Loading...
Loading...
24H Volume:
$30.6M
24H Txns:
11,710
Latest Block:3s ago
184,448,453
3s ago
Trending
#1TIA.n/WETHTIA
$16.95
131
$72K
97
0%
-0.73%
0.39%
0.80%
$665K
$862K
#2v2.1JOE/WETHJoeToken
$0.5662
773
$808K
145
0%
0.78%
-1.83%
-0.26%
$196K
$28.9M
#3v2.1USDV/USDCUSDV
$1.00
210
$182K
174
0%
0.15%
0.20%
0.21%
$270K
$1.3M
#4v2.1MAGIC/WETHMAGIC
$1.26
194
$330K
71
0%
-0.36%
-0.61%
-0.44%
$522K
$371.4M
#5v2.1PENDLE/WETHPendle
$2.77
370
$527K
69
0%
-0.11%
-1.59%
-0.75%
$326K
$74.7M
#6v2.1WOO/WETHWootrade Network
$0.5092
580
$900K
21
0%
-0.45%
-0.74%
-3.08%
$1.8M
$49.6M
#7v2.1RDNT/WETHRadiant
$0.3797
344
$173K
72
0%
2.81%
2.68%
7.24%
$593K
$317.7M
#8v2.1GNS/WETHGains Network
$6.31
124
$167K
54
0%
-0.11%
-0.02%
-1.72%
$199K
$160.3M
#9JOE/WETHJoeToken
$0.5668
87
$17K
54
0%
0.53%
-1.58%
0.22%
$245K
$28.9M
#10v2.1ALP/WETHALP
$2,195.35
6
$3.3K
3
0%
0%
0.24%
-0.76%
$257K
$660K
#11v2.1LOTUS/WETHWhite Lotus
$0.7645
3
$558
3
0%
0%
0%
0.49%
$22.5M
$22.8M
#12v2.1LADDER/WETHLADDER
$0.1009
1
$55
1
0%
0%
0%
0%
$2.8M
$2.9M
#13STEAK/WETHSTEAK
$1.28
9
$1.4K
9
0%
0%
0.61%
3.69%
$155K
$268K
#14v2.1OSAK/WETHOsaka Protocol
$0.079703
5
$557
3
0%
1.46%
3.88%
3.88%
$85K
$462K
#15v2.1GMX/WETHGMX
$51.68
187
$20K
48
0%
1.84%
0.83%
3.27%
$83K
$507.4M
#16v2.1WBNB/WETHWrapped BNB
$389.41
143
$96K
10
0%
-0.21%
1.02%
1.75%
$107K
$3.5M
#17MGP/WETHMagpie Token
$0.08773
5
$359
5
0%
2.57%
2.57%
2.17%
$79K
$6.4M
#18v2.1L2DAO/WETHLayer2DAO
$0.002245
43
$23K
21
0%
3.66%
8.71%
11.38%
$71K
$2.2M
#19v2.1CHAOS/WETHQuantum Chaos
$0.007149
1
$42
1
0%
0%
0%
0%
$102K
$106K
#20LBR/WETHLybra
$0.4741
3
$401
1
0%
0%
-0.56%
-0.56%
$87K
$114K
#21v2.1BTC.b/WETHBitcoin
$52,220.98
447
$4.4K
64
0%
0.64%
3.97%
2.85%
$47K
$1.5M
#22v2.1TIA.n/WETHTIA
$16.97
414
$55K
143
0%
0.87%
0.22%
0.76%
$40K
$863K
#23v2.1LINK/WETHChainLink Token
$18.79
94
$15K
28
0%
0.11%
-0.06%
0.63%
$32K
$69.3M
#24v2.1WINR/WETHWINR
$0.09311
31
$1.0K
6
0%
1.33%
1.33%
1.33%
$29K
$31.3M
#25PLS/WETHPlutus
$0.1270
3
$61
3
0%
0%
0%
-0.15%
$27K
$12.7M
#26v2.1svETH/WETHSavvy ETH
$2,837.83
30
$1.1K
1
0%
0%
0%
-1.44%
$50K
$469K
#27RDNT/WETHRadiant
$0.3632
6
$697
6
0%
0%
-1.15%
-0.83%
$18K
$155.2M
#28OBX/USDCOpenBlox Token
$0.0001837
4
$504
3
0%
5.10%
4.81%
0.77%
$15K
$11K
#29GNS/WETHGains Network
$6.33
6
$149
6
0%
0%
-0.19%
-1.90%
$10K
$160.7M
#30V2MAGIC/WETHMAGIC
$1.26
3
$10
1
0%
0%
-3.92%
-3.92%
$8.2K
$369.8M
#31VSTA/WETHVesta
$0.6233
15
$1.0K
12
1.23%
6.34%
6.30%
24.73%
$7.4K
$62.3M
#32v2.1STG/USDCStargateToken
$0.6563
170
$3.4K
73
0%
-0.50%
-0.75%
-2.20%
$1.2K
$20.0M
#33v2.1MAGIC/WETHMAGIC
$1.27
75
$3.2K
23
0%
0%
0.09%
-0.14%
$4.6K
$372.8M
#34V2JOE/WETHJoeToken
$0.5610
120
$483
24
0%
0%
-1.74%
-2.89%
$3.1K
$28.6M
#35agEUR/USDCagEUR
$1.07
27
$221
25
0%
-1.16%
-2.32%
-0.22%
$2.3K
$5.2M
#36LVL/USDTLevel Token
$0.3689
10
$119
10
0%
-2.23%
-1.52%
-3.72%
$2.8K
$2.3M
#37v2.1VRTX/WETHVertex
$0.3579
67
$795
9
0%
0%
0%
-1.55%
$2.8K
$357.9M
#38V2GNS/WETHGains Network
$7.24
1
-
1
0%
0%
0%
0%
$1.9K
$183.8M
#39v2.1USDC/WETHUSD Coin
$1.00
1,297
$7.0M
391
0%
0.49%
0.10%
0.15%
$2.3M
$967.1M
#40v2.1USDC/USDTUSD Coin
$1.00
1,020
$3.3M
298
-0.01%
0.01%
0%
-0.01%
$2.0M
$964.4M
#41v2.1ARB/WETHArbitrum
$1.88
795
$4.0M
186
0%
-0.11%
0.05%
2.27%
$1.4M
$18.89B
#42v2.1USDC/USDCUSD Coin
$1.00
499
$1.3M
375
0%
0%
0%
0%
$532K
$964.3M
#43v2.1WBTC/WETHWrapped BTC
$51,939.07
357
$2.1M
121
0.10%
-0.01%
0.23%
0.75%
$1.4M
$528.7M
#44v2.1ARB/USDCArbitrum
$1.88
385
$1.0M
103
0%
-0.40%
0%
2.22%
$632K
$18.85B
#45v2.1ARB/WETHArbitrum
$1.89
135
$208K
72
0%
0.16%
0.41%
2.44%
$2.0M
$18.97B
#46v2.1CTX/WETHCryptex
$2.02
6
$464
5
0%
0%
-0.09%
2.48%
$14K
$41K
#47ORB/WETHOrb
$0.051899
3
$285
2
0%
0%
-5.62%
-6.57%
$15K
$18K
#48V2ARB/WETHArbitrum
$1.88
37
$111
13
0%
1.02%
2.04%
2.36%
$76K
$18.88B
#49V2JOE/USDCJoeToken
$0.5620
83
$312
14
0%
0%
-2.71%
-0.75%
$391
$28.7M
#50V2STG/WETHStargateToken
$1.17
2
<$1
1
0%
0%
0%
-0.15%
$891
$36.1M
#51agEUR/WETHagEUR
$1.11
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$19
$5.4M
#52v2.1swETH/WETHswETH
$3,130.24
82
$462
3
0%
0%
0%
3.52%
$454
$264K
#53SLINKY/USDTSlinky Doge
$33.37
19
$1.3K
10
0%
0%
44.67%
91.41%
$3.1K
$11K
#54V2ARB/WETHArbitrum
$1.89
11
$47
8
0%
0.15%
0.94%
0.45%
$8.0K
$18.96B
#55V2ARB/USDCArbitrum
$1.86
11
$55
8
0%
0%
0%
3.03%
$4.9K
$18.69B
#56v2.1ARB/WETHArbitrum
$1.86
2
$2
1
0%
0%
0%
1.00%
$563
$18.61B
#57ARB/WETHArbitrum
$1.81
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$100
$18.12B
#58BTC.b/WETHBitcoin
$54,028.47
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$1
$1.5M
#59v2.1fUSDC/USDCFluid USDC
$0.9999
34
$15K
11
0%
0%
0%
0%
$111K
$289K
#60v2.1WETH/USDTWrapped Ether
$3,095.52
818
$3.9M
322
0%
-0.60%
1.05%
3.66%
$1.6M
$664.1M
#61v2.1WETH/USDCWrapped Ether
$3,095.52
829
$3.3M
274
0%
-0.75%
0.90%
3.66%
$1.3M
$664.1M
#62v2.1USDT/USDCTether USD
$0.9999
335
$574K
254
0%
0%
0.01%
0.01%
$314K
$1.72B
#63v2.1DAI/USDCDai Stablecoin
$1.00
90
$106K
44
0%
0%
0%
0.01%
$247K
$78.3M
#64WETH/USDCWrapped Ether
$3,107.82
43
$340
39
-0.03%
-0.03%
1.64%
3.59%
$18K
$666.8M
#65v2.1fUSDC/ARBFluid USDC
$0.9989
49
$4.0K
5
0%
0%
-0.27%
-0.19%
$5.4K
$288K
#66WETH/USDTWrapped Ether
$3,051.94
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$113
$654.8M
#67GMD/WETHGMD
$8.74
5
$76
5
0%
0%
0%
-3.09%
$2.7K
$699K
#68wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,528.76
2
$22
2
0%
0%
0%
0.65%
$9.6K
$328.4M
#69v2.1SVY/WETHSavvy
$0.5160
5
$12
2
0%
0%
0%
1.09%
$5.5K
$5.1M
#70V2USDT/USDCTether USD
$0.9998
10
$3.7K
8
0%
0%
0%
0.01%
$101K
$1.72B