WETHCamelot token
$2,886.20
112
$43K
0%
0%
-2.83%
0.07%
$36K
$208.5M
#26V2DAI/USDCDai Stablecoin
$0.9997
112
$28K
0%
0%
0%
0%
$32K
$152.2M
#27V2GMD/WETHGMD
$74.16
111
$37K
0%
-0.97%
-2.09%
4.88%
$96K
$5.9M
#28PLS/WETHPlutus
$1.06
102
$7.2K
0%
0%
-1.09%
1.97%
$69K
$106.4M
#29STEAK/WETHSTEAK
$0.3925
82
$34K
-0.97%
-0.02%
-4.27%
1.87%
$90K
$98K
#30V2UNIDX/WETHUnidex
$8.28
77
$31K
0%
0.91%
0.31%
9.68%
$55K
$560K
#31V2ARB/WETHArbitrum
$1.21
68
$183K
0%
0.46%
0.46%
2.03%
$582K
$12.15B
#32V2ARC/WETHArcadeum
$0.9956
66
$10K
0%
-2.09%
-2.88%
2.67%
$14K
$9.7M
#33WETH/USDCWrapped Ether
$1,782.49
47
$221
0%
-1.10%
-1.29%
0.19%
$12K
$632.7M
#34V2GMX/USDCGMX
$75.41
45
$23
0%
0.30%
-2.08%
-1.49%
$150
$689.4M
#35V2wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$2,007.48
38
$3.4K
0%
0%
-0.38%
1.25%
$10K
$60.6M
#36RDNT/WETHRadiant
$0.3456
34
$1.4K
0%
0.05%
-2.85%
1.97%
$34K
$147.6M
#37V2BETS/WETHBetSwirl Token
$0.0009329
33
$2.3K
0%
0%
2.19%
10.67%
$7.4K
$369K
#38GMD/WETHGMD
$74.82
31
$1.2K
0%
0%
-1.14%
11.73%
$14K
$5.9M
#39V2JOE/WETHJoeToken
$0.5763
30
$13K
-0.84%
2.08%
19.40%
19.40%
$325
$16.9M
#40V2BFR/WETHBuffer Token
$0.2899
29
$4.8K
0%
0%
-2.25%
-0.43%
$49K
$28.9M
#41BETS/WETHBetSwirl Token
$0.0009229
26
$12K
0%
-0.14%
0.73%
10.73%
$174K
$365K
#42VST/VSTAVesta Stable
$0.9900
24
$484
0%
-0.55%
-0.14%
-1.68%
$6.4K
$6.6M
#43GNS/WETHGains Network
$7.72
23
$529
0%
-0.53%
0.56%
3.36%
$18K
$130.8M
#44V2FCTR/WETHFactor
$0.4627
19
$20
0%
0%
0%
1.75%
$952
$46.2M
#45V2TROVE/WETHArbitrove Governance Token
$0.03472
13
$63
0%
0%
-4.25%
1.31%
$376
$34.0M
#46V2HEGIC/USDCHegic
$0.01847
11
$2.5K
0%
0%
0%
3.03%
$50K
$8.2M
#47ARB/WETHArbitrum
$1.21
10
$9
0%
-0.23%
-0.01%
1.56%
$547
$12.17B
#48V2DPX/WETHDopex Governance Token
$309.15
6
$3
0%
0%
-0.53%
1.28%
$382
$141.1M
#49ROUL/WETHArbiRoul Casino Chip
$0.008637
5
$25
0%
0%
0%
18.97%
$313
$2.2M
#50GMX/WETHGMX
$75.94
4
$2
0%
0%
0%
3.25%
$51
$694.3M
#51ARB/USDCArbitrum
$1.23
3
<$1
0%
0%
0%
7.25%
$15
$12.31B
#52mUSDC/USDCmUSDC
$1.00
3
$16
0%
0%
0%
-0.16%
$20K
$378K
#53WETH/USDTWrapped Ether
$1,819.43
2
<$1
0%
0%
0%
2.35%
$38
$645.8M
#54LODE/WETHLodestar
$1.34
1
$1
0%
0%
0%
0%
$29
$26.8M
#55BTC.b/WETHBitcoin
$31,199.93
1
-
0%
0%
0%
0%
<$1
$68K
#56JOE/USDCJoeToken
$0.5252
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$20
$15.4M
#57DPX/WETHDopex Governance Token
$305.37
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$17
$139.4M
#58BFR/WETHBuffer Token
$0.2840
1
-
0%
0%
0%
0%
$10
$28.4M
#59DAI/USDCDai Stablecoin
$0.9975
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$1.0K
$151.8M
#60ARB/USDTArbitrum
$1.24
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$10
$12.49B
#61WETH/DAIWrapped Ether
$1,748.28
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$21
$620.5M